40 találat (0,188 másodperc)

Találatok

1. 1893-06-18 / 24. szám
[...] József kéményseprő­mester Bogisich Mihály prépost Bozóky István kér esküdt Dr Dékány Rafael [...] Duma György főgimn tanár Forgó István üvegkereskedő Dr Fuhr­mann Ferencz Gabler [...] gyárosa Kugler József mézeskalácsos Lindenbach István kovácsmester Lubrich Ágost egyet tanár [...]
2. 1893-09-17 / 37. szám
[...] Guelder Győző Kleszuer Albert Kállay István Kanócz István Madarassv Gábor Márffy Albin Pora [...] István Dr Szénássy Sándor Szőllősy István Terbocz István Újhelyi Sándor Zsák Hugó Póttagokul [...] Dr Axaméthy Lajos Biskara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Kobzinek Frigyes Laumann József Lazarus István Lehmayer Nándor Lin­denbach István Lindenbach [...]
3. 1893-09-24 / 38. szám
[...] Dr Axaméthy Lajos Biscara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Ede Dr Ernyei Mór Frenreisz István Gallner József Hampel Sándor Kemény István Dr Kollár Lajos Kozma Gyula [...] Kobzinek Frigyes Laumanu József Lazarus István Leh mayer Nándor Lindenbach István Lindenbach József Ocsárd Károly Prokesch [...]
4. 1895-01-06 / 1. szám
[...] alapon nyugszik Jövő számunkban Dr Bozoky Ádám méltatja a kerületi választmá­nyokat [...] és kereskedelmet Kiadó Dévai Szöllösy István Felelős szerkesztő mindszenti Erdélyi Gynla [...]
5. 1895-02-17 / 7. szám
[...] Károly dr Schiller György Spuller István Szabó M Ferencz Szalay Győző [...] Seide Jó­zsef Mechlovits Béla Dr Bozoky Ádám Nier tit Dezső Ludwig [...] férje Martin Gyula János és István saját valamint rokonaik illetve apósuk [...]
6. 1895-02-24 / 8. szám
[...] alelnökké Szabó Ignácz pénztárnoknak Lindenbach István ellen­őrnek Klemm Árpád és jegyzőknek [...] frt Schwarcz Mór 1 frt Bozóky István 1 frt ft Kollányi Ferencz [...]
7. 1895-11-24 / 47. szám
[...] A násznagyok tisztét Dr Kelemen István ügyvéd és Reök Iván főmérnök [...] s a nászasszonyokét Dr Kele­men Istvánná szül szili Török Franciska és [...] König Lajosné Gruber József Quiuz István Szénássy Imre Daniclisz Ágoston Bozóky Béla Tóth Bé a Czimeg [...] Dr Kelemen Béla köszöntője nemkülönben Bozóky Béláé is Az örömapa König [...]
8. 1896-01-26 / 4. szám
[...] összesen 5 frt 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Ist­vánná 5 frt Hirsch István 5 frt összesen 10 frt [...] összesen 2 frt 11 Kállay István ur ivén Kállay Ist­ván 2 frt összesen 2 frt [...] 3 frt 27 Kanóc z István ur ivén Kanócz Ist­vánná 1 frt Dr Fáik Ernő [...]
9. 1896-02-16 / 7. szám
[...] Budán és vidékén a Molnár István kitűnő vezetése alatt virágzó kerteszkepző [...] Sándor dr Draskóczy Miklós dr Bozóky Adám Schwetz Vilmos kir s [...] Nagy Jenőné Kertész Abáné Moussung Ist­vánná Kovacsik Mártonná Niemann Vilmosné Noiszberger [...] N né Vogl Józsefné Győri Istvánná Dorosits N né Fiiegei Kálmánná [...]
10. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Ismerőseink Árnyak és fények Molnár István A régi vinczellér iskolát a [...] emelje Entz Ferencz nyomába Molnár István királyi tanácsos a kertészeket képző [...] jeles Angyal Dezső volt Molnár István számtalan könyvet irt lapokat szerkeszt [...] urhölgyeket Mocskonyi Gyulát nejével továbbá Bozóky Ist­ván Trautmann Ottó Tolnay Imre és [...]
11. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Gora Anna Löwy Zoltán Bereczky István Endele Teréz Strebl Katalin igen [...] a p á r y István beszédét ki a királyhoz intézendő [...] király iránti szeretetre Majd dr Bozóky Endre méltatta azt a haladást [...] Az ülés megnyitása után Rákos Ist­ván olvasta föl az elnök előterjesztését [...]
12. 1897-01-24 / 4. szám
[...] az irányiadé köröket Gróf Széchenyi István eszméje és terve a vaskapu [...] kezdetén becses lapjában közölni Dp Bozóky Endre Közöltük ezt a kis [...]
13. 1897-02-14 / 7. szám
[...] Rupp Zsigmond elnök és Frommann István köri igaz­gató kalauzolása mellett jó [...] kaszinójának igazgatója Dévai Szöl lőssy István Del Medico Ágoston Nagy László [...] Oberhuber Istvánné Mazsari Ivánná Vörös Istvánná Ha­jós Mihályné Muschal Istvánné Schaffer [...] frt Biscara Endre 2 frt Bozóky István 2 frt Buday József dr [...]
14. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Báró Csollich 1 frt Hirsch Istvánná 1 frt özv Lász Ká [...] családja 5 fr 9 Hirsch István ur ivén Hirsch Istvánné 5 [...] Szepesy Irma 1 frt Crozin Ist­ván 1 frt Gsekelincz Marczel 2 [...] frt 60 kr 31 Főtiszt Bozóky Géza ur ivén N N [...]
15. 1897-02-28 / 9. szám
[...] m m a n n István gazda Depóid Lajos titkárok Blau Osz­kár dr Bozóky Adam és Debreczeny István pénztárnok 0 11 Lajos ellenőr [...] Erzsébet szálló 4 i Blaschka István VII király uteza 110 sz [...]
16. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Ivánné Tóth Jánosné Ud vardy Istvánná Jablonszky Sándorné Tolnay Imréné Rader [...] 1 frt 50 kr Holbert István 1 frt 50 kr Vinkler [...] Braun Antalné Hübscher Károlyné Román Istvánná Engelmayer Szilárdné özv Lichner Istvánná Lövinger Dánielné r Gimmné Thaller [...] frt Bagó Márton 1 frt Bozóky István 1 frt dr Baróti Lajos [...]
17. 1897-05-23 / 21. szám
[...] a magyar ember szivéből Szporni István emlékezete A budai tanítóság kegyeletes [...] fel a farkasréti teme­tőben Szporni István volt Bocskay téri vezető tanitónak [...] szer j kesztője Dr Papp István ő excellentiája gróf Hunyady László [...] jól van szerkesztve Eljegyzés Dr Bozóky Endre az I kér állami [...]
18. 1897-07-18 / 29. szám
[...] Herczegh Lobkovitz Rezső had­testparancsnok Heinrich István Goldberger Sam és fiai dr [...] Berthold Frey berger Pál Szepessy István Rausch Ferencz Scheich Károly és Lorosz István urak egyenkint 5 forintot Szabó [...] egyenkint 1 frt 50 krt Bozóky Endre és Adám urak 1 [...]
19. 1897-08-08 / 32. szám
[...] esküvőjét a budai kapuczinusok templomában Bozóky Endre dr főgymnáziumi tanár Lukse [...] Csennely utczában földszintes házakra Tury Ist­ván a Kelenföldön Ritter János a [...]
20. 1897-09-19 / 38. szám
[...] sz telke 1860 frtért Hiedl István és nejére Finály József és [...] a mily szívesen róla megemlékeztünk Bozóky István Egy szeretetreméltó kedves öreg urat [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind