8 találat (0,197 másodperc)

Találatok

1. Név- és helymutató (231. oldal)
[...] és pedig a Levél Thurzó Szaniszlóhoz a képimádás tárgyában 27 29 [...] a dunántúli protestantizmus történe­téhez Payr Sándor 45 92 a Báthory Erzsébetnek [...]
2. Hely- és névmutató (233. oldal)
[...] 77 Szamosközi Máté 83­ Szamosközi Sándor 100 137 Szamosközi Tamás 132 [...] 100 Szaniszlai Péter 89 91 Szaniszló 72 120 135 Szaniszló 104 Szanki Imre 9­ Szántai [...]
3. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (117. oldal)
[...] márc 16 án Bajmócból Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveléből Irreg 3 fasc [...] itt sincs megnevezve 5 Sozovius Sándor 1608 ban kassai rektor és [...]
4. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (177. oldal)
[...] Farkas Imre 1 könyvnyomtató Thurzó Szaniszlóhoz Thurzó prédikátorától Göncz Miklóstól a [...] Irreg 15 fasc Kiadva Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek I k 168 [...] Erzsébethez 1 Életét 1 Payr Sándor Farkas Imre keresztúri és csepregi [...]
5. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (183. oldal)
[...] Sempte Zólyomi Perinna Boldizsár Thurzó Szaniszlóhoz A mult évben a király [...] címeres nemeslevelet adományozott neki Pál Sándor Izsák nevű fiainak és Zsuzsanna [...]
6. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (267. oldal)
[...] 8 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Az ura levelében foglaltakat közölte Sándor Jánossal Szerdahelyi Mihály­lyal és Dávid [...] Nagod akaratiat ma yo regweí Sán­dor János 1 vramnak Zerdahely Mihali [...] egyik végrehajtója Bethlen megbízásából Thurzó Szaniszlóval együtt résztvesz a ni­kolsburgi béketárgyalásokon [...]
7. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (268. oldal)
[...] ugi mint vyce palatinus vram Sándor Já­nos vram es többen requiralni [...] 9 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Miután a nádor látta hogy [...] 4 A 198 számban Thurzó Szaniszló által kezdeményezett terv tovább­építésére vonatkoznak [...]
8. Név- és tárgymutató (318. oldal)
[...] Soputius Jeremiás 236 3 Sozovius Sándor 117 5 236 2 Sozovszky [...] Thur­zó Kristóf Thurzó Miklós Thurzó Szaniszló i kanonok 92 93 166 [...]