114 találat (0,162 másodperc)

Találatok

1. 1930-10-16 / 81.szám
[...] Anna temetőbe nagy részvét mellett Büchler Zsigmond három havi fogházat kapott [...] Olajos János reál­iskolai tanár és Büchler Zsigmond esztergomi hentesmester között Büchler Zsigmond fia a reáliskolába járt [...] és erre mindenféle ürügyet keresett Büch­ler Zsigmond komolyan vette fiának panaszait [...] utcán megtáma­dott és tettleg inzultált Büchler Zsigmond ellen a pestvidéki kir [...]
2. 1939 / 5. szám
[...] József Építósseti bizottság Brutsy Jenő Büchler Mór dr Darvas Géza dr [...] Szivós Waldvogel József Vízvezetéki bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...] Árvédelmi bizottság Dr Brenner Antal Büchler Mór Gere János Hermann Lajos [...] Berényi Zsigmond dr Brenner Antal Büch­ler Mór dr Drahos János dr [...]
3. 1930-05-18 / 39.szám
[...] tői augusztus 16 ig Elitélték Büchler Zsigmondot Két évvel ezelőtt mint ismeretes Büchler Zsigmond hentes mester az utcán [...] V tanácsa a főtárgyalást ame­lyen Büchler Zsigmondot bűnösnek mondották ki és [...] megfizetésére ítélte Az ügyész sú­lyosbítást Büchler felebbezést jelen­tett be Jönnek a [...]
4. 1936-01-26 / 8.szám
[...] Ferenc Építési bizottság Brutsy Jenő Büch­ler Mór dr Etter Jenő Etter [...] Árvédelmi bizottság dr Brenner An­tal Büchler Mór Fodor Tóth János Hermann [...] Szivós Wald­vogel József Vizvezetékügyi bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...]
5. 1931-07-23 / 59.szám
[...] december 19 én amikor őt Büchler Zsigmond az utcán megtámadta mellbevágta [...] A pestvidéki kir törvényszék ezért Büchler 3 hónapi fogházra mint fő­büntetésre [...] pengő pénzbünte­tésre mint mellékbüntetésre ítélte Büchler felebbezett a bűnösség meg­állapítása miatt [...]
6. 1879 / 11. szám
[...] került a napokban horogra Ugyanis Büchler bátorkeszi serfőző mina­pában megvett egy [...] elhajtatta a két jó­szágot Később Büchler vásárra ment s útjában találkozik [...] múltkor ama fenti ökröket vásárolta Büchler nem volt rest s a [...]
7. 1885 / 22. szám
[...] Aki Kukányi Pál urat és Büchler Dóra kisasszonyt látta tánczol ni [...] Szende 1 Adolf 1 ft Büchler Zuga bpest 2 ft Wil [...] ger T mérnök bpestl ft Büchler Salamon 1 ft Biuet ter [...]
8. 1925-11-26 / 94.szám
[...] a következőkép ala­kult meg elnök Büchler Mór máv főmérnök alelnökök Porgesz [...] tagjai dr Mike La­jos elnök Büchler Mór Saághy De­zső Matus Rezső [...]
9. 1927-01-06 / 2.szám
[...] Ferenc rk honvéd őrvezető fia Büchler izr államvasúti főmérnök leánya Vilsicz [...] és Speck Erzsébet rk Halálozások Büchler utóne­vet nem kapott leány 1 [...]
10. 1911-03-19 / 23.szám
[...] valamint kóser­hust is árusítok Tisztelettel Büchler Zsigmond Kalhretnerl Kneipp maláta Kávé [...]
11. 1933-08-15 / 64.szám
[...] Szálai Jenő rk ügynök fia Büchler Magdolna izr mészárossegéd leánya Ju­hász [...] Imre izr fűszerkereskedő Budapest és Büchler Ilona izr Esztergom Zimmer Ferenc [...]
12. 1936-05-31 / 44.szám
[...] állandó élő ós vágott baromfi Büchler Endrénél Ferenc József út 9 [...]
13. 1920-10-17 / 197.szám
[...] közönség szives pártfogását kiváló tisztelettel Büchler Zsigmond hentes és mészáros Bakács [...]
14. 1920-08-29 / 177.szám
[...] szesz vashordókat szállít kölcsönben is BÜCHLER KÁROLY vashordótelepe Budapest V Arany [...]
15. 1912 / 71. szám
[...] Novák János rk földm fia Büchler Endre izr mészáros fia Gál [...]
16. 1929-07-14 / 52.szám
[...] további szíves támogatását Kiváló tisztelettel Büchler Zsigmond mészáros és hentesmester KÓKAY [...]
17. 1911-03-12 / 21.szám
[...] valamint kóser­hust is árusítok Tisztelettel Büchler Zsigmond E DISON lakás és [...]
18. 1934-01-11 / 3.szám
[...] jobban megnyomni Ta­lán nem akarják Büchler Bu­chinger s egyéb jóhangzású nevű [...]
19. 1929-12-08 / 94.szám
[...] szives támogatását Maradtam teljes tisztelettel Büchler Zsigmond mészáros mester Üzletmegnyitás Van [...]
20. 1929-12-01 / 92.szám
[...] szives támogatását Maradtam teljes tisztelettel Büchler Zsigmond mészáros mester KORONA MOZGÓ [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind