2. oldal, 35 találat (0,525 másodperc)

Találatok

21. 1909-07-18 / 3. szám
[...] ál­landó vendég tartózkodik Dr Grósz Sándor ügyvédjelöltet akit a napokban a [...] a nagyobb bajnak Betörés A szaniszlói postahivatalba jul 15 ére virradó [...] Baíogí József és Molnár Mária Sándor Oláh Dániel és Sulepka Juliánná [...] Ernő Pénzes Teréz Erzsébet Finiász Sándor és Glatz Gittel Géza nevű [...]
22. 1912-02-10 / 32. szám
[...] nevű gyermeke Mese a hegedűsökről Szaniszlón a múltkoriban Erdei János vasúti [...] nagy nép­szerűségnek örvend a Dénes Sándor és tár­nái által alapítandó Uj [...] konyhá­jába a 19 éves Lánczki Sándor egy jókora darab fával végig [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkö Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u lő [...]
23. 1911-03-28 / 51. szám
[...] meg­indította A peres barázda Huszti Sándor ho dászi földmives már évek [...] jobbrafordultát Halál a dézsában Neumann Sán­dor vitkai fakereskedő 2 éves Róza [...] fogházra ítélte Puka János alibije Szaniszlón e hó 24 én éjjel [...] legjobbat és legolcsóbban beszeuezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
24. 1909-08-22 / 8. szám
[...] ismeretlen tette­sek betörtek Kirvai Gergely szaniszlói birto­kos lakásába és 350 K [...] minden tekintetben szépen sikerült Dénes Sándor szellemes felolvasása Kerekes Erzsiké ügyes [...] szálló Iégfütési beren­dezésének átalakítására Henffel Sándor vál­lalkozó 8613 K ért tett [...]
25. 1912-06-14 / 132. szám
[...] betörő Ez év májusában Palóczi Sándor kőmivessegéd betört Grünfeld Abra­ham Attila [...] eltöltött este után Merker István szaniszlói legény öt társával vasvillákkal dorongokkal [...] és legolcsóbban beszerezhetünk Ben kő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
26. 1912-05-30 / 120. szám
[...] ÉSZAKKELET 2 oldat Árpád Gál Sándor és Sághy Gyula beszélték meg [...] at eset mnit mindannyi A szaniszlói legények laj­legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
27. 1910-09-25 / 39. szám
[...] 2 év múltán Poszet Antal szaniszlói tekintélyes gazdálkodó Vendel nevű fiát [...] és kérlelhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fe­lelős szerkesztő Hacsak Géza Naponkint [...]
28. 1911-02-16 / 18. szám
[...] felemelik és a járőrüket lovasitják Szaniszlón Sonkádon és Mikolá ban már [...] között és ugyanolyan sze­Sérvkötőt Hercz Sándor ha jót és tökélete­set akar [...]
29. 1909-07-04 / 1. szám
[...] sz a és dr Antal Sándornak Dinnyéskert 16 szám alatt Közegészségügy [...] 3 tanítóval Pri­békfalván 2 tanítóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madarászon 3 [...] éves izr Bright kór Puskás Sándor g kath 2 hónapos bélhurut [...]
30. 1911-08-31 / 177. szám
[...] koldüs asszony a Paczkó Mihály szaniszlói napszámos házánál kapott lakást és [...] a szerelem után epedő Kar­dos Sándor kiskerekes legénynek aki a közbenjáró [...]
31. 1911-03-03 / 31. szám
[...] törvényszéki biró szavazóbirák dr Visky Sándor és Ftizessy Árpád voltak A [...] és Mezőpetri községet ideig­lenesen a szaniszlói posta és távirdahivatal postai kézbesítő [...]
32. 1912-07-30 / 169. szám
[...] Agócs Ferenc dr Lájng György szaniszlói orvosnál állott szolgálat­ban Gazdája valami [...] kir államkincstár képviseletében dr An­tal Sándor t főügyész végrehajtatónak Sza lontai [...]
33. 1909-12-19 / 25. szám
[...] képezi Uj lap Szilágysomlyón Hegedűs Sán­dor és Keller Samu dr szerkesztésében [...] e hó 15 én Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]
34. 1912-03-28 / 71. szám
[...] meg s a ve­zetéssel Brün Sándor gyógyszerészt bízta meg Egy postautalvány [...] érkezett 100 koronáról Szilvasán László szaniszlói lakos címére amiről a küldönc [...]
35. 1910-12-11 / 50. szám
[...] az annak segélyére siető Szabó Sándort egy la­páttal úgy fejbe vágta [...] feljelentést Az üres persely A szaniszlói gör kath iskolában ahol az [...]

 

  • 1
  • 2