84 találat (0,176 másodperc)

Találatok

1. 1915-01-29 / 29. szám
[...] Margit kórházról ahol számos sebesült vi­tézünk a háború kezdete óta már [...] Sándor Eger Manner János Verpelét Farkas József Ver pelét Kovács József [...] Az állomásparancsnokság köszöneté Özv Gebhardt Sándorné a lábbadozó katonáknak 16 drb [...]
2. 1915-05-18 / 137. szám
[...] Apponyi Albertné gróf Appo nyi Sándorné Balázs Györgyné Bárczy Istvánná Balogh [...] Lajosné özv Báthory Nándorné Benedek Sán­dorné Berzevczyi Albertné gróf Bethlen Istvánné [...] Esterházy Er­zsébet gróf Esterházy Emmi Far­kas Edith báró Fejérvárz Imréné Fernbach [...] Gusz távné Szemzeő Aglája Szurmay Sándorné gróf Teleky Sándorné gróf Tisza Istvánné dr Tőry [...]
3. 1915-05-19 / 138. szám
[...] már azok akik hónapokig j vitézül védték Przemysl várát mesz j [...] Bőta Jánosné Szeredi Verőn Szeredi Sándorné Peró Mária Kovács Ist­vánná Mihalicza [...] Mirkács Anna Szabó Mihályné j Farkas Erzsébet Sidiridi Jóskának j édes [...]
4. 1920-09-16 / 212. szám
[...] Uj divat a Farkasvölgyben A Farkas völgyi pincegazdák uj divatot kezdtek [...] egri lakosok Meghaltak özv Daróczi Sándorné Méhész Regina 79 éves özv [...] egri nők Vasárnap délután János vitéz este Dobó Katica és az [...] délután 6 órakor a János vitézt t adják Végül arra kérjük [...]
5. 1923-03-03 / 50. szám
[...] össze­állította a maga jelölő névsorát Farkas János cipésezel az élén akit [...] László kőműves Paulovics Lajos asztalos Farkas János cipész és Erdélyi Alajos [...] török zászló kitűzése annak egyik vitéz emberével való eltávolítása a legfigyelmesebb [...] Özv Kar dós Ignácné Nagy Sándornétól belsőséget 120 000 Kovács Valéria [...]
6. 1927-07-21 / 163. szám
[...] az elgázolt gyer­mek anyja Szilasi Sándorné budapesti lakos a felmentés miatt [...] Kame niczki György kőműves István Farkas Ferenc malom munkás Erzsébet Kiss [...] Margit Tóth József fmves Piroska vitéz Ábelt János fmves László Molnár [...] fmves nejének halva született fia Farkas Sándor fmves Erzsébet nevű gyermeke [...]
7. 1928-01-17 / 13. szám
[...] Kornélné özv Mlinkő Istvánná Grundtsch Sándorné Zelenka Aladárné Hartyánszky Elemérné Pillér [...] Jénosné Háry Mihályné Paár Jánosné vitéz Fodor Istvánné Szabovics Jenőné Reies [...] No­votny Antalné Takács Elemérné Kinczly Sándorné Csemey István né vitéz Gaáli Ernőné Szigethy Béláné Gyárfás [...] és a billi­árd asztalon alvó Farkas Géza cigányzenészt össze vissza ka­szabolta [...]
8. 1928-02-05 / 29. szám
[...] Gjula 1 Tyuskay Dezsőnó 1 Farkas Berta 1 Lakatos Gyű láné [...] 1 Polőnyi Károly né 1 vitéz Fodor Iatvánné 1 Varga Erzsébet [...] Szeftke Klára 1 Dr Kerlay Sándorné 2 Friedl Gyuláné 1 Ciszterci [...] István 1 Koó Aktnál AHorjay Sándorné 2 Előhizi Erzsébet 1 Pánczél [...]
9. 1928-02-16 / 38. szám
[...] edelényi főszolgabíró 25 szótöbbséggel győzött vitéz Görgey László vármegyei főjegyzővel szemben [...] Pecz li Imre 4 Mednyánszfcy Sándorné 4 Ta­kács Mária 1 Dusinyey [...] 50 özv Lokcsánszky Lajosné 1 Farkas László 1 Benkőczy Emil 1 [...] 1 Vona Ru­dolf 050 Herczeg Sándorné 0 40 Urbán Mária 1 [...]
10. 1928-04-12 / 86. szám
[...] Szakácsi Bsrnátná O öO Bőta Sándorné 1 Osányi Gyula 1 Vit [...] Varjú Béla 1 özv Áron Sándorné 0 50 Derdák Mátyás 0 [...] 90 Kovács Istvánná 0 20 Farkas Bernátné 0 20 Bár nátnő [...] Éva Margit Irredenta éne­ket énekelt vitéz Darnóváry Pál Bajos Jeremiás e [...]
11. 1928-06-24 / 145. szám
[...] hirdetmény kivonat Szabó János végrehajtatónak Farkas Sándorné Horánszky Mária végrehaj­tást szenvedő ellen [...] kert rét szántó és szőlőből Farkas Sándorné sz Ho­ránszky Mária nevén álló [...] házhoz szállítva 36 fillérért Staud Sándorné élelmiszer kereskedése Kertész ucca 8 [...] országút mellett haszonbérbe kiadó Érdeklődni vitéz Sós Györgynél Egerszalók Szent János [...]
12. 1928-07-13 / 160. szám
[...] Gyulánő Faragó Kató Márkus Dezsőné Farkas Teréz Egerből dr Puky Pálnő [...] Pálné Drotleff Jenő Papp Kökényesdy Sándorné Pspp Kökényasdy Sándor Novotny Gitta [...] dr Puky Pálné Papp Kökényesdy Sán­dorné Augusztiny Andorné Paár Vali dr [...] a gőzmalom bontásából Olcsó építkezés Vitéz Kánya Főucca 7 F ARAGOTT [...]
13. 1929-05-25 / 67. szám
[...] 9 10 3 ÖZV Szász Sándorné 10 11 3 Dr Sir [...] Erzsébet 16 17 10 Kegye Sándorné 17 18 10 Dr Erlach [...] Bnő 13 14 7 özv Farkas Dnő 14 15 7 özv [...] Okoliosányi Imréné 17 18 10 vitéz Gaali Ernőnő 17 18 II [...]
14. 1929-08-31 / 147. szám
[...] Alice 17 18 dr Erlach Sándorné dr Szokolay Lajosné IV sz [...] Antalné Fluck Gusztávnő 11 12 vitéz Gaáli Ernőné Csoltkő Kálmánná 12 13 Hunyor Bélánő Kegye Sándorné 13 14 Varga Erzsé­bet Bolla [...] Terézia Budai József kosárfonó és Farkas Júlia egri la­kosok Házasságot kötöttek [...]
15. 1929-08-31 / 147. szám
[...] István Godo Miklós Balázs József vitéz Kerékgyártó János Hatvani negyed olvasókör [...] Kálmánná Kolman Já nosné Zsíros Sándorné Dénes Szi lárd Furmanovics Márton [...] Szabó Szilárdné dr Szabó Gyuláné Farkas D né Kiss R Kállay [...] József Bótha Bernát Soós Györgyné Farkas Katica Urbán Mancika Hadobás N [...]
16. 1929-12-08 / 231. szám
[...] az elnökség Kópkiállítás Papp Kökényesdi Sándorné Szeőke Izabella festő­művész gyűjteményes képkiállítása [...] Beniczky Aladár Egercsehi Szent Ivány Farkas Apc Ridárcsik Imre prelátus kanonok [...] Ti­vadar dr Szabó Gyula özv Far­kas Dezsőné Arnóthfalvy István özv Misik [...] Ott Pé­ter dr Pálosi Ervin vitéz Vesz prémy Dezső dr Szokolay [...]
17. 1930-01-09 / 6. szám
[...] gyűjtése 22 P 30 fill Vitéz Ady János in­téző Pusztakőkút 8 [...] Aladár főorvos Parádfürdő 10 P vitéz Marót Zsig mond Nagybátony 5 [...] P 80 fill özv Grósz Sándorné Eger 3 P Lieh tenstein [...] Sarud 11 P 30 fill Farkas Pál plébános Sajóvárkony 5 P [...]
18. 1930-02-04 / 28. szám
[...] férfi Szecikó Eta székely cigánylány Farkas Tuiika harlekin Nyári Kálmánné kártya [...] mike denevér Jelmez szépségvsrseny 1 Farkas Tusika 247 szavazattal 2 Füstös [...] pierette Ficzere Lászlőnó magyar menyecske vitéz Fodor Istvánné cigánylány FreDyó Irén [...] Gyuláné Szabó Já nosné Szabó Sándorné Szoko lovszby Manyi pierette Szon [...]
19. 1932-05-04 / 100. szám
[...] igazgatójává az intézetnek kiváló szakemberét vitéz Lomja pataky Béla m kir [...] és Szarvas Julianna gyári munkásnő Farkas István csizmadia és Lukács Rozália [...] éves Tóth Sándor 12 éves Far­kas Edit 3 éves Pirk Erzsébet [...] Kirabolták a lakását Csipcsá nyi Sándorné feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen [...]
20. 1932-06-03 / 123. szám
[...] Eristóffy Já­nos jószágigazgató Győrffy László vitéz Oláh Gyula Kun Miklós Andorkő [...] Mór gős Jenő Puck Endre Farkas József Caernyánszby Aladár vitéz Fluck Gusztáv Voit Ottó dr [...] az u ezen ingatlanokból Mező Sándorné Krupa Erzsébet nevén álló másik [...] és az ugyanezen ingatlanokból Mező Sán­dorné Krupa Erzsébet nevén álló má­sik [...]
21. 1932-08-04 / 175. szám
[...] Antal dr előadása 6 30 Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye 7 [...] 7 sorsz alatt özv Sós Sándorné Köd mön Karolin javéra bekebelezett [...] Elmélkedések P 2 50 Dr Vitéz Málnási Ödön A munkásiskola pedagógiája [...]
22. 1933-02-28 / 48. szám
[...] Szemán János­né Kotta Vendelné Andrássy Sándorné Mayer Audrásné Má csay Sándorné Balázs Istvánné Lovag Jánosné Herbály [...] Kál­mánné Grenács Istvánná Nagy Lászlóné vitéz Kánya Nándorné Szentpátery Sándorné Andor­nak özv Kronberger Balázsné Ódry [...] Mária Fucstk Mária Hárs Ica Farkas Sári Diósgyőr Csöez Ilonka Bélapátfalva [...]
23. 1933-03-01 / 49. szám
[...] Ferenocé dr Mészá­ros Béláné Szabó Sándorné Ba ranyey Igoáoné Antal Ferencné [...] Kőváry Károly ifj Böck Sándor Farkas Jóska és Egri Dalos Laci [...] vitézi értekezlet Eger­ben Eger város vitézei február 27 én délután 6 [...] a vármegyei árvaszék tanácstermében Dr vitéz Jávor Ernő vitézi hadnagy meg [...]
24. 1933-08-27 / 164. szám
[...] Adrienne Bukuli Sándor fmves Béla Farkas Sándor fmves Mária nevű gyer­meke [...] egri lakosok Meghaltak özv Hafner Sándorné szül Siróky Má­ria magánzónő 73 [...] Komló Ist­ván fmves 60 éves vitéz Béres György fmves 38 éves [...]
25. 1934-01-19 / 14. szám
[...] Sándor 43 özv Gyut rik Sándorné 81 Tőzsér János 5 hónapos [...] 67 özv Szabó Jánosná 72 Farkas Ferenc 68 özv Gallusz Jánosné [...] éves korában halt meg Születések Farkas Rudolf Jolán Kuncz János Margit [...] fi­zettek A világháború 1914 1918 Vitéz Aggházy ezredes könyve a világháborúról [...]
26. 1934-02-06 / 28. szám
[...] dr Jób Gézánő Papp Kökényeidy Sándorné dr Palik Ferenoné Ginzery Sándorné Ne deozey Viktorné özv Kolossváry Istvánná Lokcsinszky Lajoané vitéz dr Bartha litvánnő Pafeot Ilona [...] Józsefné Bayer Henrikné Gróf Ferencnő Farkas Etelka Petra sovizby GyogyB Bánbidy [...] pillangó Csiba Kató Hajdúnánás hollandi vi­téz Kovács Jánosné pierette Mártonffy Erzsébet [...]
27. 1934-03-09 / 55. szám
[...] autóbusz alatt Két fiatal kereskedősegéd vitéz Molnár Sindo ez Edi­son alkeim [...] Jenő Egyed József lakatossegőd József Farkas Imre npsz Anna Kiss József [...] Zagyva János 64 éves Stark Sándorné htb 59 éves Forgács Etel [...]
28. 1934-05-26 / 111. szám
[...] polgárának hű­séges ragaszkodását és háláját Vitéz Göncső János bíró át­nyújtotta a [...] dr Búzás Endréné Papp Kökényesdi Sándorné Már­kus Jánosné Lyceum élőit 8 [...] 9 ig Staud Mária özv Farkas Dazsőná Szabó Gyuláné Timon Béláné özv Szász Sán­dorné 9 10 ig Pauks Wilibáldné [...]
29. 1934-08-05 / 152. szám
[...] Fez Rozália 61 éves Erdész Sándorné szül Horváth Erzsébet 41 éves [...] a MESE böl eddig csak vitéz Zagyvái sze­replése biztos a védelemben [...] föld­művelésügyi minisztérium rádió­előadássorozata 3 45 Farkas Jóska és cigányzenekara 4 30 [...]
30. 1935-01-22 / 13. szám
[...] Dr Sti lágyi József Társelnök vitéz dr Ujjady Árpád Aleinökök Kakuk [...] Já­nos Titkár özv dr Ssalay Sándorné Jegyző Szatmári Béla Ügyész dr [...] gazda két lovas hódijával elgázolta Farkas Erzsébet 14 hónapos kislányt aki [...] nem vette észre a kis Farkas Erzsébetet s kocsijá­val elütötte Csak [...]
31. 1935-04-30 / 68. szám
[...] Eger Stiller Kálatánné özv Surányi Sándorné Szirmák Je nőné dr Tartaányi Sándorné Ludaz Tóth Gyuláné Gyön gyöiorozzi [...] ipari föld­rajz Május I szerda farkas János és Lantkor István cipészmesterek [...] napját Eger­ben mert ma reggel Vitéz Subik Károly pápai prelátus oldalkano [...]
32. 1936-01-14 / 8. szám
[...] tett vallomásáért a vádlott öooaétől Vitéz Hunyor Sándor dr ki rályi [...] Gáboraé Dasseő Dénesné Nagy Dazsőné vitéz Góthay Báláné Giötönyi Jánosáé Fodor Károlyné Farkas Ferencné Doboly Dánielné Cser­jén Imréné [...] né Polgár Andorné özv Molnár Sándorné M Makra Margit Guthy Tíborné [...]
33. 1936-01-18 / 10. szám
[...] Ber zeviczy Albert kereskedelmi ter­vei Farkas László dr előadása 6 55 [...] Sománé Ulmez Vilmos és Kovács Sándorné sz Fekete Vilma végrehajtatóknak Paunc [...] kir jbiró A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
34. 1936-02-06 / 21 szám
[...] Imréné Hajnal Ernöné özv Liikő Sándorné Bődy Antalné dr Dallos Iván­ná [...] Gyöngyös Bárdos Éva Szilá­gyi litvánná vitéz Miklósy Gé záné Kőnig Illy [...] a bizonyításkiegészítésre vonatkozó indítványokat Dr vitéz Hunyor Sándor a vádat a [...] Béla Wind Tivadar IV ő Farkas Olivér Simon István III é [...]
35. 1936-02-18 / 28. szám
[...] a kővetkezők ne­veit sikerült feljegyezni Vitéz Galánthay Istvánná vitéz Zákány Győcőné vitéz Kemény Alajosáé Császár Gézáné vitéz Vizy Ad­taíné Pillér Ernőné Szilassy Gézáné vitéz Fodor Istvánné Mertens Magda Málray Bözsi özv Baán Sándorné Mold Manci Lestál Mária Bárdos [...] Lászlőné Fo­dor Károlyné Dobolly Dánielné Farkas Ferencné dr Okolicsá nyi Béláné [...]
36. 1936-02-20 / 29. szám
[...] mond hálás köszönetét özv Csóka Sándorné és családja Kémenytüz Tegnap e [...] Szabó Elek előadása 6 50 Farkas Béla és cigányzene kara 7 [...] Hivatalában HÁTÉR kitűnő állapotban eladó vitéz Keresztesi Jánosnál Gyöngyös Hanisz tér [...]
37. 1936-03-24 / 48. szám
[...] szám 1935 Árverési hirdetmény kivonat Farkas Mihály végrehajtatőnak Forgó balázs József és Forgó g Sándorné sz Forgó Balázs Erzsébet végrehajtást [...] 21 22 szerint Forgó geci Sándorné Forgó balázs Erzsébet For­gó balázs [...] kir jbirő A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
38. 1936-06-09 / 92. szám
[...] Kaazinő nagytermát ahol öiv Bethlen Sándorné Beth­len Mária grófnő kiállítja az [...] Hírek 10 40 Idő­járásjelentés Majd Farkas Sán­dor és cigányzenekara II Paul [...] kir jbirö A kiadmány hiteléül vitéz Füredi Ferenc ir s tiszt [...]
39. 1937-01-12 / 7. szám
[...] ifjúság és az Emericana címmel vitéz Fluck Gusz­táv egri és Farkas Béla budapesti levente mélyen átélt [...] Lászlóné Varga Miklósné özv Su­rányi Sándorné Fehér Gyuláné Kiss Lászlóné Búzás [...] özv Bernáth Jenőné Gyöngyös solymos vitéz Gazsi Mártonné Smóling Lászlóné Érsek [...] Tóth Józsefné dr Hedrich Árminná vitéz Gyutay Ist­vánné és N Réthy [...]
40. 1937-01-26 / 15. szám
[...] hallgatott előadást az Olvasókör diszelnöke vitéz Subik Károly pápai prelátus tartotta [...] János nyug máv előfűtő és Farkas Mária Sváb Károly fm és [...] Mezőkövesd 23 éves özv Rakovszky Sándorné sz Dar mos Katalin 78 [...]
41. 1937-02-02 / 19. szám
[...] István vezényletével előadott nyitánya után vitéz Somlay Mihály dr rk felsőkereskedelmi [...] Dezsőné Kiss Endréné Tátray Gusztávné Farkas Mihályné Ózd Sárffy Kál mánné [...] Tatay Vilma Áiberty Vali Böck Sándorné Kőrösy Klári özv Baán Sándorné Frank Tiva­ HARMAT CRÉME nappali [...] István Szidi Derdák Fábián Kukta Farkas Teréz Mézes kalács Ózd Jurányi [...]
42. 1937-02-04 / 20. szám
[...] dr Bálint Miklósné Boros Jánosné Farkas F né Ludányi Béláné Kristóff [...] dr Okolicsányi Béláné dr Wiltner Sándorné dr Führer Pálné dr Böhm [...] cserkészcsapatok kul túrestje a Kultúrházban Vitéz Subik Károly le­mondott virilis tagságáról Vi­téz Subik Károly pápai prelátus két [...] sem lehet tagja a köz­gyűlésnek vitéz Subik Károly pápai prelátus bejelentette [...]
43. 1937-02-09 / 23. szám
[...] sikert aratott Búzásné Pápay Klára Farkas Imre néhány versét adta elő [...] alábbiak­ban foglalta össze Burai Böck Sándorné Böck Kató Barchetti Klári Barchetti [...] Jánosné Dr Lackovits Gui dóné vitéz dr Somlay Mihályné Brenner Anikó [...] Ba ranyay Ignácné Baranyay Ica vi­téz Gerelyes Andorné dr Körfy Lorándné [...]
44. 1937-02-11 / 24. szám
[...] a megjelent nagyszámú közönséget majd vitéz Mándoky Sándor ny tábori főesperes [...] dr Valkó Károlyné dr Wiltner Sándorné Halász Istvánné dr Okolicsányi Béláné [...] Frank Már tonné dr Török Sándorné Fogéi Gyuláné Kovács Antalné Kallós [...] Nagykálló Bakó Aurélné Baán Imréné Farkas Fe rencné Szlovencsák Jánosné Po [...]
45. 1937-02-16 / 27. szám
[...] János ny máv előfűtő és Farkas Mária Kronberger Balázs keresk s [...] munkás 34 éves Ma tányi Sándorné sz Dobre Margit 26 éves [...] hírek 5 Nyu gatmagyarország műemlékei vitéz Házy János előadása 5 30 [...]
46. 1937-07-27 / 119. szám
[...] a szomszédos vármegyék társadalmá­ból megjelentek Vitéz Ady Jánosné dr Benkő Gézáné [...] dr Kellermann Emilné dr Kövér Sándorné Lukácsyné dr Müller Jenőné Nyegre [...] dr Nagy Béláné dr Országh Sán­dorné dr Pataky Tiborné ifj Poók [...] Emma Czobor Edith Demjén Mar­garet Farkas Mária Gilly Márta Horváth Ilonka [...]
47. 1938-02-08 / 22. szám
[...] Asszonyok nemes Weinmann Győ zőné vitéz Vizy Antalné PiUer Ernőné Horváth Ferencné vitéz Elekes Ferencné Nicki Károlyné vitéz Fodor Istvánné Veress László né [...] Elemérné Ripka Jánosné Hoitobágyi Jenőné Farkas Ferenc­né Barsy Istvánné Ács Kálmánná [...] Vilmosné Máder Vik torné Verkny Sándorné Ruzsin Fe­rencné dr Halmos Béláné [...]
48. 1938-02-15 / 26. szám
[...] László gyöngyösbokréta Ladányi Lajos dominó vitéz Lőcsey Ferenc­né Poprád Pierette Fankovics [...] Remenár Erzsiké Piroska Hortobágyi Ernő farkas Hortobágyi Jenő nagymama dr Schubert [...] Árvay Gézáné özv Hegedűs Aladárné vitéz dr Já­vor Ernőné Baán Sándorné Ficzere Lászlóné Juhász Zoltánná Bajusz [...] ifj Láng Andrásné Lévai Istvánná Far­kas Béláné Lukács Dezsőné Oko licsányi [...]
49. 1938-03-01 / 34. szám
[...] kö­zönség a felolvasót A gyűlés vitéz Veszprémy Dezső alelnök zárószavaival ért [...] kukorica Asszonyok Beniczky Miklósné Nagy Sándorné Losonczy Sándorné Adamcsek Jánosné Csetényi István­ná Kalocsai [...] Béláné Kis Béláné Kádas Gézáné Farkas Tiborné Tóth Já­nosné Szilágyi Dezsőné [...] Kalóz Józsefné Bágyi Péterné Kis Sán­dorné Göböly Jánosné Tóth Sándor­né Kocsis Bertalanná Szamosvölgyi Jánosné Bakonyi [...]
50. 1938-03-29 / 50. szám
[...] Gizella 3 hónapos özv Sze­pesi Sándorné Vass Erzsébet 62 éves Takács [...] Jók voltak a MESE ből vitéz Zagyvái és a Sztrapkovics Szabó [...] 15 A termelő Magyarország Heller Farkas dr előadása 6 45 Horváth [...] 5 30 Imresszionizmus a művészetben Farkas Zoltán elő­adása 6 Hanglemezek 6 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind