12 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1941. május 27., VII. rendes ülés (19_4. oldal)
gorlati tárgycsoportosításának megál­lapítása iránti kérése b Hell Perenc végbizonyitvány kia­dása iránti kérése c Kovács Anna végbizonyitvány kia­dása iránti kérése A Kar a tárgysorozat módosítá­sához [...] sz leiratát a debreceni Tisza István Iudományegyetemen üresedésben levő keresztyén erkölcstan [...] IV sz leiratát dr Kniezsa István ny r ta­nár költözködési költségeinek [...]
2. 1942. május 21., IX. rendes ülés (6_1. oldal)
[...] egyetemi magántanár habiiitációjának érvé­nyesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 665 [...] S 41 42 Er Szalai István Jeromos pannonhalmi tanárképzőintézeti tanár magántanári képesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 671 [...] bölcsdczotdoktori szigorlatra való bocsátása iránti kérése Billiók dr Viski Károly és [...]
3. 1943. szeptember 23., I. rendes ülés (2_2. oldal)
[...] Wlosésaetdokteri szigorlatra raid bocsátása irán­ti kérése és értekezésének bírálata Slőaddk dr [...] és végbizonyítvány kia dósa iránti kérése Előadd dr Koszd János 714 [...] xeleybeszámítás és végbizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó dr Várady Imre 25 [...] György 71 1943 44 fényi István díjtalan gyakornok lemondásinak bejelöntése Kocziány [...]
4. 1943. június 21., X. rendes ülés (5_1. oldal)
[...] ti burkok r l salai István Jerenos psaninbal tanrrkeoz intézeti tan [...] tcLojfctopi szirerJ atra vale bocsátói kérése és doktori értekezésének bír kaka [...] szigorlatra való bdes tusa Irán­ti kérése és doktori értekezésének bírálata SÍ [...] ral o becsát ása iránti kérése és doktori értekezés inek bir [...]
5. 1942. május 21., IX. rendes ülés (6_42. oldal)
[...] I és II évet vég­ok kérése akik nem terjeszthetők fel mivél [...] papi oki van ll Czompó István 12 Szabó György 13 Járosi [...] Jenő Szabó László Gurbán Júlia kérése nem kielégítő tanulmá­nyi eredménye miatt [...] Károly Piczay Dénes Molnár Jenő kérése mivei ők mér a Ferenc [...]
6. 1944. június 15., X. rendes ülés (20_8. oldal)
[...] doktori szigorlatra való bo­csátása iránti kérése és értekezé­sének bírálata ügyében dr [...] B ÍLA Kézdivásárhalyi r Matkó István a románoknál c a 3666 [...] doktori szigorlatra való bocsátása iránti kérése és ér­tekezésének bírálata ügyében dr [...]
7. 1941. október 28., II. rendes ülés (3_4. oldal)
ti kérése d A tárgysorozatba felvétessék dr [...] rk tanár h dr Kniezsa István az Egyetem volt ny r [...] tárgyában javaslat Előadó dr Kniezsa István a Pázmány Péter­A Kar a [...]
9. 1941. december 18., IV. rendes ülés (6_1. oldal)
[...] fálévbeszámitás ás vég­bizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó dr Várady Imre prodékán b Czompó István kari hallgató díjtalan gyakornokká történő [...]
10. 1941. február 20., Értekezlet (11_5. oldal)
[...] dr Váczy Péter dr Kniezsa István ny r és dr Baráth [...] kollokviuma alól való felmentése iránti kérése Előadó dr Várady Imre A [...]
11. 1941. október 28., II. rendes ülés (3_3. oldal)
[...] rk tanárok továbbá dr Kniezsa István a budapesti kir m Pázmány [...] jelentkezése és tárgycsoport engedé­lyezése iránti kérése c Valamint Kárpáti Emil doktori [...]
12. 1944. május 25., IX. rendes ülés (19_12. oldal)
[...] választja meg a Kar TÓTH ISTVÁNNAK a kolozsvári ref theologián lehallgatott [...] doktori szigorlatra való bocsátása iránti kérése és értekezésének bírálata ügyében dr [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind