4. oldal, 86 találat (0,789 másodperc)

Találatok

62. 1949. október 28., II. rendes ülés (2_19. oldal)
13 Varga Tibor oth kérése szabály tálán félév beszámításával gyógyszertani [...] dr Mezei Béla III Komáromi István oth IV n Kárpáti Ferenc [...]
63. 1948. június 15., XVI. rendkívüli ülés (26_9. oldal)
[...] belül kell megvalósítani 4 Piukovics István oth kérése Pécsett megkezdett fizika kémiai szigor­latának [...]
64. 1954. június 29., X. rendes ülés (10_9. oldal)
[...] az egyetemek észrevételei és többszöri kérése ellenére sem köny nyitett lényegesen [...] Tibérái Béla Kukán észter Györke Istvánná Kara József Balogh Benjamin Szécsényi [...] Palotai Sándor Kiss Lajosné Virágh István Szarvas Ferenc Csetri Csaba Varsányi István Neumann Péter Az orvos V [...]
65. 1948. november 29., III. rendes ülés (3_8. oldal)
és gyakorlatokon Batta István Cser Sarolta Galamb Erzsébet Jungen [...] Nyirő Gyula c rk tanár kérése magántanári képesítésének megújí­tása iránt Előadó [...]
66. 1964. május 29., VII. rendes ülés (7_19. oldal)
[...] Minisztérium il­letékes osztályához Szenessy Mário kérése ügyében helyettesitése időtartamára két fél [...] nyújtották be 1 DR BARTÓK ISTVÁN adjunktus Kórbonctani Intézet nős felesége [...]
67. 1949. május 27., IX. rendes ülés (9_19. oldal)
[...] és fizikai kérni intézethez Halász István szig vegyész az ált és [...] a Mső éves oth k kérése szigorlati terminus meghosszabbítása tárgyában Ge [...]
68. 1948. november 29., III. rendes ülés (3_14. oldal)
[...] rávezethető legyen 12 3 arcsav István oki gyógyszerész kérése approbációs vizsgára bocsátása iránt Sávid [...]
69. 1950. január 31., V. rendes ülés (5_14. oldal)
[...] ösztöndijat Korpás sy tanár Farsang István Kónus B Zoltán és Barna [...] ező közege ssségügyi gyakoriat elengedéseiránti kérésé t Javasolja a kérés teljesítését [...]
70. 1950. május 25., IX. rendes ülés (9_11. oldal)
[...] tudományos ösztöndíjban történő ré­szesítésre Gajó István oth ötödik szabálytalan félévének beszámítását [...] 8 Tótpál Julia gyógysz hallgató kérése tandíjmentesség eng iránt A II [...]
71. 1964. május 29., VII. rendes ülés (7_15. oldal)
[...] 10 Antal Aima 11 Körbeez István 12 Bárkáiéi Etelka 15 Terhes [...] Prágába szeretné kisérni A Min kérése alapján Lacsán dr nő 4 [...]
72. 1977. március 22., III. rendes ülés (3_71. oldal)
[...] tisztelt Kari Tanács Dr Bajnóczky Istvánná Malahowszky Katalin tudományos munka­társ orvosi [...] Biológiáé Medicinalis cim elnyeréséhez benyújtótt kérése Mivel a doktori értekezés elkészítésével [...] értelemben biztosítottak indokolt az a kérése hogy értekezését ott készíthesse el [...]
73. 1973. szeptember 26., I. rendes ülés (1_15. oldal)
[...] 4 Hadházi Aba végzett orvos kérése Sub auspiciis Rei Publicae Popularis [...] Középisko­lai tanulmányait a kalocsai I István Gimnáziumban végezte mindvé­gig jeles eredménnyel [...]
74. 1962. február 27., VI. rendes ülés (6_5. oldal)
[...] meg Tudomásul szolgai 6 Serfőző István V éves orvostanhallgató aki az [...] ben történő megáilapitásához az évfolyam kérése alapján c a Kar hozzájárul [...]
75. 1950. április 27., VIII. rendes ülés (8_19. oldal)
19 14 Hálóéi István gyógy sz éré szhallgató kérése tandíj elengedés irnát Előadó Dávid [...]
76. 1954. november 30., III. rendes ülés (3_9. oldal)
[...] Gábor Pál szülészet 800 Piukovich István tt 800 Hódi László ti [...] kapcsolatban az a Gazdasági Hivatal kérése hogy az Egyetemi tanács ill [...]
77. 1963. június 25., X. rendes ülés (10_15. oldal)
[...] Rektora megküldötte hozzánk dr Szórády István gyulai nyug kór­ház igazgató főorvos [...] J 5 Dr Csergő Tibor kérése külföldi diplomájának honosítása iránt Obál [...]
78. 1951. április 24., VIII. rendes ülés (2_5. oldal)
[...] klinika mb vez Dr Karády István ma ntanár a kórélettani intézet [...] hozzájárulást kell kérni A hozzájárulás kérése létszámváltozási jelentés felküldésével történik Egyidejűleg [...]
79. 1977. március 22., III. rendes ülés (3_15. oldal)
[...] kari tanácsülés elé terjesztik Dékán kérése 1 A Mikrobiológiai Intézethez érkezett [...] egyetemi tanár és Dr Altorjay István egyetemi docens elnöke Kulka professzor [...]
80. 1967. január 31., III. rendes ülés (4_17. oldal)
[...] Ur megkeresésére néhai dr Horváth István Károly egye­temi docens klinikai gondozásával [...] hiányos ságok melyek a konzíliumok kérése lebonyolítása a sürgős­ség fogalma a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind