2. oldal, 86 találat (0,789 másodperc)

Találatok

21. 1947. június 4., XV. rendkívüli ülés (27_3. oldal)
[...] a javaslatot elfogadja 2 leró István oki gyógyszerésa kérése approbációs vizsgájának a buda oesti [...] 1 3 Szirnai Endre oth kérése 1 hó­náéi szemészeti gyakorlati idő [...]
22. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_22. oldal)
[...] a javaslatokat elfogadj 17 Pleskó István oth kérése élettanból harmadszori javitó szigor­latra bocsátása [...] határoz 18 Halász Sándor oth kérése az 1946 47 tanév I [...]
23. 1945. május 30., III. rendes ülés (4_12. oldal)
[...] javaslat értelmében határoz 11 Valentin István László otfi kérése az állatorvosi karon hallgatott 5 [...] határoz 12 Marton György oth kérése szabály talan félévének beszámítása iránt [...]
24. 1947. november 26., III. rendes ülés (3_19. oldal)
5 Pr fartzy István klinikai ad­ Junktus kérése magántanári képesítés iránt r v Batizfalvy tanár ismerteti Sfertzy István életrajzi adatait Nevezett 1932 szeptember [...] műkö­dik a szülészeti klinikán kartzy Istvánt igen lelkiismeretes odaadó és önfeláldozó [...] Lar túlnyomó szótöbbséggel dr Martzy Istvánt személyi szerrpontból al almásnak minősiti [...]
25. 1949. október 28., II. rendes ülés (2_17. oldal)
[...] László és Túri Sándor oth kérése szigorlati haladék ill feltételes beiratkozás [...] ba 11 11 G ál István oth kérése szabály­talan félévek beszámításával II szigor­latra [...]
26. 1946. március 29., VII. rendes ülés (7_27. oldal)
Ismerteti Somogyi István IV f é oth kérését [...] gedéiyezése érdekében Purjesz tanár szerint kérése nen telj esi the te [...] sitási kérését Folyamodó nem csatolta kérésé hez bolognai oklevelét vagy másolatát [...]
27. 1949. november 25., III. rendes ülés (3_20. oldal)
[...] Piroska szig orvos 9 Horváth István szig orvos 110 Oláh Ágoston szig orvos ké­rése zárószijorlatra bocsátása iránt Előadó h nyó tanár Horváth István szig orvos a két heti [...]
28. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_40. oldal)
[...] kő rbonctan élettan dr Kagy István ár Feuer György dr Pettk 5 Urna Barcsay István dr Reinbold Alice bonctan orvosi [...] x Mikló s dr Lichtneckert István kd rtan közegé sz ségtan [...] 13 Dr Schonféld Pál orvos kérése külföldi oki evel ének hono [...]
29. 1950. április 27., VIII. rendes ülés (8_13. oldal)
[...] 3 Dr Kelemen Endre adjunktus kérése magántanári képesítése iránt Hetényi tanár [...] küldi ki 4 dr Deme István adjunktus kérése magántanári képesítése iránt
30. 1949. július 4., XII. rendkívüli ülés (22_16. oldal)
[...] részesítse Szabó Éva és Pál István orvostanhallgatókat indexeik gon­datlan kezelése és [...] a panaszt tevő tanárnak Földes István előadónak 8 Dr Veszprémy János kérése egy havi belgyógyászati gyak idő [...]
31. 1954. március 2., VI. rendes ülés (6_5. oldal)
[...] egyetemi tanárt másirányu elfoglaltságára tekin­tettel kérése alapján az egyetemi hallgatók Fegyelmi [...] Bizottság elnöki tisztségével dr Kovák István egyetemi tanárt az Ideológiai Oktatási [...] tagsági teendőinek ellá­tásával dr Kuszák István egyetemi tanárt Dékán egyidejűleg megbizta [...] Tanács részé­ről dékán dr Novák István egyetemi tanárt javasolja A Tanács [...]
32. 1970. február 4., III. rendes üls (3_11. oldal)
[...] IVÁNCVICS GYÖRGY és dr KARÁDY ISTVÁN egyetemi tanár élettani intézeti dr [...] Dr Anna D Sajlekova Papp Istvánná orvos kérése külföldi orvosi oklevelének honosítása iránt [...] Anna Dimitrova Sajlekova férjezett Papp Istvánná jelenleg Ujbög Állami Gazdaság alatti [...] engedélyt miután házasságot kötött Papp István kertészmérnökkel aki a Kecskeméti Szikrai [...]
33. 1961. november 28., III. rendes ülés (3_19. oldal)
[...] Egyben bejelenti hogy dr Rusznyák István professzortól újó­lag kért fényképet a [...] súlyosan érinti Az volna a kérése hogy ilyen intézke­dés a jövőben [...] Ezzel kapcsolatban az volna a kérése hogy a tanszékvezetőt az illetékes [...]
34. 1950. április 27., VIII. rendes ülés (8_14. oldal)
xiávnay tanár ismerteti dr Deme István bőrgyógyászati klinikai adjunk­tus kérését A [...] küldi ki 5 Dr Nagy István intézeti tanár kérése magántanári képesítése iránt Elnöklő Békán ismerteti Dr Nagy István bonctani intézeti tanár kérését l [...]
35. 1976. október 12., I. rendes ülés (1_18. oldal)
[...] a diákköri munka vezetődének a kérése javaslata alapján egy egy megkezdett [...] Andrea Vl é oh Édes István Vl é oh Sziklai István V é oh Dux László V é oh Ledniczky István III é oh Lózsa Ágnes [...]
36. 1962. október 30., II. rendes ülés (2_1. oldal)
[...] Ferenc n Láng Imre Karády István Fazekas 1 Gyula Julesz Miklós [...] tanszékvez docens helyett dr Nagy ístván docens távollevő Gél lért prof [...] dr Gellért Albert dr Huszák István dr Petri ír egyetemi tanár [...] miniszterhelyettes elvtárshoz in ndő kérdése kérése úgy azt most terjesszék elő [...]
37. 1948. október 24., II. rendes ülés (2_17. oldal)
[...] letette i c 9 Pleskó István oth kérése szabály tálán féléveinek beszámítása iránt [...] javaslatát Tekintetes Tanári Testület Pleskó István oth azon kéréssel fordul a [...]
38. 1959. november 13., I. rendkívüli ülés (22_5. oldal)
[...] Dirner dékán javaslatára dr Kovák István egyetemi tanárt meg bizza hogy [...] helyi szervektől az utóbbiaktól azonban kérése nem ré­szesül támogatásban Bejelenti a [...] között munkájának ellátására fizikailag képtelen Kéré­se mindössze csak az volna hogy [...]
39. 1949. március 22., VI. rendes ülés (6_1. oldal)
[...] ny r tanár dr Huszák István ny rk tanár Szabó Lajos [...] tanár ismerteti 1 Balázs Ferenc kérése az 1947 48 tanév II [...] teljesítéséhez 2 Mázán János oth kérése a szövettani kollégium ujrahallgatása iránt [...]
40. 1963. december 3., III. rendes ülés (3_9. oldal)
[...] az Egészségügyi Minisztériumtól Dr Bartók István adjunktus Kórbonctani Intézet Dr Szabó [...] Dr Szilárd János Dr Bartók István Dr Csernay László és Dr [...] Kiss József dr előzetes engedély kérése fentiek alapján nem terjeszthető fel [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind