86 találat (0,549 másodperc)

Találatok

1. 1959. november 13., I. rendkívüli ülés (22_5. oldal)
[...] Dirner dékán javaslatára dr Kovák István egyetemi tanárt meg bizza hogy [...] helyi szervektől az utóbbiaktól azonban kérése nem ré­szesül támogatásban Bejelenti a [...] között munkájának ellátására fizikailag képtelen Kéré­se mindössze csak az volna hogy [...]
2. 1962. április 19., II. rendkívüli ülés (14_1. oldal)
[...] tanár orvoskari dékán Dr Novák István egyetemi tanár Gyógyszerészkari dékán Dr [...] a Szakszervezeti Bizottság titkára Fehér István adjunktus az Ideológiai tanszéki cso­port [...] a Lekto­rátus vezetőjenek hozzá intézett kérése tette szükségessé amelyben a második [...]
3. 1963. március 1., V. rendes ülés (5_31. oldal)
[...] és ebben a munkájában Ordögh Istvánná gyógyszerész gyakornok fél munkaidőben segíti [...] tekintettel jónéhány hallgatónknak lenne jogos kérése egy egy olyan állás elnyerésére [...]
4. 1963. december 3., III. rendes ülés (3_9. oldal)
[...] az Egészségügyi Minisztériumtól Dr Bartók István adjunktus Kórbonctani Intézet Dr Szabó [...] Dr Szilárd János Dr Bartók István Dr Csernay László és Dr [...] Kiss József dr előzetes engedély kérése fentiek alapján nem terjeszthető fel [...]
5. 1964. május 29., VII. rendes ülés (7_15. oldal)
[...] 10 Antal Aima 11 Körbeez István 12 Bárkáiéi Etelka 15 Terhes [...] Prágába szeretné kisérni A Min kérése alapján Lacsán dr nő 4 [...]
6. 1964. május 29., VII. rendes ülés (7_19. oldal)
[...] Minisztérium il­letékes osztályához Szenessy Mário kérése ügyében helyettesitése időtartamára két fél [...] nyújtották be 1 DR BARTÓK ISTVÁN adjunktus Kórbonctani Intézet nős felesége [...]
7. 1966. december 30., III. rendes ülés (3_13. oldal)
[...] Ur megkeresésére néhai dr Horváth István Károly egye temi docens klinikai [...] szembetűnő hiányos­ságok melyek a konzíliumok kérése lebonyolítása a 11 sürgős­ség 11 [...]
8. 1945. május 30., III. rendes ülés (4_12. oldal)
[...] javaslat értelmében határoz 11 Valentin István László otfi kérése az állatorvosi karon hallgatott 5 [...] határoz 12 Marton György oth kérése szabály talan félévének beszámítása iránt [...]
9. 1944. szeptember 6., I. rendkívüli ülés (6_10. oldal)
[...] felvételre ajánlja a bizottság elnéki István Dimitri j évi cs Milica [...] László és Mól faár László kérése ügyében nevezettek fel­A Kar hozzájárul [...]
10. 1945. július 2., VII. rendkívüli ülés (12_10. oldal)
[...] gyakornokként a csángóvá megyei Szent István közkórházban Makón főnö­ke bi zonyi [...] 5 Ferencz Lajos szig orvos kérése kórházi gyak idej ének a [...] határoz 6 Dr Panyik Tóth István kérése gyakor­la ti idő elengedése iránt [...]
11. 1945. július 2., VII. rendkívüli ülés (12_11. oldal)
[...] hónapos szolgálatát beszámítani kéri Fevezett kérése méltányos mert az elég nagy [...] határoz hogy Dr Panyik Tóth Istvánnak a közegészségtenból 1 hónapot a [...]
12. 1945. július 18., VIII. rendkívüli ülés (13_14. oldal)
[...] 4 a Er Kikló b István kérése a stomatologist rendelő intézet elhelyezé­se [...]
13. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_13. oldal)
[...] 2 fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén kérése telj esi the tő A [...] elismerhető A Kar hozzájárul Lajos István oth az 1944 45 tanév I felének elismerését kéri Kérése két főtárgyból sikeres kollokvium esetén [...] I felének utólagos lezárását kéri Kérése két fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén [...]
14. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_15. oldal)
[...] kórtani si­kertelen szigorlatának megismétlése ér­dekében Kérése teljesíthető avval a kikötéssel hogy [...] Ivá novics tanár ismerteti Horváth István oth tanárképző főiskolai volt hallgató [...] tanulmányokba való beszámítása iránti kérést Kérése teljesíthető és félévei beszámíthatok ha [...]
15. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_16. oldal)
[...] Két fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén kérése telj e si thető A [...] A Kar hozzájárul 18 Polgár István kiin főorvos is­merteti Pag Vilmp [...]
16. 1946. március 29., VII. rendes ülés (7_27. oldal)
Ismerteti Somogyi István IV f é oth kérését [...] gedéiyezése érdekében Purjesz tanár szerint kérése nen telj esi the te [...] sitási kérését Folyamodó nem csatolta kérésé hez bolognai oklevelét vagy másolatát [...]
17. 1946. június 28., X. rendes ülés (10_11. oldal)
[...] Purjesz tanár Márkus Gábor Lunzer István és Havas László szig orvosok kérése alapján javasolja hegy a szegedi [...]
18. 1946. június 28., X. rendes ülés (10_22. oldal)
[...] I felére beiratkozási engedélyt kór kérésé teljesíthető 2 tárgyból sikeres kollokvium [...] A kar hozzájárul 16 Szakáll István oth hadifogságból j visszatérve beiratkozási [...] 1945 46 tan­év I felére kérése teljesíthető ha két főtárgyból sikeresen [...]
19. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_17. oldal)
[...] címmel való kitüntetése a Kovák István beszámolója a penicillin c f [...] tárgyalásról f b Prochnow tanár kérése tan segéd­i személyzet létszámának felemelése [...]
20. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_34. oldal)
[...] K áli a o th kérése az élettani r zi go [...] a javaslatot elfogadja 16 Lőrinczy István oth kérése visszamenőleges bei ratko zó sának engedé­lyesé se iránt lőrinczy István kérésével kapcsolatosan Gellert tanár javasolja [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind