169 találat (0,289 másodperc)

Találatok

1. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (6. oldal)
[...] tanács taggá megválaszt 51 Bézi István 1 évi tanulmányi szabadsága 53 Békés György utólagos index aláirási kérése 59 Brandenberger Gyula gyógysz berni oki honosítási kérése 72 282 Bakteriológiai tanszék ügye [...] Ferenc oh harmadszori ismétlés iránti kérése 273 Bertalanffy Valér csere gyogysz hal lg kerese 274 Baum Miklós sebész és [...]
2. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (46. oldal)
[...] le László szig határidő leszállítási kérése 454 33 I Harmadszori ism [...] kérdek engedélyt 454 35 Bprián István szig orv IV szig elengedése [...] dr kórh gyak idő elengedési kérése 455 39 Oláh Árpád szig [...] gyógysz genfi oki nonosit ási Kerese 462 5 u Feczeiy Ignacz [...]
3. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (27. oldal)
[...] többeíl engedélyt 342 Több balig kérése januárban III f I szig [...] dr kórb gyak idő elenegédi kerese 455 Tóth tanér felszólalása közegészs előadási idő trb 461 Tótb István ki in yak tanulmányi szabadsága [...] tanár lakbér kiutalása ir Inti kérése 630 Tihanyi F Jenő III [...]
4. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (39. oldal)
[...] in Márton dr oklevél honosítási kérése 265 u 25 őerencsy Gábor [...] jutalék trban 266 28 Pétróczy István ezredes lég és gázvédelmi előadásra [...] leszáll itásáVr 271 41 Molyiár István szig határidő leszállítási kérése 271 42 1 Demeter Lénárdné [...] és szemészeti gyak elengedési i kérésé 274 53 Czabán Lajos sebészetből [...]
5. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (36. oldal)
[...] Gyula dr 162 15 Stehló István d r magántanári képesitéso kérése 163 lő fBókay Zoltán dr [...] József dr magántanári képesi kitérjesztési kérése 167 20 Gvőry Tibor ál [...] P 168 21 We ht István tanársegéd 4 hónapi tanulmányi szabadsága [...] beszámítása 175 41 I Pethő István kolozsvári félévének beszámítása 176 42 [...]
6. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (27. oldal)
[...] mege 1 ékezés 2 Went István magántanári colloquiuma Próbaelőad 28 98 [...] aidkiv hal lg minőség hallgatási kérése 57 Vegyészmérnökök rendes gyógvsz hal [...] dékán kitüntetése alkalmából 158 Went István tanársegéd 4 hónapi tanúim szabadsága [...] egyes eloadsok látogatására 252 Weisz István oh tanlm folytatása iránti kérése 278 Vámossy tanár jelentése gyógyszertári [...]
7. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (25. oldal)
[...] Jenő 3 szőri isin iránti kérése 3 Ü 2 Sz F [...] gyógyh utói agos index aláírási kérése 357 Szendy Jenő szig orv [...] karunkon letéhetését kéri 360 Sztehló István dr magántanári képesítési kérése 360 Saághy Andor gyh szabálytál [...] későbbi ülésre halaszt 665 Szőnyei István pere a kincstár ellen 681 [...]
8. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (7. oldal)
3 Biró István dn 6 hónapi tanulmányi szabadsága [...] szig gysz határidő 1 eszál kérése 359 Bálint Lajos oh bécsi [...] ujrendsz szer int szig iránti kérése 362 Bonctan szövettan tanszék ügye [...] ügyében állandó bizotts 595 Blasek István dr dijt gyak állásáról lemond 595 Beke Antal kérése I szig érettségi nélkül letétele [...]
9. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (20. oldal)
[...] Pommeráheira Ferenc dr magántan képesítési kérése 68 1 PutAokv Gyula dr i tanári képesítési kérése 97 P ápp Lajceddr magántanári [...] tiszt diját adományozza 364 Pletl István ob szabálytól fél év besámitási kérése 367 Petrov its Lajos dr [...] és intézet adósságainak 617 Putnoky István gyógysz f él év beszám
10. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (19. oldal)
[...] Kector nem teljesítheti 339 aurer István ob gyakori ideiéből 2 hó [...] Győző 3 szori ismétlés iránti kérése 344 Miskolczy Dezső dr magántanári [...] er tanár kinevezése 619 Marton István dr dijt gyak beteg szabadsága [...] juta ékokról kimutatás 792 Markó István dr beteg szabadsági kérése 793 Musitz Géza dr beteg [...]
11. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (44. oldal)
[...] Idák Róbert utólagos index aláírási kérése 398 28 lGrosz tanár iavaslata [...] 398 28 Í Csont László kérése üjrencrSzer szerint szigorlatozás trb 398 [...] Lothár oh szabálytalan félév beszámítási kérése 400 35 Sztincsik István fizik és chem 3 szori [...] 40 L 38 IP oboz István gyógyszh vegyészmérnöki tanulmány beszámításáéból 1 [...]
12. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (32. oldal)
[...] Sági gerencz dr magántanári képesitése kérése Kenyeres tanárnak adatik ki 56 [...] Mina dr két félév elengedési kérése 57 70 ifi l J [...] okié gyógysz határidő leszáll itási kérése 58 75 Kutalik István oh wieni egyetemen két félév [...] Hers bécsi oklevél nostrificálási 65 kérésé 84 Vegyészmérnökök rendes gyógysz halig
13. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (31. oldal)
21 epuska István magántanári képesítési kérése 68 22 dr czeyda jt [...] o cjmidt Albin magántanári képes kérése 69 24 Hovát Boldizsár dr [...] IV szig korábbi 1 etetésé kérése 70 29 a Harmadszori ismétlés [...] tükrön verencz dr és went István dr nak helyettesíté­si díj kiutalására [...]
14. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (48. oldal)
[...] berlini congressusra anyagi se gely kérése és 8 napi szabadsága 508 [...] Megla László külső klinika lelkész kérése egy kápolna fel Hhlitása trbanT [...] halálára rész­vét 509 20 Marton István dr tanársegéd szabadság iránti kérése 509 21 Balás Lajos dr [...] állásáról lemond 509 22 Hohm István dr dijt gyak állásáról lemond [...]
15. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (41. oldal)
[...] meghívása 299 15 3 iró István dr 6 hónapi tanulmányi szabadsága [...] szig várakozási ilő elen­k gedési kérése 301 23 1 Kelemen Elemér [...] szig o harmadszori ism iránti kérése 302 25 yJancsek István szig szabálytalan szülész gyak beszám [...] előléptetése uroan Varga sérelem orvoslási kérése 302 28 ICzmór Ernő Dezső [...]
16. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (47. oldal)
[...] ehenbach György dr dijas gyak kérése a Coll Hum oecsben ingyenes [...] 514 28 Harmadszori ismétlés iránti kérése 514 29 Bimonovits István utólagos index aláirási kérése 514 30 Szebik Zoltán oh [...] beszámítása 520 Fischer Ödön oh kérésé párizsi tanúim beszámításáért 521 46 [...]
17. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (43. oldal)
[...] g yh utólagos index aláírási kérése 357 26 tSzendy Jen 5 [...] Gyula gyh utólagos index aláírási kérése 360 43 3 ztehló István dr magántanári képesítési kérése 360 44 bál int Lajos [...] félévének rendes félévül oeszárcitása iránti kérésé 374 52 Kenyeres tanár előadványs [...]
18. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (24. oldal)
[...] elnökeve megvalasztas jovahagyasa 35 Somogyi István helyettes vizsg megválasztás jóváhagyása Szily [...] Sági Ferenc dr magánt képes kérése Kenyeres tanár adatik ki 56 [...] Gáborgyógyszert coll dékánnal aláirása iránti kérése 112 39 55 56 56 [...] I továbbképzése orvosok elhelyezése Stehló István dr magántan képesitési kérése Szily Kálmán köszöneté a karnak [...]
19. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (20. oldal)
[...] Neú Lipót szigorlat folytatása irati kérése Régir újabb k 64 118 [...] Nagy Albert II szig bocsátási kérése 111 Nyelvek tanulása trban Öszt [...] tárgyalásának határideje ö o Merényi István sz ig IV őzig júniusba [...] szig budapesten letebetósét 692 Márer István oh sebészeti coll beszámítási kérése 707 Magántanári jutalmazások ügye 746 [...]
20. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (22. oldal)
[...] Albin dr magántér r képes kérése 69 O i Szendey erencz [...] o 1 külföldi sebész beszámítási kérése 194 Szigorlati szabályrendelet tárgyalása 239 [...] bejegyzése szigorlati könyvbe 260 Szentbe István dr egyévi tanúim úti szabadsága [...] Szigorlati szabályzat reformja 408 Sztehló István magántanári kéo I f 420 [...]
21. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (24. oldal)
20 S Sch Sz Szenteh István dr I szül állástrol 1 [...] szin o gyakor idő beszámítási kérése 13 Szemészeti klinika II sz [...] Budapesten tartása 45 Starabuli egyetem kérése Ibrahim dr sebészeti ki in [...] oh szabályt fél év beszámítási kérése 52 Skrop F adjunktusi állásra [...]
22. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (42. oldal)
[...] ih tanulmányinak Zágrábban folytatása iránti kérése c 342 c 24 Szabó Gábor oh utólagos index aláirási kérése 343 25 Grós z Mihály oh szabálytalan félév beszámítási kérése 343 26 1 Maurer István régirendsz orvss gyak ideiéből két [...] volt egyeztetve 29 ÍTpbb hallgató kérése Januárban III f é végén [...]
23. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (30. oldal)
[...] 689 Honda Szilárd g főtanácsos kérése a vizsgálati és szigorlati 690 [...] közlését illetőleg Dr G rósz István szabadsága 690 Dr Szabó Elemér [...] gyógysze­részeti intézetoea xartasa 693 Czenki István altiszt segély kérése 693 Dr Nika Elemér dijt gyak állásáról lemond 693 Czenki István lakásából való kiköltözködése és lakbérének [...]
24. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (41. oldal)
[...] prospektusa 459 17 3 izi István dr adjunktus tanulraányuti beszámolója 459 [...] Wjetrich Antal dr magántanári képeitési kérése 460 22 Pelláthy Béla dr [...] meg Írása c r Nagy Istvánnak 850 P adott melyből 278 [...] tanársegéd betegszabadsága 464 32 Oravecz István dr dijt gyakornok Szabadság megfaosaftb [...]
25. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (17. oldal)
[...] IY szig várakozás időből elengedési kérése Kőrösy Sva ok bölcsészeti 1 besáánitási kérése Kasó László élettani szig Pécsett ietehetése i kérése 638 Kohut György oh waschingt [...] 666 Karoliny Lajos magántanári képesítési kérése 692 Krompecher István dr utisegély kérése 694 Kermeszky Borbála dr 3 [...]
26. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (29. oldal)
[...] 12 Hal tenberger álj Tbury István Ifié ter f i Már [...] ÍLehoczky Tibor dr magántanári képesítési kérése 35 15 Szigorlati szabályzat módositása [...] Emil oh utólagos index aláírási kérése 40 23 Kétly tanár felhívja [...] I szigor 1 bocsátás iránti ké­rése trban fel térjesztés a Min
27. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (11. oldal)
[...] 125 57 Varga Béla bölcsészettanhallg kérése hogy a II félévet mint [...] kéri 127 63 Balogh Ilona kérése hog a II orvosi szigorlatot [...] segédszemélyzet megválasztása 67 Dr Ambrus István dijt gyakornok 134 68 Dr Ps inszky István dijt gyakornok 134 69 Dr [...]
28. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (28. oldal)
[...] Rezső szig orv határidő leszállitási kérése 358 Weisz Manó lipcsei oklevél honositási kérése 363 Weisz Pál dr nostr [...] Wiktorin Ervjn szabálytalan félév beszámitási kérése 650 Wiedemen O és Mojzes [...] előbbi letételét kérik 651 Yiíant István magántanár megbizatása bakteriül tan s [...] Béla sub auspiccis Gubernatoris felavatási kérése 652
29. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (25. oldal)
[...] György oh végbiz kiállítása iránti kérése 190 Vizsolyi Kálmán oh bécsi [...] s pécsi egyetemen szigorlatozhatás iránti kérése 528 529 Véleményre leküldött kegyelmi [...] m r 619 leisz Lipót kérése dia V eisz Manó külf [...] trb Kenyeres jel 196 Went István r helyettesítési dijákiutalására ievasl 74 [...]
30. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (33. oldal)
[...] 9 10 7 Testnevelési tanács kérése nőhallg testgyakor részvétele 10 8 [...] 10 Lehoczky Semmelweis K gSzenteh István és IjHaazkar 1 Sán­oör dr [...] 11 I Lehotzkv Semmelweis YL kérése előadásainak Lovrioh tanár intézetében tartására [...] dr magántanár előadási hely iránti kérése 12 13 iglauer Károly dr [...]
31. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (28. oldal)
[...] i Bátky Elemér szig orvos kérése a III szig nak karunkon [...] szerkeztése és ezzel kapcsolatos államsegély kérése 638 Karoliny Gyula oki gyógyszerész kérése az approbatios vizs­gájának Budapesten való [...] ig Apró tanulmányügyek 640 Czenki István lakásából való kiköltözködése 641 Tanszéki segédszemélyzet megválasztása Dr Károlyi István díjtalan gyakornok 643 4 i [...]
32. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (16. oldal)
[...] képviselők fogadalom tétele 2 Mabrer István ob sebész müt coll hallgatása [...] Gyula ob I szig bocsátási kérése 40 Kertbe Ágostonná gyógysz tanúra folytatása iránti kérése 45 Mensa Medica jelentése 52 [...] Móczár László dr magántan képesizési kérése 69 Mártonffy Dénes oki gyógy [...]
33. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (25. oldal)
[...] való megjelenése érdekéoen történő pártolás kérése 53 85 Dr Krompecher István ííürzburgban tartandó nemzetközi anatómus kongresszusra [...] szabadsága 53 87 Dr Cukor István sebész főorvos magántanári képesitése 53 [...] lemondása 53 89 Dr Tóth István dijt gyak állásáról lemond 53 [...] Az egyetem rk és magántanárainak kérése aziránt hogyha VK Min és [...]
34. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (15. oldal)
[...] st louisi tanúim beszámítása iránti kérésé 651 696 Intézetekben lakó alkálin [...] 37 Kócsy Elemér honv ezredes kérése ki in rádióvá ellátása iránt [...] okT iryoivysz hetér idő leszállitási kérése 58 Kutalik István oh wieni egyetérhén két félév halig iránti kérése 58 Kupferstein Márton H bécsi [...]
35. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (26. oldal)
[...] L szabálytalan tél év beszámítási kérése Szenery Erzsébet karunkon szig kér [...] Szőke László utólagos index aláÍrási kérése Stencel E utólagos indes aláírási [...] Tóth József szig határidő leszállítási kérése Tóth István tanár jelentése k ö z [...] fizetéstel 1 étszám megállapítása Takács István dr magántanári képesítése I f [...]
36. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (52. oldal)
[...] 34 Mandik Péter harmadszori ismétlési kérése 692 35 joencsy Olivér rógir [...] Sándor szig gyak idő elengedési kérése 692 37 Martos Katinka szig [...] Bruck György harmadszori ismétlés iránti kérése 693 39 Sassay János dr [...] jelentése 699 707 46 Márer István oh sebészeti müttétani col beszámítási kérése 707 47 Preisz tanártól búcsúzik [...]
37. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (26. oldal)
[...] Tandijjutalék felvétele 135 Több szig kérése IV szig várakozási idő megrövíditése [...] Lajos utóíla os index aláírási kérése Téringer Dezső utólagos index aláírási kérése 275 326 349 350 352 [...] el en­gedését kém 360 Tomecz István kéri III szig Budapesten letebetését [...] newyorki továbbképzonanf prospektusa 463 Takáts István gyógy approbatiós vizsgára bocsátását kéri [...]
38. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (10. oldal)
[...] Germán Tibor dr magántanári képesítési kérése 69 Gvőry Tibor tanár újabb 600 P kiutalása iránti kérése 95 Gazdasági hi utján eszköz [...] Gy ryt nárnák segédkező Nagy István 850 P ből 278 P [...] intézm indítványának elhalasztása 542 Gönczy István dr magántanári képes iránti érése [...]
39. Jegyzőkönyvi mutató az 1933/34. tanévi kari ülésekről (22. oldal)
[...] DrT Liszner Dezsőné Grósz Róza kérése tanulmányainak Buda­pesten való folytatását illetőleg [...] old 1 Herman József felvételi kérése 423 7 2 Horváth Sándor [...] Gyula gyógy sz éré szíiallgatók kérése hogy a II félévre iratkozhassanak be 3 Dr Pospich István oki gyógyszerész kérése a magyar állam r hoz [...]
40. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (6. oldal)
[...] Bakos Károly szigorlati határidő leszáll kérése 164 Balogh tanár felterj szövege [...] Sándor dfrné gyógyszmest oki honosítási kérése 3 50 Balogh tanár kari [...] Bak Róbert utólagos index áláirási kérése 398 Borotta Lyubomir IV szig [...] uj kórházi építkezésekre 452 Borián István szig orv IV svtv elengedése [...]
41. 1930/31. tanév az 1930/31. tanévi kari ülések jegyzőkönyveinek tárgymutatója (50. oldal)
[...] ó végén I szig bocsátási kérése 649 33 bfoyács Géza gyógyszerészi tanúim beszámítási kérése 649 34 35 hurmadszori ism [...] József 3 szori ism iránti kérése 652 43 Friedmann Lázár 3 [...] felügyelet alatt Skrop és Went István magántanárok megbízatása 654 47 49 [...]
42. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (39. oldal)
[...] ogh Károly dr magántanári képestési kérése 362 29 Ißßkay tanár lemond [...] Zoltán oh utólagos index aláírási kérése 366 38 iáiét István oh szabálytalan félév beszámítást kér [...] I szig júniusba ismétlés iránti kérése 368 40 FI eischraann Andor [...] 368 42 jSöttger Elemér szig kérése szemészeti gyak beszám 363 43 [...]
43. 1936.12.15. rendes 4. (340. oldal)
[...] le Eddigi tanulmányait a Tisza István Egyetemen végezte amely fenti kérés [...] ellen kifogást nem emel Javaslom kérése teljesítését A kar a kérelmet [...] Eddigi tanulmányait a Ti sza István Egyetemen végezte mely fenti kérés [...] ellen kifogást nem emel Javaslom kérése teljesítését A kar a kérelmet [...]
44. 1931/32. tanévbetűsoros mutató az 1931/32. tanévi kari ülések jegyzőkönyveiről (4. oldal)
[...] Bakterie intézet személyzetének kedv élelmezési kérése 65 Belföldi ösztöndijak 10 8 [...] Jenő dr magántanári képeeités iááti kérése I f 97 449 Balogh [...] Balogh Károly dr magántanári képesitési kérése I f 362 465 Bakay [...] lgtayng kong prospektusa 459 Bézi István dr adjunktus tanulmányuti beszámolója 459 [...]
45. 1930.06.02. rendkívüli 8. (965. oldal)
[...] dolgozatainak megbirálására IllyésGéza és Tóth István ny r tanárokat kéri fel 4 Dr SÁG Y FERENCZ kérése a Bevezetés a járvá nytanban [...] hozzájárul 5 TOUCSIK JjZSEF dr kérése az Immunitástan cimü tárgykörből Előadó [...] járul 6 Dr CZUIÍFT VILMOS kérése a Röntgenolo­gia és dozimetria c [...]
46. 1935/36. tanévmutató az 1935/36. tanévi kari ülések napirendi pontjairól (5. oldal)
[...] jubileum alkalmával 16 Dr Somogyi István c rk tanári címmel való [...] Dr Láng Sándor élettani tanársegéd kérése hogy a közegészségtani intézetben a [...] 50 Dr Ludány György adjunctus kérése hogy angliai ösztön­díja a tanév [...] 63 Berze Gergely és Czenki István szolgálati köpenyek engedélyezését kérik 64 [...]
47. 1935/36. tanévmutató az 1935/36. tanévi kari ülések napirendi pontjairól (16. oldal)
[...] a vezetésével Dr Somogyi 278 István c rk tanár bizatik meg Dr Sümegi István és Dr Mosonyi János helyettési [...] Dr Maccone római egyet tanársegéd kérése hogy mint 294 vendégassistens működhessen [...] Czirer László egyet m tanár kérése hogy előadásait 295 a HABI [...]
48. 1929/30. tanév betűsoros jegyzőkönyv mutató az 1929/30. tanévi kari ülésekről (28. oldal)
[...] 45 46 47 76 Bent István dr magántanári 1 épesit si kérése I f II f 77 [...] 153 Weisz I magántanári képesítési kérése I f 174 242 Vince [...] 1 dr lipcsei oki honosítási kérése 609 Wallinger József szig 3 [...]
49. 1936/37. tanévjegyzőkönyvi mutató az 1936/37. tanévben tartott ülésekről (34. oldal)
[...] HB 20 Dr Simon Béla kérése a Karhoz a Budapesti Földrengési [...] hofy gára 28 Dr Krompecher István engedélyt kér hogy előadásait még [...] a kórbonctan ból negyedszeri ismétlés kérése Q HVő 44 Dr Krpmpecher István szabadságot kér 21 ho 45 [...]
50. 1936/37. tanévjegyzőkönyvi mutató az 1936/37. tanévben tartott ülésekről (36. oldal)
[...] 13 Dr Hiss Ferenc professor kérése hogy 5 terjeszthesse elő a [...] kiküldött kép­viselő utazási anyagi támogatás kérése r 14 23 Dr Krompecher István magánt beszámoló levele Heidelberg­ 24 [...] Váll László 14­29 Dr Bónis István fizetéses tanárs állásáról lemond 14 [...]