29 találat (0,271 másodperc)

Találatok

1. (7. oldal)
[...] o 7 d r Rusznyák István beszámolója berlini útjáról 2 o [...] lemond 14 o S trausz István szig kérelme 143 dr Steiner [...] zondy Mária ut aláírás iránti kérése 44 S zokol Valéria beiratkozása [...] elnökség kérdése 154 S zigorlók kérése 166 S zigorlók létszáma egyes [...]
2. 1948. november 16., III. rendes ülés (126. oldal)
[...] ne változtassák meg Az a kéré­se hogy a professzorok szigorúbban birálják [...] Béla jelenti hoçy dr Horváth István tanársegéd fizetésnélküli szabadság engedélyezését kéri Az ő kérése az hogy f évi december [...] fizetése terhére helyettesének dr Horváth Istváné Pfeifer Klá
3. 1950. szeptember 26., I. rendes kari tanácsülés (33. oldal)
[...] doktorrá avatáshoz szükséges követelményeknek megfelel kérése teljesítését ajánlom Kar a javaslatot [...] doktorrá avatásához szük­séges követelményeknek megfelel kérése teljesítését ajánlom Kar a javaslatot [...] ellenőrző bizottság Elnök dr Rusznyák István tagok dr Petényi Géza dr [...]
4. 1961. július 3., VI. kari tanácsülés (374. oldal)
JÓL 9 Stampf az a kérése hogy a Bizottságba a KISz [...] és doktori felvételek Dékán Sásdi István gyógyszerészdoktori disszertációját és a bírálatokat [...] nincs titkos szavazásra bocsátja Sásdi István doktori disszertációjának elfogadását Dékán megállapítja [...] Kari Tanács szótöbbséggel elutasítja Sásdi István doktori disszertá­ciójának elfogadását Nevezert újabb [...]
5. (2. oldal)
[...] kihasználása 8 o A ngi István tanúim ügye 124 A bsolutoriumra [...] 177 dr Benczúr Gyula magántanár kérése 177 Biokémia és orv vegytani [...] 4 o d r Csefkó István habil elutasítása ellen f ellebbez [...]
6. 1946. február 19., VI. folytatólagos rendes ülés (563. oldal)
[...] 9 igazolásáét Br Szentklaray János kérése á szabály szerű formai követelményeknek [...] Kováts Ferenc és Dr Rusznyak István ny r tanárokat kérte fel [...]
7. 1947. január 21., III. rendkívüli ülés (588. oldal)
[...] Magyarországon Doctor Medicináé Dentium nincs kérése nem telj esithető 2297 1945 [...] 2411 1946 47 Dr Rusznyák István ny r tanár előadja hogy [...]
8. 1948. január 27., V. rendkívüli tanártestületi ülés (521. oldal)
[...] a habilitúciés eljárást dr usznyák István kéri a javaslat elfogadását írjunk [...] menjen e a jelöltnek a kérése a bizottság elé vagy először [...] határoz a bizottság dr luaznyák István nagyon fontosnak tartja hogy a [...]
9. 1954. június 30., IX. tanácsülés (559. oldal)
12 Из dr Kübik István Anatómiai Intézet dr Kádár Ferenc [...] Róheim Pál Élettani Intézet Takács István dr I Gyermekkl Hídvégi zoltán [...] egyhangúan egyetért Dékán az előbbi kérése alapján Petényi professzor elvtárs­iak megadja [...]
10. 1947. május 20., IX. rendes ülés (1038. oldal)
[...] tekinte ttel arra hpgy folyamodónak ké­rése jogosnak látszik kéreK hozzájárulást ahhoz [...] majd a Kar Dr RusInyák István hogy áll Halasy igazolási ügye [...]
11. 1950. március 14., VII. rendes ülés (668. oldal)
[...] hatálytalanítsa Járuljon hozzá hogy Strausz István kórbonctani és gyógyszertani szi­gorlatait let [...] gyakorlatát Véleménye sze­rint Bálint Ferenc kérése nem teljesíthető és szigorlatra csak [...] 15 ig Budapest Főváros Szent István Közkórház Gyermekosztályán eltöltött kórházi gyak [...]
12. 1945. október 9., II. rendes ülés (209. oldal)
[...] kérés teljesítését nem javasolja SZEBIK ISTVÁNOK Miniszter úrtól 45217 1945 V sz alatt hozzánk küldött kérése szabálytalanná vált féléveinek beszámítá­sa tárgyában [...]
13. 1946. január 22., XII. rendkívüli ülés (74. oldal)
[...] az igazoló bizottság dr Bergh István gyakornokot dr Dudás Pál tanársegédet [...] úrhoz Tekintettel arra hogy folyamodó kérése 7 nem szavazattal 3 ellenében [...]
14. 1961. december 13., III. egyetemi tanácsülés (325. oldal)
[...] Mikszáth Kálmán tér 4 az István kór­ház fejlesztése megtörténik és a [...] mi nem reálisan terjesztettük fel Kérése hogy lehetőleg azt jelöljék meg [...]
15. 1947. április 15., VIII. rendes ülés (792. oldal)
[...] kifejtette ami bennünket mindenben meggyőzött kérése tárgyilagosságáról Budapest 1947 április 16 [...] ny r tanár Dr Ruaznyák István s k agyat ny r [...]
16. (4. oldal)
Gátszegi István tanúim ügye dr György Ede [...] dr Gartner Pál m tanár kérése dr Gözsy Sándor állásáról lemond [...]
17. 1956. február 28. , IV. rektori tanácsülés (288. oldal)
[...] össze az augusztusi táborral Farkas István fel lehet vetni a kéráést [...] lehetővé kellene tenni hogy saját ké­rése alapján ossza be terminusait Rektor [...]
18. 1947. október 21., II. rendes tanártestületi ülés (158. oldal)
[...] 661 1947 40 Dx Hódé István A sugártl oríptó c tárgyiadból [...] кбеку Fórkor ny r tanár kérésé ék fel 584 Д 9 [...]
19. (6. oldal)
[...] Perényi László elméleti doktorátus iránti kérése 11 driPetróvszkij Bgr sz Yasziljevics [...] 45 84 91 dr Rusznyák István üdvözlése mint az Akadémia Elnökét [...]
20. (5. oldal)
[...] 128 149 d r Krepuska István atyja olajképté küldi meg 141 [...] 5 Magántanárok és rk tanárok kérése a tanításban való fokozott részvételre [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind