12 találat (0,303 másodperc)

Találatok

2. 1936. szeptember 24. (763-804) (792. oldal)
[...] r tanár elő­terjeszti dr Lacza István teológiai főisk tanárnak a 2 [...] szedés alatt áll Az a kérése hogy a 2 alapján doktorátust [...] aii MishjBi i javasolja hogy kérése azzal a föltétellel teljesittessék hogy [...]
3. 1989. március 3. • 1. Személyi ügyek • 2. Egyebek (98. oldal)
[...] pályázat Kollár Zoltán Kari Tanács kérése hogy még egy mellékfoglalkozású egyetemi [...] Szlávikné Hajba Éváé és Kriston Istváné A Kari Tanács Hajba Éva [...] 5 nem 3 tartózkodás Kriston István 1 igen 3 o nem [...] 13 nem 4 tartózkodás Kriston István i igen 29 nem 4 [...]
4. 1943. február 25. (2727-2756) (2754. oldal)
[...] tanár Dékán megbízása alapján bzivós István közgazd tanfolyamos nallgató kérése ügyében alábbi javaslatot ter í [...] a javaslatot elfogadja és szívós István 1942 43 tanévi i félévét [...]
5. 1943. október 28. (2949-2978) (2958. oldal)
[...] bizottság az ügyet dr vonház István e ny r tanárnak javasolja [...] a javaslatot elfogadja Hercz Judit kérésé ügyéDen későbD kiván eloterjesztest tenni [...]
6. 1943. november 25. (2979-3015) (2984. oldal)
[...] dékánjai­nak képét a mg osztály kérése dacára nem adtam ki aulánkból [...] dr ítónai András dr Vonház István e ny r tanárok jelenlétében [...]
7. 1942. november 26. (2637-2674) (2665. oldal)
[...] elfogadja i V Dr Egyed István egyet ny r tanár dr uzizmadia Andor egyet m tanári kérése ügyében megteszi jelentését Meg­állapítja hogy [...]
8. 1936. április 30. (649-691) (650. oldal)
[...] ur Rencz József és Ajtony István keresk szakos Turay László egyéves [...] Fekete András amerikai állam­polgár ama kérése tárgyában hogy részére tanársegédi állás [...]
9. 1935. júnus 6. (309-354) (320. oldal)
[...] osztály hall­gatói számára 5 Yoriház István dr ei prodekán r előterjeszti [...] a következő volt ma­gántanárok ujrahabilitálási kérése tárgyában 2056 1934 35 d [...]