71 találat (0,291 másodperc)

Találatok

1. 1945. március 17. (18-24.) (21. oldal)
[...] egyhangú és őszinte bizalma és kérése hogy eddigi ilyen­irányú munkáját folytassa [...] a quaestor urnáié Dr Vonház István szerint as eredeti 10 P [...]
2. 1948. május 13. (217-225.) (219. oldal)
[...] Vilmosné valamint dr Fe renozy István külön külön közölte hogy dr [...] és szigorla­tok kiírásánál az ifjúság kérése is meghallgatásra találjon Tudomásul szolgál [...]
3. 1948. december 16. (40-45.) (44. oldal)
[...] több magántanári habili táció iránti kérése van felterjesztve a VKM be [...] Vili Rt igazgató­ja és Novák István postamüszaki tanácsos a vezetéknélküli hír­adástechnikai [...] kitűzött pályázatra pedig dr Barta Ist­ván az Orion Rádióipari Rt igazgatója [...] első helyen aequo loco Novák Istvánt és Kozma Lászlót a vezetéknélkűli [...]
4. 1949. november 8. (367-369) (368. oldal)
[...] cirnü tárgykörré és terjesztessék ki Kérése alátámasztására felhozza hogy a Hazai [...] ii o v á cs István soproni ny r tanár soproni [...]
5. 1947. március 19. (37-41) (39. oldal)
[...] tárgyakból hogyan áll c bipoa István I éves építősaaámökhali t 5 [...] lehallgatni Osztály úgy határoz hogy kérése teljesítheti de csak azokból a [...] ok at azonban szorgalmasan látogatta Kérése teljeslthotó f Kanr Károly Ill [...]
6. 1947. szeptember 11. (84-90) (89. oldal)
[...] hadifo­goly volt Osztály határozata szerint ké­rése nem teljesíthető mert é rottségi [...] kötelező tárgyat kíván előadatni Csrépy István oki építész által ki mint [...]
7. 1947. október 1. (91-99) (98. oldal)
[...] deli 1 óra Koppány Nándor kérése nem teljesíthető Jávor István kérése nem teljesíthető ifj Sipos István kérése teljesíthető vizsgájának végső terminusa e [...] kérése nem teljesíthető Rudnyánszky Pál kérése nem teljesíthető Rosenhoffer Jenő kérése nem teljesíthető Bokor Sándor kérése nem teljesíthető uUgányi Erzsébet kérése nem teljesíthető Ferenczy Károly kérése [...]
8. 1947. november 28. (161-165) (163. oldal)
[...] hogy a félév előrehaladta miatt kérése nem tel­jesíthető b Szüszner Henrik [...] mérnöki szigor latoi c Schwarcz István kalocsai lakos deportálás foly­tán Nyugatra [...]
9. 1948. szeptember 9. (218-226) (222. oldal)
[...] le kell tennie 1 Jancsik István njrafelvételét kari a Il Óvfo [...] A tanulmányi bizottság véleménye szerint kérése teljesíthető aszal hogy csak azokra [...]
10. 1948. szeptember 9. (218-226) (223. oldal)
[...] At tanulmányi bizottság v int kérése telj i helő m Malőr [...] évre érvényesíthető ű Dr Tárnok István bp lakos ügyvéd ujrafelvé­telét kéri [...]
11. 1949. október 4. (317-324) (321. oldal)
[...] A Tanulmányi Bizottság véleménye szerint kérése teljesít­hető Az Osztály a Tanulmányi Bizottság javaslatát elfogadja s Farkas István ujrafelvétéli és beiratkozási engedélyt kér [...]
12. 1947. október 16. (250-264) (258. oldal)
[...] Javasolja hogy az emlí­tett tanszék kérése azzal a kikötéssel ter­jesztessék fel [...] bú­toraival rendezte be Br Egyed István dékán an­nak a véleményének ad [...]
13. 1950. október 6. (266269) (266. oldal)
[...] képviselői Csákv Frigyes kurátor Oláh István tervmegbizott Földes Ferenc tervmegbizott helyettes [...] Mihailiefe Győző professzor laboratórium bővítési kérése 4 Beszámoló az építkezések állásáról [...]
14. A tanévben tanulmányaikat befejezett rendes és továbbképzős hallgatók névsora (240. oldal)
[...] 18 Kovács László 19 Koós István 20 László Károly 21 Lázár [...] 1 Albrecht Győző 2 Bakonyi István 3 Bernáth József 4 Bodnár [...] Jenő 18 Kelemen Ferenc 19 Kerese János 20 Kérészy Zoltán 21 [...] 40 Péntek Róbert 41 Sarkantyús István 42 Sonnewend István 43 Szárföldi József 44 Szunyogh [...]
15. Oklevelet szerzett hallgatók (223. oldal)
[...] 807 Gedeon Tihamér 718 Gresz István 824 Gyökhegyi Zsolt 862 György István 702 Hajnal István 945 Hajós Ferenc 770 Halmágyi [...] 714 Hatos Géza 870 Hazay István 759 Hámori Lászlóné Brindza Eszter [...] 877 Kelemen Jámbor Lukács 783 Kerese János 880 Kérészy Zoltán 859 [...]
16. Oklevelet szerzett hallgatók 1981-ben (660. oldal)
[...] Harsányi Gábor 301 1981 Kalácska István 92 1981 Havasi Katalin 84 [...] Thi Minh Ha 33 1981 Kerese István 141 1981 Holló Sándor István 299 1981 Keresztény Gyula 436 [...] Tamás 108 1981 Kertay Zoltán István 355 1981 Horányi István 493 1981 Kertészné Terczy Szilvia [...]
17. Az egyetem oktatói és dolgozói (158. oldal)
[...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Horváth István oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Hunyady István oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Kiss István oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Máthé [...] Attila oki villamosmérnök tudományos segédmunkatárs Kerese István oki villamosmérnök tudományos segédmunkatárs Dr [...] főelőadó az adm vezetője Pleskonics István főműhelyvezető Garay Péter tanszéki mérnök [...]
18. Tudományos Diákköri pályadijak (558. oldal)
[...] KISZ különdíj Baumann József Szarka István IV évf Z 80 szimulátor [...] és Automatizálási Tudományos Egyesület különdíja Kerese István V évf MMT mikroprocesszoros rendszerből [...]
19. Oklevelet szerzett hallgatók 1985-ben (582. oldal)
[...] Józsa Edömér 76 1985 Giba István 252 1985 Józsa István 13 1985 Giltán Tivadar 150 [...] Hévízi László Gyula 1 1985 Kerese István 122 1985 Hídvégi József 390 [...] Hűk János 121 1985 Kollár István 236 1985 Hunyady István 120 1985 Koller István 92 1985 Husain Bakhsh 374 [...]
20. Tudományos szakirodalmi tevékenység 1986-ban (337. oldal)
[...] and thoorotlcal chemistry 39 574 KERESE Istvánt A PSA 21 programozható jolanalizátor [...] l 6 l p 575 KERESE Istvánt A PSA 21 programozható jolanalizátor [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind