274 találat (0,030 másodperc)

Találatok

1. 1988-02-03 / 28. szám
[...] ígé­retes ifjú tehetség Savanya Norbert Vitos György már szám­talan érdekes sport történeti [...] léptékek­kel Az a módszer amelyet Vitos György az anyag ösz­szeállításához választott és [...] fel­lépő neve megörökítésre ke­rült Természetesen Vi­tos Györggyel egyetértésben azt azért mi sem [...] leg­nagyobb tárgyilagosságra tö­rekedve sem De Vitos Györgynek és a Szeged SC vezetésének [...]
2. 1914-07-18 / 169. szám
[...] csirkéje átrepült ja szomszédba Imre György udvarára Imre az alig ötven [...] másikat bogy az szörnyethalt Imre Györgyöt a csendőrség letartóztatta 50 tcjhamisiíási [...] a puiilt évben szerepelt egy Vitos György nevü székely származású artista Ez a Vitos György mostanában külföldön jár és jelen­leg [...]
3. 1987-06-16 / 140. szám
Kedd 1987 június 16 Elhunyt Vitos György Fájdalommal tudatjuk hogv Vitos György elvtárs a Szeged Megyei Tanács [...] án 61 éves korá­ban elhunyt Vitos György elvtárs egye­temi tanulmányai befejezté­vel az [...] Érdemrend bronz fo­kozata kitüntetésben része­sült Vitos György elvtársat a Szeged Megyei Városi [...]
4. 1991-02-19 / 42. szám
[...] felálltak s kivo­nultak a teremből Vitos György Foci tebr 6 ill A [...] Uj fiú a Tisza partján vitos Foci febr 13 Szerző Vitos György A volt román válogatott labdarúgó [...] 2 sz ill Beszelgetés Libik Györggyel Szent Györgyi Albertről is Nagy 6 ando [...]
5. 2010-05-18 / 114. szám
[...] szegedi sportújságírás koronázatlan királya vallja Vitos György Ossza meg velünk történetét Kérjük [...] idegenbe szakadt egykori ha­zánkfia meséli Vitos György az immár 111 éves szegedi [...] labdarúgókról például Baróti Lajosról Kalmár Györgyről Gilicz Istvánról készített mélyinterjúk voltak [...] mozgósí­tani a DM tudósító igazolvá­Vitos György legszebb emléke Gyurika balról és [...]
6. 1998-02-10 / 34. szám
[...] sikerül megállapodniuk a Budapest MTI Vitos Zoltán és Budai György üzletember a Tocsik per heted [...] hűtlen kezelés vétsége a vád Vitos Zoltán és Budai György üzletember valamint Boldvai László szocialista [...] so­ha nem beszélt telefonon Bu­dai Györggyel Budai György jelezte hogy február közepén két [...]
7. 1991-10-01 / 230. szám
[...] aug 8 Szerző Fónai Imre Vitos György könyvéről Dr Szendrényi Magyar Katalin [...] Lajos utcában A hét levele Vitos György Nemzeti Sport szept 15 A [...] és Békési Mariannának Krisztián Kenderesi Györgynek és Molnár Szilvia Katalinnak Fanni [...] Krisztián Paragi Dezsőnek és Bánsági Györgyi Borbálának Róbert Patrik dr Kiss [...]
8. 1991-12-17 / 295. szám
[...] 50 Labdarúgás Csongrád megyei őrjárat Vitos György Gól Labdarúgás labdajátékok 11 sz [...] Labdarúgó lesz a legjobb pandúr Vitos György Gól Labdarúgás labdajátékok II sz [...] Fráter Loránd rektorral a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen kezdődő átvilágításról [...] An­tal Virág Tibornak és Kádár Györgyinek Noémi Fanni Pataki Zsolt Gábornak [...]
9. 2004-06-12 / 136. szám
[...] i Metropolitan Opera színpadán MUNKATÁRSUNKTÓL Vitos György a Sport Plusz ke­let magyarországi [...] szerezve ezzel a sportág szerelmeseinek Vitos György A Pick Szeged európai kupatörténete [...]
10. 1991-03-27 / 72. szám
[...] és Bánfalvi Juliannának Szilvia Kamarás Györgynek és Elek Ceciliának Ildikó Bagi Györgynek és Németh Zsuzsan­nának Richárd dr [...] és Székely Krisztina Magdolnának Szabolcs Györgyi Antalnak és Simon Ágnes Csillának [...] Szeged A harmadik nem jött vitos Foci 7 márc 20 Szerző Vitos György A Foci 7 fogad­tatása terjesztése [...]
11. 1998-08-26 / 199. szám
[...] 3650 g Sz dr Kálmán Györgyi és dr Tomor Attila Szeged [...] Zsuzsanna és Svéda Balázs Forráskút Vitos Gergő György Augusztus 25 5 óra 4 [...] g Sz Huszta Zsuzsanna és Vitos György Szeged Vásárhelyen Balog Gergő Csaba [...]
12. 1968-10-15 / 242. szám
[...] múltán nem csoda ha Pálfy György nem emlékszik már mindenre oly [...] őrzi a törté­nelmet hitelesen Pálfy György azt mondotta a Dél Magyarország [...] járó felfordulás ké­pét mutatja Dr Vitos György főorvos a III kerületi tanács [...] és a földgáz be­kötése Dr Vitos György szeretné legjobban ha ké­szen lennének [...]
13. 1990-09-11 / 229. szám
[...] kilenc évtizede Ismét az élvonalban Vitos György Labdarú­gás Gól Labdajátékok 8 sz [...] szept 5 Riporter Lengyel András György A belügymi­niszter nyilatkozata a Csongrád [...] Főiskolán Kiskérpuszta nagy fia Szent Györ­gyi Albert Részt kérnek a tudós [...] 8 ill Pályáról pályára Rovatvezető Vitos György Előzetes a labdarúgócsapatok 96 mérkőzéséről [...]
14. 2006-04-08 / 83. szám
[...] ÁPRILIS 8 Oszlánczy András Avar György Fekete Berta Edző Skaliczki László [...] Zoltán 22 a harmadi­kon Avar György 21 végzett KAPUSOK 1 BARTALOS [...] FERENC 36 BALSZÉLSÓ 1 AVAR GYÖRGY 75 2 SZABADICS ZOLTÁN 47 [...] Gulyás László Egri Vik­tor Telesport Vitos György sportkrónikás Bartalos Zoltán Nagy László [...]
15. 1991-04-30 / 100. szám
[...] A RUSZÖV kereskedelmi osztály­vezetője Lőrincz György az anyag logikus felépítését és [...] Foci 7 márc 20 Riporter Vitos György Beszélgetés Zádori Gyulával a Szeged [...] kamatozik A csapatcgységbcn az erő Vitos György Gól labdarúgás labdajátékok 4 sz [...]
16. 1991-11-05 / 259. szám
[...] József és Bálint Zsuzsanna Varga György Attila és Gondos Szilvia Ilona [...] és Csipak Zsu­zsannának Máté Simonovics Györgynek és Barducz Máriának Tünde Dóra [...] de biza­kodik kép és szöveg Vitos György Foci 7 okt 16 ill [...] 24 ill Interjú Beszélgetés Maróti Györggyel a Zenon Kft ügyvezető igazgatójával [...]
17. 1991-03-06 / 55. szám
[...] csapatban A magány zavart haza Vitos György Foci tebr 20 Beszélgetés Kun [...] Nemzeti Sport jelenti Szerzó Lukáts György A röplab­dacsapat nem tudja kifizetni [...]
18. 1987-06-16 / 140. szám
[...] mély megrendüléssel tudatiak hogy DR VITOS GYÖRGY osztályvezető főorvos junius 13­ án [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy DR VITOS GYÖRGY főorvos hosszú türelemmel vi­selt súlyos [...]
19. 1994-05-16 / 113. szám
[...] kiesés elkerülése és ezzel össze­függésben Vitos György a szegedi futballhíradó szerkesz­tőjének felajánlása is sarkal­hatta az SZFC játékosait Vitos úr ugyanis bejelentette hogy a [...]
20. 2002-03-22 / 68. szám
[...] Verának Martin Alexandra Hor­váth Zoltán Györgynek és Berger Annának Léna Bodor [...] Árpádnak és Keller Szüviának Viktória Vitos György­nek és Huszta Zsuzsannának György Dömötör Attilának és Ko­lompár Arankának [...] Tábori Ida Guba István Makán György Ábrahám János­né Pintér Ilona Szekeres [...] Kákonyi Mária Julianna Lőrincz János György SZÍVÓS István Pintér Pál Balázs [...]
21. 1997-09-19 / 219. szám
[...] Nákits Jánosné Papp Mária Makán György Bla­hó Györgyné Németh Etel­ka Götz [...] és Stephanik Berna­dett Őrhalmi Krisztián György és Csürke Zsuzsan­na Petőfi Sándor [...] Gyula és Móra Sarolta Beáta Vitos György és Huszta Zsuzsanna Kato­na Csaba [...]
22. 1987-06-20 / 144. szám
[...] a Volen­tér László és Kormos György csapatbajnoki arany­éremmel tért haza Szom­baton [...] feladat 31 es rajtszámmal Kor­mos György 43 Lapkiadó SE Tizenkét éve [...] szünetében ví­zisi bemutatót tart Jaics György és Gál Ferenc cso­portja A [...] az ószi o 8 at Vitos György és a BSZV segítségével meg­épült [...]
23. 1989-03-07 / 56. szám
[...] amit nagyszerű elődeik korábban elértek Vitos György Sakk Általános iskolások versenye A [...] hogy a sportközvetítés után Rózsa György Kapcsoltam című műsora következett amiből [...] népe mi­ként is csinálja Rózsa György drága anyósa kiemelés tőle a [...] e földi világ­ban hogy Rózsa György egyébként méltán közked­velt mosolyából akár [...]
24. 1991-10-29 / 253. szám
[...] Vörös Csillag Márkaszázezreket kasszíroznak Szegeden Vitos György Kurír délutáni kiad okt 15 [...] Születés Horváth Zoltánnak és Teleki Györgyinek Bettina Hódi Gyula Istvánnak és [...] Juditnak Ninctt Sára Halmos László Györgynek és dr Ugró Évának Krisztián [...] dr Sán­dor János Gyula Gyuris Györgyi Szlabé Istvánné Puporka Piroska Hartai [...]
25. 1979-09-28 / 227. szám
[...] Honvédelmi Érdemérem ki­tüntetésben részesült Gyulcin György szegedi járás Mé­száros Mária Makó [...] dr Csergő Tibor Szeged Csurgó György Ma­kó Farsang Ferenc szentesi járás [...] Vásárhely Szépvölgyi János Vásárhely dr Vitos György Szeged Zoltán Gábor Vá­sárhely és [...]
26. 1978-11-06 / 263. szám
[...] SZMT vezető titkára dr Antalffy György a JATE rektora országgyűlési kép­viselő [...] a kitüntetéseket Jelen volt Lázár György a Miniszterta­nács elnöke Németh Károly [...] Lajos nyugalmazott egyete­mi docensnek Telkes György­nek a Komplett Ruházati Vállalat igazgatójának [...] Magyar Barátság Tsz brigádvezetője dr Vitos György a szegedi városi ta­nács vb [...]
27. 1989-01-14 / 12. szám
[...] a bronzérmes gárda összeállítása Tóth György Szabó Polyák Raffai Ladányi Baróti [...] történe­tének eddigi legjobb csa­pata Tóth György Sza­bó Kis Kalkusz Gyuris Baróti Lakat Bognár Harangozó Kalmár György Toldi Nagy Antal Ebben az [...] jogelőd­je a Szegedi Honvéd együt­tese Vitos György Folytatjuk Miért maradt el a [...]
28. 2007-11-17 / 268. szám
[...] Vik­tor Telesport Makra Zsolt labdarúgó Vitos György krónikás Dobos Tamás Szeged Egyetem [...] lab­darúgó Kemenes Zoltán labdarúgó Magyar György labdarú­gó Szabó Gyula labdarúgó Takács [...] Reményik László Hajós Imre Kalmár György Nagy Antal és a fiatalon [...] felke­rültem az első kerethez Szűcs György volt az edző Ő fedezett [...]
29. 2009-05-15 / 113. szám
[...] A szegedi Kisstadionban zajló Török György veterán kispályás labdarúgó emléktorna tavaszi [...] liberó Markovich Apró Edző Vocskó György HPQ Szeged Bitó Niezelberger Oltványi [...] IG PÉNTEK KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS Török György veterán emléktorna 8 forduló Szeged [...] A programban többek között sze­repel Vitos György 110 éves szegedi fut­ballhistória 1899 [...]
30. 1987-06-13 / 138. szám
[...] Németh Zol­tán 35 és Kormos György 31 Es az ellenfelek közül [...] Bálint Gábor Szántó István Csep­regi György Kertes János Faragó Attila Ticska Lász­ló Komlósi József Kormos György S az ellenfelek kö­zül néhány [...] bizonyára va­sárnap is kiegyeznének Gruborovicsék Vitos György Szeged illetve Csongrád megye területén [...]
31. 1991-03-19 / 65. szám
[...] Sport márc 4 Szerkesz­tői válasz Vitos György Délvilág beli Thékes István szegedi [...] László Hitel márc 6 Szent Györgyi Albert katonai behí­vását megmentése érdekében [...] Zsidózik a sumerológus Lengyel András György Magyar Hírlap márc 11 Kunszabó [...] márc 13 Szerző Lengyel András György Kü­bekházi gazdák a frakcióvezető elleni [...]
32. 1946-11-20 / 261. szám
[...] A szegedi törvényszéken ezideig ur vitos Pal volt az t sgpaegvesbiró Dr Vitos íeS utóDD kerte nogy heiyézzék [...] emöke heiyt adotc és dr vitos Pált a Szaiai tanácsba osztotta [...] Rasos keddi nőnapjai Során Dántei György eivtars tartott a termet zsúfo­lásig [...]
33. 1946-08-02 / 169. szám
[...] a végleges döntésre dr Pálfy György főispán Dénes Leó elvtárs I polgármester és dr Antalffy György elvtárs helyettes polgármester bevoná­sává csak [...] beszámolt utjának eredményéről dr Pool Györgynek a Don Suisse magyarországi megbízott­jának [...] Béla Kovács János id dr Vitos Dezső ifj dr Vitos Dezső Gál Ferenc Borotsek Dezső [...]
34. 1988-04-23 / 96. szám
[...] NYVSSC ellen Követésre méltó példák Vitos György Tenisz Szegedi sikerek HZm Mg [...] Bihari Zsuzsa Börcsök Abi­gél Doricsák Györgyi Ko­vács Gabriella Varga Mó nika [...] Bp Műszaki Egyetem edző Vocskó György 2 Magyar Testne­velési Főiskola 3 [...] fér­fi párosban Kanalas József Kanalas György JATE SC a nőknél Sonkodi [...]
35. 1990-08-07 / 195. szám
[...] Századunk nagy magyar tudósa Szent Györgyi Albert I Szent­györgyi Zsuzsa Magyar [...] 1 ill Szerző Lengyel András György A szocialista irrealiz­mus gyöngyszemei címmel [...] Tisza partiak ötvenedik élvo­nalbeli rajtja Vitos György Nemzeti nép Sport aug 1 [...] 2 ill Szerző Lengyel András György A szegedi rabló még álarcot [...]
36. 1986-12-23 / 301. szám
[...] főiskolai világbajnokok és dr Toókos György SZVSE sokszoros kerületi válogatott Felsökeresk [...] megyei di­áksport legújabb képviselői előtt Vitos György győzött rképző szegediek ellenállhatatlanul játszottak [...] ü 8 kg ban Papp György úttörő olimpia döntőjén Po esai [...] János rendőr­vezérőrnagy belügyminisz­ter helyettes Kovács György a Belügyminisztéri­um pártbizottságának első titkára [...]
37. 1987-05-12 / 110. szám
[...] atlétikai dobóviadalt melyen Szegedről Gyetvai György tanítványa Ladányi Zt gmond súlylökő [...] Remélhetőleg egyik sem csupán illúzió Vitos György Vácott nem ijedtek meg a [...] is bravúrosan szerepeltek hi­szen Kormos György és Gyetvai Antal első Tubákos Iván és ifj Kúti György második Feil János pedig negyedik [...]
38. 1990-09-19 / 237. szám
[...] szept 11 Szerző Len­gyel András György Tudósítás az MSZMP sajtótájékoztatójáról Az [...] emlékeivel él Exkluzív interjú Szent Györgyi Albert özvegyével László Ágnes Kurír [...] Nemzeti Sport szept 14 Szerzó Vitos György Előzetes a két labdarúgócsapat 93 [...] Jenei Ildikónak Brigitta Mát us György Istvánnak és Rózsa Ibo­lyának György SzéO Józsefnek és Zon­boriDdicónak Dávid [...]
39. 1987-10-10 / 239. szám
[...] Pataki Tamás Kutast László Kozma György Csömör Zsigmond Jernei István Katona [...] szegediek a gól király Kalmár György vezérletevel 30 meccsen 95 gólt [...] par ti rohamoknak A Tóth György Szabó Gyuris Baróti Kis Lakat [...] valóban a leg idősebbek emlékezhet­nek Vitos György Évek óta biztos pontja a [...]
40. 1968-06-02 / 128. szám
[...] minden­ben megegyeznek tulajdon­ságai Dr Falu György járásbírósági elnök rovata A gyermektartás [...] Miklós Mikszáth Kálmán u dr Vitos György né József Attila sugárút Könyvet [...]
41. 1987-03-04 / 53. szám
[...] múlva március 18 án játsz­szák Vitos György Megalakult az NB l es [...] szakosztályokat mű­ködtető egyesületek ligája Sándor György a Bp Honvéd ügyvezető elnöke [...]
42. 1986-01-22 / 18. szám
[...] dec 1 1 szerző Üjházy György A desak gyárrészlegröl A világon [...] Hírlap dcc 23 Szerző üj­házy György Olajkilermelés­nél hasznait tömlők gyartása a [...] Hírlap dec 23 Szerző Ujhazy György A gumigyár munkásszállójáról Nagycsalados ü [...] vállalatnál Volt egyszer egy gólkirály Vitos György Kepes Sport jan 14 Nekrológ [...]
43. 1994-09-13 / 214. szám
[...] töprengenünk A tavaszi viszontlá­tásra Csizmazia György Hogyan szurkol a szegedi sportújságíró [...] a pénzem ellen Nektek szurkolok Vitos Györgv Tiszteit Vitos kolléga Szívem szerint magamuto­gatástól irtózó [...] kell még aludni addig amíg Vitos úr nagylelkű adományán osztoz­kodhatnak Nos [...]
44. 1989-01-18 / 15. szám
[...] a volt szövetségi kapi­tány Mezey Györggyel A szembesítés lényegében azért jött össze mert Me­zey György még kapitány­sága idején az MLSZ [...] is neki mi­re kontrázott Mezey György kapásból doku­mentumokkal rekontrá­zott Annyira egyoldalú [...] netán gyáva em­bernek tartja Mezey Györ­gyöt aki megfutamodott fl feladatok elöl [...] vissza az NB I be Vitos György Folytatjuk
45. 1990-10-01 / 249. szám
[...] Magyar Nemzet szept lí Búday György grafikus Hagya­tékáról Puoér volt a [...] e vonat személyiségeket Lengyel András György Magyar Hír­lap szept 21 Beszélgetés Dosvay György szegedi főisko­lai tanárral a Zöldpárt [...] szept 32 Pá­lváröJ pályára Rovatveze­tő Vitos György Előzetes a ket labdarúgócsapat 44 [...]
46. 1997-06-06 / 130. szám
[...] üzérkedés vétsé­ge címén emelt vádat Vitos Zoltán Boldvai László és Budai György ellen A vádi­rat szerint az [...] és az Utilitas Rt hez Vitos Zoltán a vád szerint az [...]
47. 1989-01-13 / 11. szám
[...] Sándor Beck Pál és Vér György 1931 nyarán megalakította a Szeged [...] hogy csapato­mat bajnokságra vigyem Pető György az SZFC ügy­vezető alelnöke Ilyen [...] ezüstérmes Újpest mögött bronzérmet szerez­tek Vitos György Folytatjuk Az elmúlt szezonban egy­harmadával [...]
48. 1988-05-07 / 108. szám
[...] tizenegyes­góllal nyertek 1 0 na Vitos György 1 2 Illetve 1 6 [...] határidővel vállalunk Megrendelhető Szeged Dózsa György utca 5 szám alatti értékesítési [...] a személyzeti vezetőnél A Szent Györgyi Albert Orvos­tudományi Egyetem Sebészeti Klinikája [...] pf 127 6401 A Szent Györgyi Albert Orvos­tudományi Egyetem élelmezési osztálya [...]
49. 1987-06-06 / 132. szám
[...] akármilyen szinten értő szakedző Gyctvai György végzi irányítja ön­zetlenül társadalmi munká­ban [...] a 35 találattal gól­király Kalmár György vezér­letével 30 meccsen 95 gólt [...] két ponttal távozni 2 1 Vitos György Munkaalkalmak Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem [...]
50. 1987-11-14 / 269. szám
[...] pontot Im­már egy évtizede ennek Vitos György Négy pont a tét Na [...]
51. 2004-10-09 / 237. szám
[...] Miklós János 40164147 20 Könyv VITOS György 11 sport­kötete Pick Szeged európai [...]
52. 1986-08-02 / 181. szám
[...] Fradi részéről két világ­klasszis Kárpáti György és Szittya Károly a későbbi [...] győzelmet hamarosan a kétszázadik kövesse Vitos György Vegye igénybe szolgáltatásainkat TOLLTISZTlTAST BÖRRUHAZAT­TISZTITAST [...]
53. 1987-10-17 / 245. szám
[...] góljaival nyertek 3 0 ra Vitos György Az újszegedi Sportcsar­nokban holnap otndt [...] Réczi Vass Edző Took w György Az Országos Serdülő Ku­pában szereplő [...]
54. 1935-08-07 / 176. szám
[...] ei ftadása lá 35 Setét György szalon­és jazz zenekarának müsöra 19 [...] A szentesi uszógyülekézet nmelveh Sírchich György felngvelele mellett 5 szegedi ifjúsági [...] 100 m fiu mellúszás 1 Vitos 1 32 8 4 Balasi [...] Balugyánszkv 1 25 A a Vitos 1 58 p 1 K [...]
55. 1987-06-03 / 129. szám
[...] 2 0 ra a hazaiakat Vitos György Hét szük esztendő után új­fent [...] 7 június 10 éig Tarjányi György osztályvezetőnél Délép Munkásszálló SZEGED Kossuth [...]
56. 1990-11-06 / 282. szám
[...] és Kállai Editnek Imre Nyitrai Györgynek és Pailik Erzsébetnek György Tamás Sándor Istvánnak és Simon [...] Dezsó Lajosné Lestár Ánna Harmat György Zsemberi Ferencné Kószó Mária Kormos [...] Éva házasságot kötött Születés Schmidt Györgynek és Kapocsi Ro­zália Máriának Péter [...] szegediek új csillaga Szabálytalan portré Vitos György Labdarúgás Gól Labdajátékok 10 sz [...]
57. 1995-11-17 / 270. szám
[...] a jobbnál jobb játéko­sok Gerendás György csapatá­ban Hogy csak egy pár [...] méteres hátúszásban diadalmaskodott míg Bökönyi György az 50 méteres mell és [...] pickesek történetéről közelmúltban megjelent könyvben Vitos György ki­gyűjtötte a szegedi együttes 40 [...]
58. 1987-04-18 / 92. szám
[...] nyeretlen a Tisza parti vá­rosban Vitos György Bátorfi vezérletével a fővá­rosiak 5 [...] vállalunk Érdeklődni lehet Szeged Dózsa György utca 5 szám alatti értékesítési [...]
59. 1990-02-08 / 33. szám
[...] új Európa és a Szent Györgyi elv I Tálos György Ellenzék jan 25 Szent Györgyi Albert és a Crazv Ape [...] 30 ill Szerző Lengyel András György Gregor József a becsületet menti [...] I Tisza parti monológ I Vitos György F Gól Labdajáté­kok 1 sz [...]
60. 2000-03-29 / 74. szám
[...] per Felvételünkön balról jobbra Budai György Tocsik Márta és Boldvai László [...] hogy 2001 ben ismét Su­rányi Györgyöt jelöli e a Ma­gyar Nemzeti [...] de még nem tanul­mányozta át Györgyi Kálmán legfőbb ügyész olajügyekről írt [...] tíz hónap letöltendő sza­badságvesztésre Budai Györ­gyöt hat hónap letöltendő sza­badságvesztésre és [...]
61. 1978-12-20 / 299. szám
[...] A csapat edzője dr Fenyvesi György A verseny során a csapatban [...] válogatott játékos Korányi I Tóth György Wéber Pálinkás Korányi II Beneda [...] dicső elődök szín vonalát I Vitos György Szeged Szamos u 5 B [...]
62. 1994-09-07 / 209. szám
[...] felajánlást többé kevésbé komolyan gondolta Vitos György az ismert statisztikus és sajtókrónikás [...] tanulója testnevelő tanára és edzője György Sándor és súlylö­késben az aranyjelvényes [...]
63. 1992-03-03 / 53. szám
[...] b 35 EGY JÓ KÖNYV Vitos György Szegedi futballkrónika A 93 évébe [...]
64. 2009-05-22 / 119. szám
[...] című ki­állítás nyílik és bemutatják Vitos György 110 éves szegedi futballhistória 1899 [...]
65. 2006-04-05 / 80. szám
[...] Trelber 1 Zöldy Edző Avar György A Dunaferr leg­eredményesebb góllövői Forrai [...] Nemzeti Sport Egri Viktor Telesport Vitos György sportkrónikás Sportkönyv MUNKATÁRSUNKTÓL Nagy szentesi [...]
66. 1987-05-16 / 114. szám
[...] 0 egyetlen kapott gól nélkül Vitos György Fiatalok 8 általánost végzők figyelem [...]
67. 1945-08-02 / 173. szám
[...] ka egy ágy Cim Czérna György ll Szent Gyórgy u 1 Összecsukható gycrmckűgy és [...] llol­lósi Antal törvényszéki biró dr VI­tos Zoltán Sándor járásbirósági al­jegyző dr [...] Gyu la járásbirósági elnök dr Vitos Pál tanácselnök dr Szűcs Andor [...]
68. 1988-12-14 / 297. szám
[...] tartalmaz ABC rendben A Balázs György főszerkesztő és Vészits Ferencné szerkesztő [...] Gy Kisal­föld nov 25 Szerzó Vitos György A labdarúgócsapalról Gazdasági helyzetünk az [...] Nemzet nov 25 Dr Antulffy György kisteleki és Király Zoltán szegedi [...] ill Szerző Tandi Lajos Szent Györgyi Albert­ről Bezárt a szegedi műjégpálya [...]
69. 1987-04-04 / 80. szám
[...] esztendeje szerezte a Szeged pályáján Vitos György Szeged SC bérletakció Polskl FIAT [...]
70. 1990-05-04 / 103. szám
[...] ápr 21 Szerző Lengyel András György Kazinczy­verseny a főiskolán Mit ér [...] 26 Interjú a költővel Tóth György 75 éves Nemzeti nép Sport ápr 26 Szerzó Vitos György A Szeged egykori labdarú­gója Találkozásaim Szent Györgyivel Kristóf Károly Fúles ápr 27 Kérdések Szent Györgyi Alberttel kap­csolatban Ki lesz az [...]
71. 2007-06-13 / 136. szám
[...] álmod nem éltél hiába DR VITOS GYÖRGY 1926 1987 Szerető feleséged fiad György ill unokáid 63739351 Éva Kata [...]
72. 1987-12-01 / 283. szám
[...] a televízió helyszí­ni közvetítést sugároz Vitos György A Szegvár és a Mórahalom [...] Nyíregyháza 4 Tápéi ESK Lancsa György a volt szegedi NB l [...] mig a II osztályúakat Lan­csa György formálja egysé­ges csapattá Kíváncsian várjuk [...]
73. 1988-05-03 / 104. szám
[...] igen la­bilis alapokon álló csaoat Vitos György Úszás Városi diákolimpia Az újszegedi [...] 1 Seres Tamás 2 Csányi György Odessza II 3 Vásárhelyi István [...]
74. 1987-04-28 / 99. szám
[...] a Petőfi rádióban hallgathatjuk meg Vitos György Budapesten rendezték meg a serdülő [...] 17 játékos utazott mert Bognár György sérülése mi­att nem vállalhatja a [...]
75. 1987-11-28 / 281. szám
[...] 3 ra Követésre méltó példák Vitos György Akiknek a természet a sportpálya [...] 5 1 kg 5 Kendi György 4 53 kg 2 Szász [...] edzők így Vincze István Kozma György és Kormányos Já­nos Az ifik [...]
76. 1989-04-05 / 79. szám
[...] Vitatják a Nohel dijunkat Szent Györ­gyi kontra King Réz Kata Mai [...] márc 3 i l Szent Györgyi Albert és a C vitamin [...] vitoa Nép­sport márc 8 Szerző Vitos György Nagy Antalről a Szeged SC [...] márc 19 ill Beszélgetés Szemere Györggyel a SZOTE orvosbiológiai intéze­tének professzorával [...]
77. 1987-05-27 / 123. szám
[...] Vasas Ü Dózsa Fáy utca Vitos György Mindenfelől ATLÉTIKA A Tatabánya melletti [...] várjuk kedves vendégeinket Asztalfoglalás Szabó György szerződéses üzletvezetőnél TELEFON 27 410 [...]
78. 1986-02-13 / 37. szám
[...] mindenképp lesz mérkőzés szombaton Győ­rött Vitos György telefoninter­jút készített Tagai Istvánnal a [...]
79. 1989-01-19 / 16. szám
[...] aratva Újpest ellen 4 1 Vitos György Bp Honvéd ellen 4 3 [...] ös telefonszámon lehet A Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem élelmezési osztálya [...]
80. 1987-06-09 / 134. szám
[...] felelt június 18 tól gatoz Vitos György Negyedik a Sz Postás eseménnyel [...] és a számta Bálint Gyula György vái technikai lebonyolítását vé­lan különdíjért [...]
81. 1987-06-10 / 135. szám
[...] bajnokságban viszont mindössze ötször találkoztak Vitos György Mal y part i traces [...] Antal Pocsai Zoltán és Takács György Président Lecot for­dulok a francia [...]
82. 2002-02-22 / 45. szám
[...] Árpád Csengele V 1 TOS GYÖRGY Február 20 11 óra 21 [...] g Sz Huszta Zsuzsaima és Vitos György Szeged PÉTERFY BIANKA Február 20 [...]
83. 1978-03-27 / 73. szám
[...] attól a bácsi­tól aki dr Vitos György egész­ségügyi osztályvezető szobájából kifelé jövet [...] rendelő­intézet pártvezetőségének titká­rával dr Deák Györggyel és Ko­csis Mihályné vezető főnővérrel [...]
84. 1992-03-06 / 56. szám
[...] English kazetta EGY JÓ KÖNYV Vitos György Szegedi futballkrónika A 93 évébe [...]
85. 1986-07-22 / 171. szám
[...] latos színhelyere zépiskolai tanári oklevelet Vitos György kell szégyenkeznem Sokszo­ros főiskolai és [...]
86. 1987-09-26 / 227. szám
[...] játékosainak arról az emlékezetes összecsapás­ról VItos György Á hétvégi műsor Centrum hétfő [...]
87. 1986-10-07 / 236. szám
[...] Ze­lei Márta Eva dr szekeres György Tibor és Zattorán Ani­kó Arató [...] Katalinnak I Erika Aranka Lengyel György Gábornak es dr Simon Judit Kozannk Tantas György Földest Gábornak és Buesek Kvanuk [...] es Bartók Eva Rozáliának Eva Vitos György­nek é Porkoláb Judit Máriá­nak Eva [...]
88. 1984-11-03 / 259. szám
[...] Népszerű muzsika 8 5 Peskó György orgona hangversenye 9 31 Operanégyesek [...] Nem­zet okt 26 Helyesbítések Pálfy Györgyről szóló 13 1 cik­kéhez Üj [...] mint tíz év kék feketé­ben Vitos György Labdarú­gás 1 sz ill Csapatka­pitányok [...]
89. 1986-09-22 / 223. szám
[...] NB l es csapat Szege­den Vitos György Bozsik József nevét viseli az [...] Honvéd ügy­vezető elnöke dr Sándor György ezredes Másfél éve merült fel [...] ledolgozni háromgólos hátrányukat Dr Sándor György vége­zetül elmondotta a klub sportolói [...]
90. 1944-03-01 / 49. szám
[...] Iskolajának előadássoroza­tában kedden délután dr Vitos Ge­rő iskolaorvos tartott előadást a [...] vázolta s ideges gyermekeknél dr Vitos iskola­orvos akinek tanulságos előadását a [...] Az Árpád­ház nőalakjai dr Sátrán Györgyi ta nárnö előadása Bánk bán [...]
91. 1960-04-14 / 88. szám
[...] teszek a kerületi főorvosnak dr VI­tos Györgynek Az illetőnek végzést küldenek ki [...] a érintő területekről Lehető­találkozón Biczó György a ség kínálkozott emellett a [...]
92. 1986-09-03 / 207. szám
[...] mérkőzés előtt Labdarugó NB II Vitos György Szolnok Megyei Néplap aug 23 [...] Zsák ellen is játszott Vltos György Uj Tukór aug 31 ill [...] 00 Zenés Nyári Esték Behár György Primadonna zenés Játék ism 21 [...]
93. 1987-05-01 / 102. szám
[...] a két klub bajnoki mér­lege VITOS GYÖRGY Első ízben került megren­dezésre a [...] alkotta együttes Pongrácz Kristóf Kanalas György Mári Péter Virágh István Klivényi [...]
94. 1987-08-08 / 186. szám
[...] hasonlót produkálni Pai­taki Tamás fiainak Vitos György Mansell Lesz még jobb is [...]
95. 1985-02-20 / 42. szám
[...] egykori ve­zérkari alezredes és Markos György kommu­nista értelmiségi az áru­lást követő [...] 8 óráig szómba válogat Kézdy György ton vasárnap és munkaszüneti 19 [...] Károly Üj korszak első napján Vi­tos György F DOSZ 1 sz A [...]
96. 1986-11-12 / 266. szám
[...] a for­muszert a szemklinika dűlőtől Vitos György Nep­Vállalkozó tudomány Tanács sp 0 [...] ill Tóth István Népszabadság okt György egykori szegedi futball­ 27 Szegedi [...] Pedagógiai szempontok a vizsgáztatásban Berencsi György Felsőoktatási Szemle 1 1 sz [...]
97. 1989-01-12 / 10. szám
[...] Szeged SC 90 éves történetében Vitos György Folytatjuk Friss tojás Jérce 2 [...]
98. 2009-05-23 / 120. szám
[...] apropójából írta meg sokadik könyvét Vitos György melynek a 110 éves szegedi [...]
99. 1986-09-04 / 208. szám
[...] NB l es gólkirály Kal­már György nevét említem A további csapattagok [...] a te csupán megérdemelte látó Vitos György
100. 1986-07-28 / 176. szám
[...] Talán érdemes lenne megfogadni tanácsai­kat Vitos György Csináljunk egy jó balhét Felhívjuk [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind