2. oldal, 274 találat (0,029 másodperc)

Találatok

21. 1997-09-19 / 219. szám
[...] Nákits Jánosné Papp Mária Makán György Bla­hó Györgyné Németh Etel­ka Götz [...] és Stephanik Berna­dett Őrhalmi Krisztián György és Csürke Zsuzsan­na Petőfi Sándor [...] Gyula és Móra Sarolta Beáta Vitos György és Huszta Zsuzsanna Kato­na Csaba [...]
22. 1987-06-20 / 144. szám
[...] a Volen­tér László és Kormos György csapatbajnoki arany­éremmel tért haza Szom­baton [...] feladat 31 es rajtszámmal Kor­mos György 43 Lapkiadó SE Tizenkét éve [...] szünetében ví­zisi bemutatót tart Jaics György és Gál Ferenc cso­portja A [...] az ószi o 8 at Vitos György és a BSZV segítségével meg­épült [...]
23. 1989-03-07 / 56. szám
[...] amit nagyszerű elődeik korábban elértek Vitos György Sakk Általános iskolások versenye A [...] hogy a sportközvetítés után Rózsa György Kapcsoltam című műsora következett amiből [...] népe mi­ként is csinálja Rózsa György drága anyósa kiemelés tőle a [...] e földi világ­ban hogy Rózsa György egyébként méltán közked­velt mosolyából akár [...]
24. 1991-10-29 / 253. szám
[...] Vörös Csillag Márkaszázezreket kasszíroznak Szegeden Vitos György Kurír délutáni kiad okt 15 [...] Születés Horváth Zoltánnak és Teleki Györgyinek Bettina Hódi Gyula Istvánnak és [...] Juditnak Ninctt Sára Halmos László Györgynek és dr Ugró Évának Krisztián [...] dr Sán­dor János Gyula Gyuris Györgyi Szlabé Istvánné Puporka Piroska Hartai [...]
25. 1979-09-28 / 227. szám
[...] Honvédelmi Érdemérem ki­tüntetésben részesült Gyulcin György szegedi járás Mé­száros Mária Makó [...] dr Csergő Tibor Szeged Csurgó György Ma­kó Farsang Ferenc szentesi járás [...] Vásárhely Szépvölgyi János Vásárhely dr Vitos György Szeged Zoltán Gábor Vá­sárhely és [...]
26. 1978-11-06 / 263. szám
[...] SZMT vezető titkára dr Antalffy György a JATE rektora országgyűlési kép­viselő [...] a kitüntetéseket Jelen volt Lázár György a Miniszterta­nács elnöke Németh Károly [...] Lajos nyugalmazott egyete­mi docensnek Telkes György­nek a Komplett Ruházati Vállalat igazgatójának [...] Magyar Barátság Tsz brigádvezetője dr Vitos György a szegedi városi ta­nács vb [...]
27. 1989-01-14 / 12. szám
[...] a bronzérmes gárda összeállítása Tóth György Szabó Polyák Raffai Ladányi Baróti [...] történe­tének eddigi legjobb csa­pata Tóth György Sza­bó Kis Kalkusz Gyuris Baróti Lakat Bognár Harangozó Kalmár György Toldi Nagy Antal Ebben az [...] jogelőd­je a Szegedi Honvéd együt­tese Vitos György Folytatjuk Miért maradt el a [...]
28. 2007-11-17 / 268. szám
[...] Vik­tor Telesport Makra Zsolt labdarúgó Vitos György krónikás Dobos Tamás Szeged Egyetem [...] lab­darúgó Kemenes Zoltán labdarúgó Magyar György labdarú­gó Szabó Gyula labdarúgó Takács [...] Reményik László Hajós Imre Kalmár György Nagy Antal és a fiatalon [...] felke­rültem az első kerethez Szűcs György volt az edző Ő fedezett [...]
29. 2009-05-15 / 113. szám
[...] A szegedi Kisstadionban zajló Török György veterán kispályás labdarúgó emléktorna tavaszi [...] liberó Markovich Apró Edző Vocskó György HPQ Szeged Bitó Niezelberger Oltványi [...] IG PÉNTEK KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS Török György veterán emléktorna 8 forduló Szeged [...] A programban többek között sze­repel Vitos György 110 éves szegedi fut­ballhistória 1899 [...]
30. 1987-06-13 / 138. szám
[...] Németh Zol­tán 35 és Kormos György 31 Es az ellenfelek közül [...] Bálint Gábor Szántó István Csep­regi György Kertes János Faragó Attila Ticska Lász­ló Komlósi József Kormos György S az ellenfelek kö­zül néhány [...] bizonyára va­sárnap is kiegyeznének Gruborovicsék Vitos György Szeged illetve Csongrád megye területén [...]
31. 1991-03-19 / 65. szám
[...] Sport márc 4 Szerkesz­tői válasz Vitos György Délvilág beli Thékes István szegedi [...] László Hitel márc 6 Szent Györgyi Albert katonai behí­vását megmentése érdekében [...] Zsidózik a sumerológus Lengyel András György Magyar Hírlap márc 11 Kunszabó [...] márc 13 Szerző Lengyel András György Kü­bekházi gazdák a frakcióvezető elleni [...]
32. 1946-11-20 / 261. szám
[...] A szegedi törvényszéken ezideig ur vitos Pal volt az t sgpaegvesbiró Dr Vitos íeS utóDD kerte nogy heiyézzék [...] emöke heiyt adotc és dr vitos Pált a Szaiai tanácsba osztotta [...] Rasos keddi nőnapjai Során Dántei György eivtars tartott a termet zsúfo­lásig [...]
33. 1946-08-02 / 169. szám
[...] a végleges döntésre dr Pálfy György főispán Dénes Leó elvtárs I polgármester és dr Antalffy György elvtárs helyettes polgármester bevoná­sává csak [...] beszámolt utjának eredményéről dr Pool Györgynek a Don Suisse magyarországi megbízott­jának [...] Béla Kovács János id dr Vitos Dezső ifj dr Vitos Dezső Gál Ferenc Borotsek Dezső [...]
34. 1988-04-23 / 96. szám
[...] NYVSSC ellen Követésre méltó példák Vitos György Tenisz Szegedi sikerek HZm Mg [...] Bihari Zsuzsa Börcsök Abi­gél Doricsák Györgyi Ko­vács Gabriella Varga Mó nika [...] Bp Műszaki Egyetem edző Vocskó György 2 Magyar Testne­velési Főiskola 3 [...] fér­fi párosban Kanalas József Kanalas György JATE SC a nőknél Sonkodi [...]
35. 1990-08-07 / 195. szám
[...] Századunk nagy magyar tudósa Szent Györgyi Albert I Szent­györgyi Zsuzsa Magyar [...] 1 ill Szerző Lengyel András György A szocialista irrealiz­mus gyöngyszemei címmel [...] Tisza partiak ötvenedik élvo­nalbeli rajtja Vitos György Nemzeti nép Sport aug 1 [...] 2 ill Szerző Lengyel András György A szegedi rabló még álarcot [...]
36. 1986-12-23 / 301. szám
[...] főiskolai világbajnokok és dr Toókos György SZVSE sokszoros kerületi válogatott Felsökeresk [...] megyei di­áksport legújabb képviselői előtt Vitos György győzött rképző szegediek ellenállhatatlanul játszottak [...] ü 8 kg ban Papp György úttörő olimpia döntőjén Po esai [...] János rendőr­vezérőrnagy belügyminisz­ter helyettes Kovács György a Belügyminisztéri­um pártbizottságának első titkára [...]
37. 1987-05-12 / 110. szám
[...] atlétikai dobóviadalt melyen Szegedről Gyetvai György tanítványa Ladányi Zt gmond súlylökő [...] Remélhetőleg egyik sem csupán illúzió Vitos György Vácott nem ijedtek meg a [...] is bravúrosan szerepeltek hi­szen Kormos György és Gyetvai Antal első Tubákos Iván és ifj Kúti György második Feil János pedig negyedik [...]
38. 1990-09-19 / 237. szám
[...] szept 11 Szerző Len­gyel András György Tudósítás az MSZMP sajtótájékoztatójáról Az [...] emlékeivel él Exkluzív interjú Szent Györgyi Albert özvegyével László Ágnes Kurír [...] Nemzeti Sport szept 14 Szerzó Vitos György Előzetes a két labdarúgócsapat 93 [...] Jenei Ildikónak Brigitta Mát us György Istvánnak és Rózsa Ibo­lyának György SzéO Józsefnek és Zon­boriDdicónak Dávid [...]
39. 1987-10-10 / 239. szám
[...] Pataki Tamás Kutast László Kozma György Csömör Zsigmond Jernei István Katona [...] szegediek a gól király Kalmár György vezérletevel 30 meccsen 95 gólt [...] par ti rohamoknak A Tóth György Szabó Gyuris Baróti Kis Lakat [...] valóban a leg idősebbek emlékezhet­nek Vitos György Évek óta biztos pontja a [...]
40. 1968-06-02 / 128. szám
[...] minden­ben megegyeznek tulajdon­ságai Dr Falu György járásbírósági elnök rovata A gyermektartás [...] Miklós Mikszáth Kálmán u dr Vitos György né József Attila sugárút Könyvet [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind