274 találat (0,024 másodperc)

Találatok

1. 1911-05-07 / 104. szám
[...] Ördög Vince arra kérte Lázár György dr polgármestert hogy intézkedjék aziránt [...] Fülöp Jó­zsef Tyószity János szegedi Vitos Jánosné mindszenti és Török Péter [...]
2. 1914-05-29 / 124. szám
[...] vendégeket Szilvássy Sán­dor plébános elnökölt Vitos Jánosné áí i el isk [...] kilenc ó S tt Bcdoghy György dr f táki 71 szavazóbixák [...]
3. 1914-07-18 / 169. szám
[...] csirkéje átrepült ja szomszédba Imre György udvarára Imre az alig ötven [...] másikat bogy az szörnyethalt Imre Györgyöt a csendőrség letartóztatta 50 tcjhamisiíási [...] a puiilt évben szerepelt egy Vitos György nevü székely származású artista Ez a Vitos György mostanában külföldön jár és jelen­leg [...]
4. 1923-05-19 / 112. szám
[...] Újszegeden Pillich Kálmán utca 14 VITOS GERÓNÉL 876 Acska réz és [...] b Meghívó A Véc y György Áruforgalmi Részvény­társaság 1923 évi május [...]
5. 1924-05-31 / 124. szám
[...] székfoglaló beszéd helyett Dr De­meter György egyetemi tanár ezután érdekes elő­adást [...] DMKE ódapályázatának a diját is Vitos Gerő egyetemi hallgatónak aki azt [...] üldözendő hi­telezői csalás súlyosságát Petrán György rendőr­tanácsos elrendelte Heimann szabadlábra helye­zését [...]
6. 1928-11-18 / 261. szám
[...] Gál ucca 2 Dr Fellegi György orvos Kálvária ucca 3 Dr [...] Tisza Lajos körut 54 Dr Vitos Gerő orvos Pillieh Kálmán ucca [...]
7. 1929-01-16 / 13. szám
[...] ucca 1 TeL 846 Nagy György Boldogasszony sugárut 31 Tel 1125 [...] forgalmi baleset tőr­tént számos sebesüléssel Vitos excsászár 600 monarkistát hívott meg [...]
8. 1931-03-01 / 49. szám
[...] Adolf özv Ráskó Ferencné Rácz György Wéber János Deák Sándor özv [...] az öngyilkos leány orvosát dr Vitos Gerőt aki mint mára kiderült [...]
9. 1935-05-09 / 103. szám
[...] piacbiró Ítélkezik a piacokon felmerülő vitós ügyekben Dr P á 1 f y György dr B i a­c sy [...]
10. 1935-07-17 / 158. szám
[...] gyülekezeten résztvesznek Borbély László Engel György Csapó Árpád Faragó Sándor Láng [...] Arthur Maróthy András Pjgniczky István Vitos Gerő Az uszógyüle­kezetet rendező egyesület [...] c h i c h Györgyöt hogy trenírozza úszóit Sirchich eleget [...]
11. 1935-08-07 / 176. szám
[...] ei ftadása lá 35 Setét György szalon­és jazz zenekarának müsöra 19 [...] A szentesi uszógyülekézet nmelveh Sírchich György felngvelele mellett 5 szegedi ifjúsági [...] 100 m fiu mellúszás 1 Vitos 1 32 8 4 Balasi [...] Balugyánszkv 1 25 A a Vitos 1 58 p 1 K [...]
12. 1935-08-13 / 181. szám
[...] Holtzer Tivadar Báck Pál Pető György és K 1 a m [...] 22 4 Remek eredmény 3 Vitos 1 32 50 m gyermek [...]
13. 1937-03-04 / 51. szám
[...] a j n i k György S J bázgond­nok X Staulfer [...] gyermekkocsik gyermekégyak reodkirul olosón raebutor vitós ürern bsa Kálvária neea 44 [...]
14. 1938-09-11 / 194. szám
[...] 1 e 9 ig trSlior György Arany J u 5 Bejárónő [...] is ké­szülnek HARISNYA 8 ZEM­FKLSZKDÉS VITOS villanygéppel egyedül fillérekért T 4­ [...]
15. 1938-12-08 / 269. szám
[...] értesítést kapott vi­téz lr Imccs György főispántól hogy a december IO [...] vállalok harisnya s emfelszedést szab VITOS vil­lamos szcmtelszcátígéppcl Uj harisnyákat 611 [...] Pál ismertette öngyilkossági kísérlet Ilus György szalá­mígynri segédmunkás Rókn ucca I [...]
16. 1942-05-24 / 117. szám
Ingatlanforgalom Szeged VÍTOS területén 1942 MÁ­jas 17 től [...] pengőért Haska Jánosné eladta Heimbach György és nejének Somogyitelep 930 sz [...] nejének 1100 peri gőért Lovászi György eladta Kalmár tstvánnénak Nyári dülőbeli [...] Tmre és neje eladták Kiss György és nejének Sárosvölgy dü­lőbeli 1 [...]
17. 1944-01-29 / 23. szám
[...] igazgató február 29 én dr Vitos Gorő iskolaorvos március 7 én [...] kulturügyosztályt is vezető dr Pálfy György tanácsnok felügyelete és irányítása mellett [...]
18. 1944-03-01 / 49. szám
[...] Iskolajának előadássoroza­tában kedden délután dr Vitos Ge­rő iskolaorvos tartott előadást a [...] vázolta s ideges gyermekeknél dr Vitos iskola­orvos akinek tanulságos előadását a [...] Az Árpád­ház nőalakjai dr Sátrán Györgyi ta nárnö előadása Bánk bán [...]
19. 1945-08-02 / 173. szám
[...] ka egy ágy Cim Czérna György ll Szent Gyórgy u 1 Összecsukható gycrmckűgy és [...] llol­lósi Antal törvényszéki biró dr VI­tos Zoltán Sándor járásbirósági al­jegyző dr [...] Gyu la járásbirósági elnök dr Vitos Pál tanácselnök dr Szűcs Andor [...]
20. 1945-09-15 / 208. szám
[...] Ugatásért Érdekes bűnügyet tárgy törvényszék Vitos tanácsa csütörtö­kön délelőtt Halász Imre [...] Újszegeden Vértes Imre Lemezgyárban Wigner György Eodortelepen Pickler Tamás Somogyilelepeu Papp [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind