3. oldal, 153 találat (0,275 másodperc)

Találatok

101. 1922-08-06 / 180. szám
[...] mindenesetre a legszebb útlevél dr Feuer Egonnak a belgyógyászati osztályra U [...] Jammy exentrikiu akrobata stepptáncosok Oéczv István legújabb daaéja A gyllttaeat Török [...]
102. 1934-10-23 / 239. szám
[...] Duharryt Carmen Sylviát gróf Széchenyi Istvánt Bismarckot Dickenst Shelleyt Victor Hu­gót [...] való jellegzetes grafikáival Dr Lnsztig István 7000 exlibrise közül a legértékesebbjeit [...] Mary Primaballe­rina Vágó Märv Kőrösházy István es és kir kamarás Csermák [...] Libámat dekd a 2 tilt Feuer Kifolyné Valéria tér 18 Orvosnak [...]
103. 1915-10-19 / 252. szám
[...] a Budapesti Tudósítónak Báró Burián István közös külügyminiszter vasár­nap Kihallgatáson jelent [...] és kiváló kéjpzetteégü tagját dr Feuer Egont a közkórház segédorvosát aki [...] Burg udva­rán keresztül a Szent István székesegyházig ahol Károly Ferenc József [...] felvételre akiket vasárnap dr Zad­ravec István alsóvárosi zárda főnök a patro [...]
104. 1911-10-13 / 235. szám
[...] szent egyesület tagjaivá Berger Gyula Feuer Ármin Kohn Károly idősebb Vajda [...] csütörtökön értekez­letet tartottak melyen Zimonyi István elnök­lete alatt tiltakoztak az ellen [...]
105. 1934-11-15 / 257. szám
[...] lakodalmat Isten mentsen meg hogy István ilyen szórakozásba kezdjen Ami pénz [...] máj savanyu ká poszta kapható Feuer károlynénál Valéria­tér 15 Zsirbeöntésl válla [...] Sá ti János műszerészi­nél Szent István tér 6 Jómenetelü belvárosi trafik [...]
106. 1939-10-08 / 229. szám
[...] személynek Belváros ban kiadó özv Feuer­ c Károlyi utca 3 5555258 [...] Rendes tisztaságszere­tő bejárónőt fölveszek Szent István tér 11 a I em [...] óbor kisfiastehén érdeklődni Szeged Szent István tér 4 Il­latszertár József főherceg [...]
107. 1910-10-18 / 124. szám
[...] Rózsa Mihály né dr Kószó Istvánná Danríer Jánosné Vészits Lajosné Úiházyné [...] dr Pártos Simonná Kun Bertalanná Feuer Erzsi Máhrer Gyuláné dr Schreiber [...]
108. 1927-03-27 / 72. szám
[...] Eudre Vidor Gyula és Zombori István Nem építenek ujabb emeletet a [...] Adler Artúr dr Dózsa Si­mon Feuer Ármin dr Fehér Mór Földesi [...]
109. 1931-06-17 / 134. szám
[...] 17 Szobafestést mázolást S Szabó István K 4 l ln ér [...] darab egyenkint 20 pengős ösztöndiját Feuer Mária Csajka Irén Szőcs Olga [...]
110. 1936-02-25 / 48. szám
[...] a főorvos ellen Eljegyzés Krizsán István eljegyezte Junász­ka Jolánkát Farsangi hivatalszünet [...] évi közgyűlését Az ülést Kecs­kés István a testület elnöke nyitotta meg [...] választották a telep védnökét Kecskés Istvánt alelnökökké Losonczi Lajost és Kéri [...] uc­cai házából három tyúkot és Feuer Ármin Horthy­téri házának az udvaráról [...]
111. 1933-10-04 / 225. szám
[...] szezonban bu­dapesti képviselőt választ Deák István az SzTK válogatott hátvédje a [...] és háló bútor privátnak eladó Feuer stein Tömörkény u 8 Jazzdob [...]
112. 1940-02-18 / 39. szám
[...] rövul keve­set használt eladó özv Feuer Fúlöpné Káro­lyi utca 3 Parzsaszövőszék [...] hétig meghosszabbí­tottam Sáti műszerész Szent István tér 6 sz BuzapiacA Részletre [...]
113. 1948-05-08 / 105. szám
[...] titkár Zsák József pro­pitgimdavezelő Rózsa István fcádervezetö Kopasz János ok­tatásvezető Sebestyén [...] Sebestyén Klára Nérnelh Ferenc Rózsa István tgnácz Ferenc A lelkes hangulatú [...] egyesitő taggyűlés kereté­ben nz Apáthy István medikus népi kollégium nagy sikerré [...] dr Zápori Dezső pénztáros dr Feuer Gvőrgy nőszervező Ketser GónAi Eruétet [...]
114. 1922-10-24 / 182. szám
[...] á mester annak idején Bethlen István gráf miniszterelnököt sze né yesen [...] ideje bedeszkázva áll Halálozás Ozv Feuer Mórné tegnap reggel hosszabb szenvedés [...]
115. 1993-12-11 / 289. szám
[...] a határon A jegyző Lengyel Istvánná dr az aktuális előterjesztések között [...] együtt H Zs A Csurka István vezette Magyar Fórum Kft nek [...] blokkokból álló filmsorozat forgatókönyv­trója Csurka István lett volna A megbízó részletekben [...] cfmú alkotásukért a különdíjjal a Feuer András vezette MTV Opál Stúdió [...]
116. 1945-04-25 / 92. szám
[...] Ivispéter János hciypénz­szedő 18 Zalahegyi István bognár­ éd 19 Mucsi László [...] Ferenc nv á alezredes dr Feuer Kgöi t o őrnagy Tóth Ist­ván g alhdgv Tóvölgyi Jenő tőr­ [...] Szücs segéd ányok felvételnek Farkas István szűcsmester Taka­réktár utca 8 Ilázvczelönönek [...] Brassói­utca 41 Lioosonivils és Kroó István névr szóló cukoriegv ta állatolt [...]
117. 1972-05-30 / 125. szám
[...] ALALKOZÓ A könyvhétre jelent meg Feuer Máriának a Muzsika főszerkesztőjének 88 [...] fo­gott a Maroson Cs Nagy István halász 10 18 kilo­grammos harcsákkal [...] LETARTÓZTATTAK A 19 éves Márki Istvánt Szatymaz IV kerület 38 gyújtogatásért [...] 12 oldalon Főszerkesztő p Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
118. 1971-09-19 / 221. szám
[...] az irodalom­ban Odatalál magátóL MKOLENYI ISTVÁN A z imént még nagy [...] A parancsnok odakiáltotta a tár­sainak Feuer Üristen Hol vannak a társa­im [...]
119. 1922-10-25 / 183. szám
[...] 23000 Szászvári 26500 Koho 36000 István 4 UTÜ Kób Góztégia 10500 [...] Kossuth Lajos sugárut I szám Feuer Károly i kárpitom és díszítő [...]
120. 1949-01-18 / 14. szám
[...] sza­ladjanak el egymástól DR NONVATII ISTVÁN csehszlovák lövet hétfőn üd­vözlő látogatáson volt Doh Ist­ván miniszterelnöknél ugyan sak üdvözít 5 [...] tag­jai közül Ecscdi Gézáné Maio­ros István Károly Albert Zsi­kai Mária Tanács [...] korzó Telefon 62 i FARKASV FEUER AGYAR YUKON völgyében Alaszka hómezőin [...]
121. 2002-06-22 / 144. szám
[...] Nagy Ju­ditot Nagy Pétert Németh Ist­vánt Ott Józsefet Petrina Andre­át Prágai [...] fogadnak a magyar nyelvű évfolyamról Feuer Vera az angol nyelvű évfolyamról [...]
122. 1978-04-16 / 89. szám
[...] Ferenc egyetemi tanár elnökletével Dr Feu­er György professzor a To­rontói Egyetem [...] Katalin és fén je Snlmecl István unokája Kincs Eszter Fájdalomtól megtört [...] 57 es választókerület ta­nácstagja Nagy István a Szilléri sugárúti általános is­kolában [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helyettes SZ SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal 6740 Szeged [...]
123. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Muzeum egére évben nyitva Mihály István képkiállítás a muzeumban Szolgálatos gyógyszertárak [...] Tisza L körut 61 Takács István Zerge u 15 özv Szűcs [...] Czene Ferenc Lomniei n 119 Feuer Károly Valéria tér 14 Barna [...] József Boldogasszony sugárut 19 Oláh István Zerge u 28 Drága fejet [...]
124. 1982-05-26 / 121. szám
[...] köztük Sashegyi Árpád és Csiszár István készítményei nagy sikert arattak A [...] torontói egye­tem professzora dr G Feuer tartott előadást Progesteron anyagcsere és [...] lüvatalának hogy szere­tett halottunk FARKAS ISTVÁN 70 születésnapja alkalmából hamvainál koszorúzást [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz Simon István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiudó [...]
125. 1947-11-07 / 253. szám
[...] óVad kimagasló eseménye lesz Hajdú István kimagasló kvalitásai a Franck Caesar [...] tepertő máj állandóan frissen kapható Feuer Károly né Valéria tér BIEDERMAYEK [...] SZŐRMEBÜNDÁK alkalmi áron kaphatók Farkas István szücsmes­lernéi Takaréktár utca 8 CSIZMÁT [...]
126. 1926-01-08 / 5. szám
[...] Lengyel Lajos sárga magyar Bernáth István wyandotte jércéi és kakasai Dobó Miklós fehér mexikói puiykái Szécsi István bantam kakasai és jércéi Dékány [...] kendermagos Ábrahám stván kendermagos Varga István kendermagos Balogh Imre kendermagos Bába [...] Vilmos dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr LantOB Árpád dr [...]
127. 1943-09-14 / 207. szám
[...] Jánosné Alföldi u 22 Csányi István Katona u 24 ifj Sza­bó [...] Hernyós u 15 dr Huszák István Al­sóvárosi ff 52 özv ördög [...] vai u 10 dr Lázár István Széchenyi­tér 8 Pálb György Tanítói [...] Nelty Pécskai u 2 özv Feuer Fülöpné Ti­sza Lajos körut 34 [...]
128. 1987-09-10 / 213. szám
[...] egy bemutató bán János Andrejcsik Ist­ván egymást váltva éneklik Számomra evidencia [...] Willem Dafoe John Pankov Debra Feuer felé ódalog szépen süt a [...]
129. 1947-11-08 / 254. szám
[...] or­szágos sulyemelőszövétség megala­kulását Szegedről Farkas István országos vidéki kapitány képviseli a [...] tepertő máj állandóan frissen kapható Feuer Károlyné Valéria tér ÜZLETI állvány [...]
130. 1924-08-13 / 185. szám
[...] Madách utca 1 alatt Szent István étkez­de Figyelmes kiszolgá­lás F 5 [...] 2 Ajtó épUletfa pultok el­adók Feuer Feketesas­utca IN 1924 augattfus 18 [...]
131. 1948-04-22 / 93. szám
[...] Kossuth Lajos su­gárut 31 Rovó István Osztrov­szki utca 17 a Siprikó [...] Pesti Gyöngy Horváth János Ktinkó István Nagv Miklós Léderer Ferenc Tóth [...] tart Előadá­sok Straub F Brúnó Feuer György Orvosi Vegytan Az izom contractilis fehérje che­iniiai tulajdonságai Iluszák Ist­ván Szák János Az idegrend­szer trombokinásé [...]
132. 1968-11-03 / 259. szám
[...] és Reményi Gyula vezérőrnagyot Hor­váth István és Hodosán Imre ezredest Albert [...] Gábor Tétényi Emil és Vizi István alezredest s egyidejű­leg a néphadsereg [...] Emléke­zés és tisztességadás Alföld no­vember FEUER Márta Zene Durko Zsoltnál Elet [...] Slnkovits Imre Venczel Vera Kovács Ist­ván 4 Amerikai Egyesült Államok angól [...]
133. 1987-10-31 / 257. szám
[...] egy kis kőgyűjtemény melyet Kovács István a pórfiú naponta összevásárolt A [...] négyágyasak voltak A szanatórium orvosgárdája Feuer Egon Kiss Menyhért 1889 1945 [...] DEMKE palotája volt amelyet Ottovay István 1877 1945 Sze­ged városképének egyik [...] vá­laszt el A eeneiálkiviielező Szolcsányi István aki a föld és kőművesmun­kákat [...]
134. 1981-02-12 / 36. szám
[...] hektár a vetésterü­tósag vezetője Rozsa István Kozpontban technikai okok hőmérséklet ma [...] vá­lasztott egyházi személyek részére Nagy István a nép­front megyei elnöke üdvö­zölte [...] Megrendülten tudatjuk hogy KADAR BELANE Feuer Mária örökre eltávozott Temetése február [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz SimoD István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
135. 1925-05-24 / 7. szám
[...] makói szabó Tamássy András Lukács István mezőkovicshiiai Boch Ernő Bálint Mátyáa [...] zső szegedi rőfös Kálmán Oszkár Feuer Rudolf ujszegedi Kertész Bíla Arber­raann [...]
136. 1984-09-04 / 207. szám
[...] Kőmíves Sán­dor Farkas Antal Hunyad­kürthy István es Herczeg Zsolt alakították Gyermekirodaiorrba [...] a szerkesztő­műsorvezető Györffy Miklós tarsavai Feuer Andrással Bagolyra lőni veszélyes együtt [...] Meg­szólalt Gondos Ernő és Lá­zár István Végh Antal és László Bencsik [...]
137. 1950-01-19 / 16. szám
[...] a csaj nak mond­ja Fábris István a Lokomotív sport­iroda vezetöle bár [...] varrógép eladó Somogyi u 24 Feuer 5898 ÜLLÉSI fajborok Magaynál a [...]
138. 2000-11-17 / 269. szám
[...] RÉTHIJ ATTILA főszerkesztő helyettes SZÁVAV ISTVÁN felelős szerkesztő Szerkesztők V FEKETE [...] Társaság tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN Tisztújítás az MTESZ ben Régi [...] az Erdészeti Szakközépiskola igazgatója Korponai Ist­ván a Démász Rt szegedi főmérnökségének [...] nyugalmazott főiskolai nyelvtanár ismerteti dr Feuer György Kanadában élő egyetemi tanár [...]
139. 2000-11-16 / 268. szám
[...] Imre Erika Erzsébet­nek Milán Tompa István Györgynek és Kádár Andrea Évának [...] és Veszelovszki Margitnak László Kovács Istvánnak és Beke Anitának Ádám Turai [...] Kot­roczó Györgyné Tóth Aman­da Oláh István Kovács Ist­vánná Hegedűs Anna Kecs­keméti Józsefné Fazekas [...] nyugalmazott főiskolai nyelvtanár ismerteti dr Feuer György Kanadában élő egyetemi tanár [...]
140. 1965-10-05 / 234. szám
[...] kukoricatermesztési be­mutatójáról SZABÓ Miklós Vedres István 1765 1830 Magyar Mezőgazda­ság szept [...] Szeged és ÜUés között ALBERT István Szegedi Sza­badtéri Játékok 1965 Bánk [...] Turandot Muzsika ok­tóber Fényképekkel l FEUER Mária Szegedi Szabad­téri Játékok 1965 [...] és György Évának Ár­pád Patócs Istvánnak és Nagy Emmának Ákos Gá­bor [...]
141. 2010-03-12 / 60. szám
[...] mutatják be MAKÓ A SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKO­LÁBAN 15 16 óra [...] A vetélkedő 11 05 Arcpoétika Feuer Mária 11 30 Átjáró 12 [...]
142. 1976-02-14 / 38. szám
[...] Sza érzékelteti a Mefiszto szere­latsu István vezényletével nád gúnyolódó karakterét de [...] kiadványa a Zenei híradó ahol Feuer Mária az ismert zenekritikus méltatja [...] havat a baksi vadőrrel Balogh Istvánnal ö minden­napos kötelességösvényein ha­lad én [...] zsákmány S ahogy megtu­dom Balogh István szakmá­jából akkor lehet leginkább megbosszulni
143. 1953-11-11 / 264. szám
[...] Valamit az újítások érdekében Farkas István művezető az akit megbíztak az [...] éve dolgozik a színháznál fíózsó István fő­gépet 30 ere A színház [...] ftitőt Mánik László fodrászt Vékés Istvánt a tájelőadások szer­vezőjét Rajnai Sándor [...] munkájáért jutalmazták Nem feledkeztek meg Feuer Egon­ról a szinház orvosának 25 [...]
144. 2008-10-04 / 233. szám
[...] 90 Moto GP Király kategória Feuer Mária zenei újságíró 12 55 [...] Ajtay Andor Kabos Gyula Somló István Salamon Béla Lengyel Gizi Kökény [...]
145. 1976-06-01 / 128. szám
[...] irodalmi műsort melynek íróvendégeit Sö­tér Istvánt és Tóth Bélát csolásában Kerek [...] életművében talal 1 Q órótól Feuer Mária és ható egy egy [...] pavilonban a Tömörkény lalt Sőtér István is Tóth gimnázium kamarakórusá­Béla is [...] fiatal költők sorozatban Ba Baka István nem mondott ka Istvánt verset maga is A fiatal [...]
146. 1971-07-25 / 174. szám
[...] eladó Lengyel u 33 Szent István térnél Egy Jobbkezes balegtoló kocsi [...] nyári tárlat Népszava júl 23 FEUER Mária Beszélgetés ze­neművészekkel Vaszy Viktor­nál [...]
147. 1960-11-12 / 267. szám
[...] kifogástalan álla­potban Jutányosán eladó Dr Feuer Egon Szeged Arany János utca [...] borkubai magas alakra el­adó Nagy István Jókai u 2 5660 Eladó [...]
148. 1984-08-19 / 195. szám
[...] perckor NYOLCVAN ÉVE született Karády István 1904 1 974 a szegedi [...] vállal­kozási kezdemények úttörője HATVANÉVES Gajdóczi István sz 1974 a Bács Kiskun [...] és igaz­ságügyi bizottságának elnöke ÖTVENÉVES Feuer Mária sz 1934 Erkel díjas [...] 35 Szörényi Levente Bródy János István a király 20 15 Sport [...]
149. 1966-03-15 / 62. szám
[...] Lázár Andrásné Böresök Etelka dr Feuer Egon Henrik Molriovány Sándorné Sándor [...] elhunytak HL KERÜLET Születés Barna Istvánnak és Magyarl Irénnek Árpád István Zsupka János Vilmosnak és Danku [...] és Koszorús Gizellának János Szél Istvánnak és Temesvári Erzsé­betnek István Attila Deák Fe­rencnek és Csordás [...]
150. 1959-04-18 / 90. szám
[...] el­adó mindkettő ki­váló állapotban Szent István tér 14 II 5 1534 [...] el­adó Üstökös utca 6 1593 Feuer mély gyer­mekkocsi olcsón el­adó Klauzál [...] elcse­rélném főbérletlre Erd vasárnapokon Szent István tér 5 szám Tágas szoba [...]