3. oldal, 153 találat (0,637 másodperc)

Találatok

101. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] A jegyek elárusitása már megkez­dődött Feuer Erzsi elnöknél Vitéz utea 9 [...]
102. 1934-11-15 / 257. szám
[...] lakodalmat Isten mentsen meg hogy István ilyen szórakozásba kezdjen Ami pénz [...] máj savanyu ká poszta kapható Feuer károlynénál Valéria­tér 15 Zsirbeöntésl válla [...] Sá ti János műszerészi­nél Szent István tér 6 Jómenetelü belvárosi trafik [...]
103. 1939-10-08 / 229. szám
[...] személynek Belváros ban kiadó özv Feuer­ c Károlyi utca 3 5555258 [...] Rendes tisztaságszere­tő bejárónőt fölveszek Szent István tér 11 a I em [...] óbor kisfiastehén érdeklődni Szeged Szent István tér 4 Il­latszertár József főherceg [...]
104. 1968-11-03 / 259. szám
[...] és Reményi Gyula vezérőrnagyot Hor­váth István és Hodosán Imre ezredest Albert [...] Gábor Tétényi Emil és Vizi István alezredest s egyidejű­leg a néphadsereg [...] Emléke­zés és tisztességadás Alföld no­vember FEUER Márta Zene Durko Zsoltnál Elet [...] Slnkovits Imre Venczel Vera Kovács Ist­ván 4 Amerikai Egyesült Államok angól [...]
105. 1934-06-29 / 145. szám
[...] működéséi Dr Marinovich Imre Horváth István lüzollófőparanesnokhelyettes és dr Szl ivrovszky [...] Teréa IIf Tóth Anna III Feuer Mária IV Lukác Irén IV [...]
106. 1926-04-08 / 79. szám
[...] Igy talált rá öccse SzUíaer István aki néhány perc múlva érkezett [...] férj Fleischer Deuőné Zsuzsa férf Feuer Károlyné Ragint Panla Juci férj [...]
107. 1972-05-30 / 125. szám
[...] ALALKOZÓ A könyvhétre jelent meg Feuer Máriának a Muzsika főszerkesztőjének 88 [...] fo­gott a Maroson Cs Nagy István halász 10 18 kilo­grammos harcsákkal [...] LETARTÓZTATTAK A 19 éves Márki Istvánt Szatymaz IV kerület 38 gyújtogatásért [...] 12 oldalon Főszerkesztő p Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]
108. 1914-04-17 / 90. szám
[...] dr Hacker Antal dr és Feuer József dr orvo­Abbáziából jelentik A [...] MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN m SZT ISTVÁN Fiíszerkereskedésben ÓVAKODJÉK Csemegefizlctbl Jtjpl afOalátaSÖl [...]
109. 1931-11-22 / 266. szám
[...] mondott Pdlfy Ferenc József és István fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk hogy [...] legjobb feleség legdrágább rokon szül Feuer Emília nincs többé Temetése november [...]
110. 1927-07-26 / 169. szám
[...] éador dr Varga Kálmán dr Feuer Egon dr Bach Imre dr [...] végzése öv kezteben dr Grflner István ügyvéd által képviselt Griínwatd és [...]
111. 1981-02-12 / 36. szám
[...] hektár a vetésterü­tósag vezetője Rozsa István Kozpontban technikai okok hőmérséklet ma [...] vá­lasztott egyházi személyek részére Nagy István a nép­front megyei elnöke üdvö­zölte [...] Megrendülten tudatjuk hogy KADAR BELANE Feuer Mária örökre eltávozott Temetése február [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F Nagy István Főszerkesztő helyettes Sz SimoD István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
112. 1929-12-31 / 297. szám
[...] kamarazene társaság amelynek tagjai dr Feuer Fülöp Berger Márton Berényi Gyula [...] hogy helyes uton járnak Gombos István beszédében üdvösnek mondta hogyha ezt [...]
113. 1993-04-14 / 86. szám
[...] tűnő mellékösvények felé segítjük Szávay István Trükkök autótolvajlás ellen A FORD [...] PREVENTI 0 N I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGUNGS AUSSTELLUNG Május May [...]
114. 1924-08-17 / 188. szám
[...] előnyös fizetési feltételek mellett Fodor István most megnyílt áruházában Szeged Attila [...] 5 Ajtó épűleifa pultok el­adók Feuer Feketeses­utca 15 Valódi keleti perzsa [...]
115. 1926-01-10 / 7. szám
[...] ucca 1 ügyvédek dr Weiss István Dugonics tér 11 dr Boros [...] Vilmos Széchényi tér 9 dr Feuer Egon Arany János u 9 [...]
116. 1937-01-08 / 5. szám
[...] A védelem ellenőrző orvosszakértőül dr Feuer Egon szegedi kórházi főorvost jelentette [...] csalást kö­vetett volna el Rácz István esetében akit a vád szerint [...]
117. 1931-10-11 / 231. szám
[...] közönség szives pártfogását SM özv Feuer FUIÖpné Halálkatlan szenzációs mutatványai ma [...] A mosoly országa dr Pártos István Vendégfelléptével v Harmónia hangversenyek Dohnányi [...]
118. 2002-06-11 / 134. szám
[...] Csongor Győzőről Németh Andrásról és Feuer Györgyről valamint egykori ta­nárairól Halasi [...] Ágoston Ilona csa­ládfakutató és Majzik István a Bába és Társai Kiadó [...]
119. 1922-08-06 / 180. szám
[...] mindenesetre a legszebb útlevél dr Feuer Egonnak a belgyógyászati osztályra U [...] Jammy exentrikiu akrobata stepptáncosok Oéczv István legújabb daaéja A gyllttaeat Török [...]
120. 2000-11-17 / 269. szám
[...] RÉTHIJ ATTILA főszerkesztő helyettes SZÁVAV ISTVÁN felelős szerkesztő Szerkesztők V FEKETE [...] Társaság tagja Ügyvezető igazgató SZAMMER ISTVÁN Tisztújítás az MTESZ ben Régi [...] az Erdészeti Szakközépiskola igazgatója Korponai Ist­ván a Démász Rt szegedi főmérnökségének [...] nyugalmazott főiskolai nyelvtanár ismerteti dr Feuer György Kanadában élő egyetemi tanár [...]
121. 1929-04-11 / 81. szám
[...] Kontor La­jost Sajgó Józsefet Schillinger Istvánt Antalfy Sándort Nagy Lajost Gábor [...] tanársegéd törvényszéki szak­értők és dr Feuer Egon sebészfőorvos ellen­őrző orvosszakértö végezték [...]
122. 1911-10-13 / 235. szám
[...] szent egyesület tagjaivá Berger Gyula Feuer Ármin Kohn Károly idősebb Vajda [...] csütörtökön értekez­letet tartottak melyen Zimonyi István elnök­lete alatt tiltakoztak az ellen [...]
123. 1966-03-15 / 62. szám
[...] Lázár Andrásné Böresök Etelka dr Feuer Egon Henrik Molriovány Sándorné Sándor [...] elhunytak HL KERÜLET Születés Barna Istvánnak és Magyarl Irénnek Árpád István Zsupka János Vilmosnak és Danku [...] és Koszorús Gizellának János Szél Istvánnak és Temesvári Erzsé­betnek István Attila Deák Fe­rencnek és Csordás [...]
124. 1987-10-31 / 257. szám
[...] egy kis kőgyűjtemény melyet Kovács István a pórfiú naponta összevásárolt A [...] négyágyasak voltak A szanatórium orvosgárdája Feuer Egon Kiss Menyhért 1889 1945 [...] DEMKE palotája volt amelyet Ottovay István 1877 1945 Sze­ged városképének egyik [...] vá­laszt el A eeneiálkiviielező Szolcsányi István aki a föld és kőművesmun­kákat [...]
125. 1922-03-10 / 57. szám
[...] Pőkay ta­nácselnök bejelentette hogy dr Feuer Egon orvos személyazonos­sági tanuként jelentkezett [...] és három társammal valamint agy Istvánnal a Mefosz elnökével Genfbe utaztam [...]
126. 1976-06-01 / 128. szám
[...] irodalmi műsort melynek íróvendégeit Sö­tér Istvánt és Tóth Bélát csolásában Kerek [...] életművében talal 1 Q órótól Feuer Mária és ható egy egy [...] pavilonban a Tömörkény lalt Sőtér István is Tóth gimnázium kamarakórusá­Béla is [...] fiatal költők sorozatban Ba Baka István nem mondott ka Istvánt verset maga is A fiatal [...]
127. 1927-03-27 / 72. szám
[...] Eudre Vidor Gyula és Zombori István Nem építenek ujabb emeletet a [...] Adler Artúr dr Dózsa Si­mon Feuer Ármin dr Fehér Mór Földesi [...]
128. 1947-11-07 / 253. szám
[...] óVad kimagasló eseménye lesz Hajdú István kimagasló kvalitásai a Franck Caesar [...] tepertő máj állandóan frissen kapható Feuer Károly né Valéria tér BIEDERMAYEK [...] SZŐRMEBÜNDÁK alkalmi áron kaphatók Farkas István szücsmes­lernéi Takaréktár utca 8 CSIZMÁT [...]
129. 1931-06-17 / 134. szám
[...] 17 Szobafestést mázolást S Szabó István K 4 l ln ér [...] darab egyenkint 20 pengős ösztöndiját Feuer Mária Csajka Irén Szőcs Olga [...]
130. 1933-10-04 / 225. szám
[...] szezonban bu­dapesti képviselőt választ Deák István az SzTK válogatott hátvédje a [...] és háló bútor privátnak eladó Feuer stein Tömörkény u 8 Jazzdob [...]
131. 1940-02-18 / 39. szám
[...] rövul keve­set használt eladó özv Feuer Fúlöpné Káro­lyi utca 3 Parzsaszövőszék [...] hétig meghosszabbí­tottam Sáti műszerész Szent István tér 6 sz BuzapiacA Részletre [...]
132. 1922-10-24 / 182. szám
[...] á mester annak idején Bethlen István gráf miniszterelnököt sze né yesen [...] ideje bedeszkázva áll Halálozás Ozv Feuer Mórné tegnap reggel hosszabb szenvedés [...]
133. 1976-02-14 / 38. szám
[...] Sza érzékelteti a Mefiszto szere­latsu István vezényletével nád gúnyolódó karakterét de [...] kiadványa a Zenei híradó ahol Feuer Mária az ismert zenekritikus méltatja [...] havat a baksi vadőrrel Balogh Istvánnal ö minden­napos kötelességösvényein ha­lad én [...] zsákmány S ahogy megtu­dom Balogh István szakmá­jából akkor lehet leginkább megbosszulni
134. 1971-09-19 / 221. szám
[...] az irodalom­ban Odatalál magátóL MKOLENYI ISTVÁN A z imént még nagy [...] A parancsnok odakiáltotta a tár­sainak Feuer Üristen Hol vannak a társa­im [...]
135. 1922-10-25 / 183. szám
[...] 23000 Szászvári 26500 Koho 36000 István 4 UTÜ Kób Góztégia 10500 [...] Kossuth Lajos sugárut I szám Feuer Károly i kárpitom és díszítő [...]
136. 1910-10-18 / 124. szám
[...] Rózsa Mihály né dr Kószó Istvánná Danríer Jánosné Vészits Lajosné Úiházyné [...] dr Pártos Simonná Kun Bertalanná Feuer Erzsi Máhrer Gyuláné dr Schreiber [...]
137. 1984-09-04 / 207. szám
[...] Kőmíves Sán­dor Farkas Antal Hunyad­kürthy István es Herczeg Zsolt alakították Gyermekirodaiorrba [...] a szerkesztő­műsorvezető Györffy Miklós tarsavai Feuer Andrással Bagolyra lőni veszélyes együtt [...] Meg­szólalt Gondos Ernő és Lá­zár István Végh Antal és László Bencsik [...]
138. 1953-11-11 / 264. szám
[...] Valamit az újítások érdekében Farkas István művezető az akit megbíztak az [...] éve dolgozik a színháznál fíózsó István fő­gépet 30 ere A színház [...] ftitőt Mánik László fodrászt Vékés Istvánt a tájelőadások szer­vezőjét Rajnai Sándor [...] munkájáért jutalmazták Nem feledkeztek meg Feuer Egon­ról a szinház orvosának 25 [...]
139. 1987-09-10 / 213. szám
[...] egy bemutató bán János Andrejcsik Ist­ván egymást váltva éneklik Számomra evidencia [...] Willem Dafoe John Pankov Debra Feuer felé ódalog szépen süt a [...]
140. 1947-11-08 / 254. szám
[...] or­szágos sulyemelőszövétség megala­kulását Szegedről Farkas István országos vidéki kapitány képviseli a [...] tepertő máj állandóan frissen kapható Feuer Károlyné Valéria tér ÜZLETI állvány [...]
141. 1924-08-13 / 185. szám
[...] Madách utca 1 alatt Szent István étkez­de Figyelmes kiszolgá­lás F 5 [...] 2 Ajtó épUletfa pultok el­adók Feuer Feketesas­utca IN 1924 augattfus 18 [...]
142. 2002-06-22 / 144. szám
[...] Nagy Ju­ditot Nagy Pétert Németh Ist­vánt Ott Józsefet Petrina Andre­át Prágai [...] fogadnak a magyar nyelvű évfolyamról Feuer Vera az angol nyelvű évfolyamról [...]
143. 1984-08-19 / 195. szám
[...] perckor NYOLCVAN ÉVE született Karády István 1904 1 974 a szegedi [...] vállal­kozási kezdemények úttörője HATVANÉVES Gajdóczi István sz 1974 a Bács Kiskun [...] és igaz­ságügyi bizottságának elnöke ÖTVENÉVES Feuer Mária sz 1934 Erkel díjas [...] 35 Szörényi Levente Bródy János István a király 20 15 Sport [...]
144. 1925-05-24 / 7. szám
[...] makói szabó Tamássy András Lukács István mezőkovicshiiai Boch Ernő Bálint Mátyáa [...] zső szegedi rőfös Kálmán Oszkár Feuer Rudolf ujszegedi Kertész Bíla Arber­raann [...]
145. 1950-01-19 / 16. szám
[...] a csaj nak mond­ja Fábris István a Lokomotív sport­iroda vezetöle bár [...] varrógép eladó Somogyi u 24 Feuer 5898 ÜLLÉSI fajborok Magaynál a [...]
146. 1941-02-26 / 47. szám
[...] József kiskundorozsmai lakos elad­vitéz Juhász István és neje sándorfalvai la­kosnak Külső [...] Antal szegedi lakos eladta Lázár István ős neje szegedi lakosoknak Halászka [...] József szegedi lakos eladta Panu Ist­ván és neje szegedi lakosoknak Farkas [...] Írógép papir 12 iv 24 Feüér irópapir 10 iv 24 Fogalmi [...]
147. 2010-03-12 / 60. szám
[...] mutatják be MAKÓ A SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ISKO­LÁBAN 15 16 óra [...] A vetélkedő 11 05 Arcpoétika Feuer Mária 11 30 Átjáró 12 [...]
148. 2008-10-04 / 233. szám
[...] 90 Moto GP Király kategória Feuer Mária zenei újságíró 12 55 [...] Ajtay Andor Kabos Gyula Somló István Salamon Béla Lengyel Gizi Kökény [...]
149. 1971-07-25 / 174. szám
[...] eladó Lengyel u 33 Szent István térnél Egy Jobbkezes balegtoló kocsi [...] nyári tárlat Népszava júl 23 FEUER Mária Beszélgetés ze­neművészekkel Vaszy Viktor­nál [...]
150. 1960-11-12 / 267. szám
[...] kifogástalan álla­potban Jutányosán eladó Dr Feuer Egon Szeged Arany János utca [...] borkubai magas alakra el­adó Nagy István Jókai u 2 5660 Eladó [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind