153 találat (0,037 másodperc)

Találatok

1. 1910-09-21 / 101. szám
[...] után megleste és kirabolta Kopasz István nyomdászt aki előzőleg szintén a [...] védekezett a vádlott hogy Kopasz Ist­ván őt a vendéglőben leköpködte s [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott [...] bejelentett szabadalmak a következők Benkó István centrifugálszivattyu Elek Ist­ván repülő léghajó Hevessy Vilmos illeték­telen [...]
2. 1910-09-22 / 102. szám
[...] Ödön Forbát Leó dr Berezeg István Lendvay József Mayer Gyula Plichta [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott négyezer koronát pedig Feuer Sándo 1 rejtegette Délelőtt kilenc [...]
3. 1910-10-18 / 124. szám
[...] Rózsa Mihály né dr Kószó Istvánná Danríer Jánosné Vészits Lajosné Úiházyné [...] dr Pártos Simonná Kun Bertalanná Feuer Erzsi Máhrer Gyuláné dr Schreiber [...]
4. 1910-11-15 / 147. szám
[...] nyo mozás kiderítette hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit [...] délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a [...] koronával a Délvidékre a bátyja Feuer Rozső ismert ló­kereskedő hogy a [...] be a rendőri krónika Török István és Barát Antal hajóslegények részegen [...]
5. 1911-01-12 / 9. szám
[...] eiszberger Marcellt Vajda Jánost ós Feuer Ármint Napirenden volt az elnök­választás [...] gazda Gróf József gondnok Komócsin István zászlótartók Ádók Albert ós Gunczer [...] Gunczer Andor Farkas Gábor Kurucz István Kari Károly Kertes Mi­hály Kis [...] Székely Béla Sziegl József Torma István Vig István Sze­les János Reiter Benedek ós [...]
6. 1911-05-24 / 118. szám
[...] tartotta meg évi rendes közgyűlését Feuer Erzsi elnök megnyitó­beszéde után Kállai [...] Diszelnök Singemé Horovitz Katalin elnök Feuer Erzsi alelnök Brecber Margit pénztáros [...] érzi magát és öcscsének Görgey István közjegyzőnek csa­ládjával csak a melegebb [...] ó mos bottal a fia István ütötte agyon A fiút aki [...]
7. 1911-10-13 / 235. szám
[...] szent egyesület tagjaivá Berger Gyula Feuer Ármin Kohn Károly idősebb Vajda [...] csütörtökön értekez­letet tartottak melyen Zimonyi István elnök­lete alatt tiltakoztak az ellen [...]
8. 1911-10-24 / 244. szám
[...] Megírtuk már hogy a polgármester Feuer Egon dr t nevezte ki [...] 11 óra 33 perckor Hogyor Ist­ván a kegyesrendi főgimnázium tudós tanára [...] A magyar kormány részéről Ottlile István államtitkár Róth Lóránt Lers Vil­mos [...]
9. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] A jegyek elárusitása már megkez­dődött Feuer Erzsi elnöknél Vitéz utea 9 [...]
10. 1912-04-07 / 82. szám
[...] cég végrehajtatónak kiskorú Hegedűs Rozál István Erzsébet és Mária végrehajtást szenvedők [...] valamint a csatlakozottnak kimondott 1 Feuer Márknak 130 korona 2 Dr [...] végrehajtást szenvedő kis­korú Hegedűs Rózáit Istvánt Erzsébetet és Máriát illető i [...]
11. 1912-07-05 / 153. szám
[...] való belépést Életmentő szegedi banktisztviselő Feuer Jenő a Szeged Csou grádi [...] ő is hamarosan életvszélyhe került Feuer ekkor beugrott a csatornába és [...] vezető­jévé kirendelte tett Szegedről Váezi István mérnököt az üzletvezetőség II osztályából [...]
12. 1912-11-14 / 79. szám
[...] közönség éljenzése közt elrobogott Tisza István aradi beszámolója Tisza István gróf a jövő héten hétfőn [...] ma délután a Szegedi Leány­Egyesiilet Feuer Erzsike elnöklése mellett Kállay Emil [...]
13. 1912-11-15 / 80. szám
[...] tar­tott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay István alispán és Tokody Viktor pénzügy­igazgató [...] nem jelent meg Fölmentett kereskedő Feuer Adolf zent ai kereskedő 1910 [...]
14. 1913-06-11 / 134. szám
[...] az egész községben mert Fejes Ist­vánt jóravaló embernek ösmieríék özvegyén kívül [...] Ilona Engel Józsa Fenyvesi Valér Feuer Erzsi Feuerstein Elza Fischer Rózsa [...] érkezett Szeged polgár­mesteréhez melyben Kószó István dr kéri hogy a közgyűlés [...]
15. 1913-07-04 / 154. szám
[...] julius 2 DÉLMAGYARORSZÁG 9 Szabó István geszti református lelkész rö­vid búcsúztatót [...] esküvőját a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsi­vel Panasz a fii ellen [...] verte föl Alsóváros csöndjét Szélpál István Kovács Imre Nógrádi Fe­renc és [...]
16. 1914-04-17 / 90. szám
[...] dr Hacker Antal dr és Feuer József dr orvo­Abbáziából jelentik A [...] MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN m SZT ISTVÁN Fiíszerkereskedésben ÓVAKODJÉK Csemegefizlctbl Jtjpl afOalátaSÖl [...]
17. 1914-08-11 / 197. szám
[...] Lé de­re r Dezső dr Feuer Egon dr Wolf Ferenc dr [...] Papp Ferenc pénztári tiszt Báló István adóellenőr Gertner Ferenc Katona András [...] Lévai Béla adótiszt Lippai 1 István számtiszt Milptta János Nagy János [...] Píeifer Gyula Pataki Laios Vidéri István Koteszár Ferenc detektívek Lengyel István Bózsó Antal rendőrtisztek 17 gyalogrendőr [...]
18. 1914-11-17 / 295. szám
[...] ííerz Mik­lós Menzl György Káklor István Herz Lász­ló Huttér Pál Gsányi István Adler János és Bi ed [...] Aut a 1 Bei ebi István Pető György Somló Ferenc Se elenfreund József Feuer Eridre Bíró Miklós Fonyó Ist­ván Schwarcz László Schwarcz Tibor Fia mm Ferenc iSehaffer István Schwarcz György Arany György Wiener [...]
19. 1915-02-21 / 46. szám
[...] Scossa Dezső Jánossy Gyula Kő­rösy István Koós Efemer Szartíady Lajos Weiner [...] Nagy József Schramiek Lajos ííoimior István Hevesy Kálmán Fekete Ipoly Tóth [...] Müller Mór Gallér Kris­tóf Rószó István dr Baisay József Vörös Károly [...] Rétlhy József Csonka Eilelmér dr Feuer Kor­nél Niéimedy Gyula dr Nagy [...]
20. 1915-10-19 / 252. szám
[...] a Budapesti Tudósítónak Báró Burián István közös külügyminiszter vasár­nap Kihallgatáson jelent [...] és kiváló kéjpzetteégü tagját dr Feuer Egont a közkórház segédorvosát aki [...] Burg udva­rán keresztül a Szent István székesegyházig ahol Károly Ferenc József [...] felvételre akiket vasárnap dr Zad­ravec István alsóvárosi zárda főnök a patro [...]
21. 1916-04-11 / 85. szám
[...] Elza Brokés Vilmái iSchaffer Margit Feuer Vera Nónay T dia Gál [...] este Oláh Gellért is Bálint István alsótanyai lov s is rendőrök [...] tartózkodó isfcököt t katonát iBemle Istvánt adja ki A lány azt [...]
22. 1917-07-26 / 173. szám
[...] dön­tését kilátásba helyezték ftúiiatcies Dr Feuer b ont a váiosi közkórház [...] Nagy Endre Zerkovicz Béla Weiner István saisonslágerei Az a szegény Golero [...]
23. 1917-08-19 / 193. szám
[...] 29 honvéd­gyalogezredben Alezredes lett Shvoy István a vezérkarhoz beosztott őrnagy aki [...] tar­talékban Barna Nándor Mészáros Gyula Feuer Lajos Szűcs Jenő Stertz Mátyás [...] Eisel János Halász László Péter István Deák Ferenc Kocsis Lajos Kozalik [...] Csőreg Gyula Csukonyi László Turcsáuyi István Marté Mihály Mély Mihály Kovács [...]
24. 1918-04-30 / 99. szám
[...] ma egy éve el­költözött Tömörkény István megdicsőült szel­lemének egykori főtitkárának a [...] Cecil ii Székely Lipótué sz Feuer Sarolta Telkes József Lőwy Sománó [...] és sógornői Schwartz Fülöp özt Feuer Mérné Lusztig Ferenc özv Fáy [...]
25. 1920-03-07 / 55. szám
[...] kocsit s lovat adtak el Feuer Rudolf szegedi lókereskedőnek Feuer­n k [...] CSEY UTCH 2 IRODALOM Páter István beszédei Hivei és tiszteifii akiknek [...] történelmi jellegű beszédeket amelyeket Páter István a forradalmi napokban tartott az [...] ölelkezik a pap alázatosságával Páter István azok közé a szónokok közé [...]
26. 1921-10-28 / 249. szám
[...] a hulla személyazonos­sága tekintetében dr Feuer orvos ur adatokat tud szolgáltatni [...] védelemnek tudomására jutóit hogy dr Feuer Egon kórházi orvos ur Herédi [...] törvény­szék a kihallgatást elrendelte Dr Feuer Egon orvos kijelenti hogy 1913 [...] felemelő végzet Kap­ható a Szent István Társulat könyvkereső kedésében Szeged Kárász [...]
27. 1922-03-10 / 57. szám
[...] Pőkay ta­nácselnök bejelentette hogy dr Feuer Egon orvos személyazonos­sági tanuként jelentkezett [...] és három társammal valamint agy Istvánnal a Mefosz elnökével Genfbe utaztam [...]
28. 1922-08-06 / 180. szám
[...] mindenesetre a legszebb útlevél dr Feuer Egonnak a belgyógyászati osztályra U [...] Jammy exentrikiu akrobata stepptáncosok Oéczv István legújabb daaéja A gyllttaeat Török [...]
29. 1922-10-24 / 182. szám
[...] á mester annak idején Bethlen István gráf miniszterelnököt sze né yesen [...] ideje bedeszkázva áll Halálozás Ozv Feuer Mórné tegnap reggel hosszabb szenvedés [...]
30. 1922-10-25 / 183. szám
[...] 23000 Szászvári 26500 Koho 36000 István 4 UTÜ Kób Góztégia 10500 [...] Kossuth Lajos sugárut I szám Feuer Károly i kárpitom és díszítő [...]
31. 1924-01-29 / 24. szám
[...] özvegye Klimó András süt Koaányi István szabó dr Szász János táblabíró [...] y Ká­rolyné virágkereskedő dr Grüner István ügy­véd Kroól Oszvald mérnök Vargha [...] Dr Grosser Jenő Jegyzők Bán István Sas Ferenc Savanya István Schweiger Andor Tóth Béla Fő­pénztáros [...] Orvosok Dr Acs Vilmos dr Feuer Egon dr Reisz dr Szamek [...]
32. 1924-08-13 / 185. szám
[...] Madách utca 1 alatt Szent István étkez­de Figyelmes kiszolgá­lás F 5 [...] 2 Ajtó épUletfa pultok el­adók Feuer Feketesas­utca IN 1924 augattfus 18 [...]
33. 1924-08-17 / 188. szám
[...] előnyös fizetési feltételek mellett Fodor István most megnyílt áruházában Szeged Attila [...] 5 Ajtó épűleifa pultok el­adók Feuer Feketeses­utca 15 Valódi keleti perzsa [...]
34. 1924-10-21 / 242. szám
[...] a felelősség Ujltáa 1 Fodor István cégnél Atila u 3 sz [...] három havi részletfizetésre vásárolhat Fodor István cégnél At ila u 3 [...] 5000 koronát adományoztak Frint Antal Feuer Rudolf Bellovits Elek Nagymihály Mihály [...] Tóth Lajos Bokor László Nagy István dr Pity István Zámbó Lajos 1500 koronát adományoztak [...]
35. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Titkárok ifj Ottovay Károly Bán istván Főjegyző dr Grosser Jenő Jegyzők [...] Orvosok dr Ács Vilmos dr Feuer Egon dr Lantos Árpád di [...] János Póttagok Dobó Ignác Sipos István Tranger József Witz Ernő Magyar [...]
36. 1925-05-24 / 7. szám
[...] makói szabó Tamássy András Lukács István mezőkovicshiiai Boch Ernő Bálint Mátyáa [...] zső szegedi rőfös Kálmán Oszkár Feuer Rudolf ujszegedi Kertész Bíla Arber­raann [...]
37. 1925-09-04 / 85. szám
[...] Gyula dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...] dr Mo­gán Béia dr Polgár István dr Rothauser György dr Sándor [...] dr Boros Lajos dr Fehér István dr Filep Ferenc dr Gái [...]
38. 1926-01-08 / 5. szám
[...] Lengyel Lajos sárga magyar Bernáth István wyandotte jércéi és kakasai Dobó Miklós fehér mexikói puiykái Szécsi István bantam kakasai és jércéi Dékány [...] kendermagos Ábrahám stván kendermagos Varga István kendermagos Balogh Imre kendermagos Bába [...] Vilmos dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr LantOB Árpád dr [...]
39. 1926-01-10 / 7. szám
[...] ucca 1 ügyvédek dr Weiss István Dugonics tér 11 dr Boros [...] Vilmos Széchényi tér 9 dr Feuer Egon Arany János u 9 [...]
40. 1926-04-08 / 79. szám
[...] Igy talált rá öccse SzUíaer István aki néhány perc múlva érkezett [...] férj Fleischer Deuőné Zsuzsa férf Feuer Károlyné Ragint Panla Juci férj [...]
41. 1927-01-13 / 9. szám
[...] Zsigmond Fekelesas u 17 Pollák István Fekelesas u 13 László Albert Ke­lemen u 7 Feuer Fülöp Klauzál tér 3 Klein [...] Motdován Jakab szódavfc­gyáros Algyő Kazi István borkereskedő K kun­dorozsma Tóth József [...] cipész Miklósi Károly kádár Légrády István gondnok Kovács Pál háztulajdonos özv [...]
42. 1927-03-27 / 72. szám
[...] Eudre Vidor Gyula és Zombori István Nem építenek ujabb emeletet a [...] Adler Artúr dr Dózsa Si­mon Feuer Ármin dr Fehér Mór Földesi [...]
43. 1927-07-26 / 169. szám
[...] éador dr Varga Kálmán dr Feuer Egon dr Bach Imre dr [...] végzése öv kezteben dr Grflner István ügyvéd által képviselt Griínwatd és [...]
44. 1927-10-16 / 237. szám
[...] Erdélyi Kató Zöl di A István Hajnal Endre Kelemen József A [...] Erzsébet Kovács I Jlajtinszkv László Feuer Imre Szegő Ottó Farkas Károly [...] Hőnig Vilmos Feld­rnann Iinré Barta István Reich Miklós Csáki An­tal Papós [...]
45. 1928-05-27 / 120. szám
[...] bőrlcstest a lenolesóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos és dlszflőaeater 7 [...] pártiogást kér Guttreund Károly Szent István tér 14 sz alatti gabona [...]
46. 1928-05-30 / 121. szám
[...] Fa fka Lajos pénztáros Főz István el­enőr Klivinyi Gergely zászlótartó Tóth [...] Kapás Pál orom Sándor Dékány István és Juhász íst­ án Alakítottak [...] hflrteslést a leeolcsúbb árban készítek Feuer Károly kárpitos es disrltőmester 738 [...]
47. 1928-06-03 / 125. szám
[...] Szíves pártfogást kér 740 Farkas István borkereskedő TákkAMBMAMliACi pók milliárd értékű [...] börfeslésa a legolcsóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos 8 dtszilőmester 738 [...]
48. 1928-06-06 / 127. szám
[...] legszebb kivitelben reklám Arakon Kardos István műszerész Árjegyzék Ingyen 454 Csekonlcl [...] el fényes külsőségek közt Lebo István 97 éves negyvennyolcas honvédet a [...] börfestést a legolcsóbb ártian készítek Feuer Károly kárpitos es diszitőmester 738 [...]
49. 1928-12-12 / 280. szám
[...] fele­sége bizalmas viszonyban volt a Feuer családdal A család nem nézte [...] köz­lékeny volt Szünet után a Feuer család képviselője állt fel és [...] be nekem az orvosságot Békefi István a következő tanu Forgács Annát [...]
50. 1929-01-31 / 26. szám
[...] az istállóban Szarvasról jelentik Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján [...] szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat [...] enye lestvér rokon Sománé szül Feuer Janka életének 59 ik boldog [...] izr temetőbe örök nyugvó heiyérc Feuer Cecília éri KuKtltf Ferenc Feuer Smollo térj Saébcly Upöfné Telke [...]