21. oldal, 427 találat (0,652 másodperc)

Találatok

401. 1979-11-03 / 258. szám
[...] szerződéséé irea seólH­ an Oirgyán István Asotthalom n kerület 60 Grundig [...] vásárolnék Are án­latát küldje Hegedűs István Miskolc Tanács­ház tér 5 3620 [...] lycl tanácsház koselében eladó Clm Bozóky Bu­dapest II Toroczkó u 3 [...] cserébe kaphatók 8 a Nagy István Makó Ssegedi u 25 VENDÉGEINK [...]
402. 1955-08-25 / 199. szám
[...] Mihály 29 éves és Becskei István 28 éves deszki lakos A [...] évi közügyektől való eltiltásra Becskei Istvánt pe­dig 8 hónapi börtönbüntetés­re és [...] Ax atomkutatás hazai eredményei Beszélgetés Bozóky Lászlóval a fizikai tudományok kandidátusá­val [...] árakban Mohácsi Tivadar és Péczi István f Szabó László újabb játszmájában [...]
403. 1997-11-14 / 266. szám
[...] magánház kiadó 496 684 SZENT István téren kétszobás la­kás irodának kiadó [...] 30 451 757 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Szent István utcában jó állapotú gerendás gázkonvektoros [...] magánházzal eladó Fa­ragó u 11 Bozóky ALSÓVÁROSON Tisza Lajos utcában régi [...]
404. 1998-07-04 / 155. szám
[...] Ágnes Zsu­zsanna Molnár Zsuzsa Mó­czó István Németh Anita Seres Enikő Sisák [...] Emília Balogh József Bárdos Éva Bozoky Rita Csirmaz Berna­dett Csókási Márta [...] Zsolt Zoltán Gugo­lya László Lakatos István Majer Péter Nagy Tibor Pa­ulik [...] Biológia földrajz Hor­váth Gabriella Horváth Ist­ván Kalmár Gábor Molnár Róbert Nagy [...]
405. 1992-10-17 / 245. szám
[...] kor kezdődő találkozón vezeti dr Bozóky Fazekas Horváth már játéklehetőséget kap [...] az időközben Bajára távozott Bogdán István megbízhatósága A Sándorfalva eddig nem [...]
406. 1961-03-01 / 51. szám
[...] órtókes kis kötetben olvashatjuk Ki­rály István emlékbeszédét is amelyet Mikszáth halá­lának [...] szép fordítása s nem utolsósor­ban Bozóky Mária ihletett illusztrációi valóban eddig [...]
407. 1985-04-03 / 78. szám
[...] az Ipari Mi­nisztérium főtanácsosa Tamásy István bányamér­nök a műszaki tudomány kandidátusa [...] Major László brigádve­zető vájár Kiss István szakvezető fronlmester Kovács Zoltán vájár [...] születésnapján A Képző­művészeti Főiskolán Szönyi István Rudnay Gyula és Ré­ti István pallérozta tehetsé­gét a negyvenes években [...] élmény a boldog emlékezetű Komor István­nal Bozókyval Sándor Já­nossal már korábban is [...]
408. 1989-10-23 / 251. szám
[...] illetve Nagy M Ha­nyecz Kurucz István Fizikailag tökéletesen felkészített szarvasi csapat [...] l Móraha­lom 300 néző V Bozóky Változatos jó iramú mér­kőzésen a [...]
409. 1984-05-05 / 104. szám
[...] ter­mében csütörtökön délelőtt dr Petrik István a megyei tanácselnök általános helyet­tese [...] szám alatti családi ház Kiss Ist­ván építtető és Hunyadi László okleveles [...] Madarász Jó­zsef építésztechnikus és Ta­kács István kőművesmester részt vesz az Építési [...] jó barátoknak akik felejt­hetetlen halottunk BOZOKY FERENC temetésén megjelentek részvé­tükkel virágaikkal [...]
410. 1965-03-26 / 72. szám
[...] u Sí sz alatt Juhász Istvánnál x Használt téglát ve­szek Mérev [...] előadók vettek részt Dr Nóvák István egyetemi tanár a gyógysze­részkar dékánjának [...] a Szeged váró FaIvay Klára Bozóky Istvá A ni át Járá [...] 00 Iskolarádió 11 30 Albert István népi zeneka­ra Játszik 12 00 [...]
411. 1999-10-19 / 244. szám
[...] RÉTHIJ ATTILA Felelős szerkesztők SANDI ISTVÁN SZÁVAY ISTVÁN Művészeti vezető szerkesztő NÉMET TIBOR [...] 10 10 Délelőtti vendég dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke 11 [...] 05 Délutá­ni magazin szerkesztő Marik István 15 15 Tudományos magazin 16 [...]
412. 1979-03-08 / 56. szám
[...] Szak­munkásképző Intézet ének­kara a Tömörkény István Gimnázium kórusa és a Szakszervezetek [...] akik szeretett férjem LEI E ISTVÁN temeté­sén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] család 1852 Szomorúan tudatjuk hogv BOZÖKY GYÖRGY 79 éves ko­rában váratlanul [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helyettes SZ SIMON ISTVÁN Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
413. 1967-11-18 / 273. szám
[...] meghalt Gondatlan kapott iskola tanára Bozóky Ist vezetés következtében motorkt Az [...] Tornyai muzeumban Meg édesapánk ZÜLUI ISTVAN té­ny i tót mond dr [...] 1 Paprika kisvendéglő No Szent István tér 1 vember 9 én [...]
414. 1975-05-04 / 103. szám
[...] hazai lapokban 1975 18 KECSKEMÉTHY István Jedlik Ányos István 1800 1895 Fizikai Szemle március [...] helyi csoportjának szegedi ren­dezvényeiről VAGAS István Csongrád me­gye régi ármentesítő társulatai­ról [...] ápri­lis Szeptember 17 18 án BOZOKY Éva B Hegedűs András 1923 [...] Hírlap ápr 26 Fénykép ALBERT István Szegedi Nem­zeti Színház Aranykoporsó Film [...]
415. 1982-05-08 / 106. szám
[...] iroda­lomtörténet Béli Béla aerológia aeroklimatoló­gia Bözóky László sueár­fizika sugárvédelem Fler­ko Béla neuroendokrinoló­gia Grassely Gyula geo­kémia Hahn István ókor­történet és vallástörténet Hajnal András [...] Bérezik Árpád hidro­biológia ökológia Borzsák István klasszikus nyelvek Csikós Nagy Béla [...] Grastyán Endre ideg­es pszichológia Gyarmati István termodinamika fizi­kai kémia Halász Ottó [...]
416. 1979-10-20 / 246. szám
[...] ÚJ főtengely eladó Kis Pál István Zákányszék Kiss Imre u 28 [...] lyel tanácsház közeiéhen Madó Clm Bozóky Bu­dapest II Torockó u 3 [...]
417. 1947-01-24 / 19. szám
[...] népelíenes mesterkedéseit A nagygyűlés előadói Bozőky László Tombácz Imre Völgyi Vil­mos [...] A nemzet­gyűlés csütörtöki ülésén Kossá István alelnök bejelentette hogy a népíő­ügyészségtől Nagy László Szurdi Ist­ván és Szilassy Kornél képviselők ügyé­ben [...]
418. 1986-05-13 / 111. szám
[...] ohati őstölgyes ahol Homoki Nagy István a Kékvércsék erde­je című filmjét [...] após nagyapa és rokon LÉDERER ISTVÁN Dugonics u 15 A sz [...] ismerősöknek akik a fe­lejthetetlen feleségv BOZÖKY SANDORNÉ búcsúztatásán részt vettek meg­jelenésükkel [...] ismerősöknek akik feleithetetlen szerettünk HÓDI ISTVÁN temetésén megjelentek részvé­tükkel és virágaikkal [...]
419. 2005-04-08 / 81. szám
[...] valamint elfogadta az alelnökök kinevezését Bozőky Imre elnök előterjesztésére Mczey György [...] Jelentkezni ma 14 óráig Lőczi Istvánnál a 06 30­850 7227 cs [...] 499 Menyhárt László 489 Csanki István 483 fával VOLÁNOS GÓLOK Az [...] múltjában találhatunk hasonló példát Faragó Ist­ván még az NB l ben [...]
420. 1976-06-27 / 151. szám
[...] megyei Néplap jún ll OAZDAGM István Centená­riumi vásár Szegeden Kiállí­tók AZ [...] fú 1970 26 20 Baka István ösz és Farkas Árpád A [...] 22 A labdarűgocgapatról Fény­képpel HARMATI István Gabonater­mesztési Kutátó Intézet Szeged Nénány [...] Az ÉDOSZ Táncegyüttes bemutatójáról I BOZOKY Éva Látogatóban Mora Fereno klslnasánái [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind