2 találat (0,297 másodperc)

Találatok

1. VII. Az egyes kanonokok jövödelme általában, a török uralom, soproni tartózkodás alatt (269. oldal)
[...] a vasvári préposttá kinevezett Chemetey István győri stallumát nem töltötte be [...] aradi prépost és győri őrkanonok kérése aki Mátyás fő­herceghez fordult segítségért [...] kellett a káptalannak kölcsönkérnie Zichy István győri vicegenerálistól majd meg Fesser [...]
2. VI. Máriatisztelet; búcsújárások (154. oldal)
[...] anyai pártfogását s midőn buzgó kérése meghallgatásra talált közkinccsé akarta tenni [...] győriek a 18 században Szent István ünnepén vagy annak nyol­cadában népes [...]