12 találat (0,290 másodperc)

Találatok

1. Szőke Béla: Fejezetek Győr koraközépkori történetéből (93. oldal)
[...] világában pusztult el végleg Villányi Szaniszló a régi városi temető és [...] mögött Lovas Elemér és Mithay Sándor 1938 ban hitelesítő ásatást végeztek [...] tévedése Az eredeti tévedést Villányi Szaniszló követte el ami­kor Szent Benedek [...]
2. Tomaj F.: Győr utcái és terei (325. oldal)
[...] a legjelentő­sebbek megjelenésük sorrendjében Villányi Szaniszlónak a XVI és XVII szá­zadi [...] K Várostörténet az utcanevekben Domanovsziky Sándor Emlék­könyv c kötetben Budapest 1937 [...]
3. Tomaj F.: Győr utcái és terei (340. oldal)
[...] eső szakasza is hozzátartozott Villányi Szaniszló szerint ké­sőbb ezt a három [...] i m 170 21 Fürst Sándor utca Rábaszer Zechmeister Károly utca Fürst Sándor utca A Köztársaság tér nyugati [...] nban adta 1 Névadója Fürst Sándor 1903 1932 a magyar munkásmozgalom [...]
4. Bánkuti I.: Két katonáskodó nemes a XVII. században, Kisfaludy László és Miskey István (261. oldal)
[...] kisfiáról van szó 10 Villányi Szaniszló i m 186 195 1 [...] Bercsényi Miklós írta Somorjáról Károlyi Sándornak 1704 február 9 én A [...] pápai kapitány írta szintén Károlyi Sándornak Pápáról 1704 március 3 án [...]
5. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (59. oldal)
[...] helyezik el Tolnay Antalnál Albach Szaniszlóval Kis Jánossal és Tatay Jánossal Darás Sándor Darás Sándor 1806 1851 ügyvéd a cenki [...] direk­torlakban helyezik el egyedül Erdődy Sándor Gróf gróf Erdődy Sándor 1802 1881 vépi birtokos Vas [...] helyezték el Pulszky Ferenccel Festetits Sándor Gróf gróf Festetics Sándor 1791 1862 cs és kir [...]
6. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (61. oldal)
[...] szállásolják el Tolnay Antalnál Albach Szani­szlóval Csetkovics Istvánnal és Tatay Jánossal [...] Kiscenken szállásolják el Kuschelbauernál Szemerey Sándorral Konkoly László Konkoly vagy Konkolyi [...]
7. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (64. oldal)
[...] Tolnay Antalnál szállásolták el Albach Szaniszlóval Csetkovics Istvánnal és Kis Jánossal [...] lakban szállásoljak el gróf Erdődy Sándorral egy szo­bában Vidos Jósef Vicze [...]
8. Muezológia • Múzeumi élet • Csécs Teréz: Arrabona – repertórium (382. oldal)
[...] 1 10 f 49 JAKI Sándor Téödóz Egy kunszigeti archaikus népi [...] 85 p b Albach József Szaniszló 83 p h báró Eötvös [...]
9. Tanulmányok • Perger Gyula: Egy győri mézesbábosmester műhelyének hagyatéki leltára 1721-ből (237. oldal)
[...] Antal mézeskalácsos leltára in Horváth Sándor szerk Luxusiparok Válogatás a IX [...] II 1970 III 1976 VILLÁNYI Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
10. Kerny Terézia: Szent László tiszteletének kutatástörténete (1977-2007) (24. oldal)
[...] bibliográfiával Török József és Lukácsy Sándor tanulmányai rövidített változatban jelentek meg [...] kifestő Összeállította és megrajzolta Bérezi Szaniszló Bérezi Katalin Bérezi Zsófia Budapest [...] felőli részénél magasodó lovasszobrot Györfy Sándor alkotását 2000 ben a millennium [...]
11. Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor: Szent László-tisztelet a Palócföldön (316. oldal)
[...] TANULMÁNYOK IRODALOM BÁLINT 1977 Bálint Sándor Ünnepi kalendárium I Bp 1977 [...] p BÁLINT BARNA 1994 Bálint Sándor Barna Gábor Búcsújáró magyarok Bp [...] 548 p BÉRCZI 2001 Bérezi Szaniszló Szent László király szintéziskirály Új [...]
12. Hermann Róbert: Rómer Flóris, az államfogoly I. rész (105. oldal)
[...] 9 Miklós huszárezred parancsnoka Kossuth Sándor alezredes a VII hadtest és Kökényessi Szaniszló ezredes a III hadtest hadosztályparancsnoka [...] itt írta meg emlékiratait Kossuth Sándor Máriássy János Zámbelly Lajos 43 [...]