3 találat (0,350 másodperc)

Találatok

1. Tanulmányok • Nemes Gábor: "…a mikor az korcsmának ideie let utolna" A győri káptalan újvárosi borkimérése a XVII. században (38. oldal)
[...] 41 A Haditanács kérésére Zichy István készített vizsgálatot melyben megállapította hogy [...] akit az ügyről helynöke Telekessy István őrkanonok tájékoztatott A dühös főpap [...] bérleti díjat szállítsák lejjebb 48 Kérése nem ért célt hiszen alig [...]
2. Dominkovits Péter: Marginális helyzetben – jobbágytelken ülő nemesek Győr megyében, a XIX. század első felében (180. oldal)
[...] egymásmellettélés feszültségeit is felvillantja Vörös István és több sorstársa 1839 márci­usi [...] egyik javadalma volt Privilégiumai V István király 1270 évi és IV [...] kötelesek viselni ezért a folyamodók kérése alaptalan A megyei végzéssel szemben [...]
3. Tanulmányok • Kelemen István: Kísérletek plébánia létesítésére Hegykő mezővárosában a XIX. század első felében (168. oldal)
[...] Úgy tűnik végül a hegykoiek kérése kedvező elbírálásra talált Széchenyi Ist­vánnál mert a győri püspökséghez írt [...] egyházmegye vezetőjét hogy mivel Széchenyi Ist­ván és a hegykoiek már elhatározták [...] A hegykői jobbágyok levele Széchenyi Istvánhoz 30 A levél a püspöki [...]