2 találat (0,210 másodperc)

Találatok

1. IV. Fejezet • A bencés rend (269. oldal)
[...] stb megtiltot­ta hogy az apát kérése vagy engedélye nélkül a kolostor [...] érsek apát is szerzeteseivel Számukra István a Duna Dráva szögében fekvő [...] nem halt bele sérülésé­be Szt István Nagyobb Legendájának írója szerint mél­tán [...] még egy apátságot alapított Szt Ist­ván a bakonybéli kolostort Az erdők [...]
2. A fölhasznált források és irodalom (457. oldal)
Szt István nyugati kultúrpolitikájáról SRH II 382 [...] barátsága Ss VIII 393 Szt István király­hoz intézett levele Király I [...] clunyi vizitációkról uo 6 Szt István és Montecassino Ss VII 674 [...] SRH II 494 Boni­pert grammatika kérése PL 141 189 90 Holub [...]