27 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1936-08-19 / 189. szám
[...] asszonyhóboru öt vádlottja Kóti Béléné Farkas Ilo­na Farkas Gáspárné Kudri Sán­dorné és ifj Kóti Elemérné teljes [...] isérlés miatt fel­jelentette Kóti Bélónét Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát Kóti Béióné viszonvádat emelt [...] 25 pengő pénzbüntetésre itelte mig Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát felmentette a vád alól [...]
2. 1936-01-15 / 11. szám
[...] erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét [...] munkatársunknak mondotta házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta hogy hét éve [...] adósságáért nem vállal fe­leiősséget Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a [...]
3. 1936-03-18 / 65. szám
[...] védője pedig felmentés végett fellebbezett FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható HIREK Az [...] B ayer Ferencné Blum Lajosné vitéz Bocskóy Andrásné dr Bordás Árpádné [...] Fehér Károlyné Flamm Jenőné Flamm Sándorné dr Francziszkv Lajosné dr Francziszcry [...] De­zsőné dr Tamássy Károlyné Tóth Sán­dorné dr Vidovszky Lászlóné Vidovszky Károlyné [...]
4. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]
5. 1936-02-16 / 39. szám
[...] Meskó Béláné Áchim Mihály Povézsay Sán­dorné Benedek Lajos dr Juhász Jó­zsefné [...] Hölgyek dr Fazakas Miklósné Pové­zsay Sándorné Bedóházy Sándorné Fejér Imréné dr Dzurik Józsefné [...] állította össze a táncolók névsorát Vitéz Lukács Györgyné Thiesz Jánosné Kiss [...] Dóra Betkó Ica Gajdács Manyi Farkas Gizi Farkas Teri Bálint Gabi Joppa Margitka [...]
6. 1936-02-09 / 33. szám
[...] vá­lasztása Indítványok H megye Gyula Vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr főispán [...] uccára és botrányt rendezett özv Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 [...]
7. 1924-06-01 / 114. szám
[...] A 4 esek szerető parancsnoka vitéz szentkereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy kezdeményezi [...] összes volt 4 esek elvonulása vitéz szent­kereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy előtt [...] nyers­bőr Sabel Róza férj Gold Sán­dorné rőfös és rövidáru kész férfi [...] és Laurisin Lajos Kobzon kiséri Farkas Dezső ze­neszerző a vitézirend turáni [...]
8. 1878-02-24 / 16. szám
[...] frt Kristofiné 1 frt Ju­renák Sándorné 5 frt ifj Bohus Pál [...] 20 frt Dobos Jánosné sz Vitéz Csokonay Zsuzsanna ivén Czegléden Kapu [...] kr Dávid S 20 kr Farkas G 40 kr Szabó K [...] kr Szebenyi Dániel 10 kr Farkas P 10 kr Nyújtó Pál [...]
9. 1936-11-14 / 261. szám
[...] 14 Az Árpád fürdő vendéglőben Farkas Gazsi sj t ü at [...] Fischer és Fischer 30 Gyémén Sándorné 30 Klein Izsó és Tsa [...] fillér Hirsch M 1 P vitéz Katona Endre 50 Kocziszky Mátyás [...] fillér Gruber Dezső 1 özv Farkas Adolf­né 40 Csicsely György 50 [...]
10. 1928-04-08 / 81. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Szentes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
11. 1936-11-10 / 257. szám
[...] 50 Buldt János 30 f vitéz Szöllősy Józsefné 1 P Sztanek [...] Gyulai Mihály 1 P Klein Sándorné 10 kg liszt Gattermayer Károly [...] 20 özv Krajcsó Jánosné 10 Farkas Já­nosné 20 Kövesi Miklós 20 [...] Stranszky Aranka énekel 12 50 Farkas Klára zongorázik 1 30 Állástalan [...]
12. 1905-03-30 / 37. szám
[...] Ferenczné Keppich Frigyesné dr Nusszbech Sándorné Farkas Lajosné dr Zöldy Já­nosné dr [...] Cyrusné özv Fluch Károlyné Nuszbek Sándorné Balogh Amb­rusné Sarkad Paver Béláné [...] erős munkák folytak a János vitéz szerepeinek betanulása előkészületek próbák Hétfőre [...]
13. 1932-01-01 / 1. szám
[...] fő­tanácsos főkapitányhelyettes Havas Gusztáv főfelügyelő vitéz Benczédi Lajos felügyelő Magyar Károly [...] Kecskemétre Vitty Sándor és Vitty Sándorné kezelőtisztek Budapestre Pásztor Mária kezelőtiszt [...] Szilveszterkor Nyilvános éttermében Vidák Gyula Farkas Gazsi HANG VERSENYEZ
14. 1928-10-14 / 234. szám
[...] tűzifa­kereskedő Nagy István vendéglős Herskovics Sándorné élelmiszer Matusek Gyula vegyes Bíthori [...] Szék Ádám Éoitési engedélyt kaptak Vitéz Barna Imre Gog Károly Bakó [...] Apolló Mozgó R Pataky Jenő Farkas Mihály Pribojszky Pál flz fíurora [...]
15. 1925-08-05 / 175. szám
[...] Zelenák Erzsébetnek 400 mm búzáért Farkas Mátyás eladta 2 hold 1286 [...] 9 mm búzáért özv Papp Sándorné Má­csai Anna eladta 291 négyszög­ölnyi [...] Benes 10 Vízesés Java 11 Vitéz Rátvay induló Schiler Hideg és [...]
16. 1936-01-12 / 9. szám
[...] Füredi Józsefné Pri­bcjszky Jánosné Bedőházi Sándorné To­kaji Géborné Szilágyi Józsefné Farkas Jánosné Leányok Uhrin Mancika Kiss [...] a sajtóosztály helyettes vezetője és vitéz Kolosváry Borcsa Mihály min osztálytanácsos [...]
17. 1934-12-11 / 279. szám
[...] kisfiú üveget nyelt Veszp rém Sándorné békési lakos leesett a lépcsőről [...] A Magyar Komédia a me­nekültekért Vitéz Bánky Róbert kamaratáraulata e hó [...] tük javítására Tél perc alatt Farkas Imre versei közül vesz­szűk át [...]
18. 1937-04-18 / 87. szám
[...] az alábbi Az ünnepélyt megnyitja vitéz Jánossy Gyula polgármester 2 Beethoven [...] 6 Krüger Alajou Diciértessék Szavalja Farkas Er­zsébet gazd isk II o [...] segély iránti kérése 13 Bakai Sándorné özvegyi nvudijónak meg­állepitása 14 Chrasztina [...]
19. 1938-04-21 / 88. szám
[...] diftéria elleni oltásokat Békéscsabán befejezték Vitéz Pe­tényi László dr m kir [...] Mátyásné 76 éves özv Bilta Sándorné 45 éves Faragó Mátyás 67 [...] 9 pengő­től Az étieremben szegedi Farkas Jóska muzsikál a télikertben délután [...]
20. 1929-01-16 / 13. szám
[...] pénzt is magának tartotta meg Vitéz Harmati Antaltól kölcsön kért 500 [...] özvegy Prág Bonifácné Unya­tinszki Lászlóné Farkas József örökösei Forgács Károly Zalai [...] Kovacsik István Mivel a Feste­tics Sándorné grófnő által besze­detni kért 2892 [...]

 

  • 1
  • 2