19 találat (0,228 másodperc)

Találatok

1. Hirdetések (264. oldal)
[...] 2 50 Canonsburg Pa Rózsás Sándor 1 00 Canton Ohio Verhovay [...] Pirigyi Ferenc 1 00 Daró­­czy Sándor főesperes 2 00 Fodor János [...] György Biri Balázs Id Se­bők Sándor 1 00 1 00 Ifj [...] Gyuláné Igyártó Gyuláné Szé­nái Irén Szaniszló Istvánná Csákai Károly Csákai Bálint [...]
2. Hirdetések (286. oldal)
[...] és n Id Igyártó Pálné Szaniszló Ist­vánná Id Pekári Józsefné Wante [...] 2 00 Cleveland O Bélteky Sándor 15 00 Magyar Jótékonysági Női [...] Ferenc Károly és n Némethy Sándor özv Horváth Jánosné Cence József [...] Béla Özv Papp Mihályné Draveczky Sándor Komjáthy Helen Komjá­thy Istvánné Mrs [...]
3. Hirdetések (300. oldal)
[...] Gergely Papp György Ifj Dóri Sándor St Miklóssá Fran­­czia András és [...] M Ref Egyesü­let 112 oszt Szaniszló Mihály 1 50 1 50 [...] Dankó Ist­­vánné Varga Dániel Fortoffer Sán­dor Puskás Aranka Mikó József­né Győrfi [...] Niks Zsuzsánna Menyhért Ethel Matusz Sándor Kovács Péter Pál Sándor Kozu Józsefné N N 1 [...]
4. Hirdetések (298. oldal)
[...] Kéry és neje 4 Salamon Sándor özv Klimek Jánosné 3 3 [...] Farkas Ferencné Szabó Béláné Gondos Sándor Kása Jánosné 2 2 dollár Szaszák Ist­vánné 1 50 Szaniszló Dánielné 1 00 Magyar Presbyteriánus [...]
5. Hirdetések (300. oldal)
[...] J Katona Barna István Szabó Sándor Mrs Frank Horváth özv Szikszai [...] id Bódi János id Csáky Sándor Csorba Mihályné Deb­rovszky Gáborné Dezső [...] Béláné Szabó László Szalay Ká­­rolyné Szaniszló György ifj Szaszák Istvánná Szaszák [...] Vincze Józsefné Vojtkó Márton Horváth Sándor Mérey József Sebes­tyén Zsigmond Szanyi [...]
6. Hirdetések (304. oldal)
[...] Elizabeth N Ja Mrs Steve Szaniszló 5 Mrs Ethel Stepko Mrs [...] és Margit Nagy Sándorné Bük Sándor 1 50 1 50 Filemon [...] cs özv Kovács Andrásné Jakab Sándor és cs ifj Domán Sándor id Domán Sán­dor Imre Gábor és cs Brumda [...]
7. Hirdetések (306. oldal)
[...] Márkus Ferencné Mikházi Gábor Szathmáry Sándor Straborny Andrásné Vad Ignácné A [...] dollár Federal Pa t Badó Sándor 1 dollár Fairport Ohio Verhovay [...] és neje 5 5 dollár Szaniszló Pál és neje 3 Bacsó [...] és neje 1 50 Ádám Sándor Bodnár Ferenc Bod­nár János Bara [...]
8. Hirdetések (316. oldal)
[...] ESZTENDŐRE Seres Józsefné Vass Károlyné Szaniszló János Németh Ferencné ifj Horváth [...] Tóth Teréz Czanka Gyula Nagy Sándor és cs Lőrincz Sándor Deés Mi­hály 5 5 dollár [...] ifj Gere Imre id Kozma Sándor ifj Révész Sándor Gombos Károly Pete András id Jobbágy József id Révész Sándor Demján József Révész József Dudás [...]
9. I. Az Evangelical and Reformed Church kebelébe tartozó magyar egyházközségek (169. oldal)
[...] András pénztárnok Szűcs Mihály ellenőrök Sza­­niszló György Vajda Albert és Szikszay Sándor A gyülekezeti Nt Vajda Zoltán [...]
10. Református Egyesületünk ügyeiről (123. oldal)
[...] részt Nyitray Emil elnök Harsányi Sándor alelnök Dókus Gábor ellenőr Ferenczy Ferencz Demeter Bertalan Szaniszló György Mártha József Uhr S Lajos Ternyey Mihály Kalassay Sándor jegyző és többen a clevelandi [...]
11. III. A Presbyterian Church in the U. S. kebelébe tartozó magyar egyházközségek (179. oldal)
[...] Ede ellenőrei Hornick János és Szaniszló István nekik is van 25 [...] Az avatási Istentiszteleten Nt Márton Sándor hir­dette az Igét mig a [...]
12. Az Amerikai Magyar Református Egyesület 1896-1956 (6. oldal)
[...] Dókus Gábor Ferenczy Ferenc Flarsányi Sándor Kalas­­say Sándor Martha József Nyitray Emil Szabó Pál Szaniszló György Ternyei Mihály Uhr S [...] kívül néhai idb Dr Kalassay Sándor egyik legérdemesebb alapitó tagunk Az [...] meg Nyitray Emil el­nök Harsányi Sándor alelnök Kalassay Sándor jegyző Szabó Pál pénztár­nok Dókus [...]
13. The work of six decades (222. oldal)
[...] were Gábor Dókus Ferenc Ferenczy Sándor Harsányi Sándor Kalassay József Martha Emil Nyitray Pál Szabó György Szaniszló Mihály Ternyei Lajos S Uhr [...] in the works of Dr Sándor Kalassay Sr one of our [...] President Emil Nyitray Vice President Sándor Harsányi Secreetary Sándor Kalassay Treasurer Pál Szabó Controller [...]
14. Az Anyaszentegyházról • I. Az Evangelical and Reformed Church kebelébe tartozó magyar egyházközségek (134. oldal)
[...] ellenőrök Répási Ferenc és Ifj Szaniszló Pál presbiterek Esterhay Gyula Győrik [...] Kanócz Béla Kovács József Kovács Sándor ifj Major Jó­zsef ifj Orosz [...] Ribóczi István Ribóczi József Ribóczi Sándor Szabó Edward Szaniszló Ernő id Szuhay Benjamin Tirpák [...]
15. Egyesült Államok • II. Amerikai Magyar Református Egyház (230. oldal)
[...] Illés Lajos Kovács István Márton Sándor Nagy Lajos Szőke István Tóth [...] Ambrus Béla be­szolgáló lelkész Daróczy Sándor árvaházi igazgató Dr Bötykös Béla [...] Mich Lelkipásztor Tóth Tibor gondnok Szaniszló István lélekszám 2305 vagyon 330 [...] Kálmán Darnay János egyházkerületi főgondnok Szaniszló István Faragó György főgondnokok Kiss [...]
16. Egyesült Államok • II. Amerikai Magyar Református Egyház (231. oldal)
[...] Károly és Boné Károly Főgondnokok Szaniszló István és Faragó György Gondnokok Mathia Elemér Szénás Sándor Biró Mihály Dombrády Sándor Galgóczy Kálmán Angol gyülekezeti gondnok Pozsgai Sándor Jegyzők Koroknay Sándor és Farkas Lajos Pénztárnok Tóth [...]
17. Egyesült Államok • Orth Győző: Kálvin Magyar Egyházkerület (176. oldal)
176 BETHLEN NAPTAR Sándor presbiterek buzgolkódtak az átalakítás munkájában [...] táborba három tag ment el Szaniszló Pál egyházunk jegyzője és felesége [...]
18. Egyesült Államok • Nagy Lajos: Amerikai Magyar Református Egyház (224. oldal)
[...] jegyző Darnay János Pénztárnok Dombrády Sándor Lelkészi tanács­­birák Dönötör Tibor és [...] lelkészi állományába tartoznak még Márton Sándor tb esperes Daróczy Sándor volt íőesperes Steinmetz Károly dr [...] gondnok Antal Béla Jegyző iKorokinay Sándor Pénz­tárnok Tóth József Főellenőr Jakcsy [...] Baj nai Károly Boné Károly Szaniszló István és Mathia Elemér Tisztelet­beli [...]
19. Kanada • A Kanadai Egyesült Egyházak (349. oldal)
[...] Mihály Pintér Zoltán Sipos Róbert Szaniszló Sándor Szaniszló Gyula Szaniszló Miklós Szaniszló Lajos Tantó Zoltán Tiboldy Sándor Tombs Ronald Váradi Gyula Végh [...]