972 találat (0,333 másodperc)

Találatok

1. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
2. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
3. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
4. 1978-05-17 / 114. szám
[...] szolgálja A megnyitó után dr Kerese István a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem [...] rendszámú személygépko­csit amelyet ifjú Dezső István Tass Petőfi utca 14 szám [...] a jármű vezetését édesanyja Dezső Ist­vánná engedte át neki Az asz [...]
5. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
6. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
7. 1970-06-19 / 142. szám
[...] Papp Pocsai Varga Edző Horváth István A fővárosi csapat 7 mé­teresekből [...] Antal Járai Kkhalasi Spart Mészá­ros Kerese Derűs Pánczél Deák Boros Szipán [...] csúcs Diszkoszvetésben a Bajai Türr István Gimnázium 26 76 os eredménnyel [...] míg az ugyancsak Bajai Türr Ist­ván Gimn együttese egy bronzéremmel gazdagodott [...]
8. 1970-06-26 / 148. szám
[...] Pocsai Szabó Varga Edző Horváth István A vendégek két gyors góljára [...] Mé­száros Csáki Boros Pánczél Derűs Kerese Takács Csere Varga Deák Kulcsár [...] Góldobók Boros 10 Pánczél 5 Kerese 3 Deál 2 Csáki Derű [...]
9. 1970-09-25 / 225. szám
[...] Csonka Kelemen Nyúl Edző Galamb István Az elmúlt heti váratlan vereség [...] Szűcs Csendes Vass Edző Horváth István Javuló játékkal megérde­melten szerezte meg [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Hollósi Derűs Kerese Páncél Csáki Pastrovics Tartalékos csapattal [...] és lendületes Góllövők Pánczél 9 Kerese 3 Csáki 2 Pastro­vics Kecskeméti [...]
10. 2011-07-23 / 171. szám
[...] Volán Zrt 6500 Baja Nagy István u 39 Jelentkezési határidő 2011 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Autista tagozat [...] általá­nos iskolai osztályokba A szü­lők kérése volt hogy keressünk olyan lehetőséget [...] Mária 77 éves felsőszentiváni Kalmár István 83 éves bajai Petrity Ist­ván 59 éves bajai Vujevics József [...]
11. 1970-11-04 / 259. szám
[...] nehéz fizi tai munkát végzők kerese e nagyobb ütemben emel­kedik majd [...] ami hozzá­szólásra késztetett Gajdó csi István elvtárs mai fel­szólalása Pontosabban a [...] a megyei pártbizottság titkára Havasi Istvánná a Kecske­méti Konzervgyár szo­cialista brigádvezetője [...] Gyuláné Rózsa János és Szabics Ist­ván A pártépítési bizottság elnöke dr [...]
12. 1970-05-07 / 105. szám
[...] Csendes Erdész Szűcs Edző Hor­váth István A halasi lányok nem bír­ták [...] Vincze Kovács Kkhalasi Spart Varga Kerese Pánczél Takács Derűs Boros Csáki [...] 4 Takács 4 Derűs 3 Kerese 3 Csáki 2 A csapat [...]
13. 2009-10-03 / 232. szám
[...] első ülések egyikén jelezte Gorondy István képviselő aki­nek a mozgással akadnak [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Virág Faipari [...]
14. 2010-12-13 / 289. szám
[...] az uni­ós joggal a bizottság kerese tének elutasítását javasolja az Európai [...] készül az OECD hez MIKOLA ISTVÁNT jelölik Pá­rizsba OECD nagykövetnek a [...]
15. 1970-09-19 / 220. szám
[...] Király Riegler Szűcs Edző Horváth Ist­ván A MÁV javuló játékot nyújtott [...] Füstös Uher csák Edző Kovács Ist­ván A Bajai Fehérneműgyár együttese lelkes [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Pánczél Derűs Kerese Bajusz Deák Csáki Csere Takács [...] Góldobók Pánczél 8 De­ák 6 Kerese 4 Csáki 2 Bajusz Jók [...]
16. 1970-12-19 / 297. szám
[...] következett A szünet után Vass Ist­vánná elnökletével folytat­ta munkáját az országgyű­lés [...] Kohászati Művek vezérigazgatója majd Sárvári István Vas megyei képviselő a Csep [...] az említett intézkedések és a kerese tek növekedésének hatá j ára [...] elnöke szólalt fel majd Simon Ist­ván Kossuth díjas költő Veszprém megye [...]
17. 1970-04-17 / 89. szám
[...] Pocsai Csendes Sza­bó Edző Horváth István Az első félidő katasztro­fális kiskunhalasi [...] Edzőjük Fehér János és Szabó István A Bajai MEDOSZ birkó­zói közül [...] Pánczél Csáky Bo­ros Takács Derűs Ké­résé Csere Varga Csáky L Bajusz [...] Góldobók Boros 4 Derűs 4 Kerese 2 Takács Csáky Bemutatták a [...]
18. 2009-07-04 / 155. szám
[...] elnöke lapunk bajai terjesztésvezetője Viszmeg Istvánná Mint mondta igazi él­mény volt [...] illetve Barátság tér 18 Müller István v kategória 1 Gimi kávéház [...] Batthyány u 18 OZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Felsőfokú agrárvégzettséggel [...] és Nyiraty Brigitta Szikinger János István és Rabata Katalin MEGHALTAK Varga
19. 1997-02-18 / 41. szám
[...] Pyramus Computer Szaküzlet Kalocsa Szt István 50 Tel 06 20 444 [...] jár Amennyiben érdekli ajánlatunk kér­jük kerese fel a telepvezetőnket Tel fax [...]
20. 1995-04-27 / 98. szám
[...] míg a ser­dülők között ifj Kerese Gábor szerezte meg az első [...] Bremen 2 x 2 Deák István Csak Takács az aranyágon
21. 1970-01-18 / 15. szám
[...] munkahét minden hé­ten szabaclszombat Jó kerese ti lehetőség Munkásszállást és ebédet [...] a vállalat központjában Kecske­mét Villám István u 12 sz alatt 432 [...]
22. 1951-03-23 / 69. szám
[...] 61 Kecskemét Kinizs 2 Balogh István 55 K Kinltzsi 3 Tabajdi István 51 K Kinizs 4 Schreiber [...] 50 Kecskeméti Lokomotív 5 Víz­hányó István 48 Félegyházi Va­sas 6 Pestaüty [...] 4 Bende Imre 5 Csupor István Az egyes csoportok első négy [...] sz 71 FÖZÖM 1 NDENEST kerese 7 Kecskeméi Erdősí Imre u [...]
23. 1963-09-29 / 228. szám
[...] ilyen nincs mert a jó kerese tért mindenütt becsületesen meg kell [...] Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemét Széchenyi tér [...]
24. 1972-11-18 / 272. szám
[...] Kiskunfélegy­háza Engels U 12 3769 KERESE K kétszoba összkom­fortos lakást költségmegtérí­téssel [...] 2 KALOCSÁN PÖTYI Kisáruház I István u 57 Divatáru bolt I István u 51 KISKUNHALASON Halasi Áruház [...]
25. 1970-06-05 / 130. szám
[...] utca 17 a 1277 KISS István útban Kiskunfél­egyháza xn kér 67 [...] ajtók ab­lakok eladók Érdeklődni Lu­das István Foktő Lenin utca 52 4477 [...] sötét újszerű szekrényt veszek Czakóné István út l telefon 584 141 [...] juttatások Tel I jesítményben dolgozók kerese te a teljesítménytől függ Zöld [...]
26. 1951-12-16 / 293. szám
[...] szervezet ji kára ifj Csibe István jól tudju hogy a községi [...] elnöke 3 q búzát Schieisz István ugyanen­ Folytatás az 1 oldalról [...] nácsa megüresedett tag ágára Varga István és Parragi György országgyűlési képviselőké [...] szépen teljesí ett Peli­kán havi kerese e 1526 forint Égető Annáé [...]
27. 2009-05-30 / 126. szám
[...] krimivígj 1980 98 Fsz Bujtor István Kern András Bánhidi László Kállai [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 A megújuló [...]
28. 1996-11-06 / 259. szám
[...] tartását szabályozó jogszabály is Varga István MDF emlékez­tetett rá hogy a [...] Pokorni Zoltán Fidesz rá­mutatott Korda István aki a privatizációt intéző ÁPV [...] változtatott adótábla hatását az alacsonyabb kerese tűekre Medgyessy Péter pénz­ügyminiszter szavai [...]
29. 1999-09-22 / 221. szám
[...] számításokat végezni GAZDASAROK Szőlőfelvásárlási árak ISTVÁN BORHÁZ KFT KISKŐRÖS Fajta Mustfok [...] kénytelenek to­vábbengedni a teherjármű­vet Halmi István őrnagy a félegyházi kapitányság köz­lekedési [...] éj 119 500 Ft fő Kerese irodánkban egzotikus utakat síutakat külföldi [...]
30. 1953-09-30 / 229. szám
[...] Dailos András Kieman Mihály Kovács István a hatá­rozat megjelenése előtti hetek­ben [...] is jó példát mutat­nak Meggyes István például a Petőfi termelőszövetkezet tagja [...] átlag 1300 forintot keres Turucz István DISZ Fiatal sztahanovista lett Havi kerese e filéri a 2000 ioruitot [...]
31. 1995-08-28 / 201. szám
[...] az OTP az Ingatlan­börze Csorba István és Ve szelka Mihály vállalkozók [...] 1995 tavaszán Katymár el­adja Nagy István nevű játékosát Tompának Kunbaja a [...] pénzt Az egész tompái csapat ké­rése ellenére a játékos hajthatat­lan és [...] úrnak és a rafinált Nagy Istvánnak annyi keserű pirulát kelljen az [...]
32. 1970-10-23 / 249. szám
[...] Bálint Csen­des Virágn Edző Hor­váth István Az utolsó hazai mérkő­zés minden [...] Kkhalasi Spartacus Mó­dok Csáki Deák Ké­résé Szipán Bajusz De­rűs Edző Boros [...] Deák 7 Csáki 2 Bajusz Kerese NB n KÖZÉPCSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1 [...]
33. 1974-06-23 / 145. szám
[...] ma­gyar művészek munkáiból állt Egyetlen kérése az volt hogy a város [...] Hogyan jött létre a Nagy István különterem 1 A művész halála [...] özvegy hogy segítsek teljesíteni Nagy István végaka­ratát Negyven képet kaptunk a [...] állt fenn ilyen formában Nagy Istvánnak azóta nincs állandó kiállítása itt [...]
34. 1994-09-10 / 213. szám
[...] szombat Hét végi magazin 11 KERESE KÖZÉPK FÉRFI POÉNJA TT EGY [...] a következők nyertek könyvet Szabó István Kecskemét Aranyeső u 12 Szarvas [...]
35. 1974-08-14 / 189. szám
[...] 408 as Moszkvics eladó Kövesdi István Kecel Sugár u 79 1512 [...] a válla­lat központjában Kecskemét Villám István u 12 sz alatt a [...] éves gyakorlattal rendelkezi vezető köny­velőt kerese azonnali belépéssel nyár jasi erdészetéhez [...] Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalát Kecskemét Villám István u 2 sz 3800 Értesítjük [...]
36. 1991-02-25 / 47. szám
[...] Wohlmuth Richárd tervezőmérnöki munka­körben Martinák István technoló­gus munkakörben és Kosa Róbert [...] értékű létrát tulajdonított el Martinák István 1990 június 1 jétől november [...] mondott fel indoklás nélkül magasabb kerese ti lehetőségre hivatkozva Wohlmuth Richárd [...] nem indulhatott meg 4 Martinák Istvánt nem a vég­zettségének megfelelő munkával [...]
37. 1999-05-13 / 110. szám
[...] Németh Kornél Neptun SE 2 Kerese Gábor Soproni MSC 3 Soóky [...] 574 p Du­navecse 2 Farkas István 560 p Bácsalmás 3 Radics [...] 530 p Kiskunmajsa 6 Paróczai István 510 p Dunavecse A csa­patverseny [...]
38. 1974-08-11 / 187. szám
[...] eladó Rendőr­falu 3741 ELADÓ Kecskemét István király krt 16 szám alatt [...] hi tel átvállalással Választ Kiss István Szászvár Kos­suth u 27 címre [...] 408 as Moszkvics eladó Kövesdi István Kecel Sugár u 79 512 [...] éves gyakorlattal rendelkező vezető köny­velőt kerese azonnali belépéssel nyár jasi erdészetéhez [...]
39. 1974-11-02 / 257. szám
[...] előtti ünnepélyes percekben készült Miskó István tanácselnök üdvözlő szavait hallgatják a [...] Farkas Pál Kiss László Kiss Ist­ván valamint a gépkocsivezetők Székely József [...] a helyi pártbizott­ság és tanács kérése is minden­képpen méltánylandó szeretnék ha [...] vonatok Nagy Ottó 9 Szabics István pályafenntartási főnök Demeter István gépláncvezetővel Oláh Lajos pályames­terrel Donkó [...]
40. 2003-05-19 / 115. szám
[...] képesítéssel építőipari gépkezelő Érdeklődni Kmét István kir krt 24 Tel 76 [...] B OLTI értékesítésre és árukiszállításra kerese megbízható munkatársat kecskeméti vas mű [...]
41. 1958-11-12 / 267. szám
[...] Ignác üb elnökünk munkásőr Hajdú Ist­ván propagandaanyag terjeszté­sével foglalkozik Paprika Ist [...] a megyei tanács elnöke Czebei István Gyulai András és Pál­mai János [...] ítélték oda 2 Ozv Kiss Istvánná Bajai Vendéglátó a három harmadik [...] a vá­lasztóknak az a sürgető kérése mi lesz a községi kultúrház [...]
42. 1951-10-18 / 243. szám
[...] hogy mi végzett és mennyit kerese t Az eredmé­nyeket a hirde [...] iz egyéni versenynél is Kulcsár István 220 Doczí Já­nos 152 Solrész [...] 195 Hofbauer Lajos 159 Markó István 171 Nagy József 180 Seres István 180 Cslk Balázs 160 százalékot [...]
43. 1977-03-20 / 67. szám
[...] is a megyei tanácsnak átutalt kerese lek összege 500 ezer forint [...] log­gia elem beemelésén dolgozik Tóth István Tóth Sándor A városközponti építkezésen [...] loggia elem beemelésén dolgozik Tóth István Tóth Sándor Március 21 ötvennyolc [...]
44. 1970-05-22 / 118. szám
[...] és a sportünnepélyek­ről i Mezei István Kikapott a MÁ V győzött [...] Bátorfalusi Csendes Papp Edző Hor­váth István A MÁV nagyon gyengén játszott [...] Spartacus Mé­száros Pánczél Kot hencz Kerese Csáki Boros Derűs Csere Szi [...]
45. 1972-04-11 / 84. szám
[...] Szé­chenyi téren és a Lugossy István utcában a fák tö­vébe szórják [...] nem is mindig a kis kerese tűekből hanem azok közül kerülnek [...]
46. 1986-12-19 / 298. szám
[...] Érdeklődni a hely színen Nagy Istvánnál 6231 ELADÓ egy szoba kony­ha [...] fi­zetési kedvezmény lehet­séges Érdeklődni Bozó Ist­ván Kiskunhalas Alsó öregszőlők 365 Üjtemető [...] Villany megold­ható Érdeklődni lehet Ko­vács István 2722 K ISKUNFÉLEGYHÁZA IX kér [...] út 6 2805 n MAGAS kerese­ ti lehetőséggel S 8 SSDUTÉP [...]
47. 1953-10-13 / 240. szám
[...] első győztes már befutott Farkas István személyében aki őszi tervét 104 [...] Mamusity József Mé­száros János Sós Ist­vánnak 72 forintját a bérszámfejtés Miszlay István brigádvezető helytelen jelentése alapján egy [...] pennyel és téli ruhá­zattal Marton István igazgató a Bajaszent istvánon dolgozó bri gádnak annak több szőri kérése ellenére sem gondoskodott még eddig [...]
48. 1970-08-09 / 186. szám
[...] következő Mészáros Szipán F Csáki Kerese Derűs Deák Pastrovics Bajusz Takács [...] tőle hogy szavamon fognak Banczik István és a Fémmunkás Kun­szentmiklós mérkőzések [...]
49. 1994-05-20 / 118. szám
[...] Szakmár Alsó ereken lakott Molnár István ha szomszédjával a tíz esetben már büntetett előéletű Mayer Istvánnal együtt nem italoznak oly gyakran [...] a lány is akivel Mayer Istvánnak volt kapcsolata Csakhogy ezt a [...] Elmondta nem akarta megölni Molnár Istvánt de az többszöri kérése ellenére sem hagyta abba a [...]
50. 1959-03-07 / 56. szám
[...] Rapcsányi László mérnököt és Papp István terv­statisztikust Az építő közösség tagjai [...] amit érdemes ki­használni mondja Papp Ist­ván Mik ezek az előnyök kérdezzük [...] részesítette az Akadémia dr Bodócs Istvánt Néhány hónapja megemlékez­tünk arról hogy [...] illetve Bácsbokodon Bácskai tüske Régi kérése már a bajászén t istvániaknak [...]