972 találat (0,269 másodperc)

Találatok

1. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
2. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
3. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
4. 1978-05-17 / 114. szám
[...] szolgálja A megnyitó után dr Kerese István a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem [...] rendszámú személygépko­csit amelyet ifjú Dezső István Tass Petőfi utca 14 szám [...] a jármű vezetését édesanyja Dezső Ist­vánná engedte át neki Az asz [...]
5. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
6. 1956-07-04 / 156. szám
[...] üze­mi bizottság újítási felelőse Nagy István elvtárs által be­adott etető védőkorlát [...] kulákok földjén arat­tak Makkai Antal kérése Makkai elvtársnak kérése van a megyei igazgatósághoz vizsgálja [...] javaslata alap­ján Berta Lajos Csellér István dr Gyéresi Béla Homonai Sán­dor Rácz István Szekuli Pál Tarcza József Veres [...]
7. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
8. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] aktív dol­gozók APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
9. 1958-11-12 / 267. szám
[...] Ignác üb elnökünk munkásőr Hajdú Ist­ván propagandaanyag terjeszté­sével foglalkozik Paprika Ist [...] a megyei tanács elnöke Czebei István Gyulai András és Pál­mai János [...] ítélték oda 2 Ozv Kiss Istvánná Bajai Vendéglátó a három harmadik [...] a vá­lasztóknak az a sürgető kérése mi lesz a községi kultúrház [...]
10. 2009-08-11 / 187. szám
[...] ellen a tegnapi tesztmeccsen Rajtmár István Két háromszáz néző volt kíván­csi [...] Bajai LSE és a Batta kérése Szivics haragja nem párolgott el [...] Szövetség­ben a Baja és Százhalombatta kérése és a két klub cserélhet [...]
11. 1970-11-04 / 259. szám
[...] nehéz fizi tai munkát végzők kerese e nagyobb ütemben emel­kedik majd [...] ami hozzá­szólásra késztetett Gajdó csi István elvtárs mai fel­szólalása Pontosabban a [...] a megyei pártbizottság titkára Havasi Istvánná a Kecske­méti Konzervgyár szo­cialista brigádvezetője [...] Gyuláné Rózsa János és Szabics Ist­ván A pártépítési bizottság elnöke dr [...]
12. 2011-07-23 / 171. szám
[...] Volán Zrt 6500 Baja Nagy István u 39 Jelentkezési határidő 2011 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Autista tagozat [...] általá­nos iskolai osztályokba A szü­lők kérése volt hogy keressünk olyan lehetőséget [...] Mária 77 éves felsőszentiváni Kalmár István 83 éves bajai Petrity Ist­ván 59 éves bajai Vujevics József [...]
13. 1970-06-19 / 142. szám
[...] Papp Pocsai Varga Edző Horváth István A fővárosi csapat 7 mé­teresekből [...] Antal Járai Kkhalasi Spart Mészá­ros Kerese Derűs Pánczél Deák Boros Szipán [...] csúcs Diszkoszvetésben a Bajai Türr István Gimnázium 26 76 os eredménnyel [...] míg az ugyancsak Bajai Türr Ist­ván Gimn együttese egy bronzéremmel gazdagodott [...]
14. 2007-09-22 / 222. szám
[...] hu Nem indokolatlan a szankiak kérése véli a volános KÖZLEKEDÉS Elképzelhető [...] tanácskozáson A Volánt képviselő Berente István ak­kor azt mondta hogy a szan­kiak kérése indokolt és úgy látja hogy [...]
15. 1954-11-18 / 273. szám
[...] sakkfigurákat A ktsz elnöke Fazekas István igen nagy gon­dot fordít arra [...] őket Kreutzer Sándor váltótársával Császár Istvánnal Évi teljesítésük 1504 mélyszán­tásban 484 [...] üzemeltetünk Rózsa Győző cs Vaus István motorszerelők akik szintén resztvettek a [...] Az érdekelt községeknek az a kérése állítsák vissza a meg­szüntetett motoros [...]
16. 1953-10-13 / 240. szám
[...] első győztes már befutott Farkas István személyében aki őszi tervét 104 [...] Mamusity József Mé­száros János Sós Ist­vánnak 72 forintját a bérszámfejtés Miszlay István brigádvezető helytelen jelentése alapján egy [...] pennyel és téli ruhá­zattal Marton István igazgató a Bajaszent istvánon dolgozó bri gádnak annak több szőri kérése ellenére sem gondoskodott még eddig [...]
17. 1998-09-19 / 220. szám
[...] esély az egyezségre Pozsony újabb kérése nem jogszerű Szlovákia legutóbbi kérése a Duna ügyében amellyel a [...] kezdeményezésére hívták össze Állásfoglalásu­kat Jakab István a Magosz társelnöke juttatta el [...] forintos tonnánkénti áron mondta Ja­kab István Hallgattassák meg a másik fél [...]
18. 1959-03-07 / 56. szám
[...] Rapcsányi László mérnököt és Papp István terv­statisztikust Az építő közösség tagjai [...] amit érdemes ki­használni mondja Papp Ist­ván Mik ezek az előnyök kérdezzük [...] részesítette az Akadémia dr Bodócs Istvánt Néhány hónapja megemlékez­tünk arról hogy [...] illetve Bácsbokodon Bácskai tüske Régi kérése már a bajászén t istvániaknak [...]
19. 1970-04-17 / 89. szám
[...] Pocsai Csendes Sza­bó Edző Horváth István Az első félidő katasztro­fális kiskunhalasi [...] Edzőjük Fehér János és Szabó István A Bajai MEDOSZ birkó­zói közül [...] Pánczél Csáky Bo­ros Takács Derűs Ké­résé Csere Varga Csáky L Bajusz [...] Góldobók Boros 4 Derűs 4 Kerese 2 Takács Csáky Bemutatták a [...]
20. 1947-01-19 / 9. szám
[...] nyi­latkozott a város hozzáintézett is­meretes kérése a mentőautó ügyé­ben A legköze [...] telepet létesít Kecske­méten I aczi István a gépekhez szüksé­ges tömlő és [...] hé 7 én Ifj Erdély István gabona­kereskedő A fenti szövetkezet a [...] közli a felekkel hogy Erdélyi István deesi kereskedő cl i len [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind