11 találat (0,314 másodperc)

Találatok

1. 2.2 1922. február 1. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 157 • 158 • 159 • 160 • 161
[...] III számú előterjesztése Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész dűlőben fekvő [...] ügyében A közgyűlés Jakab Árpád István kérelmére a kisajátító és pénzügyi [...] 823 1921 VII számú előterjesztése Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében A [...] által is pártolt javaslata alapján Kerese Gáborné szül Hartmann Amália székesfővárosi [...]
2. 2.1 1922. január 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] segélye és beszerzési segélye ügyében Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében 16 [...] tüzoltólegénység Tanácsi előterjesztés a Pozsonits István és neje szül Hinterstein Irma [...] szabályozás végrehajtása ügyében Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész dűlőben fekvő [...]
3. Név- és tárgymutató
[...] r t telekszabályozás 1939 Juhász István dr kimentése 314 Juranics utcai [...] 1703 ingatlanok rendezése 1221 Kelemen István kegydíja 1547 Kelemen Márton telekszabályozása [...] 1840 sírboltok átalakítása növényárusító építése Kerese Gáborné korengedélye Kereseti adók eltörlése [...]
4. Tárgymutató
[...] az utcai favágásról dr Ladányi István 257 háztartási szemét kihordásáról Éles [...] 62 Rupp tanácsnok válasza Ladányi István bizottsági tag kérdésére 116 Sáros [...] kerület útjainak állapotáról dr Ladányi István 108 vízmérő órák alkalmazása Fuchs [...] báró 187 Szeged részére facsemeték kérése 213 színházi előadások jövedelmének megváltása [...]
5. 10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt budapesti bejegyzett cég [...] telek egy részének a Győrffy István kollégium részére való elidegenítése tárgyában [...] Előterjesztés a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...]
6. 22. 1910. november 3. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1739
[...] tag urnák az volt a kérése hogy a polgármester ur a [...] négy tagsági helynél dr Bárczy Istvánra 194 szavazat Preund Vilmosra 191 [...] négy tagsági helyre dr Bárczy István Freund Vilmos dr Morzsányi Károly [...]
7. 10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 538 • 539 • 540
[...] Gyula Hajnóczy Béla dr Hoslinger István Koltói Anna Krompaszky Miksa Miklós [...] dr Rendek Károly dr Viczián István dr Várady Jenő dr Salamon [...] előter­jesztését a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...]
8. 2. 1879. január 22-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve • 28. Jegyzőkönyvhitelesítés • 29. A király 500 forintnyi adománya segélyezésre
[...] A Kézdivásárhelyi közkórház létesítéséhez segély kérése 11 a Előterjesztés A Kézdivásárhelyi [...] Alajos Cséry Lajos és Kralovánszky István bizottsági tag urakat a tanács [...]
9. Név- és tárgymutató
[...] 218 372 Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...] beszéde 111 vitéz nagybányai Horthy István Kor­mányzóhelyettes Űr hősi halálával kap­csolatban [...] behívása 65 elhalálozása 320 Sárközy István bizottsági póttagnak rendes tagul való [...]
10. 9. 1912. május 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 800 • 801
[...] polgárságának ezen jogos és méltányos kérése a többi kerületi lakosság érdekeinek [...] Niedermann Ferenc dr dévai Szöllősy István lí ik kerület Rendes tagok [...]
11. Név- és tárgymutató
[...] Ügygondnokok kirendelése és jövedelmeik­ről jelentés kérése 416 Ügyrendről közgyűlési szabályrendelet 123 [...] budapesti alkalmazása ellen 347 Viczián István dr igazolóválasztmányi tagsága 21 439 [...]