252 találat (0,677 másodperc)

Találatok

1. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (904. oldal)
Feszt Feuer Lakás jegyzék 904 Lakás jegyzék Feuer Fiber Fesztinger Albert faárukeresk Vn [...] 1 Feichtmann Feudt 1 Feidt Feuer 1 Fay er alatt is Feuer Adolf ruhatisztitó VI Csengery u [...] VIH Baross u 129 Károly István tud egyet őr VI Csengery [...]
2. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_192. oldal)
[...] h I városmajor u 49 István czipész m VIII fiumei üt 25 István detektív VI nagymező u 58 [...] tisztv V akadémia u 7 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv magánzó VII Klauzál [...] IX Márton u 35 6 Feuer János dr fogórv VI Jókai [...]
3. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1040. oldal)
[...] kun u 17 Fauer 1 Feuer alatt Fauser Antalné özv gyógyszerész [...] fehérvári út 23 Fayer 1 Feuer alatt is Fayer Ádolf utazó [...] magánzó IX bokréta u 6 István p ós táv altiszt VHI nagytemplom u 16 István hentes m VH rózsa u 22 István korcsmáros X kőbányai út 47 [...]
4. 6. rész. Lak-jegyzék • F (521. oldal)
[...] Mosonyi u 7 Fayer lásd Feuer között Faxner Károly h m [...] korcsm VXH kőris u 33 István vendéglős VII angol út 2351 István kőműves mester X liget u 29 István hentes VII rózsa u 22 [...] epreskert u 35 Feier lásd Feuer között Feiertag lásd Feyertag között [...]
5. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1177. oldal)
[...] tér 7 Feucht 1 Feicht Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adolf magánhiv VH Elemér u [...] 1 Fay alatt is Fey István gyári hiv VH szövetség u [...] magánhivatalnok IH Zsigmond u 86 István majoros IX Ferencz u 18 [...] VILI német u 36 Fibrich István pinczér VH nyár u 19 [...]
6. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1074. oldal)
[...] borfelügy H Batthyány u 53 Feuer 1 Fay er alatt is Feuer Adolf hivatalnok VH Jósika u [...] 1 Fay alatt is Fey István hivatalnok IX Ferencz u 22 [...] VH Erzsébet körút 5 Károly István tud egyet könyvtártiszt IX pipa­utcza 6 Fibi István háztulajdonos IX Ferencz u 18 [...]
7. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1290. oldal)
[...] Kárpfenstein u 2 lb Fertály István máv gyak YI kerekes u [...] házfelügyelő VH dohány u 34 István malomm V Garam u 27 [...] VIH német u 14 Fésűs István czipész m VIH Szerdahelyi u [...] utazó IX Ferencz körút 8 Feuer Fayer alatt is Feuer Ádáruné özv mag VH Klauzál [...]
8. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1119. oldal)
[...] 11 Fertsek 1 Fercsek Fervagner István malomm V Garam u 27 [...] rendőr VI Hungária körút 73 István rendőr VI szt László u [...] Mészáros u 62 Fettelhofer József István YH Erzsébet körút 15 Fetter [...] alkalm IV szerb u 9 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adolf magánhiv VH Elemér u [...]
9. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1372. oldal)
[...] kun u 7 Ferstag lavecz István keresk s IX liliom u [...] VII Dembinski u 41 Fertály István máv gyak VI kerekes u [...] házfelügyelő VH dohány u 34 István malomm V Garam u 27 [...] 1 Feicht Feuchtmann 1 Feichtmann Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámnó özv mag VH Klauzál [...]
10. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1010. oldal)
[...] nyugdijas ATI óvoda u 31 István czipész s VIH Teleki tér 17 István rendőr VI Hungária körút 59 [...] ATH Horánszky u 5 Feucht István pénzbeszedő X liget u 1 [...] hiv ATI murányi u 50 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adolf ruhatisztitó VI Csengery u [...]
11. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1494. oldal)
[...] tisztító IX gubacsi dülő 9642 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adámné özv mag VH Klauzál [...] Ignácz Feuerzeug keresk s VH István út 29 Lajos Feuerzeug kersk [...] 1 Fay alatt is Fey István iparmüv rajzoló ATI Hernád u 26 István máv gépgy művezető ATH sárkány [...]
12. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1230. oldal)
[...] u 5 Feucht 1 Feicht Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adolf ruhatisztító VI Bulyovszky u [...] 1 Fay alatt is Fey István iparművészeti rajzoló VD István út 17 Tivadar gyári mérnök [...] u 23 Géza mérnök ATI István út 63 Ignácz háztulajd ATI [...]
13. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_306. oldal)
[...] gépészmérnök I Enyedi u 16 István czipész m VIH Teleki tér [...] V Csanády u 11 Feter István pü tanácsos I Áttila u 91 Fetés István keresk isk tanár H lövőház [...] IX liliom u 2 4 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv mag VH Klauzál [...]
14. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1229. oldal)
[...] ügynök VIII kálvária tér 19 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv mag V visegrádi [...] V nádor u 20 Fibi István majoros IX Ferencz u 18 [...] magánzó D csalogány u 8 István Fitsor czipész m VD Barcsay [...] hiv VD Damjanich u 36 István bankhiv VD murányi u 59 [...]
15. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1077. oldal)
[...] Lakás jegyzék Fie ischm ann Feuer Adolf ruhatisztító YI sziv u [...] s YH Dembiuski u 46 Feuer János magánzó VH Wesselényi u [...] VHI Baross u 12 Fibi István majoros IX Ferencz u 18 [...] bankhiv VH kertész u 32 István bankhiv VI felső erdősor 3 [...]
16. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1050. oldal)
[...] nyugdijas VB csömöri út 20 István czipész s VIB Teleki tér 17 István rendőr VI Hungária körút 59 [...] I Krisztina körút 99 Feucht István pénzbeszedő X liget u 1 [...] u 9 Feuchtmann 1 Feichtmann Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Adolf ruhatisztító VI Csengery u [...]
17. 7. rész • I. • C) Hites tolmácsok • D) Orvosok (526. oldal)
[...] 25 Beck Bódog IX sz István kórh gyáli út 9631 Soma [...] VI gyár u 17 Belesztyus István IX Czuczor u 4 Benda [...] IV reáltanoda u 18 Boleman István dezséri kir tanácsos X Bezső [...] Sándor VH alsó erdősor 7 Feuer János VI nagymező u 21 Feuer Nathaniel egyet ny rk tanár [...]
18. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1473. oldal)
[...] tisztitó IX gubacsi dülő 9642 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv mag VH Klauzál [...] Ignácz Feuerzeug keresk s VH István rít 29 Jenő Feuerczeig órás [...] 1 Fay alatt is Fey István iparműv rajzoló VH Hernád u [...]
19. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1427. oldal)
[...] gyak I fehérváriút 16 6 István czipész m YIH Szerdalielyi u 6 István polgári rendőr YH Dembinski u [...] tisztitó IX Gubacsi dülő 9612 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv mag VH Klauzál [...]
20. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • F (850. oldal)
[...] altiszt VIH Murányi u 16 István czipész VIH kisfuvaros u 11 [...] VH kis diófa u 8 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Feier Adolf ruhatisztító VH király [...]
21. 7. rész • C) Hites tolmácsok • D) Orvosok és fogorvosok (502. oldal)
[...] 8 Davidovics Jenő IX sz István kórház Décsi Károly egyet tanársegéd [...] ATH kerepesi út 9 a Feuer János VI nagymező u 21 Feuer Nathaniel egyet ny rk tanár [...] Erzsébet körút 30 Sándor VI István tér 14 Soma id AT [...]
22. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1076. oldal)
[...] rendőr VI Hungária körút 73 István rendőr VI Hungária körút 59 [...] u 5 Feuchtmann 1 Feichtmann Feuer 1 Fay er alatt is I Feuer Adolf magánzó VH Bethlen u [...]
23. 7. rész • C) Hites tolmácsok • D) Orvosok és fogorvosok (543. oldal)
[...] Sándor VH alsó erdősor 7 Feuer János VI nagymező u 21 Feuer Nathanieí egyet ny rk tanár [...] u 43 45 Gusztáv IV István tér 15 Ödön egyet m [...] Erzsébet körát 30 Sándor VI István tér 14 Soma ifj dr [...]
24. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (632. oldal)
[...] Tel 118 55 Felszámolók Karamatka István JDumtsa Jenő Welkov József Popovics [...] Schuster Yenzel dr szabolcsi Polyák István Glotz Lajos dr Wagner Ödön [...] János Herzfeld Dezső Emerich Zsigmond Feuer Géza Vezérigazgató Gottlieb Benő Wertheimer [...] Zimmer Tivadar Felügyelő bizottság Böck István Husted E W Fleischer Náthán [...]
25. 2. rész • E) Pestszentlőrincz (2_1609. oldal)
[...] Béla Leiningen u 16 Kencz István Horvátk u 10 Kopacsek Ferencz [...] Pál Baross u 8 Varga István Petőfi u 11 Vegele József Wlassics u 106 Bádogosok Pallián István üllői u 127 Stern Márton [...] fogyasztási szövetkezet Apponyi u 2 Feuer Jenő Kossuth u 107 Földes [...]
27. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (222. oldal)
[...] dr Altstädter Izidor dr Keresztes István dr Mar­tiny Kálmán dr Tandlich [...] Endre dr Herczel Manó dr Feuer Náthán Alorvosok dr Világliy Kár [...] Veszely Alajos Ideigl gondnok Petzrik István Felügyelő Hollósi Lajos Számsegéd König [...] dr Nagy Béla dr Szőke István Gondnok Petlieő Miklós Ellenőr Pogány
28. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_282. oldal)
[...] 10 62 Igazgatóság dr Bárczy István Csajthay Ferencz Dessewffv Arisztid Eidlitz [...] Béla és Bársony Oszkár Czégvezetők Feuer Géza és Harsányi Jenő Főtitkár [...] Vecsey György Felügyelő bizottság Wotzasik István elnök ibbi Iby Dénes Jker [...] Eötvös László elnök gr Csáky István dr Devecseri Béla dr Devecseri [...]
29. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_30. oldal)
[...] laboratórium vezetője Halottkém dr Bózy István Alorvos dr Budai István Gondnok Killius Viktor Zita közkórház [...] Schmiedlechner Károly Alorvos dr Taschek István Gondnok Papp Béla Rákoskeresztúri üdülőtelep [...] dr Schwarcz Ede Alorvos dr Feuer György Gondnok Molnár Károly Új [...] dr Szabó János Gondnok Végh István Országos Munkásbiztositó Pénz­tár Munkáskórházii Pestújhely [...]
30. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_316. oldal)
[...] János ügyv i íazgató Fodor István igazgató Löwy Imre aligazgató dr [...] 30 28 Igazgatóság br Pásztélvi István Deutsch Albert Pet­rik Sándor Vermes [...] Brodesser János elnök Berko­vits Árpád Feuer Géza Emmerich Zsigmond Gross­mann Sándor [...] Pál br Lipthay Béla Pucher István br Ullmann György Felügyelő bizottság [...]
31. 6. rész - Lak-jegyzék • F (512. oldal)
[...] n mező u 24 Federits István szabóm VHI Rákóczy tér 18 [...] bérkocsitulajd VHI Mátyás tér 11 István csizmadia Hl Lajos u 19 [...] váczi út 1410 Feier lásd Feuer között Feiertag lásd Feyertag között [...] korcsmáros IX soroksári u 94 Feüer Antal kereskedő VE dob u [...]
32. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (628. oldal)
[...] Jenő Hell Lajos dr Molnár István Kovács Ödön Felügyelő bizottság Tarján [...] Linde Károly elnök id Böck István dr Sieder Lajos Krencsey Géza dr Gara Bezső dr Alt­mann István Felügyelő bizottság ifj Böck István Pardovics Gá­bor Marer Dezső Igazgató [...] Gálos Kálmán Szlatényi Béla Czégvezető Feuer Géza Főtitkár Bársony Oszkár Imprägnator [...]
33. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (233. oldal)
[...] S 1 óráig Gazdák Weinberger István Kulcsár Ferencz Számtisztek Leipold Tál [...] Dancz Lajos Both Adolf Szt István kórház üllői út Igazgató dr [...] di Hei czel Manó dr Feuer Náthán Alorvosok dr Teichner Lipót [...] Kohn Márk Segédorvosok dr Keresztes István dr Körmöczi Emil dr Steiner [...]
34. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (216. oldal)
[...] nevezett irgalmas mővérek 3 Szent István kórház IX üllői út Telefon [...] Manó egyetemi m tanár dr Feuer N egyet ny rk tanár [...] dr Elek Sándor dr Szegvári István dr Rosenfeld Miksa dr Davidovics [...] dr Kovács Aladár Gondnok Petzrik István Felügyelő Hollósy Lajos Kezelő König [...]
35. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • III. Hitelszövetkezetek (452. oldal)
[...] Dénes Kelemen Bernát dr Moldoványi István Pénztáros Beöröndy Béla Czégvezető Vágó [...] Náthán dr Hochstein Mór Lind­mayer István 29 Budapest VII ker polgári [...] Koncz Z Lenkey Elemér Orbán István dr Farkas Ignacz Vezértitkár Kardos [...] Könyvelő Erényi R Antal Pénztárnok Feuer Ede 37 Budapesti bankszövetkezet VI [...]
36. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • III. Hitelszövetkezetek (480. oldal)
[...] Titkár főkönyvelő Déri Károly Pénztárnok Feuer Ede Könyvelő Salzberger Árpád Budapest [...] vezérigazgató Felügyelő bizottság dr Moldoványi István Redlich Ernő dr Kovács Dénes [...] Guttmann Ádám Renhnitz Ödön Szimon István Pless Mór vezérigazgató Felügyelő bizottság [...] Károly Albecker Lipót Póttag Fuchs István Budapest I kerületi takarékpénztár mint [...]
37. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (639. oldal)
[...] Linde Károly elnök id Rock István dr Linde Frigyes Krencsey Géza dr Gara Rezső dr Alt­mann István Felügyelő bizottság ifj Röck István Pardovics Gá­bor Szalay Pál gazgató [...] Gálos Kálmán Szlatényi Béla Czégvezető Feuer Géza Főtitkár Bársony Oszkár Igazmondó [...] Igazgatóság Doat Henri elnök Bernát István Csaj­thay Ferencz Kesper Kornél dr [...]
38. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_292. oldal)
[...] Igazgatóság Kallós S Gyula Lengyel István Lengyel Károly Felügyelő bizottság dr [...] Gyérey Richárd elnök dr Dajkovich Ist­ván Gábor Antal Bogyó István dr Nagy Valér ifj dr Dajkovich István dr Lányi Márton dr Nyári [...] János Felügyelő bizottság Gáldy Nándor Feuer Géza Orbán Hugó j Locograph [...]
39. 3. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (144. oldal)
[...] S Fogalmazó segéd dr Lakat István Fogaim gyakornokok Horváth Elek Keler [...] Kálmán Huszár Péter Titkár Kanócz István Kaffka László Horváth Emil Fogaim [...] és margitfalvi JekelfalussyLaj a Szent István rend kis keresztese ministeri tanácsos [...] Gyula dr Cseh Kár dr Feuer Náthán Fogalmazó dr Téry Ödön [...] fogalmazó Titkárok Möffert János Gidófalvy István
40. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_439. oldal)
[...] út 50 Igazgatóság dr Miesner István Kőszegi István Vas Andor Kőszegi Pál Kőszeg [...] Nemes Ar pád dr Binger István Czégvezető ifj Kálnay György Park [...] u 24 Igazgatóság dr Bárczy István elnök Fráter Jenő dr Keblovszky [...] bizottság Ágotay Lajos Farkas Károly Feuer Géza Hoffmann Ottó Igazgató dr [...]
41. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (332. oldal)
[...] Mandel Pál Bedő Albert Keresztes István Hercz Jó­zsef Bemenyik Lajos Tomcsányi [...] Latinovics Géza Maiskiern Péter Vojnits István Felügyelő bizottság Fehér Miksa dr [...] Móricz Felügyelő bizottság ThuránszkyBéla Kerékgyártó István Fromhold Arthur Kovácsy Albert dr [...] bizottság Bothmiller Tiv Forrai József Feuer Géza Beke László Kaposvár fonyódi [...]
42. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (312. oldal)
Közlekedés 312 Vasutak Nagy István Poleschensky Gyula tövisi Rácz György [...] Cseke Lajos Thuránszky Béla Kerékgyártó István Fromhold Arthur Póttag dr Mezei [...] bizottság Rothmüller Tiv Beke László Feuer Gyula 31 Kaposvár fonyódi h [...] Károly Dezsényi Árpád dr Nagy István Ull­mann Venczel Stein Miklós Szente [...]
43. 4. rész - Egyesületek és körök • XV. Politikai pártklubok — politikai jellegű társaskörök (530. oldal)
[...] Czira Endre Eitner Zsigmond ifj Feuer Béla Franz I L Gál [...] Bostás Kálmán Saly Károly Bonis István Szeszlér Hugó Nóvák Nán­dor Peregriny [...] Elnök Bendzsel Károly Titkár Kovách István György Pénztáros Ilanzély János Szinészegyesület [...] id Schatz Bóbert Titkárok Haefler István Vörös István Jegyzők Szabó Mihály Géczy József [...]
44. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • I. Pénzintézetek (567. oldal)
[...] ügyvezető igazgató Bánó Dezső Dallos István Eötvös K Lajos Kapy Rezső [...] Madarász László Löblovitz Zsigmond Sterz István magyar országos bank részvénytársulat felszámolás [...] Hodossy Sándor Körösi Imre Pucher István dr Surányi Miklós Igazgatók Földiák [...] bizottság dr Kégl János ifj Feuer Béla Borbás Sándor Farkas Gyula [...]
45. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1759. oldal)
[...] Dr Halász Ferencz 36 Gróf István 37 Heiszler Jakab 38 Stelczer [...] Lajos 45 47 49 Szedlvár István 46 Farkas Lőrincz 48 Varga [...] orsz közp ta­karékpénztár 3 Gyepes István 4 Gallan István 5 Özv Bajcsányi Jánosné örök [...] 27 Karikás Mihály 29 Dr Feuer Dávid örök 31 Özvegy Fougnon [...]
46. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • C) Egészségügy (201. oldal)
[...] nevezett irgalmas nővérek 3 Szent István kórház IX üllői út Telefon [...] Manó dr egyetemi m tanár Feuer N dr egyet ny rk [...] dr Elek Sándor dr Szegvári István dr Bosenfeld Miksa dr Davidovics [...] Lipscher Mór dr Gondnok Petzrik István Felügyelő Hollósy Lajos Kezelő König [...]
47. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1808. oldal)
[...] Id Károly Pál 29 Özv Feuer tag Józs efné 30 Boheim [...] 86 Grimm Berta 90 Prém István 90 aMikács János 90 6 [...] 1 Ehrenwald Yilmos 2 Tengerdy István 3 Böck Béla 4 Ifj [...] 13 Jersich Ferencz 14 Farmathy István 15 Peterle Ferencz 16 Böszler [...]
48. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (317. oldal)
[...] Móricz Felügyelő bizottság ThuránszkyBóla Kerékgyártó István Fromhold Arthur Póttag dr Mezei [...] bizottság Bothmüller Tiv Tornai József Feuer Géza Póttag Beke László 32 [...] Károly Dezsényi Árpád dr Nagy István Ullmann Venczel Stein Miklós alelnök [...] Miksa Soós Jenő Póttagok Farbaky István Prager Tivadar A czéget jegyzi [...]
49. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (651. oldal)
[...] János Herzfeld De­zső Emmerich Zsigmond Feuer Géza Wertheim F és társa [...] C Pulman Felügyelő bizottság Böck István Husted E W r Wiedemann [...] Hermann Dedovic György dr Mile­tich István Vezérigazgató Friedfeld Mór Budapesti vezérképviselő [...]
50. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • I. Pénzintézetek (553. oldal)
[...] elnök dr Ho­dossy Sándor Pucher István dr Surányi Miklós Vavrik Antal [...] Gyula dr Hoványi Géza Berkó István Vörös László Lukács György Csarsch [...] Mayer Aurél Bichler Vilmos ifj Feuer Béla dr Keszlor Lipót Tisztviselők [...] Pető Bertalan Posch Gyula Radvány István Sándor János dr Schwarcz Miklós [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind