3. oldal, 298 találat (0,318 másodperc)

Találatok

101. 10. rész - A budapesti rendőri területhez tartozó községek • Pestszentlőrincz (2564. oldal)
[...] Ferencz üllői út 26 Hartmann István gróf Apponyi Albert u 10 [...] 1453 ban Irta Gibbon Fordította Bozóky Alajos dr 1731 1736 II [...]
102. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segéd fogalmazó ifj Bácsay [...] Foster Oszkár Madocsái József Jeszenák Ist­ván br Tolcsvai Győző Tettey Emil [...]
103. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (471. oldal)
[...] fönhatósága alatt Ügyigazgató dr Steffanits István Aligazgató Jogügyi főtanácsosok dr Sebestyén [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Steineker István Ügyészek dr Rácsay Géza dr [...] Pálos Adolf Erdős Frigyes Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Pétery [...] Enders Ödön Bakos Jenő Szentiványi István Zsoldos Jakab Kubányi Rezső Vecsei [...]
104. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (828. oldal)
[...] IX liliom u 36 Bosta István rendőr I Döbrentei u 9 Bosternák István házmester Vn Jósika u 1 [...] pap VHI zerge u 24 István Bottá segédtauár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki András czipész s VIH [...]
105. 4. rész - Egyesületek • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (495. oldal)
[...] Elnök Träger Ernő Titkár Hadnagy István Pénztáros Tihanyi Ottó Szer­kesztő Erdélyi [...] dr Auer Pál dr Egyed István Jegyzők Szalai Géza dr Sziklai [...] Elnök Petri Ottó Alelnök Eperjessy István Titkár Juhász István Jegyző Pákay Ágost Pénztárnok Mike [...] Ede Igazgató Hanusz László Tit­kár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
106. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (341. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Altigyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr ifj llácsay [...] Statisztikai tisztek Pétery Sándor Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Hevesi [...]
107. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (15. oldal)
[...] Hill Julia 1228 6 Müller István s Müller Borbála hitest 1313 [...] és Teréz 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 [...] Bauer Anna hitestársak 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...] hitest 1200 11 Pafkovits Julianna Ist­ván Jakab Vitzkovitz Magd és Bosnyakovits [...]
108. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (407. oldal)
[...] Alelnök Jentner Lajos Titkár Tornyos István Jegyző Eácz Antal Pénztárnok Klockner [...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa Zenebarátok [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...]
109. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (406. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] ny rendk tanár Budapest Eperjessy István szfőv el is igazgató Farkas [...] tanítónőképző int igazgató Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] tanár­képző int kormányzója Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...]
110. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (453. oldal)
[...] min oszt tan dr Steffanics István Jogügyi főtanácsos dr Sebestyén Emil [...] tanácsosok dr Juhász Pál dr Bozóky Kálm Ügyészek dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Alügyészek dr [...] Pálos Adolf Erdős Frigyes Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Pétery [...]
111. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (942. oldal)
[...] VI Lehel u 21 a István kádár s IH Miklós u [...] kályhás VHI fecske u 27 István máv pályaőr IH Homokos dülő [...] Bottka Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Béla orszgy képv [...] postaszolga VIH Baross u 101 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
112. 2. rész. Ház-jegyzék • A) Belterület • I. Kerület (15. oldal)
[...] Hill Julia 1228 6 Müller István s Müller Borbála hitest 1313 [...] Hang János 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 [...] Bauer Anna hitestársak 1 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...] hitest 1200 11 Pafkovits Julianna Ist­ván Jakab Vitzkovitz Magd és Bosnyakovits [...]
113. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] János kir ügyész dr Láday István kir alügyész ir Tóth Béla [...] dr Kemény Andor dr Török István kir törvényszéki bírák Bojcsek Sándor [...] Győző Keresztes Ján Jegesi Dezső Bozóky Leó Iroda s tisztek Molnár [...] Pál gr Nyáry Boldizsár Mátyus István Vörös Gusz­táv Kiss István Baranyay Béla Grund József Számtisztek [...]
114. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (561. oldal)
[...] Sándor Jegyző Bursics Ernő Pénztárnok Bozóky Endre Elle­nőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szerkesztő dr Szőts [...] u 12 Igazg dr Apáthy István dr Angyal Pál Titkárok dr [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Ludwig Bezső Sociál [...]
115. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (247. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos István siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] Segédlelkész Valnicsek Béla Hitoktatók Stacke István Farkas László 7 Budapest Margit [...]
116. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (474. oldal)
[...] Aladár Baár József Főjegyző Frecot István Jegyzők Király Kálmán Galamb Ödön [...] dr Auer Pál dr Egyed István Jegyzők Szalai Géza dr Sziklai [...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József dr [...] Kornél Igazgató Hanusz László Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
117. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (862. oldal)
[...] jegyzék B ürgerme is ter Bozóky Bozóki István vasöntő s VILI Mátyás tér [...] 11 Mihály mav hivatalnok VH István út 22 Sándor bérkocsis s [...] 1 Bossányi alatt is Bozsányi István magánzó VH Erzsébet körút 21 Bozsár István zenész IV képiró u 6 [...]
118. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_310. oldal)
[...] szak Toldy Ernő dr Senyey István tanácsjegyzők Közegészségügyi szak Tel J [...] Sándor főpénztáros Kezelési szak Zsinkó István Fent Nándor Holló Samu segédhivatali [...] 51 Horti Géza cs Daktay István adóhivatali főszámtanácsosok dr Tur­chányi Endre [...] 50 91 Ügyigazgató dr Steinecker István min tan Jogügyi főtanácsosok dr Bozóky Kálmán dr
119. 4. rész - Egyesületek és körök • XVI. Sport-egyesületek (575. oldal)
[...] Igazgató Hanusz László Titkár dr Bozóky Ádám Pénztáros Nyárády Béla Ellenőr [...] elnök Váli Gábor Társelnökök Yarga István Szabó Gyula Titkár Gadácsy Antal [...] ifj Wéber József Titkár Fritz István Pénztáros Haszmann Márton Ellenőr ifj [...] dr Meixner Emil Könyv­tárnok Yajnóczky István Középponti katholikus kör IY molnár [...]
120. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (550. oldal)
[...] Csitáiy Béláné Ügyvezető igaz­gató Havas István Ügyész dr Kozma Jenő Orvos [...] Sajó Sándor Titkár ifj Eperjessy Ist­ván Pénztárnok Jakabovits János Ellenőr Mike [...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József dr [...] Igazgató Hanusz László Titkár dr Bozóky Ádám Pénztáros Nyárády Béla Ellenőr [...]
121. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (551. oldal)
[...] Sándor Jegyző Bursics Ernő Pénztárnok Bozóky Endre Elle­nőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szerkesztő dr Szőts [...] u 12 Igazg dr Apáthy István dr Angyal Pál Titkárok dr [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Ludwig Bezső Sociál
122. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (164. oldal)
[...] János Beischer Aurel GligorescuÁg Petz István Juhász Ignácz Szigeti Elek Buzitska [...] Fer Szuly Gyula Dlopolszky Laj Bozóky Kár Wohlrath Bikárd Bleszkányi Géza [...] Hell Béla Balogh Gusztáv Gremsberger István Jovánovics György Hobián János Számtisztek [...] Kosz­terschitz József Oláh Elemér Óváry István Melczner Jenő Elemy Károly Képes [...]
123. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (459. oldal)
[...] IV Kaplony­utcza 7 Elnök Zsembery István dr Főtitkár Hindy Zoltán dr [...] Elnök Graul Ernő Alelnökök Antony István Tomcsányi Gyula Titkár Földváry Imre [...] Alelnök Mende Valér FőpénztáBÉs Tolnay István Főtitkár Pivny Aladár Titkár Eckhardt [...] Kornél Igazgató Hanusz László Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...]
124. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • B (2_138. oldal)
[...] erdőtauácsos n Batthyány­utcza 67 69 István Botka déli vas főell I alkotás u 11 István Botka magánzó VI gr ZichyJenő [...] m Kispest üllői út 89 István báró államtitkár V Honvéd u 1 István dr járásbiró V Falk Miksa [...] ezredes IX Ferencz krt 40 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
125. 4. rész - Egyesületek és körök • XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök (513. oldal)
[...] Dezső Titká­rok Szabó Imre Sulyok István Főjegyző Szent­györgyi Ede Gondnokok Szalay [...] Auer Pál Főjegyző dr Egyed István Pénztáros dr Walter Károly Ellenőr [...] Elnök Petri Ottó Alelnökök Eperjessy István Sajó Sándor Titkár Juhász István Pénztárnok Jakabovits János Ellenőr Mike [...] Ede Igazgató Hanusz László Tit­kár Bozóky Adám Pénztáros Nyárády Béla Ellenőr [...]
126. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1116. oldal)
[...] honvédőrnagy I országház u 8 István Botka déli vas ellenőr I [...] kalauz VIH József u 67 István magánzó IV Semmelweis u 4 [...] VUI práter u 25 Bottyán István fényező X Simor u 4 István raktárnok V váczi út 70 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
127. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (360. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Droliobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Bácsay Géza Joggyakornok dr Steineker István Irodaigazgató br Braunecker Armánd Irodatisztek [...]
128. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (350. oldal)
[...] ír Viola Iuire dr Simonyi István Orr és gégegyógyászati li linika [...] dr Arányi Aladár dr Polgár István dr Tasnády Béla dr Gál [...] Kálmán Kiadó hiv vezető Szedlacsek István Rk lelkész Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária Budapest íiiigyalí őldi m [...]
129. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (167. oldal)
[...] Gligorescu Ágost Újhelyi Sándor Peez István Blabunka Gyula Mathes J Juhász [...] Fer Szuly Gyula Dlopolszky Laj Bozóky K Markó Vendel Wohlrath Richárd [...] Papp György Kovács Ignácz Tillmann István Faludi Károly Mayer Béla Pamlényi [...] Hell Béla Balogh Gusztáv Gremsperger István Jovánovics György Au­talffy Sándor Filó [...]
130. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (230. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Szép Lajos 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György
131. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_290. oldal)
[...] dr Battliyány Strattmann László dr Bo­zóky Géza dr Buday László dr [...] ecsey József Aurél dr Zsemberv István Felügyelő bizottság dr Menyhárt Gáspár [...] Somssich Tihamér Nagy Ala­dár Badványi István Czégvezető Szerencsi Károly Székely Aladár [...] út 94 Igazgatóság dr Győry István elnök Molnár Dezső Szentistvány Béla [...]
132. 1. rész • B) Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nem-zeti és művészeti egyesületek (1_186. oldal)
[...] Diszelnökök herczeg Hohenlohe Károly Haller István Elnök Pálházy József Igazgató Szábel [...] József Jegyző d r Lajti István Pénztárnok dr Császár Ernő Szerkesztő [...] Szentkereszty Zsigmond földbirtokos és Bakonyi Ist­ván vegyészmérnök Titkár és pénztáros Beüss [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő dr Baránski Gyula [...]
133. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (537. oldal)
[...] Ödön Jegyző Bursics Ernő Pénztárnok Bozóky Endre Elle­nőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szerkesztő dr Szőts [...] u 12 Igazgatók dr Apáthy István dr Gaal Jenő Titkárok dr [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Ludwig Bezső Sociál
134. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_252. oldal)
[...] László Irodafőigazgató Thoma Miklós Telekkönywezetők Bozóky Leó Csala Károly Tármay Pál [...] 114 85 Elnök dr Moldovány István Birák Borszéky Ákos dr Pálffy [...] jeli felruh tvszéki tanácselnök Zakariás István Bigner József IH csop ós [...] bírák dr Schernhardt János Patay István dr Fehér Róbert dr Publik [...]
135. 3. rész • A) Országgyűlés (251. oldal)
[...] Bá­kóczi út 57 Liptótarnócz Bene István Sepsiszentgyörgy VHI Pannónia szálló Sepsiszentgyörgy [...] la Solt Pest várm Bernát István Gömör vármegye Bimaszombat IX üllői [...] Bonyha Kis Küküllő várm Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
136. 3. rész • A) Országgyűlés (245. oldal)
[...] Képviselőház A képviselőház tagjai Adamovits István Bács Bodrog vm Báestóváros VJLI [...] Bá­kóczi út 57 Liptótarnócz Bene István Sepsiszentgyörgy VHI Pannónia szálló i [...] a Solt Pest várm Bernát István Gömör vármegye Bimaszombat IX üllői [...] III ker IH Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
137. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] dr Ka­tona Lajos dr Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Lajos dr Szigethy Lajos Svoboda István dr Tolnai Vilmos dr Tóth [...] Zolnai Gyula Óraadó tanárok Dávid István Virág Oszkár Lovas Imre Tornatanár
138. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (331. oldal)
[...] Fináczy Ernő egyet tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Ka­tona Lajos Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...]
139. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (236. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György 7 Budapest Margit [...]
140. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (15. oldal)
[...] Erzly József 1698 5 Peitl István és Paula 1643 6 Nóvák [...] u 84 1226 6 Müller István s Müller Borbála hitest 1313 [...] Hang János 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 [...] Bauer Anna hitestársak 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...]
141. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_96. oldal)
[...] 1 tagja és a Szent István Akadémia főtitkára Dr Szladits Károly [...] kir udv tan a Szent István Akadémia rendes tagja Dr Navratü [...] ny r tanára a Szent István Akadémia r tagja Nyugalmazott ny [...] a magyar büntetőjog magántanára Dr Bozóky Ferencz a statisztika elméleti magántanára [...]
142. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (277. oldal)
[...] Antal dr Vincze József Hársing István Mátrai János Vajnóczky István A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinuxna [...] Pesován Ambras Szabó Mihály Simig István Jankó vi ch Ferencz I [...] Jusztin helyettes főnök Dobay Pius Bozóky Ödön Baranyay Dömötör Vénn Jakab [...]
143. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_40. oldal)
[...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária Elemi leányiskola és kisdedóvó [...] Paula Vakok országos intézete VH István út 95 Tel Józs 91 [...] nevezett apáezák Sacré Coeur Vn István út 75 Főnöknő Mater Zanfal [...]
144. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1329. oldal)
[...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] földbirt VH sip u 5 István kifőzés U váczi út 18 [...] munkás telep IV sz isk István betűszedő VHI fhg Sándor tér 4 István hivatalnok VIH köztemető u 25 [...]
145. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_456. oldal)
[...] I Attila u 67 Igazgatóság Bozóky Emil Gáthy Fülöp Tuduk Tivadar [...] kereskedelmi részvénytársaság V gr Tisza István u 20 Tel T 262 [...] T 213 18 Igazgatóság Bruchsteiner István Faludi Gábor Kell Jenő Török [...] Sugár Imre Sugár Dénes Sugár Ist­ván dr Buday Károly Pásztor Kálmán [...]
146. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály helyettes Walter [...]
147. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1066. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] orvos Vili Jozsef u 27 István Bozóki máv alk VI Szondy [...] 34 Bozsán József magánhiv VH István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...]
148. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (268. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Rosos István nrurakereszturi apát Csekó Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] dr Demkovits Ágoston Hitoktatók Stacke István Szokoly Antal 7 Budapest Margit [...]
149. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1165. oldal)
[...] honvédőrnagy I országház u 8 István Botka déli vas ellenőr I [...] kalauz YIH József u 67 István orsz képv IY Semmelweis u [...] VIH óriás u 25 Bottyán István építő m YIH Flór u [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
150. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (308. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Ka­tona Lajos Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...]