298 találat (0,280 másodperc)

Találatok

1. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (223. oldal)
[...] Antal Prokescb Antal Kanyó Sándor Bozóky István Laumann József Jegyző Józsa Mihály [...] Kugler József Schlosser József Kren István Tanácsjegyző Belgrády Miklós Kezelőtiszt Kamocsay Endre írnokok Bignió István Kelndorfer Károly Hivatalnokok Kóródi Péter [...] Parall Ferencz Breslmayer Gyula Rosenbaum István Jegyző Prohaszka Ferencz Tollnok Szigethy
2. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (161. oldal)
[...] s h aligazgató Segédhivatalok Igazgató Bozóky István 1 Iktató hivatal Irodatisztek Weisz [...] Ferencz Tisztek Pollák György Mayerffy István Tóth Mih Nyilvay György Fehér [...] oszt tan Kormányképviselők br Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István Ribáry József Tagok dr Barsi [...]
3. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (173. oldal)
[...] czimz számtanácsos Takács Zsigmond Dániel István Leiszter Fer Szilágyi Ágoston Melléky [...] Irodatiszt Koch Károly Segédhivatalok Igazgató Bozóky István 1 Iktató hivatal Irodatiszt Weisz [...] Sándor Tisztek Pollák György Mayerffy István Mocsáry Józ ef Kovács Ferencz [...] Szontágh Pál Táborszky Ottó Tisza István Vajkay Károly Vargha Gyula Vavra [...]
4. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (2219. oldal)
[...] u 31 Bosán Henrik cserépfedő István út 7 Bosánszkv Lajos kovács [...] munkás Apponyi Albeit u 26 Bozóky István timár segéd Árany u 1 [...] gyár u 43 Zsigmond füszerkeresk István út 2 Böhmisch Jakab asztalos [...] Lőwy u 10 Fülöp ruhakeresk István tér 24 István szabó Deák u 22 Jenő [...]
5. 2. rész. Budapest székesfőváros házjegyzéke • I. Kerület. (Vár, Tabán és Krisztinaváros) (42. oldal)
[...] u 30 2520 3 Lovas István és neje 2388 4 Narczis [...] tér 4 2386 8 Pázmándy István 2523 9 Fazekas tér 3 [...] Kanyó Sándor 2720 2721 23 Bozóky István 2669 24 Özv Berner Józsefné [...] Takács Sándor 2862 41 Belczinger István 2845 42 Lenner Adolf 2861 [...]
6. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_155. oldal)
[...] Miklós Ferencz Nagy Ferencz Nagy István Németh József Póser István Rácz Sándor Sajó János Schlosser [...] Keömley Nándor Maródy József Nóvák István dr Oberschall Viktor O Egan Viktor Pfeiffer István Poser István Pálfy József dr Bassay Károly [...] Sándor dr Sag­müller József Hamar István Juhász István dr Kazay László dr Lampel [...]
7. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (218. oldal)
[...] ferenczrendi áldozár Segédlelkészek Schmidt Fulgentius Bozóky Ödön Bozóky Szende szt ferenczrendi áldozárok 7 [...] Plébános Tóthfalussv Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos 15 [...] Károly Segédlelkészek Eadics Gyula Stacke István Sag­müller József 16 Budapest Kőbánya [...] Preszeller Ferencz Magasi Antal Szabó István Kósa István Egyetemi hittanhallgatók II éves Margorin [...]
8. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (186. oldal)
[...] fő u 62 Főnök Sikircevic István Zárda főnök és plébános helynök Yijle Sámuel Káplánok Schmidt Fulgens Bozóky Ödön Kaizer Nándor 8 Tabáni [...] Kár Káplánok Turinits Sebestyén Márton István Hitoktatók Római katholikusok A budai [...] Ville Sámuel zárda főnök plébános Bozóky Ödön Schmidt Fulgens Kaiser Nándor [...]
9. 1. rész • E) • XIII. Műépítészek • XIV. Orvosok (1_655. oldal)
[...] ig Tel L 992 86 Bozoky István VIII Rökk Szilárd­utcza 19 rendel [...] II Margit krt 3 Csapody István fejéregyházi I Krisztina krt 141 [...] I Hertelendy u 8 Csema István IV városház u 10 Tel [...] Tel J 306 33 Czukor István V Lipót krt 20 Tel [...]
10. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (194. oldal)
[...] Izraelita siketnémák országos intézete VŐ István út 7 és Bethlen tér [...] városmajor u 31 Igaz­gató Szőke István Tanítónő Szőkéné Stern Janka Tanítók [...] Vajda Pál Vándory József Sze­kér István dr Bosenberg Ede dr Bozóky Endre Martin Konrád Simkó József [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 8 VL ker polgári
11. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_165. oldal)
[...] 50 91 Ügyigazgató dr Steffanits István h államtitkár Miniszteri tanácsos dr Steineker István Jogügyi főtanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bá­csay Géza dr [...] Sándor dr Szőnyi Gyula Sajóhelyi István Ministeri fogalmazók dr Kádas Karoly [...] dr Szőllősy Zoltán Beosztva dr Bozóky Ferencz egyet m tanár Statisztikai [...]
12. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (269. oldal)
[...] Rendes tanárok Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Gyulai Ágost dr [...] Igazgató Kecsenovics Pál Tanárok dr Bozóky Endre Búzás István dr Gáspár Elek Greifel György [...] dr Schnabl Bóbert dr Varjas István Wirth Gyula Hittanárok Horváth József [...] dr Corzan Arendano Gábor Bucsy István Eberling József Fialowski Lajos Glasz [...]
13. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_156. oldal)
[...] dr Horváth Károly IV Jeszenszky István dr Kontra Aladár Lázár Ferencz [...] Jenő dr Végh Gyula Viczián István dr K Virágh Andor Állandó [...] Tagok dr Avarffy Elek dr Bozóky Adám Kirchner Béláné Kontra Aladár [...] dr Avarffy Elek dr k Bozóky Ádám Kirchner Béláné Möhr Henrik [...]
14. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1016. oldal)
[...] IV Királyi Pál u 9 István máv pályaőr IB Homokos dülő [...] Bottka Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt YIH aggteleki u 17 István déli vas ellen I Schwartzer [...] postaaltiszt VHI Baross u 102 Bozóky 1 Batyik Bozóky alatt is Boz óky Bozóki [...]
15. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (201. oldal)
[...] 2 A következő kinevezett hitoktatók Bozóky Géza Czenner Lajos Juracsek Alajos [...] Vida János Bö­schatt Fer Milakovszky István Márkhot József Székesy Ján Stacke István Szimóly Gusztáv Kaizer Ferdinánd Bozóky Ödön Majzon Irén Barcza Bernát [...]
16. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1242. oldal)
[...] postatiszt VHI aggteleki u 17 István Botka déli vas főellenőr I [...] kalauz VHI József u 67 István orsz képv IV Semmelweis u [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...] n fhg Albrecht út 31 Bozóky Bozóki Imréné özv földb VH [...]
17. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (499. oldal)
[...] Kováts Alajos Alelnök dr Ko­váts István Titkárok Major János dr Tarján [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...] Ödön Jegyző Trajtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngéríi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...]
18. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (219. oldal)
[...] lelki igazga­tója Kaizer Nándor Káplánok Bozóky Szende és Bozóky Ödön Hitoktatók Volk Flavián Bobár [...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX üllői út Főnöknő [...]
19. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_153. oldal)
[...] dr Baranski Gyula dr Bárczy István dr Bársony Elemér Bartha Albert [...] Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brezowsky Emil dr [...] Dezső Bonlegner József dr Csefkó István Csilléry András dr Czigány Sándor Dániel István Deér Endre dr Demény Károly [...]
20. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (205. oldal)
[...] Plébános Tóthfalussy Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Karnagy Göndöcs István 15 Ó Buda III Lajos [...] Preseller Fer Magassy Antal Szabó István Kósa István I éves tanárjelöltek Andor Károly [...] pásztorról cz apáczák lelki igazga­tója Bozóky Szende Káplánok Kaizer Nándor Meidinger [...]
21. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] Antal Ellenőrök Pfeiffer Manó Bató István Bussay Kálm Zettel János Saly [...] dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Ferencz Mikulich [...] Károly Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Holzschuster Ántal Swaton Ágoston Hivatalnokok [...]
22. 3. rész • A) Országgyűlés (231. oldal)
[...] VIII Csepreghy u 1 Barlovics István V Yadászkiirt szálló Bénák Károly [...] IV Angol királynő szálló Kovácsevics István Krajacz László IV Teréz körút [...] József VIII Pannonia szálloda Popovics István YI Andrássy út 45 Popovics [...] bizottság Berzsenyi Jenő Bittó Dénes Bozóky Árpád Csépán Géza Csincsek Flórián [...]
23. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (302. oldal)
Közlekedés 302 Vasutak Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] Miklós Zeller Albert Czóbel Béla István Mathisz Nándor Feldl István Bichter Victor Halmágyi Endre Számtiszt [...] Antal Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Lesska Kár Ellenőrök Hann Adolf [...]
24. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (285. oldal)
[...] Igazgató Czike Ferencz Tanítók Ambrus István Element Alajos Gergely István Frimel János Oberg János Ehrlich [...] Sziklás Adolf Gyuris Géza Béti István Erdős Adolf Bartos Gyula Szilágyi [...] Huszti József Tamás Antal Szabó István Nagy Sándor Nádos Kálmán Endre [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos
25. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (322. oldal)
[...] Pudler Béla Boda János Básky István Szemere Oszkár Mikullicli Géza Lengyel [...] Sándor Gyula Tatárka Antal Szerényi István Zsoldos László Hivatalnokok Németky Ernő [...] Scheldt Henrik Jónás Emii Matheidesz István Kammermayer István Palotai Árpád Steiner Benő Zahumenszky [...] Ügyosztályvezető Schuszter Zsigmond főellenőr Főellenőrök Bozóky Bonaventura Hann Adolf Boch Ödön [...]
26. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (228. oldal)
[...] Thold József Sátori Jakab Rózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarez József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lillek István Schneider Árthur Gervay Károly Besenbeck [...] Travnicsek Ede Babik József Bató István Hivatalnokok Brunner István Zettel János Pribis Ferencz Némethy [...]
27. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (293. oldal)
[...] Némethy József Müller Sándor Enyetér István Uray Endre Beliczay János Számtisztek Szabó István Fischer Sal Waigand Ká­roly Gábel [...] Albert Czóbel Sándor Czóbel Béla István Matliisz Nán­dor Feldl István Bichter Victor Halmágyi Endre Számtiszt [...] Laj Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Ellenőrök Hann Adolf Holzschuster Antal [...]
28. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (272. oldal)
[...] Benke Elemér felügyelő Ellenőrök Bató István Bussay Kálm Zettl János Saly [...] dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Ferencz Keleti [...] Urbányi Gusztáv Ellenőrök Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Holzschuster Antal Inczédi Gyula Reitz [...]
29. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (301. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 21 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...] György máv felügyelő Gondnok Habai István bankhivatalnok Egyháztanács III Ref egyház [...]
30. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (304. oldal)
[...] Főellenőr Piliczár Lajos Ellenőrök Bató István Zettl János Babits János Franki [...] Irodatiszt Jónás Emil Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Fer Keleti [...] Antal Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Gervay Ká­roly Sesska Károly Bezucha [...] Holluby Arthur Kunz Gyula Harnischfegger István Számtiszt Kuffrik Antal C Kereskedelmi [...]
31. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_265. oldal)
[...] Horváth Andor Eppinger Berta Kreis­ler István Faárusitó részvénytársaság Holzverschleiss Actiengesellschaft VI [...] Tel 184 84 Igazgatóság Grün István Reiner Samu Reiser Sándor Fabehozatali [...] 24 Tel 57 33 Igazgatóság Bozoky Emil Gathv Fülöp Szegő La­jos [...] Alberti Rezső Demény Bezső Zombory István Czégvezetők Grosz Bernát Fairbanks mérleg [...]
32. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (357. oldal)
[...] nővér Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér Angyalföldi orsz [...] János ny főgvmn igaz­gató Dzubay István máv főellenőr Garancsy Mihály főv [...] Benő Segédlelkészek Marjay Károly Benkő István Hitoktatók Victor János Kiss Áron [...]
33. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Szt Szivről nevezett apáczák VII István út 75 Főnöknő Scliaffgotsch Mária [...] Innocentia 98 testvér 12 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 23 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 24 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István
34. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (436. oldal)
[...] Tagok gr Andrássy Gyula Bárczy István Benczúr Gyula Hauszmann Alajos gr [...] János kir tan Gondnok Winter István Ellenőr Kis Tamás dr Tiszt [...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István Kléh István Quittner Zsigmond dr Morzsányi Károly [...] tanácsosok dr Juhász Pál dr Bozóky Kálm Ügyészek dr Bácsay Géza [...]
35. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (330. oldal)
[...] Gottlieb József Vértes József Feldl István Hosszú Antal Bessenyei Dániel Hrabovszky [...] Hazai János Leitner Vilmos Bózsa­hegyi István Bende Ferencz Greth Géza Balogh [...] Scheidt Henrik Jónás Emil Matheidesz István Kammermayer István Palotai Árpád Steiner Benő Zahumenszky [...] Ügyosztályvezető Schuszter Zsigmond főellenőr Főellenőrök Bozóky Bonaventura Hann Adolf Roch Ödön [...]
36. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (276. oldal)
[...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] kórházban Gramantik Ágoston a Szt István kórházban Karnagy Heimich Rezső 14 [...] szegényház tér 8 Plébános Nóvák István Segédlelkészek Valnicsek Béla Marczinka Imre dr Pompéri Aurél Karnagy Göndöcs István 16 Ó Buda III Lajos [...]
37. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (268. oldal)
[...] ár József Ulrich Adolf Drajkó István 10 VI ker Bajnok utczai [...] Benke Elek Fodor József Pastinszky István 14 VII ker fflurányi utczai [...] Brantner Albin Kempf Lajos Bonts István Gyulányi István Jan­ sek Ernő Yaszkó György [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...]
38. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (278. oldal)
[...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] kórházban Gramantik Ágoston a Szt István kórházban Karnagy Erney József 14 [...] szegényház tér 8 Plébános Nóvák István Segédlelkészek Valnicsek Béla Marczinka Imre dr Pompéri Aurél Karnagy Göndöcs István 16 Ó Buda III Lajos [...]
39. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (235. oldal)
[...] Választmányi tagok Bondy Ádám dr Bozoky Istv Eicskey Lajos Budai József Eckermann Ede Fromann István Hampel Sándor Hochholczer Károly Kanyó [...] Hugó dr Richter Károly Rosenbaum István Sárkány Ignácz Simon Imre Strausz [...] Róbert pénzt tiszt Naplóvezetők Kovách István György pénat tiszt és Komlóssy [...] Számsegéd Nagy Sándor Számgyakornok Kormely István 16
40. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (493. oldal)
[...] Donászy Ferencz Jankovich László Illés István Főtisztek Unger Gyula Heiszer István Kovács József Biró Ferencz Török [...] Privigyei Emil Vermes Imre Stibricz István Kenderesi Gyula Lubik Zoltán Vörös [...] Számvizsgáló Péterffi Áron Számellenőrök Németh István Haluska Lajos Számtisztek Kohaut Bezső [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza dr [...]
41. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (399. oldal)
[...] számvizsgáló Péterfíy Aron szám­ellenőr Németh István számtiszt Eisenbeck M Károly számgyakornok [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István 3 és intézmények Irodatisztek Werner [...] dr Juhász Pál Alügyészek dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza Segédfogalmazók [...]
42. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos­ 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
43. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (350. oldal)
[...] Perignatz Innocentia 100 nővér Szent István kórház IX gyáli út Tel [...] nővér Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér Angyalföldi orsz [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató Ulicsák Béla Éneklész Bronzé [...]
44. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (353. oldal)
[...] Pál Tanitók Nemes Zsigmond Pártényi István Korda Sámuel Müller Imre Bilek [...] u 27 29 Igazgató Moussong István Tanitók Haekl Lajos Székely Lajos [...] Károly Tanitók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...]
45. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Károly Tanitók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]
46. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_51. oldal)
[...] dr Szemlér Lőrincz dr Zsédely István dr Bálint Andor dr Bácz [...] Károly Spatz Lipót Telekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Csala Károly Ideiglenesen kirendelve [...] Gyula dr Matavovszky Ala­dár Zakariás István Olasz Károly Patay István tábla­bírói c és j dr [...] Griell Jenő Valentin Károly Szabó Ist­ván Koritsánszky József dr Bán József [...]
47. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (360. oldal)
[...] Bakonyi Ödön Szétsi Mihály Yogyeraczkv István Gyári iparos tanoncziskolák 1 II [...] Károly Tanítók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Igazgató Walter Károly Tánárok Havas István László Albert Medveczky Lajos dr [...]
48. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (385. oldal)
[...] Géczy Gyula szám­ llenőr Németh István számtiszt VIII Anyakönyvi hatóságok Anyakönyvi [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Bácsay Géza [...]
49. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (239. oldal)
[...] Polgár Jenő Hoffmann Oszkár Benedicty István Windisch Imre Hivatalnokok Specht Ede [...] Gyula Gábel Yilmos Számtisztek Szabó István Waigand Károly B H d [...] Thold József Sátori Jakab Bózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarcz József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lilleklstv Schneider [...]
50. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (255. oldal)
[...] Segédmérnök Zoltán Arthur Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] és Báth Aladár Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kiihlburger Béla Zahumenszky Ferencz Radimeczky [...] PiliczárLaj Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Lesska Károly Holzschuster Antal Swaton [...]