5. oldal, 298 találat (0,249 másodperc)

Találatok

81. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Morvay Győző Tanárok dr Baláss István Csernay József Fallen­büchl Tivadar Kmetykó [...] Mátrai Jánost Helyettes tanárok Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...]
82. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (376. oldal)
[...] J Gyula Tit­kár Jegyző Kereszty István Pénztáros Könyvtárnok Dombay Arthur Országos [...] Elle­nőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egyesület I Labancz [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Ádám Szalay Győző Gazda Seith [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (347. oldal)
[...] Alajos Nagy László és Mészáros István Írnokok VII kerületi állami anyakönyv­vezetőség [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanitsu István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Rácsay Géza [...]
84. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (352. oldal)
[...] Gyulai Pál Haraszti Gyula Hegedűs István Heinrich Gusztáv Her­czeg Ferencz Jakab [...] Ábrányi Kornél Ambrus Zoltán Bársony István Bodon József Rimaszombat Bulla János [...] Pap Zoltán Pékár Gyula Petelei István Maros Vásárhely Kolozsvár Pósa Lajos [...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...]
85. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • B (752. oldal)
[...] IX üllői út 87 Boszrucker István kőm pallér VIII Baross u [...] munkás IX Ferencz körút 26 István Botha malommunkás V váczi út 100 István Bottá irodatiszt I fehérvári út [...] munkás VI csángó u 12 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
86. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (427. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] int orsz szakfel­ügyelője Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] r tanár Budapest Dr Székely István udv tan tud egyet ny [...] tanárképző int kormányzója Budapest Orosz István ev ref tanitóképző int igazg [...]
87. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (180. oldal)
[...] dr Oláh Béla dr Csapodi István Tanítónők Staudinger Zsófia Ujházy Irma [...] Alajos dr Bokor József Búzás István Ekkert Antal Garai Ede dr [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 7 VL ker polgári [...] rk liv Göll János Gulyás István Hart­berger Gusztáv Horcsik Kálmán Hubacsek [...]
88. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály Walter Károly [...] Bábel Rezső Beky Dezső Kende István Pilathy Béla Blahó Ede Vágó [...]
89. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] 23 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér 25 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...] Danilovich Elek curiai biró Dzubay István máv ellenőr Garancsy Mihály min [...]
90. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_91. oldal)
[...] Ferenczi Zoltán Gárdonyi Géza Géczy István Harsányi Kálmán Havas István ifj Hegedűs Sándor Herczeg Ferencz [...] Endre Szabóné Nogáll Janka Szathmáry István Szávay Gyula dr Szávay Zoltán [...] tud egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] ny miniszter egészségtan tanár Bernáth István a Magyar Gazdaszövetség elnöke köz­gazdaságtani [...]
91. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (332. oldal)
[...] Lajos orsz képviselő Alelnökök Samu István tanár és Herczfeld L Lajos [...] Védnök Ludwigh Gyula Elnök Blnzsek István H elnök Nagy István Alelnökök Váry József Gyur­kovich Henrik Titkár Beretka István Jegyző Árendás Péter Pénztáros Németh [...] Lajos dr Ludwigh János Tit­károk Bozóky Ádám dr Bartha Oszkár Pénztá­ros [...]
92. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (388. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István kanonok az erdélyi r k [...]
93. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (431. oldal)
Társas egyes 431 Tűzoltó egyes István Ellenőrök Tóth Imre Hubert Jakab [...] Béla dr Kozma Jenő dr Bozóky Ádám Gazda HanuszLászló Könyvtáros Szemler [...] Pénztárnok Jáhn János Ellenőrök Tornyos István és Wittmann József Gazda Polifka [...] Bóna u 27 Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
94. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság. (188. oldal)
[...] Strohmayer Károly Varró Sámuel Eszényi István Drechsler Miksa Jülek János Holndonner [...] Szász Lajos számvizs­gálók Faludi Károly Bozóky Károly Bitay Sándor Balogh Gusztáv [...] Melczner Jenő Lehóczky Ferencz Laszy István számtisztek ül Adó és jövedéki [...] p ü tan Beosztva Hantosy István Róbel Román Teörök Lajos számvizsgálók [...]
95. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (898. oldal)
[...] 1 Bottá alatt is Bota István kádár s DI Miklós u [...] varrónő IX bokréta u 22 István máv pályaőr III homokos dülő [...] H Margit rakpart 50 Botba István vasúti hivatalnok I Mészáros u [...] orvos IX soroksári út 56 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
96. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (861. oldal)
[...] I alkotás u 3 Bosternák István czipész m VB Jósika u [...] IX Ferencz körút 43 Boszrucker István magánzó losonczi u 13 a [...] házgondnok VIB zerge u 24 István Bottá tanár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
97. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (164. oldal)
[...] Akter Sánd Gligorescu Ág Petz István nagyajtai Kovács Gyula Kheim Nándor [...] Laj Barczán Sándor Zdra­hál Gyula Bozóky Kár Wohlrath Bikárd Bleszkányi Géza [...] Lüske Lajos Mayr Ottó Andreánszky István Széli István Brink­mann Sándor Niemann Vilmos Schillinger [...] Pap Elek Koczián Sámuel Bajza Ist­ván Szabó Imre Zárday József dr [...]
98. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (405. oldal)
[...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa IV [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...] dr Szadovszky József Igaz­gató Hirsch István Ügyész dr Bánrévy Ferencz Titkár [...]
99. 10. rész - A budapesti rendőri területhez tartozó községek • Pestszentlőrincz (2564. oldal)
[...] Ferencz üllői út 26 Hartmann István gróf Apponyi Albert u 10 [...] 1453 ban Irta Gibbon Fordította Bozóky Alajos dr 1731 1736 II [...]
100. 3. rész • A) Országgyűlés (239. oldal)
[...] b t t Alelnökök Eakovszky István kamarás b 1 1 Návay [...] Thorotzkai Miklós Vertán Endre Zlinszky István A képviselőház tagjai Ábrahám Dezső [...] VHI József u 2 Adamovits István Bács Bodrog vm Bácstóváros VII [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]