5. oldal, 298 találat (0,166 másodperc)

Találatok

81. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály Walter Károly [...] Bábel Rezső Beky Dezső Kende István Pilathy Béla Blahó Ede Vágó [...]
82. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (376. oldal)
[...] J Gyula Tit­kár Jegyző Kereszty István Pénztáros Könyvtárnok Dombay Arthur Országos [...] Elle­nőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egyesület I Labancz [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Ádám Szalay Győző Gazda Seith [...]
83. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_91. oldal)
[...] Ferenczi Zoltán Gárdonyi Géza Géczy István Harsányi Kálmán Havas István ifj Hegedűs Sándor Herczeg Ferencz [...] Endre Szabóné Nogáll Janka Szathmáry István Szávay Gyula dr Szávay Zoltán [...] tud egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] ny miniszter egészségtan tanár Bernáth István a Magyar Gazdaszövetség elnöke köz­gazdaságtani [...]
84. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] 23 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér 25 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...] Danilovich Elek curiai biró Dzubay István máv ellenőr Garancsy Mihály min [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (388. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István kanonok az erdélyi r k [...]
86. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (978. oldal)
[...] jegyzék Biene nfeld Both Bott István máv pályaőr III Homokos dülő [...] 6 Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt [...] molnár V visegrádi u 105 István déli vas ellenőr I Mészáros [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
87. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság. (188. oldal)
[...] Strohmayer Károly Varró Sámuel Eszényi István Drechsler Miksa Jülek János Holndonner [...] Szász Lajos számvizs­gálók Faludi Károly Bozóky Károly Bitay Sándor Balogh Gusztáv [...] Melczner Jenő Lehóczky Ferencz Laszy István számtisztek ül Adó és jövedéki [...] p ü tan Beosztva Hantosy István Róbel Román Teörök Lajos számvizsgálók [...]
88. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (382. oldal)
[...] 120 09 Járásbirák dr Talabér István Hoffer Mihály dr Petz István Déry József Münster Ferencz dr [...] Elek Csuka Lajos Telekkönyvvezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] Csipkay Emil Andor dr Ridly István Zsédely István Fekete Jenő Reich Péter Kornél [...]
89. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (431. oldal)
Társas egyes 431 Tűzoltó egyes István Ellenőrök Tóth Imre Hubert Jakab [...] Béla dr Kozma Jenő dr Bozóky Ádám Gazda HanuszLászló Könyvtáros Szemler [...] Pénztárnok Jáhn János Ellenőrök Tornyos István és Wittmann József Gazda Polifka [...] Bóna u 27 Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
90. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (332. oldal)
[...] Lajos orsz képviselő Alelnökök Samu István tanár és Herczfeld L Lajos [...] Védnök Ludwigh Gyula Elnök Blnzsek István H elnök Nagy István Alelnökök Váry József Gyur­kovich Henrik Titkár Beretka István Jegyző Árendás Péter Pénztáros Németh [...] Lajos dr Ludwigh János Tit­károk Bozóky Ádám dr Bartha Oszkár Pénztá­ros [...]
91. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (280. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Tocsek Helén Óraadó tanárok Karkis István Oberolly János C Elemi iskolai [...] Thuránszky Iréu Rendes tanárok Karkis István Lubinszky Emilia Molnár Leontin Nagy [...] Pál Valter Vilmos óraadó dr Bo­zóky Endre Glück Károlv Szerelemhegvi Tivadar [...]
92. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (436. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] orsz szakfelügyelője Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] r tanár Budapest Dr Székely István pápai prelátus kanonok udv tan [...] áll főreálisk tanár Budapest Popovics István udv tan a Tökölyanum igazg [...]
93. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • B (752. oldal)
[...] IX üllői út 87 Boszrucker István kőm pallér VIII Baross u [...] munkás IX Ferencz körút 26 István Botha malommunkás V váczi út 100 István Bottá irodatiszt I fehérvári út [...] munkás VI csángó u 12 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
94. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segéd fogalmazó ifj Bácsay [...] Foster Oszkár Madocsái József Jeszenák Ist­ván br Tolcsvai Győző Tettey Emil [...]
95. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (341. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Altigyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr ifj llácsay [...] Statisztikai tisztek Pétery Sándor Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Hevesi [...]
96. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (471. oldal)
[...] fönhatósága alatt Ügyigazgató dr Steffanits István Aligazgató Jogügyi főtanácsosok dr Sebestyén [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Steineker István Ügyészek dr Rácsay Géza dr [...] Pálos Adolf Erdős Frigyes Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Pétery [...] Enders Ödön Bakos Jenő Szentiványi István Zsoldos Jakab Kubányi Rezső Vecsei [...]
97. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (164. oldal)
[...] Akter Sánd Gligorescu Ág Petz István nagyajtai Kovács Gyula Kheim Nándor [...] Laj Barczán Sándor Zdra­hál Gyula Bozóky Kár Wohlrath Bikárd Bleszkányi Géza [...] Lüske Lajos Mayr Ottó Andreánszky István Széli István Brink­mann Sándor Niemann Vilmos Schillinger [...] Pap Elek Koczián Sámuel Bajza Ist­ván Szabó Imre Zárday József dr [...]
98. 3. rész • A) Országgyűlés (239. oldal)
[...] b t t Alelnökök Eakovszky István kamarás b 1 1 Návay [...] Thorotzkai Miklós Vertán Endre Zlinszky István A képviselőház tagjai Ábrahám Dezső [...] VHI József u 2 Adamovits István Bács Bodrog vm Bácstóváros VII [...] III ker III Lajos­utcza 183 Bozóky Árpád Jász Nagykun Szolnok várm [...]
99. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (406. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] ny rendk tanár Budapest Eperjessy István szfőv el is igazgató Farkas [...] tanítónőképző int igazgató Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] tanár­képző int kormányzója Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...]
100. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (405. oldal)
[...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa IV [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...] dr Szadovszky József Igaz­gató Hirsch István Ügyész dr Bánrévy Ferencz Titkár [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind