3. oldal, 298 találat (0,188 másodperc)

Találatok

101. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (347. oldal)
[...] Alajos Nagy László és Mészáros István Írnokok VII kerületi állami anyakönyv­vezetőség [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanitsu István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Rácsay Géza [...]
102. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (376. oldal)
[...] J Gyula Tit­kár Jegyző Kereszty István Pénztáros Könyvtárnok Dombay Arthur Országos [...] Elle­nőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egyesület I Labancz [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Ádám Szalay Győző Gazda Seith [...]
103. 7. rész • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (536. oldal)
[...] dr III Lajos u 221 Bozóky Ádám dr H fazekas tér [...] VHI kerepesi út 55 Dimsits István dr JV Kossuth L u [...] TV eskü út 5 Draskovich István dr VH Károly kör­út 19 [...] VI gyár u 34 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
104. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (861. oldal)
[...] I alkotás u 3 Bosternák István czipész m VB Jósika u [...] IX Ferencz körút 43 Boszrucker István magánzó losonczi u 13 a [...] házgondnok VIB zerge u 24 István Bottá tanár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
105. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (862. oldal)
[...] jegyzék B ürgerme is ter Bozóky Bozóki István vasöntő s VILI Mátyás tér [...] 11 Mihály mav hivatalnok VH István út 22 Sándor bérkocsis s [...] 1 Bossányi alatt is Bozsányi István magánzó VH Erzsébet körút 21 Bozsár István zenész IV képiró u 6 [...]
106. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (44. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] Kolacsek Mária 3050 26 Fejes István és neje 3223 27 Krille [...]
107. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (161. oldal)
[...] Stary Mátyás 8245 a Julinszky István 8245 6 Stary Mátyás és [...] Klinczing Jánosné 8493 6 Horváth István 8497 8498 10 Bárány Pál [...] neje 23 35 Dr Sass István 223 37 A Művelt nők [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...]
108. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (247. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos István siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] Segédlelkész Valnicsek Béla Hitoktatók Stacke István Farkas László 7 Budapest Margit [...]
109. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (272. oldal)
[...] Benke Elemér felügyelő Ellenőrök Bató István Bussay Kálm Zettl János Saly [...] dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Ferencz Keleti [...] Urbányi Gusztáv Ellenőrök Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Holzschuster Antal Inczédi Gyula Reitz [...]
110. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (308. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Ka­tona Lajos Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...]
111. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (360. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Droliobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Bácsay Géza Joggyakornok dr Steineker István Irodaigazgató br Braunecker Armánd Irodatisztek [...]
112. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjuság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (390. oldal)
[...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár Eperjessy István Budapesti várbeli casino egylet I [...] Igazgató Gyalókay Lajos Titkár Mennyey István Pénztáros La Borda Sándor Gazda [...] Ellenőr Vater Jó­zsef Jegyzők dr Bozóky Ádám dr Hermann Gyula Gazda [...]
113. 7. rész • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (560. oldal)
[...] dr IH Lajos u 221 Bozóky Adám dr n fazekas tér [...] üllői út 16 a Draskovich István dr VH Károly kör­út 19 [...] VI Kemnitzer u 7 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...] VI váczi körút 23 Fábry István IX Lónyay u 17 Fái [...]
114. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (898. oldal)
[...] 1 Bottá alatt is Bota István kádár s DI Miklós u [...] varrónő IX bokréta u 22 István máv pályaőr III homokos dülő [...] H Margit rakpart 50 Botba István vasúti hivatalnok I Mészáros u [...] orvos IX soroksári út 56 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
115. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (183. oldal)
[...] neje 231 35 Dr Sass István 228 37 A Müveit nők [...] Kk Kisfaludy Sarolta Kk Kisfaludy István Egressy út Gerhardt Gusztáv Gerhardt [...] 79 Pilisi utcza 8 Mager István 7599 70 4 10 Mager István 7599 70 3 12 Szeveosek [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...]
116. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (268. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Rosos István nrurakereszturi apát Csekó Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] dr Demkovits Ágoston Hitoktatók Stacke István Szokoly Antal 7 Budapest Margit [...]
117. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (293. oldal)
[...] Némethy József Müller Sándor Enyetér István Uray Endre Beliczay János Számtisztek Szabó István Fischer Sal Waigand Ká­roly Gábel [...] Albert Czóbel Sándor Czóbel Béla István Matliisz Nán­dor Feldl István Bichter Victor Halmágyi Endre Számtiszt [...] Laj Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Ellenőrök Hann Adolf Holzschuster Antal [...]
118. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (331. oldal)
[...] Fináczy Ernő egyet tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Ka­tona Lajos Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...]
119. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Károly Tanitók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]
120. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (385. oldal)
[...] Géczy Gyula szám­ llenőr Németh István számtiszt VIII Anyakönyvi hatóságok Anyakönyvi [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Bácsay Géza [...]
121. 7. rész • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (600. oldal)
[...] dr m Lajos u 183 Bozóky Adám dr n Szilágyi Dezső­tér [...] 55 Tel 54 81 Dimsits István dr IV Kossuth L u [...] üllői út 16 a Draskovich István dr VH Károly kör­út 19 [...] VI Kemnitzer u 7 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
122. 7. rész • H) Szobrászok (616. oldal)
[...] erdősor 50 Bartl Borbála YH István út 26 Barton Berta YHI [...] u 41 Bertalan Julia YH István út 16 Bessenczy Mihályné VIH [...] út 30 Bori Lászlóné VH István út 17 Boross Istvánné I [...] Mihályné IX angyal u 26 Bozóky Mihályné VHI Baross u 21 [...]
123. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (942. oldal)
[...] VI Lehel u 21 a István kádár s IH Miklós u [...] kályhás VHI fecske u 27 István máv pályaőr IH Homokos dülő [...] Bottka Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Béla orszgy képv [...] postaszolga VIH Baross u 101 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
124. 3. rész • A) Országgyűlés (228. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt Gyórgy [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Nagv Szeben város II V István főhg szálloda Burgyán Aladár Szepes [...]
125. 3. rész • A) Országgyűlés (231. oldal)
[...] VIII Csepreghy u 1 Barlovics István V Yadászkiirt szálló Bénák Károly [...] IV Angol királynő szálló Kovácsevics István Krajacz László IV Teréz körút [...] József VIII Pannonia szálloda Popovics István YI Andrássy út 45 Popovics [...] bizottság Berzsenyi Jenő Bittó Dénes Bozóky Árpád Csépán Géza Csincsek Flórián [...]
126. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (275. oldal)
[...] dr Ullrich Gyula Kezelőtiszt Farkass István Ápolónők világiak és szerzetesnők a [...] Műtőnövendékek dr Gergő Imre dr Bozóky Béla dr Christian János dr [...]
127. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (278. oldal)
[...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] kórházban Gramantik Ágoston a Szt István kórházban Karnagy Erney József 14 [...] szegényház tér 8 Plébános Nóvák István Segédlelkészek Valnicsek Béla Marczinka Imre dr Pompéri Aurél Karnagy Göndöcs István 16 Ó Buda III Lajos [...]
128. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (304. oldal)
[...] Főellenőr Piliczár Lajos Ellenőrök Bató István Zettl János Babits János Franki [...] Irodatiszt Jónás Emil Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Fer Keleti [...] Antal Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Gervay Ká­roly Sesska Károly Bezucha [...] Holluby Arthur Kunz Gyula Harnischfegger István Számtiszt Kuffrik Antal C Kereskedelmi [...]
129. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (343. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Helyettes tanárok Mátrai János Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...] Kármán Ferencz Keményffi Jenő Kosári Ist­ván Perlaky Gábor dr Keil Alajos
130. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (354. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Karkas István Polgár Mór Bőke Alajo 3 [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]
131. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (399. oldal)
[...] számvizsgáló Péterfíy Aron szám­ellenőr Németh István számtiszt Eisenbeck M Károly számgyakornok [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István 3 és intézmények Irodatisztek Werner [...] dr Juhász Pál Alügyészek dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza Segédfogalmazók [...]
132. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (407. oldal)
[...] Alelnök Jentner Lajos Titkár Tornyos István Jegyző Eácz Antal Pénztárnok Klockner [...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa Zenebarátok [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...]
133. 7. rész • C) Hites tolmácsok • D) Orvosok és fogorvosok (641. oldal)
[...] VI sziv u 47 Batizfalvy István Zoltán IV reáltanoda­utcza 19 Sámuel [...] VIH kerepe d út 29 Bozóky Béla V hajral u 2 [...] VH Baross tér 14 Csapodi István egyetemi rk tan Vili Szentkirályi [...] VI Teréz körút 20 Décsey István VHI Csepreghy u 4 DécsiKár [...]
134. 7. rész • I) Állatorvosok • K) Szülésznők (650. oldal)
[...] VI Munkácsy a 14 Tóth István n fő a 8­ Vastagh [...] ateza 84 Zala György VII István út 79 I Állatorvosok Bajusz [...] 30 1 Bori Lászlóné VH Istvan út 17 Boross Istvánné I [...] IX an yal u 26 Bozóky Mihályné IV kecskeméti u 6 [...]
135. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (803. oldal)
[...] út 32 Bayer Salamon VH István út 19 Benes Ferencz VI [...] D IV Deák tér 4 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] IV városház tér 4 Dolfel István I Attila körút 50 Donner [...]
136. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (971. oldal)
[...] IH Lajos u 172 Bovolyár István üzl alk VI Hungária kőrút [...] s VH holló u 15 István gépkezelő VI Podmaniczky u 73 [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] s IX Ferencz körút 34 István máv fűtő VI felső erdősor [...]
137. 3. rész • A) Országgyűlés (231. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Vilmos Brassó vm Szászhermány Craus István Szenicz VH Boyal szálló Csáky [...]
138. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (273. oldal)
[...] dr Ullrich Gyula Kezelőtiszt Farkass István Ápolónők világiak és szerzetesnők a [...] dr Tornai József dr Szentkirályi István dr Joob Szinnyey József dr [...] Műtőnövendékek dr Gergő Imre dr Bozóky Béla dr Christián János dr [...]
139. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (276. oldal)
[...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] kórházban Gramantik Ágoston a Szt István kórházban Karnagy Heimich Rezső 14 [...] szegényház tér 8 Plébános Nóvák István Segédlelkészek Valnicsek Béla Marczinka Imre dr Pompéri Aurél Karnagy Göndöcs István 16 Ó Buda III Lajos [...]
140. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (277. oldal)
[...] Antal dr Vincze József Hársing István Mátrai János Vajnóczky István A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinuxna [...] Pesován Ambras Szabó Mihály Simig István Jankó vi ch Ferencz I [...] Jusztin helyettes főnök Dobay Pius Bozóky Ödön Baranyay Dömötör Vénn Jakab [...]
141. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (302. oldal)
Közlekedés 302 Vasutak Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] Miklós Zeller Albert Czóbel Béla István Mathisz Nándor Feldl István Bichter Victor Halmágyi Endre Számtiszt [...] Antal Fellner Károly Urbányi Gusztáv Bozóky Bonaventura Lillek István Lesska Kár Ellenőrök Hann Adolf [...]
142. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Morvay Győző Tanárok dr Baláss István Csernay József Fallen­büchl Tivadar Kmetykó [...] Mátrai Jánost Helyettes tanárok Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...]
143. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (353. oldal)
[...] Pál Tanitók Nemes Zsigmond Pártényi István Korda Sámuel Müller Imre Bilek [...] u 27 29 Igazgató Moussong István Tanitók Haekl Lajos Székely Lajos [...] Károly Tanitók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...]
144. 4. rész - Egyesületek és körök • IV. Felekezeti jelleggel bíró egyesületek (405. oldal)
[...] Hackl Lajos Ügyész dr Kolpászky István Karnagyok Bellovich Imre Gobbi Alajos [...] Pál Máthé Károly Számvizsgálók Schauschek István Stricker Sándor Bermann Miksa IV [...] Emanuel Másodelnök Thym Adolf Alelnök Bozóky Bónis Budapesti budai Mária Erzsébet [...] dr Szadovszky József Igaz­gató Hirsch István Ügyész dr Bánrévy Ferencz Titkár [...]
145. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (431. oldal)
Társas egyes 431 Tűzoltó egyes István Ellenőrök Tóth Imre Hubert Jakab [...] Béla dr Kozma Jenő dr Bozóky Ádám Gazda HanuszLászló Könyvtáros Szemler [...] Pénztárnok Jáhn János Ellenőrök Tornyos István és Wittmann József Gazda Polifka [...] Bóna u 27 Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
146. 7. rész • I. • H) Szobrászok • I) Állatorvosok • K) Szülésznők (663. oldal)
[...] u 20 Bory Lászlóné VII István út 14 Boscher Mária VI Csengery u 68 6 Bozóky Mihályné IV kecskeméti u 6 [...] u 73 Ignáczné özv VH István tér 9 6 Jakabné VI [...]
147. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (818. oldal)
[...] VHI József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] IV eskü tér 1 Dolfel István I Attila körút 50 Donner [...] u 10 Kammertuch Mór VII István tér 7 Kanszler Vümos IX [...] VH Károly körút 3 Kobela István VH dohány u 30 Tel [...]
148. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (978. oldal)
[...] jegyzék Biene nfeld Both Bott István máv pályaőr III Homokos dülő [...] 6 Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt [...] molnár V visegrádi u 105 István déli vas ellenőr I Mészáros [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
149. 3. rész • A) Országgyűlés (235. oldal)
[...] Luther u 1 c Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] VHI Szentkirályi u 26 Bernáth István Bimaszombat IX üllői út 25 [...] Bethlen VILI Pannónia szálló Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] vm Vácz VIH Pannónia szálló Bozóky Árpád Kun Szt Márton VIII [...]
150. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (269. oldal)
[...] Túrjai Zoltán Beosztva dr Megyery István kir főügyészi helyet­tes dr Hlavács Gyula Láday István kir alügyész dr Tóth Béla [...] Iroda s tisztek Angyal József Bozóky Leo Molnár József Irógépkezelők Firtinger [...] Nagy Ödön Skultéty Gyula Győry István Pilissy István Graf Nándor Csarnay Károly Kutsera [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind