2. oldal, 298 találat (0,166 másodperc)

Találatok

51. 7. rész. Lak-jegyzék • B (570. oldal)
[...] n rókus u 18 Bott István Vili őr u 5 János [...] Bottá lásd Batta között is István irodatiszt és s tanár I [...] asztalos VH Barcsay u 13 Bozóky Ádám dr úgy véd H [...] u 21 Ádámné szatócs Újpest István u 27 Adolf kárpitos V [...]
52. 2. rész. Budapest székesfőváros házjegyzéke • I. Kerület. (Vár, Tabán és Krisztinaváros) (42. oldal)
[...] u 30 2520 3 Lovas István és neje 2388 4 Narczis [...] tér 4 2386 8 Pázmándy István 2523 9 Fazekas tér 3 [...] Kanyó Sándor 2720 2721 23 Bozóky István 2669 24 Özv Berner Józsefné [...] Takács Sándor 2862 41 Belczinger István 2845 42 Lenner Adolf 2861 [...]
53. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság. (188. oldal)
[...] Strohmayer Károly Varró Sámuel Eszényi István Drechsler Miksa Jülek János Holndonner [...] Szász Lajos számvizs­gálók Faludi Károly Bozóky Károly Bitay Sándor Balogh Gusztáv [...] Melczner Jenő Lehóczky Ferencz Laszy István számtisztek ül Adó és jövedéki [...] p ü tan Beosztva Hantosy István Róbel Román Teörök Lajos számvizsgálók [...]
54. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (218. oldal)
[...] ferenczrendi áldozár Segédlelkészek Schmidt Fulgentius Bozóky Ödön Bozóky Szende szt ferenczrendi áldozárok 7 [...] Plébános Tóthfalussv Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos 15 [...] Károly Segédlelkészek Eadics Gyula Stacke István Sag­müller József 16 Budapest Kőbánya [...] Preszeller Ferencz Magasi Antal Szabó István Kósa István Egyetemi hittanhallgatók II éves Margorin [...]
55. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (219. oldal)
[...] lelki igazga­tója Kaizer Nándor Káplánok Bozóky Szende és Bozóky Ödön Hitoktatók Volk Flavián Bobár [...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX üllői út Főnöknő [...]
56. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (239. oldal)
[...] Polgár Jenő Hoffmann Oszkár Benedicty István Windisch Imre Hivatalnokok Specht Ede [...] Gyula Gábel Yilmos Számtisztek Szabó István Waigand Károly B H d [...] Thold József Sátori Jakab Bózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarcz József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lilleklstv Schneider [...]
57. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (269. oldal)
[...] Rendes tanárok Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Gyulai Ágost dr [...] Igazgató Kecsenovics Pál Tanárok dr Bozóky Endre Búzás István dr Gáspár Elek Greifel György [...] dr Schnabl Bóbert dr Varjas István Wirth Gyula Hittanárok Horváth József [...] dr Corzan Arendano Gábor Bucsy István Eberling József Fialowski Lajos Glasz [...]
58. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (277. oldal)
[...] Schnöller Lajos Nyárasdy János Szőke István Móra István VIII ker Madách utczai iskola [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos X ker [...] Száva János Tausz Ferencz Török István Vaszkó György G Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Saniú István a Barcsay utczai fő­gymnasium rendes [...]
59. 5. rész. Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (340. oldal)
[...] Titkár Dombáy Arthur Jegyző Kereszthy István Pénztáros Zoltai Mátyás Könyvtárnok Dombay [...] I mann Sándor Titkár Eperjessy István A titkár szí­vesen szolgál felvilágosítással [...] Igazgató Szobenics Lajos Titkár Mennyei István Pénztáros Gonda Zoltán Gazda Keömley [...] Ószkár Pénztáros Ott Lajos Ellenőr Bozóky Ádám dr Jegsző Gallner József [...]
60. 8. rész • A) Ügyvédek (449. oldal)
[...] IV muzeum körút 1 Bornemissza István VIH vig u 4 Ib [...] dr IH Lajos u 221 Bozóky Ádám clr n bomba tér [...] V bécsi u 6 Cséry István VIH vas u 19 Csete [...]
61. 8. rész • B) Orvosok (454. oldal)
[...] magyar u 8 10 Balassa István IV reáltanoda u 16 Balkányi [...] Dániel VH kertész u 43 István IX soroksári u 57 Baudis [...] 25 Beck Bódog IX sz István kórház Békésy Géza Vn felső [...] Józs VIH kerepesi út 29 Bozóky Jenő H kacsa u 23 [...]
62. 8. rész • H) Állatorvosok (469. oldal)
[...] Mártonné IX Ferencz u 10 Bozóky Mihályné VH Erzs körút 38 [...] u 7 Éliás Mária VH István tér 14 Erbstein Józsefné VH [...] u 18 Fischer Czeczilia VH István tér 9 Eliásné özv H [...] út 949 Füzy Györgyné VH István út 32 c Gaál Jónásné [...]
63. 10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) • B (706. oldal)
[...] VIH üllői út 4 Boskó István czipész V visegrádi u 11 [...] titkár V Erzsébet tér 19 István máv hivat ATI Izabella u [...] I sz György tér 3 István vasúti hivat I városmajor u [...] VI Szondy u 45 47 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
64. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (205. oldal)
[...] Plébános Tóthfalussy Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Karnagy Göndöcs István 15 Ó Buda III Lajos [...] Preseller Fer Magassy Antal Szabó István Kósa István I éves tanárjelöltek Andor Károly [...] pásztorról cz apáczák lelki igazga­tója Bozóky Szende Káplánok Kaizer Nándor Meidinger [...]
65. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (228. oldal)
[...] Thold József Sátori Jakab Rózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarez József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lillek István Schneider Árthur Gervay Károly Besenbeck [...] Travnicsek Ede Babik József Bató István Hivatalnokok Brunner István Zettel János Pribis Ferencz Némethy [...]
66. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (260. oldal)
[...] Béla Rendes tanárok Baumgartner Alajos Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Wonaszek Adolf Óraadó tanárok Dávid István és Gáspár Elek Hittanár Nóvák [...]
67. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (268. oldal)
[...] ár József Ulrich Adolf Drajkó István 10 VI ker Bajnok utczai [...] Benke Elek Fodor József Pastinszky István 14 VII ker fflurányi utczai [...] Brantner Albin Kempf Lajos Bonts István Gyulányi István Jan­ sek Ernő Yaszkó György [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...]
68. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (332. oldal)
[...] Lajos orsz képviselő Alelnökök Samu István tanár és Herczfeld L Lajos [...] Védnök Ludwigh Gyula Elnök Blnzsek István H elnök Nagy István Alelnökök Váry József Gyur­kovich Henrik Titkár Beretka István Jegyző Árendás Péter Pénztáros Németh [...] Lajos dr Ludwigh János Tit­károk Bozóky Ádám dr Bartha Oszkár Pénztá­ros [...]
69. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (461. oldal)
[...] V bálvány u 4 Görgey István IV régi posta u 10 [...] Danó X füzér u 9 István IV koronaherczeg u 8 Kiss [...] VIH muzeum körút 18 Bornemissza István VIH vig u 4 b [...] dr IH Lajos u 221 Bozóky Ádám dr H Batthyány u [...]
70. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • C) Orvosok (467. oldal)
[...] IV muzeum körút 7 Balassa István IV reáltanoda u 16 Bálint [...] V molnár u 47 Báthory István IX soroksári u 57 Batizfalvy István Zoltán IV Károly­körút 10 H [...] elöljáróság Beck Bódog IX sz István kórház Samu V váczi körút [...] József STB kerepesi út 29 Bozóky Jenő B kacsa u 23 [...]
71. 7. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek • I) Szülésznők (475. oldal)
[...] Borbála VH Hernád u 28 Bozóky Mihályné VH kerepesi út 68 [...] u 51 Éliás Mária VH István tér 14 Eltensperger Antónia IY [...] Miklós u 1 Ignáczné VH István tér 2 3 Károlyné VI [...]
72. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • B (752. oldal)
[...] IX üllői út 87 Boszrucker István kőm pallér VIII Baross u [...] munkás IX Ferencz körút 26 István Botha malommunkás V váczi út 100 István Bottá irodatiszt I fehérvári út [...] munkás VI csángó u 12 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
73. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (37. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] 25 Kolacsek Mária 3 Fejes István és neje 3 29 Özv [...] Sándor 3216 B ehr inger István 3200 Lenner Adolf 3215 Bartl [...]
74. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (280. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Tocsek Helén Óraadó tanárok Karkis István Oberolly János C Elemi iskolai [...] Thuránszky Iréu Rendes tanárok Karkis István Lubinszky Emilia Molnár Leontin Nagy [...] Pál Valter Vilmos óraadó dr Bo­zóky Endre Glück Károlv Szerelemhegvi Tivadar [...]
75. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (285. oldal)
[...] Igazgató Czike Ferencz Tanítók Ambrus István Element Alajos Gergely István Frimel János Oberg János Ehrlich [...] Sziklás Adolf Gyuris Géza Béti István Erdős Adolf Bartos Gyula Szilágyi [...] Huszti József Tamás Antal Szabó István Nagy Sándor Nádos Kálmán Endre [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos
76. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Kettner Ferencz Patka Kál­mán Dallos István Gurka Béla m t Tanycsek [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanítók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...] tanitó Gotléb György Tanitók Krasznai István mb Weisz Irma mb Zomor [...]
77. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (324. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segéd fogalmazó ifj Bácsay [...] Foster Oszkár Madocsái József Jeszenák Ist­ván br Tolcsvai Győző Tettey Emil [...]
78. 7. rész • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (496. oldal)
[...] dr ÜT Lajos u 221 Bozóky Ádám dr n fazekas tér [...] Királyi Pál u 7 Cséry István V váczi út 96 a [...] VI gyár u 34 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
79. 7. rész • I) Állatorvosok • K) Szülésznők (511. oldal)
[...] Borbála VH Hernád u 28 Bozóky Mihályné VH kerepesi út 68 [...] u 51 Éliás Mária VH István tér 14 Eltensperger Antónia IV [...] Miklós u 1 Ignáczné VH István tér 2 3 Károlyné VI [...]
80. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (802. oldal)
[...] nyugdijas IX üllői út 87 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd n [...] hiv IX Ferencz körút 44 István nyug min tisztv II kacsa [...] VH Hernád u 28 Bozsa István rendőr IX Lónyay u 43 [...] s IX Banolder u 3 István máv tisztviselő VH nefelejts u [...]
81. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (40. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] Kolacsek Mária 3050 26 Fejes István és neje 3223 27 29 [...]
82. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (149. oldal)
[...] Antal 8003 6 8018 Yellay István Julia Pál és Mandák Pál [...] gőztéglagy r t 8078 Pillmayer István 8079 Bodanszky Laj és Lipót [...] Mihály és neje 8236 Szabó István 8237 Máté János 8238 Szécsényi [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 Nedolucha József [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (230. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Szép Lajos 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György
84. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (255. oldal)
[...] Segédmérnök Zoltán Arthur Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] és Báth Aladár Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kiihlburger Béla Zahumenszky Ferencz Radimeczky [...] PiliczárLaj Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Lesska Károly Holzschuster Antal Swaton [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] dr Ka­tona Lajos dr Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Lajos dr Szigethy Lajos Svoboda István dr Tolnai Vilmos dr Tóth [...] Zolnai Gyula Óraadó tanárok Dávid István Virág Oszkár Lovas Imre Tornatanár
86. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály helyettes Walter [...]
87. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos­ 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
88. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (305. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanitók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...]
89. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (341. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Altigyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr ifj llácsay [...] Statisztikai tisztek Pétery Sándor Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Hevesi [...]
90. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (370. oldal)
[...] Ellenőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egylet I Labancz [...] dr Kunhardt József Titkár Eperjessy István Tele­fon 91 78 Budapesti várbeli [...] Lajos Ludwigh Já­nos Igazgató Frammann István Titkár dr Bu­dav József Pénztáros [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Adám Szalay Győző Gazda Depoíd [...]
91. 7. rész • I. • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (520. oldal)
[...] dr ül Lajos u 221 Bozóky Adám dr n fazekas tér [...] Királyi Pál u 7 Cséry István V váczi út 96 a [...] TV eskü út 5 Draskovich István dr VH Károly kör­út 19 [...] VI gyár u 34 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
92. 7. rész • I. • K) Szülésznők (536. oldal)
[...] u 21 Sperling József VII István tér 14 Strasser Sámuel VHL [...] Almássy u 6 Mártonné VH István út 11 6 Bálint Róza [...] Lujza VI Hunyadi tér 11 Bozóky Mihályné VH Erzsébet krt 4 [...] u 1 Fischer Ignáczné VH István tér 9 Jakabné VI király [...]
93. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (828. oldal)
[...] IX liliom u 36 Bosta István rendőr I Döbrentei u 9 Bosternák István házmester Vn Jósika u 1 [...] pap VHI zerge u 24 István Bottá segédtauár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki András czipész s VIH [...]
94. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (40. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] Kolacsek Mária 3050 26 Fejes István és neje 3223 27 29 [...]
95. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (153. oldal)
[...] 79 Pilisi utcza 8 Mager István 7599 70 4 10 Mager István 7599 70 3 12 Szevecsek [...] 7599 77 3 13 Mager István 7599 70 74 14 Krajcsovics [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...] Boleman Géza 723 3 Fehérváry István 727 4 Devecis Del Veechio [...]
96. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (236. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György 7 Budapest Margit [...]
97. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] Antal Ellenőrök Pfeiffer Manó Bató István Bussay Kálm Zettel János Saly [...] dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Ferencz Mikulich [...] Károly Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Holzschuster Ántal Swaton Ágoston Hivatalnokok [...]
98. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (296. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...]
99. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály Walter Károly [...] Bábel Rezső Beky Dezső Kende István Pilathy Béla Blahó Ede Vágó [...]
100. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (306. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind