5. oldal, 298 találat (0,244 másodperc)

Találatok

81. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (40. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] Kolacsek Mária 3050 26 Fejes István és neje 3223 27 29 [...]
82. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (149. oldal)
[...] Antal 8003 6 8018 Yellay István Julia Pál és Mandák Pál [...] gőztéglagy r t 8078 Pillmayer István 8079 Bodanszky Laj és Lipót [...] Mihály és neje 8236 Szabó István 8237 Máté János 8238 Szécsényi [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 Nedolucha József [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (230. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Szép Lajos 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György
84. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (255. oldal)
[...] Segédmérnök Zoltán Arthur Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] és Báth Aladár Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kiihlburger Béla Zahumenszky Ferencz Radimeczky [...] PiliczárLaj Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Lesska Károly Holzschuster Antal Swaton [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] dr Ka­tona Lajos dr Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Lajos dr Szigethy Lajos Svoboda István dr Tolnai Vilmos dr Tóth [...] Zolnai Gyula Óraadó tanárok Dávid István Virág Oszkár Lovas Imre Tornatanár
86. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Lázár Gyula Sebestyén Gyuláné Rybár István Csemoz József Hollós Károly Szarvas [...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály helyettes Walter [...]
87. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos­ 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
88. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (305. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanitók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...]
89. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (341. oldal)
[...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] székesfőváros részéről Kármán Lajos Kléh István Quittner Zsigmond dr Emmer Kornél [...] tanácsosok Kakass Kálmán dr Steffanits István Altigyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr ifj llácsay [...] Statisztikai tisztek Pétery Sándor Meszlényi István Szabó Lázár Fejér Miklós Hevesi [...]
90. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (370. oldal)
[...] Ellenőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egylet I Labancz [...] dr Kunhardt József Titkár Eperjessy István Tele­fon 91 78 Budapesti várbeli [...] Lajos Ludwigh Já­nos Igazgató Frammann István Titkár dr Bu­dav József Pénztáros [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Adám Szalay Győző Gazda Depoíd [...]
91. 7. rész • I. • A) Közjegyzők • B) Ügyvédek (520. oldal)
[...] dr ül Lajos u 221 Bozóky Adám dr n fazekas tér [...] Királyi Pál u 7 Cséry István V váczi út 96 a [...] TV eskü út 5 Draskovich István dr VH Károly kör­út 19 [...] VI gyár u 34 Eranosz István dr VII kerepesi út 10 [...]
92. 7. rész • I. • K) Szülésznők (536. oldal)
[...] u 21 Sperling József VII István tér 14 Strasser Sámuel VHL [...] Almássy u 6 Mártonné VH István út 11 6 Bálint Róza [...] Lujza VI Hunyadi tér 11 Bozóky Mihályné VH Erzsébet krt 4 [...] u 1 Fischer Ignáczné VH István tér 9 Jakabné VI király [...]
93. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • B (828. oldal)
[...] IX liliom u 36 Bosta István rendőr I Döbrentei u 9 Bosternák István házmester Vn Jósika u 1 [...] pap VHI zerge u 24 István Bottá segédtauár I fehérvári út [...] altiszt IX Bakáts tér 4 Bozóky Bozóki András czipész s VIH [...]
94. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • II. Kerület (40. oldal)
[...] 22 Kanyó Sándor 3062 23 Bozóky János István 3122 24 Özv Berner Józsefné [...] Kolacsek Mária 3050 26 Fejes István és neje 3223 27 29 [...]
95. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (153. oldal)
[...] 79 Pilisi utcza 8 Mager István 7599 70 4 10 Mager István 7599 70 3 12 Szevecsek [...] 7599 77 3 13 Mager István 7599 70 74 14 Krajcsovics [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...] Boleman Géza 723 3 Fehérváry István 727 4 Devecis Del Veechio [...]
96. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (236. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos Ist­ván siófoki plébános Cseko Gábor t [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...] Valnicsek Béla Hitoktató B Stacke István Hofbauer György 7 Budapest Margit [...]
97. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] Antal Ellenőrök Pfeiffer Manó Bató István Bussay Kálm Zettel János Saly [...] dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kühlburger Béla Zahumenszky Ferencz Mikulich [...] Károly Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Holzschuster Ántal Swaton Ágoston Hivatalnokok [...]
98. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (296. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...]
99. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Igazgató Szenessy Mihály Tanárok Búzás István Derlik Sándor Gyulay Elek Matis [...] Vajda Pál Valter Vilmos dr Bozóky Endre Glück Károly Szerelem­hegyi Tivadar dr Bakács István óraadó Dankániss Mi­hály Walter Károly [...] Bábel Rezső Beky Dezső Kende István Pilathy Béla Blahó Ede Vágó [...]
100. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (306. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]