15. oldal, 298 találat (0,232 másodperc)

Találatok

281. 1. rész • A) • Ház- és Telekjegyzék (1_53. oldal)
[...] Gyuláné 4545 44 Dr Győri István 4542 45 Horváth István és neje 4544 46 Imre [...] Ilona 10814 2 özv Krumenacker Ist­vánná és b társai 10816 Aigner [...] és társai 11376 2 34 Bozóky Emil 11376 2 37 Sajó [...] és nejel 0652 8 Szarvas István és neje 10657 9 Kallós [...]
282. 1. rész • A) • Ház- és Telekjegyzék (1_59. oldal)
[...] u 13 54 ifj Fazekas István és b társai 13892 56 [...] Ákos u 1 3 Jansen István és neje 11510121 5 Jász [...] Kanyó Sándor 13800 23 Dr Bozóky Jenő és b társa 13589 [...] és neje 13766 32 Albert István és neje 13663 33 Reiter [...]
283. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_245. oldal)
[...] Országos tébolyda I Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária Elemi leányiskola és kisdedóvó [...] Paula Vakok országos intézete VH István út 95 Tel Jdzs 91 [...] nevezett apáczák Sacré Goenr VH István út 75 Tel J 380 [...] Andor missiói lelkészek Segédlelkészek Zugor István DerzsiEndre Dobos Dezső Balogh Vilmos [...]
284. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_251. oldal)
[...] dr Steiner Ferencz dr Pázmándy István dr Szaplonczay István Irodafőigazgatók Győrffy József Ludaser János [...] Ernő Ury Lajos dr Schermann István dr Kállay Miklós Bakóczy István Auer Károly Gadó István Pol­gár István dr Harmath Jenő dr Kovács [...] dr Frenreisz Frigyes dr Sziberth István Medvigy Ist­ván Sutoris Edgár dr Mészáros Lajos [...]
285. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_252. oldal)
[...] László Irodafőigazgató Thoma Miklós Telekkönywezetők Bozóky Leó Csala Károly Tármay Pál [...] 114 85 Elnök dr Moldovány István Birák Borszéky Ákos dr Pálffy [...] jeli felruh tvszéki tanácselnök Zakariás István Bigner József IH csop ós [...] bírák dr Schernhardt János Patay István dr Fehér Róbert dr Publik [...]
286. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_305. oldal)
[...] ny állom orvos­tábornok Ügyész Juhász István hadbíró ezredes Beosztott badbirák dr [...] Beosztott törzstisztek Márialaky Imre Arady István csendőralezredesek Segédtiszt Jelinek Sándor százados [...] u 55 57 dr Bárczy István nyug igaz ságügymin országgy képv [...] III Lajos u 172 dr Bozóky Ádám ügyvéd H Szilágyi Dezső [...]
287. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_310. oldal)
[...] szak Toldy Ernő dr Senyey István tanácsjegyzők Közegészségügyi szak Tel J [...] Sándor főpénztáros Kezelési szak Zsinkó István Fent Nándor Holló Samu segédhivatali [...] 51 Horti Géza cs Daktay István adóhivatali főszámtanácsosok dr Tur­chányi Endre [...] 50 91 Ügyigazgató dr Steinecker István min tan Jogügyi főtanácsosok dr Bozóky Kálmán dr
288. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_323. oldal)
[...] dr Tauber Rezső Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő dr Baránski Gyula [...] Schuster Rudolf Titkárok dr Egyed István dr Fabinyi Tiha­mér és dr [...] Jegyző Zsirai Miklós Pénztáros Sági István Ellenőr Pais Dezső Magyar Ornithologusok [...] Sipőcz Jenő Glück Frigyes Bosznay István Tóth István dr Hültl Dezsö és dr [...]
289. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_411. oldal)
[...] Ullmann György Polgár Adolf Thomann István Felügyelő bizottság Augenf eld Izidor [...] vezérigazgató Oester­reicher Miksa br Pásztélyi István br Radvánszky Albert Engel Ármin [...] Jolesch Ferencz Bächer Károly Darvas István Gyulai Miklós Quittner Emil Szamek [...] dr Batthyány Strattmann László dr Bozóky Géza dr Császár Elemér dr [...]
290. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_413. oldal)
[...] vegyészeti gyár részvénytársaság V szent István tér 15 Tel T 298 [...] Henrik Blantz Jenő dr Freund István Berkovits Jenő Mautner Alfréd Czégvezető [...] bank u 5 Igazgatóság Kelemen István Sághy Tibor Kemény Miksa Lactose [...] Móricz Polnay Jenő Gáthy Fülöp Bozoky Emil dr Jusztusz Zsigmond dr [...]
291. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_452. oldal)
[...] Grünhut Géza Franki Vilmos Wuke­ties István Vadász Gusztáv Szamos hajózási szállítmányozási [...] 06 Igazgatóság Baranyai Lajos dr Bozoky Géza Lipcsey Andor Vári Dezső [...] Ocskay Sándor Prihradny János Fodor István Kozma Ferencz Moiret F Ödön [...] Felügyelő bizottság Székely Lajos Langer István özv Ösztreicher Miklósné Czégvezetők Brody [...]
292. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_456. oldal)
[...] I Attila u 67 Igazgatóság Bozóky Emil Gáthy Fülöp Tuduk Tivadar [...] kereskedelmi részvénytársaság V gr Tisza István u 20 Tel T 262 [...] T 213 18 Igazgatóság Bruchsteiner István Faludi Gábor Kell Jenő Török [...] Sugár Imre Sugár Dénes Sugár Ist­ván dr Buday Károly Pásztor Kálmán [...]
293. 1. rész • E) • XIII. Műépítészek • XIV. Orvosok (1_655. oldal)
[...] ig Tel L 992 86 Bozoky István VIII Rökk Szilárd­utcza 19 rendel [...] II Margit krt 3 Csapody István fejéregyházi I Krisztina krt 141 [...] I Hertelendy u 8 Csema István IV városház u 10 Tel [...] Tel J 306 33 Czukor István V Lipót krt 20 Tel [...]
294. 1. rész • E) • XXI. Táncziskolák • XXII. Ügyvédek (1_670. oldal)
[...] Tel T 153 38 Bogyó István dr IV Petőfi Sándor­utcza 7 [...] sz Tel J 623 56 Bozóky Ádám dr II Szilágyi Dezső­tér [...] 3 Tel T 145 69 István dr VII Erzsébet krt 26 [...] 67 Dékány Zoltán dr VII István­út 89 Delhaes Rigaud dr II [...]
295. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_686. oldal)
[...] Lajos I Maros u 14 Bozóky János VI Szinyei Merse u [...] VII zugló u 22 Grónay István IV aranykéz u 4 Tel [...] VI Teréz krt 31 Gyenes István VIII Baross u 119 Gyurasza [...] Tel J 423 74 Kemény István IX mester u 53 Miksa [...]
296. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_893. oldal)
[...] Tel L 996 12 Reicher István II tégla u 9 Rosenbaum [...] Szilárd­utcza 43 Schwarcz Czili VII István út 33 Smoling József VI [...] VIII bérkocsis u 17 Ádám István I Mészáros u 18 József [...] H Tel J 310 OL Bozóky András III Lajos u 65
297. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • B (2_89. oldal)
[...] 89 Lakás jegyzék Böhm Bozó István máv főkocsimester Psztlőrincz állami telep [...] színész VII Damjanich u 47 Bozóky Bozóki Adam dr ügyvéd II [...] lelkész I győri út 17 István czipész m VIII Vay Ádám [...] Béla tkpt igazg IV Türr István u 8 István min iroda főtiszt III San [...]
298. 2. rész • C) RÁKOSPALOTA • III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők (2_953. oldal)
[...] Rákospalotai nemzeti demokrata kör Elnök Bozoky Nándor Máv nyugdijasok nyugbéresek és [...] Ignácz Bocskay u 85 Teleki István Klapka u 24 Tóth András [...] Ferencz rákosi út 89 Burghardt István Zápolya u 144 Csapszky László [...] Dugonics u 47 j Bencsik István Pázmány u 8 Berák István Bocskay u 150 Bertalan Kálmán [...]