3. oldal, 802 találat (0,042 másodperc)

Találatok

41. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Nemzeti színházi nyugdíjintézet Elnök Somló Sándor Alelnök Mészáros Imre Pénztárnok Tóth [...] Főpénztáros Berényi Miklós Gazda Zoltán Sándor Főrendező dr Hevesi Sándor Rendező Andorfíy Péter Balletmester Mazzantini [...] Lubinszky Ödön Nagy Gyula Orzselszky Szaniszló Pázmán Ferencz Rusznyák Armand Skulthéty [...] Faludi Miklós Administrativ igazgató Faludi Sándor Jogügyi titkár dr Devecseri Károly [...]
42. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (173. oldal)
[...] Irattár és mutató Aligazgató Medvés Sándor Tisztek Pollák György Mayerffy István [...] Gaál Jenő György Endre Hegedűs Sándor dr Heltai Ferencz Hieronymi Károly [...] Gross Lipót dr Faschó Moys Sándor Földmivelésügyi miniszter képviseletében Báró Fiáth [...] dalmát minister képviseletében Dr Hummel Szaniszló Adolf dr Tomasic Miklós Igazságügyi [...]
43. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (362. oldal)
[...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor Fogalmazó gyakornokok dr Jankovich Gébell Fe­rencz Kállay Tibor dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsos Kanyó [...] Babolt Ferencz Bajó Bezső Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Czincz Lajos Boros Lázár Kodesch [...] Lengváry Béla Pohl Ágoston Külkey Sán­dor Köck Mihály Stefkovits Andor Kogler [...]
44. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1126. oldal)
[...] magánzó VH Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor elektrotechnikus VH Izabella u 13 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VH nefelejts u 17 Sándor hajóskapit H Corvin tér 10 [...] varrónő VH dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
45. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (383. oldal)
[...] Bétliy István Mátrai Irodavezető Ember Sándor Irodatiszt Szinegli György Számgyakornok Barátli [...] p ü tan Titkár Széles Sándor Fogalmazó dr Jankovich Gebell Ferencz [...] 12 95 Adófelügyelő helyettes Trautwein Sándor kir tan Titkár Fehérváry József [...] Aurél dr Majláth Oszkár Fogalmazók Szaniszló Bálint dr Kullmann Lajos Fogaim [...]
46. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_90. oldal)
[...] Ignácz br Forster Gyula Plósz Sándor Berzeviczy Albert Fraknói Vilmos Pauer [...] Vargha Gyula Gaal Jenő Mat­lekovits Sándor Balogh Jenő Magyary Géza Prohászka [...] Pauler Ákos Janüovich Béla Giesswein Sán­dor Buday László Illés József Fellner [...] dr egyet tan Lipcse Smolka Szaniszló egyet tan Krakó Stein Lajos
47. 6. rész. Nyilvános számadásra kötelezett Intézetek • V. Egyéb részvénytársaságok (372. oldal)
[...] Telefon 51 80 Igazgató Lendvai Sándor Pesti Hengermalom Társaság Pester Walzmühl [...] Konrád al­elnök Aebly Frigyes Lederer Sándor lovag Neumann Miksa Bajner Kálmán [...] megyeri Krausz Lajos Neunian Miksa Sándor János Schwarz Felix Weiss Miksa [...] 1 fc Igazgatósági tagok Szczepanovszky Szaniszló Nagy Jenő dr Polke József [...]
48. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • H (1133. oldal)
[...] Lakás jegyzék Hirschler Horváth Horvát Sándor czipész s VH Kazinczy u 14 Sándor czipész s IX üllői út 65 Sándor fa és szónkere k VH Miksa u 15 Sándor főv tanitó YH Barcsay u [...] dijnok VI Vörösmarty u 57 Szaniszló máv hiv H fhg Albrecht [...]
49. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1184. oldal)
[...] magánzó VII Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VB nefelejts u 17 Sándor gépész Vű Wesselényi u 67 Sándor hajóskapit II Corvin tér 10 [...] varrónő VD dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
50. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1665. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirsckbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] Antónia Arany utcza 1 Schiffer Sándor 2 Herbert Domokos 3 Homa [...] 4 Radó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Yranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...]
51. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (1895. oldal)
[...] 49 Swayer 1 Svayer Swaykovszky Szaniszló aszt müv IX közraktár u 4 Sweibert 1 Schweibert Swerkowszky Szaniszló rajzoló IX tüzoltó u 33 [...] magánzó IX remete u 7 Sándor ifj festő VIE Mária u 9 Sándor üzletvezető VI Lis zt Ferencz [...]
52. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (397. oldal)
[...] Adószedő Osváth Kálmán Ellenőr Bereczky Sándor 16 Fehéruti vonalon Adószedő Kubik [...] br Tunkl Hugó Ellenőr Yarasdy Sándor 20 M kir államvasutak Budapest [...] Szíjártó Pál Finkér Frigyes Körmendy Sándor Bummel Tivadar 4 Sóliivatal IX [...] Tisztek Czukor József Tadlanek János Szaniszló Ferencz Benyák Bezső Boska Oszkár [...]
53. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (218. oldal)
[...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...] dr Siklósy Gyula dr Lum­nitzer Sándor dr Ángyán Béla Kórbonczoló dr [...] F Pál Alorvosok dr Maybaum Sándor dr Gaál Zsigmond dr Tanárky [...] dr Balassa Zoltán dr Nagy Sándor dr Kovács Jónás dr Hajnos [...]
54. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • N (1403. oldal)
[...] rendőr I Bors u 6 Sándor czipész m VHI Kemény Zsigmond u 13 Sándor czipész s IX Lónyay u [...] postaszolga VE Cserhát u 21 Sándor rendőr I gellérthegyi fellegvár Sándor vili kalauz V Katona József [...] kifőzőnő VIE aggteleki u 19 Szaniszló Német lakáskiadó IX Banolder u [...]
55. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (333. oldal)
[...] Kovács Dezső Mártonfi Ignácz Székely Sándor Szalai Sándor Kóta Ambrus Pervu Aurél Marton [...] Wökl Ignácz Örtel János Szegő Sándor Drassiewitz Béla Hauer Lőrincz Korompay [...] Lenk Gyula Somogyi Béla Schlipf Sándor Kemény Ádám Takács Gábor Kal­már [...] Lőrincz Arnstein a on Ijeszczinszky Szaniszló Binder Károly Badlinszky József Gyiressy [...]
56. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (185. oldal)
[...] Horváth Jó­zsef Seenger Béla Hanszmann Sándor Klenovits Antal XXXII Országos és [...] s Albin min tan Békésy Sándor dr iparfelügyelő Belházy János p ü m oszt tan Belházy Sándor máv fel Deil Jenő iparkamarai [...] az orsz iparegylet titkára Havas Sándor gyáros Hummel Szaniszló dr oszt tan Hunfalvy Géza [...]
57. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • S) Egyéb hatóságok, hivatalok és intézmények (314. oldal)
[...] dr Min osztály tanácsos Kégly Sándor Ministeri titkárok Vizaknay Antal dr [...] Ordódy István Tettey Emil Sze­pesi Szaniszló Sédy Kálmán Halmos Emil Statisztikai [...] Tivadar Sillye Béla id Kiss Sándor Zikéli Ernő ifj Kiss Sándor Petke Sándor Bacsó Ferencz Kolpaszky Pál Nagy [...]
58. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (202. oldal)
[...] Géza Halottkémek I dr Szénássy Sándor dr Arányi Árpád II dr [...] Dévai Mór VI dr Farkas Sándor dr Tóthfalussy Gyula VII dr [...] VII Házas Nándor VIII Nyiry Sándor X ker id állatorvosok Jun­ger Sándor Mechtler Lipót Ungár Miksa Kalina [...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...]
59. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (425. oldal)
[...] 16 Fehéruti vonalon Adószedő Varasdy Sándor Ellenőr Blahunka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Frenreisz Pál Horváth Tamás Beke Sándor dr Csilléry Béla dr Kiss [...] Benyák Rezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Hajdú
60. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (403. oldal)
[...] Árpád Jancsovits Antal Be­neda Gusztáv Sándor Dénes legifj Zachár Antal Huck [...] Beitzer Lipót Hauer János Halász Sándor Sertésközvágóhid és vásár Intéző Sztarill [...] István Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Vezető állatorvoshelyettes Gulyás [...] Tel 68 54 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]