298 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (223. oldal)
[...] Antal Prokescb Antal Kanyó Sándor Bozóky István Laumann József Jegyző Józsa Mihály [...] Kugler József Schlosser József Kren István Tanácsjegyző Belgrády Miklós Kezelőtiszt Kamocsay Endre írnokok Bignió István Kelndorfer Károly Hivatalnokok Kóródi Péter [...] Parall Ferencz Breslmayer Gyula Rosenbaum István Jegyző Prohaszka Ferencz Tollnok Szigethy
2. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (161. oldal)
[...] s h aligazgató Segédhivatalok Igazgató Bozóky István 1 Iktató hivatal Irodatisztek Weisz [...] Ferencz Tisztek Pollák György Mayerffy István Tóth Mih Nyilvay György Fehér [...] oszt tan Kormányképviselők br Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István Ribáry József Tagok dr Barsi [...]
3. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (173. oldal)
[...] czimz számtanácsos Takács Zsigmond Dániel István Leiszter Fer Szilágyi Ágoston Melléky [...] Irodatiszt Koch Károly Segédhivatalok Igazgató Bozóky István 1 Iktató hivatal Irodatiszt Weisz [...] Sándor Tisztek Pollák György Mayerffy István Mocsáry Józ ef Kovács Ferencz [...] Szontágh Pál Táborszky Ottó Tisza István Vajkay Károly Vargha Gyula Vavra [...]
4. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (2219. oldal)
[...] u 31 Bosán Henrik cserépfedő István út 7 Bosánszkv Lajos kovács [...] munkás Apponyi Albeit u 26 Bozóky István timár segéd Árany u 1 [...] gyár u 43 Zsigmond füszerkeresk István út 2 Böhmisch Jakab asztalos [...] Lőwy u 10 Fülöp ruhakeresk István tér 24 István szabó Deák u 22 Jenő [...]
5. 2. rész. Budapest székesfőváros házjegyzéke • I. Kerület. (Vár, Tabán és Krisztinaváros) (42. oldal)
[...] u 30 2520 3 Lovas István és neje 2388 4 Narczis [...] tér 4 2386 8 Pázmándy István 2523 9 Fazekas tér 3 [...] Kanyó Sándor 2720 2721 23 Bozóky István 2669 24 Özv Berner Józsefné [...] Takács Sándor 2862 41 Belczinger István 2845 42 Lenner Adolf 2861 [...]
6. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_155. oldal)
[...] Miklós Ferencz Nagy Ferencz Nagy István Németh József Póser István Rácz Sándor Sajó János Schlosser [...] Keömley Nándor Maródy József Nóvák István dr Oberschall Viktor O Egan Viktor Pfeiffer István Poser István Pálfy József dr Bassay Károly [...] Sándor dr Sag­müller József Hamar István Juhász István dr Kazay László dr Lampel [...]
7. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (218. oldal)
[...] ferenczrendi áldozár Segédlelkészek Schmidt Fulgentius Bozóky Ödön Bozóky Szende szt ferenczrendi áldozárok 7 [...] Plébános Tóthfalussv Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos 15 [...] Károly Segédlelkészek Eadics Gyula Stacke István Sag­müller József 16 Budapest Kőbánya [...] Preszeller Ferencz Magasi Antal Szabó István Kósa István Egyetemi hittanhallgatók II éves Margorin [...]
8. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (186. oldal)
[...] fő u 62 Főnök Sikircevic István Zárda főnök és plébános helynök Yijle Sámuel Káplánok Schmidt Fulgens Bozóky Ödön Kaizer Nándor 8 Tabáni [...] Kár Káplánok Turinits Sebestyén Márton István Hitoktatók Római katholikusok A budai [...] Ville Sámuel zárda főnök plébános Bozóky Ödön Schmidt Fulgens Kaiser Nándor [...]
9. 1. rész • E) • XIII. Műépítészek • XIV. Orvosok (1_655. oldal)
[...] ig Tel L 992 86 Bozoky István VIII Rökk Szilárd­utcza 19 rendel [...] II Margit krt 3 Csapody István fejéregyházi I Krisztina krt 141 [...] I Hertelendy u 8 Csema István IV városház u 10 Tel [...] Tel J 306 33 Czukor István V Lipót krt 20 Tel [...]
10. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (194. oldal)
[...] Izraelita siketnémák országos intézete VŐ István út 7 és Bethlen tér [...] városmajor u 31 Igaz­gató Szőke István Tanítónő Szőkéné Stern Janka Tanítók [...] Vajda Pál Vándory József Sze­kér István dr Bosenberg Ede dr Bozóky Endre Martin Konrád Simkó József [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 8 VL ker polgári
11. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_165. oldal)
[...] 50 91 Ügyigazgató dr Steffanits István h államtitkár Miniszteri tanácsos dr Steineker István Jogügyi főtanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bá­csay Géza dr [...] Sándor dr Szőnyi Gyula Sajóhelyi István Ministeri fogalmazók dr Kádas Karoly [...] dr Szőllősy Zoltán Beosztva dr Bozóky Ferencz egyet m tanár Statisztikai [...]
12. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (269. oldal)
[...] Rendes tanárok Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Gyulai Ágost dr [...] Igazgató Kecsenovics Pál Tanárok dr Bozóky Endre Búzás István dr Gáspár Elek Greifel György [...] dr Schnabl Bóbert dr Varjas István Wirth Gyula Hittanárok Horváth József [...] dr Corzan Arendano Gábor Bucsy István Eberling József Fialowski Lajos Glasz [...]
13. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_156. oldal)
[...] dr Horváth Károly IV Jeszenszky István dr Kontra Aladár Lázár Ferencz [...] Jenő dr Végh Gyula Viczián István dr K Virágh Andor Állandó [...] Tagok dr Avarffy Elek dr Bozóky Adám Kirchner Béláné Kontra Aladár [...] dr Avarffy Elek dr k Bozóky Ádám Kirchner Béláné Möhr Henrik [...]
14. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1016. oldal)
[...] IV Királyi Pál u 9 István máv pályaőr IB Homokos dülő [...] Bottka Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt YIH aggteleki u 17 István déli vas ellen I Schwartzer [...] postaaltiszt VHI Baross u 102 Bozóky 1 Batyik Bozóky alatt is Boz óky Bozóki [...]
15. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (201. oldal)
[...] 2 A következő kinevezett hitoktatók Bozóky Géza Czenner Lajos Juracsek Alajos [...] Vida János Bö­schatt Fer Milakovszky István Márkhot József Székesy Ján Stacke István Szimóly Gusztáv Kaizer Ferdinánd Bozóky Ödön Majzon Irén Barcza Bernát [...]
16. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1242. oldal)
[...] postatiszt VHI aggteleki u 17 István Botka déli vas főellenőr I [...] kalauz VHI József u 67 István orsz képv IV Semmelweis u [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...] n fhg Albrecht út 31 Bozóky Bozóki Imréné özv földb VH [...]
17. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (499. oldal)
[...] Kováts Alajos Alelnök dr Ko­váts István Titkárok Major János dr Tarján [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...] Ödön Jegyző Trajtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngéríi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...]
18. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (219. oldal)
[...] lelki igazga­tója Kaizer Nándor Káplánok Bozóky Szende és Bozóky Ödön Hitoktatók Volk Flavián Bobár [...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX üllői út Főnöknő [...]
19. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_153. oldal)
[...] dr Baranski Gyula dr Bárczy István dr Bársony Elemér Bartha Albert [...] Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brezowsky Emil dr [...] Dezső Bonlegner József dr Csefkó István Csilléry András dr Czigány Sándor Dániel István Deér Endre dr Demény Károly [...]
20. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • D) Egyházak (205. oldal)
[...] Plébános Tóthfalussy Béla Segédlelkészek Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Karnagy Göndöcs István 15 Ó Buda III Lajos [...] Preseller Fer Magassy Antal Szabó István Kósa István I éves tanárjelöltek Andor Károly [...] pásztorról cz apáczák lelki igazga­tója Bozóky Szende Káplánok Kaizer Nándor Meidinger [...]