25 találat (0,283 másodperc)

Találatok

1. Első rész • VI. Fejezet (179. oldal)
[...] 80 Rakass Kálmán 96 Kakoveán István 32 Kakutsi Ádám 41 Kalapis [...] 7 Karagyena Mih 94 Karakás István 56 Karap Ferencz 4 Karaszek [...] Lajos 66 Kerepessy György 39 Kerese Gábor 62 Kerese Imre 105 109 Kerese Miklós 64 Keresztes András 72 [...]
2. Első rész • V. fejezet (147. oldal)
[...] Asztalos János Bubreg Antal Bodó István Bolgár Kálmán Blauhorn Lajos Danitz [...] Feszti Rajmár Förster Béla Farkas István Fekete Mihály Fábry Ottmár Fischer [...] József Koszits Szilárd Kengyel Mór Kerese Kálmán Kisfaludy István Karay Nándor Kovács Zsigm Khal [...] József V álas ztmányi póttagok Kerese Kálmán Pleiner Lajos Szuly János [...]
3. Első rész • I. Fejezet (62. oldal)
[...] Ödön Forster József Aljegyzők Lipovniczky István Dinyés Dezső Joggyakornok Roncsik Sándor [...] Csilléry Géza lmok Bogdácsi Ede István Végrehajtó Radácsi Ede 5 Ócsai [...] jbirtíság Járásbiró Ludaics Miksa Albiró Kerese Gábor Aljegyző Gaál Sándor írnokok [...] Aljegyző Szlávy Sándor Joggyakornok Dimsits István írnokok Peleky István Stoics György Végrehajtó Szem Adolf [...]
4. Első rész • I. Fejezet (64. oldal)
64 Albiró Kerese Miklós írnok Popovics Ferencz Végrehajtó [...] Sárkány György Strohhoffer József Matulay István Stratimirovits István Csemegi Imre Prikkel Gyula Váczy [...] POZSONYI KIR TÖRVÉNYSZÉK Elnök Bodroghy István 48 Pozsonyi kir ügyészség Kir [...]
5. (17. oldal)
[...] O hold 51 3939 Mihálovics István zécz 3 616 3940 Jurisics [...] 718 3942 A 3945 Csányi István 3 720 Sárics Ignácz tikász [...] 5 1 798 3956 Kadocsáy István 5 1337 3957 D Laczkovics [...] 5 l 197 3964 fc Kerese Kálmán 5 1 407 150 [...]
6. Első rész • IV. Fejezet (109. oldal)
[...] Kismarton Kaprinay Endre Kisvárda Sántha István Kolozsvár Dorgó Albert Schilling Rezső [...] Barnabás Módos Keresztes Gyula Mohács Kerese Imre Monor Dr Halász Orbán [...] Döme Nagy butty in Haller István Nagyenyed Folyovits Sándor Nagy Kanizsa [...] Albert Pozsony Imrédy Lipót Schauer István Püspökladány Védel Károly Rimaszombat Beliczky [...] Szilágysomlyó Szénássy Miklós Szolnok Okolicsányi István
7. (270. oldal)
[...] ielekk Siklós Rej népiskola Pában István tan Rej lelkész Sógor Endre [...] Borbély Bencze Lajos Vegyeskereskedő Somogyi István Vendéglős Somogyi István Sárok k k Németbóly Bezedek [...] Jenő tb fő­szolgabíró és Öllé István Járásorvos Balogh József dr Járási [...] Fonyó Vilmos dr Horváth Jenő Kerese György dr Müllherr Alajos dr [...]
8. Első rész • IV. Fejezet (105. oldal)
[...] Lestyán Adorján Somogyi Gyula Sántha István Pongrácz Kálmán Laucsik Máté Keviczky Lajos Buzinkay Béla Subert István Kochanovszky Pál Rehák Lukács Üres [...] Simon Bubreg Mihály Szilágyi Ferencz Kerese Imre Imrédy Lipót Schauer István Mayercsák Márton Ifj Bartal György [...]
9. (47. oldal)
[...] neje í 27 222 2975 Kerese Kálmán í 292011 2974 Bernhardt [...] 404929 2888 1 a Zsebeházi István és neje 1 414787 4740 [...] I kerület 12935 3247 Cseke Istvánná Jurisics Anna 1 1 12066 [...] 1 42933 3241 1 Kozma István és neje 1 53000 3261 [...]
10. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (347. oldal)
[...] ÖDÖN PÉCS nyonkai dr Szemző István föld birtokos 170 hold Malmok [...] Puchy Kornél közig gyak Somogyi István irodatiszt Buda Emma és Schuszter [...] rövidáru VÉNYI LAJOSNÉ Ügyvédek Dr Kerese Kálmán Dr Jéhn Lajos Dr [...] Barna Lajos Postahivatali tisztv Benkő István postamester György Béláné és Patonai [...]
11. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (458. oldal)
[...] műszerész Szi­geti out 31 Keleti István dr ügyvéd Felső­mai om u [...] Heim Pál u 1 Keller István sütőmester Majo rossy I u [...] orvos Felsőmalom u 3 Keleti István dr ügyvéd Felső­malom u 5 [...] tanító Mecsek alja Rácváros 49 Kerese Alfréd főkönyvelő Apáca utca 11 [...]
12. (52. oldal)
[...] Zá m 4 kk Kozma István és Auna 39 574 halász [...] Apfel Borbála 4472 7 3 Kerese Kálmán 67 605 8 özv [...] neje 582 üres 10 Gadó István nős Vlasies Katalinnal 3679 üres [...] 1501747 9 4 Horváth tokán István s Malhievics Kalal 384032 1084 [...]
13. (27. oldal)
[...] testvérei 2223388 2 1 Sipőcz István 2643233 44 Vasváry György 223 [...] gyermekei unok 261 195 941 Kerese Kálmán s társai 226 205 [...] Kat 237 214 3216 Pap Istvánná Bogánovics Kati 249 225 33 [...] neje 347 223 3128 Stirling István s neje 610 2160 3819 [...]
14. (3. oldal)
[...] Tel 2 24 Elnök Madarász István dr közjegyző Alelnök Bardio György dr Kaposvár Kir közjegyzők Madarász István dr Széchenyi tér 12 Angyal [...] Visy Imre dr Varga Nagy István Választmányi póttag Grün Sándor dr [...] Sándor dr Rásky Béla dr Kerese György dr Ügyvédi kar Telefon [...]
15. (43. oldal)
[...] 1 2 998 195 Hűbb István neje 1 3 213193 Wertheimer [...] 182 özv Albert Gáspárné és István 1 12 10 177 Fekete [...] Szinger Rudolf 1 14223 173 Kerese Kálmán 1 15216 174 özv [...]
16. Zalavármegye általános jellemzése (408. oldal)
[...] int Rt Szekeres Vince G Kerese Nán­dor R Zsálek Antal Bö [...] R Sohár Ferenc B Kulcsár István R Vörös Vendel Bö Gálos [...] Rt Jankó Ferenc Sz Vörös István Sz Dómján Far­kas Sz V [...] Császár Gyula Sz Pt Ernecz István Sz Dénes Pál Sz Császár [...]
17. Első rész • VI. Fejezet (202. oldal)
[...] 158 Jánossy Károly 121 Jánosy István 157 Járdek Géza 121 Jász [...] 121 Jerzsák Ignácz 146 Jesze István 143 JeszenákAlfonz 131 132 Jeszenszky [...] 159 Jónás Emil 136 Józsa István 127 Józsa János 138 Juhász [...] 135 Kerekes Sándor 128 129 Kerese Kálmán 147 Keresztes Ign 158 [...]
18. (120. oldal)
[...] Malom u 7 2 Kecskeméti István cipész Alajos u 1 3 [...] cipész Zsolnay V u 20 István ifj lakatos Baráturkörnyók 19 Károly [...] u 16 Tel 5 96 István fogházőr Mecsek u 19 István iroda ig Anna u 33 [...] Kálmán kárpitos Mihály u 30 Kerese Alfréd banktisztv Makár u 26 [...]
19. (70. oldal)
[...] 1 16 3953 1641 26 Kerese Kálmán 1 17 718 1641 [...] 26 4533 1641 21 Omodi István és n Radó Anna 1 [...] 32 4609 1641 18 Hegedűs István és neje 9 33 2389 [...]
20. (26. oldal)
[...] l 1 22811 389 Sipőcz István örökösei 1 Apácza u 1 [...] Testvérek 11 9585 384 2 Kerese Kálmán és neje 11 Hunyady [...]
21. (59. oldal)
[...] 1 37 995 652 Özv Kerese Imréné 1 1 38 3863 [...] l 18 127 1772 Lesnyik István és neje 1 2 19 [...]
22. (24. oldal)
[...] 1 2 2811 389 Sipőcz István 1 Apácza u 1 sz [...] 1 1­9 585 384 2 Kerese Kálmán és társai 1 1 [...]
23. (33. oldal)
[...] 5 470 337 Dr Jellasich István i Zrinyi utcza 4 6 [...] 10 12 584 384 1 Kerese Kálmán és neje 1 Ferencziek [...]
24. (18. oldal)
[...] terület menyisége hold öl 3966 Kérésé Kálmán 5 1498 3968 pH [...] 8 847 3970 kO Varga István r­ 798 455 3971 Marusics [...] 8 900 460 3975 Kozma István 8 518 3976 dtto 8 [...] György 8 1170 3979 Misángyi Istvánná 8 1261 465 3980 Balatonyi [...]
25. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (95. oldal)
[...] Király u 5 Dr Wámoscher Ist­ván Ferenciek u 2 Dr Wolf [...] Dr Miskolczi Gyula Dr Német István Dr Német Kálmán Dr Paschke [...] Vilmos Dr Jehn Lajos Dr Ké­résé Kálmán Mágocs Dr Biró Aladár [...] Horvát Jenő Dr Kalmár V István Dr Krón Fe­renc Dr Kunczer [...]