14 találat (0,332 másodperc)

Találatok

1. ROMSICS IGNÁC A Duna melléki ellenforradalom (312. oldal)
[...] abban bíztak hogy Szabóky Jenő kérése meghallgatásra talál a francia szerb [...] Visszaemlékezések 134 10 6 Dékán István 2 old Ezenkívül VÁRY 155 [...]
2. HARGITAY GÁBOR A kalocsai érsekség a politikai katolicizmus szolgálatában (362. oldal)
[...] A volt néppárti Zichy János kérése mégha az egyházi szempontból figyelemre [...] kormánnyal és személy sze­rint Tisza Istvánnal kialakított jó kapcsolatok ugyancsak erősen [...]
3. Iványosi-Szabó Tibor ADATOK A CIGÁNYOK KECSKEMÉTI TÖRTÉNETÉHEZ (1596-1850) (9. oldal)
[...] Függelékben is közölt levélben Antal István azt bizonygatja hogy én ezen [...] jobbágykodván itt is haltak meg Kérése is az a tanácstól hogy [...]
4. ORGOVÁNYI ISTVÁN Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története (197. oldal)
[...] 13 Szabó József 14 Bakos István 15 Vasadi Pál Október 28 [...] százados Takács József főhadnagy Decsi István főhadnagy Mátyási Antal százados Molnár Béla százados Veres István főhadnagy Domokos Ferenc hadnagy Szommer István hadnagy Tóth Ferenc szakaszvezető tüntette [...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén működő [...]
5. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (46. oldal)
[...] a nemes ta­nácsnál tett azon kérése következésébe mely szerént minden javainak [...] 6 Ezen föld mellett Deák István Kapitány úrtól bír egy darab [...]
6. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (49. oldal)
[...] polgár Tóth János és Aranyi István urak előtt szinte bírói zár [...] öreg sertéseit perceptor 18 Kiss István és Aranyi István urak előtt séquestrai tam 11 [...] és egy borsutút perceptor Kiss István és electus 19 Tóth János [...] Kajtári Lászlóné Demeter Ilona asszony kérése következésében annak javait becsültessem meg [...]
7. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (51. oldal)
[...] és senator Csányi János úr ké­rése következésében annak fekvő javait becsültessem [...] 1 ső napján 1839 Veres István m p ria kiküldetett senator [...]
8. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (52. oldal)
[...] birtokában találtatván választott pol­gár Koncz István úr és helyes lakos és [...] 3 ik napján 1839 Drégely István m p kiküldetett tanácsbéli által [...] Nemes Fekete Mihály úrnak azon kérése következésében miszerént a maga és [...]
9. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (57. oldal)
[...] kiküldetve hogy Soós Sándor úr kérése következésében annak javait becsültessem meg [...] állított úgymint választott polgár Ölvödi István és Szabó Lajos urakat én [...]
10. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (58. oldal)
[...] együtt a mely is Soós István és Petrezselem Szabó József szomszédságukban [...] Februarius 3 kán 1840 Veress István m pria kiküldetett senator BKMÖL [...] polgár Újházi Kováts Pál úr kérése következésében annak javait becsültessem meg [...] A Mária hegyben jelesen Szappanos Istvánná asszony és Bíró Mihály szom­szédságukban [...]
11. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (63. oldal)
[...] esztendei május 23 k Drégely István m p kiküldött tanácsbéli Az [...] kiküldetve hogy Szeder Farkas József kérése következésében annak javait be­csültessem meg [...] jól esmérik úgymint nemes Mészáros Istvánt Gedai Józsefet és Csolnoki Antalt [...] hegyben Csorba József és Mászáros István szomszédságukban lévő háromszáz azaz 300 [...]
12. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (71. oldal)
[...] javait s azoknak értékét önnön kérése következésében írnám öszve melyeknek tellyesítése [...] Antal Tassi László és Csősz István helybelci becsületes és birto­kos lakosokat [...] Szegedi út mentében nemes Kováts István Tamási Józsefné szomszédságá­ban 302 hold [...]
13. TANULMÁNYOK • IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: NÖVÉNYTERMESZTÉS KECSKEMÉTEN A XVII. SZÁZADBAN (15. oldal)
[...] a végrendetet szöve­gébe a testáló kérése hogy a tanács hagyja jóvá [...] kertjét kérte meg vásárbíró Kovács István ha felesége nem szolgált tőle [...] 1677 március 10 én Korbocz István kisbíró ilyen condi­tioval kérte meg [...] június 16 Rácz Kevi Balassa Istvánnak adták Szűr Szabó Istvánné kertjét [...]
14. TANULMÁNYOK • Tóth Szilárd: A KÖZSÉGI NÉPISKOLAI TANULÓK HELYZETE KECSKEMÉTEN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (264. oldal)
[...] látható el 1 A katolikusok kérése szintén az volt hogy a [...] templomba panaszolta az iskolaszéknek Révész István prelátus plébános Mint írta a [...]