5 találat (0,321 másodperc)

Találatok

1. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
2. (103. oldal)
[...] hogy Bereck egri prépost előadott kérése nyomán járja meg a Borsod [...] vagy Darocz i László fia István vagy Watha i Dénes vagy [...] Rechky Tamás és Pe­renc fia István az elmúlt időkben Cherep vár [...] földjét az emiitett Perenc fia István és más Bogach i nemesek [...]
3. (59. oldal)
[...] 1508 május 28 Buda Maryassy István szepesi kapitány levele az Abran [...] nemes Aranyas i Já­nos előterjesztett kérése nyomán átiratban kiadja Ulászló ki­rály [...]
4. (38. oldal)
[...] nem különben Darocz i Thibold István fia Imre özve­gye Zsuzsanna asszony [...] Mátyás király az egri káptalan kérése nyomán átirja a váci káptalan [...]
5. (21. oldal)
[...] i Baláza mester kanonok előtérjeaztett kérése nyomán átirat­ban kiadja és megerősíti [...] vagy Wathai Petth­rea Dénes vagy István vagy Abon i Tamás vagy [...]