90 találat (0,200 másodperc)

Találatok

1. 1911-09-02 / 35. szám
[...] Veszett macska Pécsről jelentik Dr Kerese György sásdi ügyvéd volt orsz [...] megtámadta és súlyosan megse­bezte Dr Kerese azonnal Budapestre ment a Pasteur [...] alján a Csoklovica barlang­ban Töri István tanító és Láger János állomásfőnök [...]
2. 1980-03-01 / 3-4. szám (12. oldal)
[...] Kálvin Keresztyén Énekkar ifj Tóth István orgonista és karmester vezetésével Young [...] karénekét adta elő Ifj Tóth István és Dobda Ja­net vasárnapi iskolai [...] duettet ad­tak elő Ifj Tóth István méltóképpen mutatta be az új [...] múlandó mint egy Tavaszi regei Kerese a Virtust az minden Korron [...]
3. 1903-04-02 / 14. szám
[...] alelnöki Czap Lajos jegyző Pásztor István E ave Ä o 220 [...] Bors Lajos számvizsgáló bizottság Buckó István Kánay István beteg látogató Biró Gábor ajtóör [...] nagy bélyeg ajándékkal akar vásárolni kerese fel a Itt van Hadvigár István honfitársuk alkalmazva
4. 1908-10-24 / 43. szám
[...] lelkész TÁRS SZERKESZTŐ HARSÁNYI P ISTVÁN bridgeporti ref lelkész KIADÓHIVATAL 52 [...] folytán neki megszavazott 5 Újvári István a whittseti osztálytól félsegélyért folyamodott [...] állapította meg a végle­ges munkaképtelenséget kérése nem volt teljesíthető 9 Vladár [...] g ié zére 9 Suga Istvánná a delray i osztály tagja [...]
5. 1914-11-07 / 44. szám
[...] AZ EGYESÜLET ELNÖKE IFJ KÖTELES ISTVÁN JEGYZŐKÖNYV felvétetett az Amerikai Magyar [...] én Jelen voltak Ijf Köteles István elnök és a vezértestület tagjai [...] 1 sz osztály­tól ügye megvizsgáltatván kérése jogosnak találtatott és számára a [...] 20 sz osztály­nál 15 Pecsenye Istvánná a 8 sz osz­tálynál 16 [...]
6. 2011-11-01 / 11-12. szám (16. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] lelkipásztori szolgálatra Gyászhír Elhunyt SZABÓ ISTVÁN a Cliffside Park i Református [...] templomából Gyászolják felesége Éva fia István és mindannyian akik ismer­ték és [...]
7. 2012-07-01 / 7-8. szám (14. oldal)
[...] Református Egyházközség Lelkészi Hivatalától Répási István ref lelkész leveléből LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] West Mifflin PA 15122 Répási István ref lelkész ORDER BLANK MEGRENDELŐLAP [...]
8. 2012-03-01 / 3-4. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] Joseph Diadone Tamás Mária Szabó Ist­ván Fejes Lajos Özv Juhász Jánosné [...] Séra Ferenc az algondnok Tamás István Januártól folytattuk bibliaóráinkat és konfirmációs [...]
9. 2012-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] Tamás család apraja nagyja Tamás István Emma az ifjú István Zsuzsanna Istvánka és Attila felekezetűnkből [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
10. 2013-03-01 / 3-4. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...] Address nyékét szervezi Elnöke Balia István főgondnok Istennek hála a Nt [...]
11. 2016-03-01 / 3-4. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
12. 2016-05-01 / 5-6. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
13. 2016-01-01 / 1-2. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
14. 2015-09-01 / 9-10. szám (10. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
15. 2012-09-01 / 9-10. szám (13. oldal)
[...] az angol nyelvű Istentiszteleten Vásárhelyi István hirdette az Igét 11 órakor [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
16. 2016-07-01 / 7-8. szám (13. oldal)
[...] as requested by Rt Rev István Csűri in Nagyvárad 7 Fund [...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
17. 2014-01-01 / 1-2. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
18. 2014-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
19. 2014-11-01 / 11-12. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
20. 2013-05-01 / 5-6. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
21. 2012-11-01 / 11-12. szám (13. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
22. 1923-11-17 / 46. szám
[...] nagy tevékenységéről jól is­mert Kovács István atyankfiának Pittsburgból való eltávozása folytán [...] képviselőjét midőn ő lapunk pártolásának kérése ügyében beko­pogtat hozzájuk Legyen itt [...] Elnök Győri Ferencz Jegyző Győri Ist­ván 104 Gardner ave iview Castle [...] 97 Disytown Pa Pénztárnok Ádám István Ellenőr Danyi István Beteglátogató Kiss János Ajtóőr Bodnár [...]
23. 2012-01-01 / 1-2. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
24. 1916-06-03 / 23. szám
[...] ha szükségesnek lát­juk a változtatást kérése szerint megtesszük FELHÍVÁS Kérjük lapunk [...] i u Elnök Id Köteles István Ai el lök Id Tóth [...] Tdő Kovács End­re elnök Varga István alelnők Bállá István jegyző G Demeter Jó­zsef pénztárnok [...] nyilvántartó Győri Ferenc számvevő Gőrász Ist­ván titkár Kertész Sándor kis könyv [...]
25. 2014-07-01 / 7-8. szám (15. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
26. 2013-11-01 / 11-12. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
27. 1924-01-19 / 3. szám
[...] Trója Gáborné Palágyi Miklósné Czap Istvánná és Tobiásné A felszolgá­lás és [...] árvaházra Ez alkalommal a lelkész kérése nem maradt kiáltó szó a [...] járultak A sz jegyeket Boros István és neje ajándékozták A karácsonyi [...] gyüle­kezet megbízásából Csuka Géza Boros István Joó Sándor Kozma Ferencz Péter [...]
28. 2014-09-01 / 9-10. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
29. 2011-07-01 / 7-8. szám (14. oldal)
[...] lelkipásztor 4 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 5 Nádas [...] alap 6 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
30. 1901-04-25 / 17. szám
[...] szerencsés lesz és egy nagy kérése beteljesül Hát ugyan mi az [...] Tóth János Csorba Márton Gönczi István 2 2 Molnár Pál Sütő István Juhász Kálmán Juhász Ju liána [...] Csorba Mihály Csorba János Simon István Káldy József Kiss Etelka Csorba [...] Fodor Károly Braun Antal Silling István Nagy Sándorné Urbán Borbála Sam [...]
31. 1905-10-19 / 42. szám
[...] törülve is volt enDél fogva kérése figyelembe nem véte­tett j 7 [...] mun­kaképtelenséget meg nem állapítot­ta ennélfogva kérése nem volt tel­jesíthető I 10 Kövér István a homesteadi osz­tálytól végleges munkaképtelensé­ge [...] megszavazott félsegély kiadását 11 Szert István a broughtoni osz­tálytól félsegélyt kér [...]
32. 1924-09-06 / 36. szám
[...] talmában és nem csalódott mert kérése teljesült Fia meggyógyult Nekünk még [...] sem ér Kidolgozta Nt Borsos István ref lelkész jó szívből küldött [...] első canadai fecské­jét melynek Szent István Ünnepe czimet adott a Magyarság [...] cálvinista Békevár abla­ka előtt Szent Istvánról énekelni dicsőítő himnuszokat vakmerőség Én [...]
33. 2014-03-01 / 3-4. szám (12. oldal)
[...] lelkipásztor 3 Nagyvárad Ft Csűri István segély kérése az egészségház számára 4 Nádas [...] alap 5 Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium tető fedésére [...]
34. 1960-08-01 / 14. szám
[...] az Urban találja meg S kérése most már a miénk is [...] én A gyűlést Dr Haller István elnök vezette Jelen voltak még [...] Ernő Cleveland pénztáros Dr Szabó István Cleveland a Magyar Egyház kerület [...] hogy a verseket Dr Haller István egy 1685 ből való és [...]
35. 1955-08-01 / 14. szám
[...] hatáskörükben gondos­kodni szíveskedjenek Böszörményi M István egyházkerűleti elnök Országos ifjúsági konferencia [...] Babos Sán­dor és Dr Szabó István lelkészeinktől míg a délutá­nokat Hartó [...] A Magyar Egyházkerület öröme Böszörményi István elnök értesítette lapunkat hogy a [...] első és newyorki első egyházak kérése végre teljesült a pittsburghi és [...]
36. 1902-05-22 / 21. szám
[...] Bárt fai János pénztárnok Pecsenye Ist­ván 1 titkár i akoo József [...] Horváth Já nos felvigyázó Kovács István biz tagok Lengyel János Kövér [...] fiókja Joliet ill Elnök Kovácsics István pénzt Re sán István titkár Horváth János jegyző Juhász [...] JSesöülés hegyére v Híveihez való kérése ezen a ponton erősebb volt [...]
37. 1957-02-15 / 4. szám
[...] Egyesület régebbi támogatásának reménységében Bö­szörményi István egyházkerűleti el­nökünk alkalmat adott arra [...] Beren tés József gondnok Mészáros István algondnok Radnóczy József pénztá­ros Loganban [...] ötvenedik esztendejét a jubileumon Böszörményi István egy­házkerűleti elnökünk is részt vett [...] 3 Mo Onnan azon­nal elindítják kérése intézését Tehát NE a táborba [...]
38. 2005-03-01 / 3-4. szám (14. oldal)
[...] Fodor Mária Ildikó Főgondnok Bállá István 914 591 8918 Beszámolók a [...] érzem az elmúlt esztendőben gyülekezetünk kérése meghallgattatott és megadatott Az Úr [...] Kossuth Termünk padlóját köszönet Balogh István gondnokunknak Konyhánkat felújítottuk köszö­net Kovács [...] és hallgatja Isten Igéjét Bállá István főgondnok Bázsa Tünde Neuschel Emese [...]
39. 1904-11-24 / 47. szám
[...] elnök Mokcsay Béla alelnök Papp István jegyző Tomcsányi József pénztárnók Molnár István ellenőr Tdö Kalassay Sándor Petheö [...] Ferenc Monongakela City Pász tor István Mount Carmel Pa Buli án [...] Szabó Nán­dor Phoenixville Pa Ronyecz Ist­ván Eleanor Pa 1 1 szavazattal [...] Dilonvalei Ohio egy ház segély kérése ezzel kapcsolatbal a hómesteadi kérvénye [...]
40. 1903-11-05 / 45. szám
[...] gyorsan folyt Legelőször is Gajdos István özvegyének kérése került tárgyalás alá Gajdos István a monongahela city osztály utján [...] I sitani If j Varga István a phoenix­­viliéi osztálynak tagja szintén [...] Petiieö Bálint Zöldy Pál Virág István Papp István és Kalassay Sándorból álló bizottság [...]
41. 1934-03-24 / 12. szám
[...] sével ért véget Közli Boros István Fairfield Conn Az egyháztanácsnak e [...] eleve elfogadta azt Az Árvaház kérése értelmé­ben az árvaházi perselyt állandó [...] Kedd este Nt Csép ke István prédikál mig szerda este Dr [...] Válogatott magyar da­lok előadták Máté István és József Bücs Julis­ka zongora [...]
42. 1904-11-17 / 46. szám
[...] telés óta oldalcsillárokat ajándékoz­tak Aszmongya István Timura Gy és neje Kurucz Borbála Kun István és Kun András Kulhanek János [...] vidéki tagtársaimnak hogy a Derkács István new bruns­­wicki Nagy László elizabethporti Fodor István bridgeporti Susnyák József toledoi osztályok [...] alkalommal az úri imádság utclsó kérése én a doxologia November 24 [...]
43. 1921-05-21 / 21. szám
[...] névre A gyermek keresztszülei Csörgő István és Csörgő Mária pennsylvániai lakosok [...] VA Lelkész Nt Kováchy Miklós István Szép ünnepély ment itten végbe [...] ref lelkipásztor Nt Kováchy Miklós István ur által a most beszerzett [...] etet érzelmének ápolásra buzdító atyai kérése mély benyomást hagyott hátra minden [...]
44. 1914-05-30 / 21. szám
[...] O Jelen voltak Ifj Köteles István elnök és a vezértestület összes [...] tudomásul vételét Tisztelettel If Köteles István elnök Ellenőr indítványozza hogy elnök [...] 2 sz nál 6 Bárkái Istvánná a 35 sz nál 7 [...] ik osztály tagja ügye megvizsgáltatván kéré­se jogosnak találtatott és számára a [...]
45. 1925-07-04 / 27. szám
[...] Forenszki Rózával Tanuk voltak Dienes István és Bauer Béla Keresztelések Gergely István Nagykövesd Zemplén m és neje [...] hogy az egy­ház algondnokát Kosztrub Istvánt kórházba szállították és megope­rálták Az [...] tagjai körébe Az ungnyárádi egyház kérése Egyházunk volt jegyzője ifj Papp [...] Kocsis Borbálától Martins Ferry Rusnyák István és ne­je Kocsis Ételtől Glens [...]
46. 1904-10-06 / 40. szám
[...] Kovács József Ádám Ferencz Palágyi István Badó Sándor Kojsza József Kiss [...] a kővetkező egyének ké­szíttették Kiss István Kovács Jó séf Padó Mihály [...] trentoni fef lelkész tdö Virág Ist­ván és a dillonvallei ref lelkész [...] mivel már az illető munkaképtelen kérése már az április 18 án [...]
47. 1923-09-22 / 38. szám
[...] s 21 00 Monongahela Nagy István 5 h s 35 00 [...] keresztszülők Len­gyel Zsigmond nejével Madár István csa­ládjával Kovács János s több [...] képviselőjét midőn ő lapunk pártolásának kérése ügyében beko­pogtat hozzájuk Legyen itt [...] ki­fejtett nagytevékenységéről jól is­mert Kovács István atyankfiának Pittsburgból való eltávozása folytán [...]
48. 1929-07-20 / 29. szám
[...] gyüle­kezetei Főt Dr Kováts J István és Főt Ágoston Sán­dor A [...] ünnepi szónoka Dr Kovács J István budapesti theol tanár egyházkerületi főjegyző [...] imádkozott s Dr Kovács J István prédi­kált magyar szivének teljes­ségéből az [...] Béla imá­ja Murányi János áldás ké­rése után Csutoros Elek és Dólcus [...]
49. 1990-05-01 / 3. szám (9. oldal)
[...] püspök ügyvezető szerkesztő DR SZABÓ ISTVÁN 415 Steven Blvd Richmond Hts [...] Érdeklődők kérésre on­nan beszerezhetik Sokak kérése az hogy az Album ango­lénak [...] Limpár Károly Columbus OH Nyeste István St pastor Homestead PA Nt [...]
50. 1924-08-23 / 34. szám
[...] derék szerzőnek lapunk szer­kesztőjéhez intézett kérése e levele­zőlapalakú kotta szövegek elterjesz­tése [...] Ráday u 28 sz Németh István a dunántúli re­formátus egyházkerület püspöke [...] reprezentánsa dőlt vele sírjába Németh István püspök a fejérvármegyei Sáregresen született [...] et MeKeeaport Pa J NÉMETH ISTVÁN duhántúli református püspök 1850 1924 [...]

 

  • 1
  • 2