7 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1. 1979-02-08 / 6. szám
[...] Magyarországon testvérei Júlia Erzsébet és István Barna János Margit Sandy New [...] református egyház templomából temették TREML ISTVÁN Gyászolja felesége Mária 4 gyermeke [...] önuralmat parancsoló csábításokkal aláaknázott út kérésé seben követésében Csak így juthatunk [...] Ferenc Ároádházi Szent Erzsébet Széchenyi István Szent István szobra Mindszenty bíboros Szent Korona [...]
2. 1978-05-25 / 20. szám
[...] MÁJUS 23 A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KÉRÉSE AZ EMiGRÁCIÓHOZ 1978 április Kedves [...] hangszalagra mondott szövegét címemre Zolcsák István Caixa Postai 801 09700 r [...] társgondnok Kiss Sándor és Vitányi István gondnokok dr Deák Imre titkár [...] és Bedő Erzsébet társelnökök Vitányi Istvánná YVancha Boriska alelnökök Alföldy Béláné [...]
3. 1977-10-13 / 38. szám
[...] más szer­vezetek elnökeinek köszöntését Zolcsák István személyesen tolmácsolta az Erdélyi Világszövetség [...] soraiban ott láttuk Msgr Horváth Ist­vánt a wellandi Magyarok Nagyasszonya templom [...] S J és Ft Békési István S J Budai Sándor világi [...] alatt ilyen tárgyalást tartsanak Egyetlen ké­rése az volt hogy szavahihető tanúkat [...]
4. 1978-02-02 / 5. szám
[...] felnőttekkel Ka nagy célokért Szent István koronájáért kell kiállni Megértette Kogy [...] amint napirendre került a Szent István koronájának problémája gyermekeik tőlük kértek [...] Károlyt Flórián Tibort és Sándor Istvánt választotta meg alelnököknek Benczédy Dánielt [...] V űU A SZÉCHENYI TÁRSASÁG KÉRÉSE 1 A Széchenyi Társaság évtizedes [...]
5. 1980-03-13 / 10. szám
[...] László fiai László János és István továbbá Miklós fia György A [...] János és a korán elhalt István testvére volt Az utóbbiakat túlélte [...] Csak pél­dául enlítjük hogy Báthori István nádorispán menyasszonyát a masszóviai hercegkisasszonyt [...] jóindulattal voltak iránta s így kérése sosem ta­lált süket fülekre Az [...]
6. 1980-03-13 / 10. szám
[...] ugyan szabad beszélni de Szent István ko­ronáját a magyar kereszténység szimbólumát [...] állapota kielégítő A CLEVELANDI KÖZKÖNYVTÁR KÉRÉSE Tavaly a clevelandi közkönyvtár az [...]
7. 1979-09-06 / 33. szám
[...] még 117 utas tartózkodott Godunov kérése alapján közvetlenül felszállása előtt körülvették [...] munkájának gyümölcse A tánccsoportnak Soltay István volt kezdettől fáradhatatlan szervezője Az [...]