10 találat (0,668 másodperc)

Találatok

1. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (592. oldal)
[...] magán életéből Nagykőrös 1861 Tobdai Szaniszló Zsigmond 1 Szaniszló Zsigmond Torma Károly 1 Szaniszló Zsigmond és Rettegi Károly Tóth [...] 1962 júl 29 Budapest Tóth Sándor Sáros vármegye monográfiája Budapest 1909 [...] Neue Folge Brassó 1860 Trisnyák Sándor Borsodi földrajzi írók a XVI [...]
2. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (591. oldal)
[...] 1873 Debrecen Sincerus álneve Payr SÁNDOR nak 1 Gensel Spangár András [...] Sátoraljaújhely Sfeisser 1 Chronik Sülé Sándor Kerta község éghajlata időjárása Ij [...] Kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor iM T T II Pest [...] Régi magyar utazások Nagybecskerek 1892 Szaniszló Zsigmond Tordai naplója 1682 1711 [...]
3. Névmutató (717. oldal)
[...] Gschvvandtner Lajos 496 Gy Győry Sándor 150 Gyurikovics György 34 H [...] 164 Halácsy Miklós 150 Halácsy Sándor 289 304 317 322 338 [...] 289 Haradauer Ferenc 38 Haris Sándor 317 Hartl Heinrich 467 Härtner [...] Helmert Friedrich Robert 530 Heppe Szaniszló 38 64 65 72 83 [...]
4. Részletes adatok az 1897. évi miniszteri jelentéshez a vizügyekről (170. oldal)
[...] Gebe Méhtelek Tisza Berek Í Szaniszló Csorna köz Csanálos Fény J [...] lecsapoló tár sulat J Szoboszlay Sándor Nyírvidéki érdekeltség Kraszna Béltek község [...]
5. Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke (578. oldal)
[...] Mária 1 Genthon István Albach Szaniszló Der Weise in der Zeit [...] kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor Kecskemét 1856 1 Névtelenül megjelent [...]
6. 10. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (480. oldal)
[...] pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata Előd Szaniszló A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai [...] szarvasi hévíz programot ismertette Juhász Sándor ós Kun Attila V I [...]
7. MEGEMLÉKEZÉS • Hrenkó Pál: A szenci Collegium Oeconomicumból és a tatai Studium Cameraticumból kikerült geometrák, hidraulák (2_12. oldal)
[...] megyei földmérőként 1792 ben Heppe Szaniszló mellé rendelték az épülő Ferenc [...] tábornok fia Megrajzolta Gö­döllő térképét Sándor József 1771 1774 1776 1786 [...]
8. Dr. Schmidt Eligius Róbert: Böchk János (7. oldal)
[...] Ezért 1893 ban dr Wekerle Sándor miniszterel­nök és pénzügyminiszter őt kérte [...] kiállítás alkalmából pe­dig a Szent Szaniszló rend II o csillagával tüntették [...]
9. 1. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (55. oldal)
[...] keleti Mecsek hidro­geológiai viszonyairól Pordán Sándor Vízfeltárási lehetőségek Komló­Magyaregregy térségében Koch [...] pécsi pincerendszerek hidrológiai vizs­gálata Flőd Szaniszló A nyugati Mecsek tektonikai viszo­nyai [...]
10. Zielinszki Szilárd (103. oldal)
[...] sohasem használt még magyaros formában Szaniszlónak sem következetesen Szilárdnak aposztrofálta magát [...] Hazatérve régi professzora Kisfaludi Lipthay Sándor tanársegédnek hívja így mellette dolgozhat [...]