2. oldal, 46 találat (0,171 másodperc)

Találatok

21. 1938. április 27-28.
[...] 537 43 31 Nagybózsva Kozma Sándor lp 691 90 1 439 [...] 40 633 10 36 Pamlény Szaniszló István lp 1 157 22 [...] 673 26 42 Szemere Erőss Sándor lp 1 499 43 1 [...] 792 72 47 Tomor Sebestyén Sándor lp 1 043 1 332 [...]
22. 1942. május 6-7.
[...] 077 60 105 Sárközújlak Weghofer Sándor lp 1 678 26 106 [...] 964 60 122 Börvely Peleskey Sándor lp 4 273 123 Dobra [...] 208 48 135 Nagykároly Gönczy Sándor lp 2 090 13 136 Szaniszló Kiss Ferenc lp 1 450 [...]
23. 1890. április 15-23.
[...] itt nem segélyeztetik 210 Szabó Sándor hermánszegi lelkész tőkesegélyt nyervén itt [...] nyer­vén itt nem segélyeztetik 218 Szaniszló Pál felső novaji lelkész segélyeztetik [...] martonyii lelkész segélyeztetik 223 Nagy Sándor szakácsii lelkész segélyeztetik 224 Ónodi [...]
24. 1896. október 17.
[...] 7 Olvastatott Király István és Szaniszló András czeglédi lakosoknak f évi [...] e biróság feloldja s Kurucz Sándor jelenleg raádi volt mindszent bogádi [...] levő esperesi igazolvány szerint Kurucz Sándor lekész nemcsak az 1891 1893 [...]
25.
[...] javaslatukat Huszár Károly és Szinay Sándor külön külön részletesen kidolgozott bírálatot [...] Reme­nlk féle földrajzot és Timár Szaniszló honismertetését A bizottság egybehangzó véleménye [...] esperesének bemutassa Jegyzette Kmf SZINAY SÁNDOR CSEKEY DÁVID felkért jegyző h [...]
26. APPARÁTUS • Bibliográfia (546. oldal)
[...] Kajárpéc 2000 VILLÁNYI 1891 VILLÁNYI Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...] jav bőv kiad Szerk Ladányi Sándor Bp 1977 ZSILINSZKY 1907 ZSILINSZKY [...] n 1988 ZSOLDOS 1895 ZSOLDOS Sándor A mező eörsi evang reform [...]
27. S (213. oldal)
Sárospatak­Györgytarló Zempléni em 1932 1935 Szaniszló Gyula Vass László Békés Imre Benyhe Sándor Nagy Sándor Béla Település fekvés gazdasági élet [...]
28. Adattár • GerecseiZsolt–Köblös József–Krántiz Zsolt: A Tatai Református Egyházmegye lelkészi adattára (1554–2012) (214. oldal)
[...] helyettes lelkész 1961 1969 Borsos Sándor 1969 1980 Mailer Bálint 1980 [...] helyettes lelkész 1991 1992 Csőszné Szaniszló Judit helyettes lelkész 1992 2004 [...]
29. (63. oldal)
[...] 16 k 16 f Héijas Sándor II oszt ref 39 k [...] 24 k 32 f Szabó Sándor VIII oszt izr 24 k [...] idő szerint nem segélyezhetők Bren­cich Szaniszló 1 oszt r k Tóth [...]
30. 1886. október 18-24.
[...] pusztafalui lelkész segé­lyeztetik 50 273 Szaniszló Pál novaji lelkész népes egyháza [...] emelni nem se­gélyeztetik 274 Szuhaj Sándor csobádi csekély fizetésű és súlyos [...]
31. 1887. november 19-26.
[...] mérai lelkész időközben meghalt 284 Szaniszló Pá 1 f novaji lelkész segélyeztetik 100 285 Szuhay Sándor csobádi lelkész kérvényén az esperesi [...]
32. 2013 / 1. szám • KÖZLEMÉNYEK • Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere (1_105. oldal)
[...] állami szervek beleegyezését követően Palotay Sándor amerikai látogatása idején a Déli [...] 3 1 2 40918 8 Szaniszló Pál 82 1977 július 20 [...] Walter H Smyth távirata Palotay Sándor részére 1977 július 28 MNL [...]
33. 2010 / 3. szám • KÖZLEMÉNYEK • Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén (3_95. oldal)
[...] más megje­löléssel a SZÉT Köpe Sándortól a vidéki engedélyeket megvonta hogy [...] nem publikálták Kellemetlen hogy Köpe Sándor annyira sokat beszélt erről a [...] 37 ÁBTL M 40918 3 Szaniszló Pál 209 p 38 MÓL [...]
34. 1951 (164. oldal)
[...] Madarassy Kálmán Horváth Lajos csv Szaniszló László Dósa Zoltán Kurucz András [...] János csv Barcza József Csizmár Sándor Máthé Zoltán Pap Béla Széchy [...]
35. A kötetben szereplő tanulmányok első megjelenési helye (436. oldal)
[...] 404 Brenner Márton 136 Brestorosky Szaniszló 78 Brockes Barthold Heinrich 405 [...] Czapla Ralf Georg 327 Czeglédy Sándor 401 402 Csabai Mátyás 135 [...]
36. 2017 / 3. szám • RECENZIÓK • Klestenitz Tibor: Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat (163. oldal)
[...] egy tartományi zsinat összehívá­sáról Csajághy Sándor Csanádi püspök kisvártatva el is [...] és ügyrendjéről amit fő vonalaiban Szaniszló Ferenc nagyváradi és Haynald Lajos [...]
37. 2012 / 3. szám • TANULMÁNY • Retkes Attila: Unitarizmus Magyarországon a kezdetektől az önálló egyházkörig (1902) (3_21. oldal)
[...] áttért gróf Brunszwik Géza Hegedűs Sándor és György Endre országgyűlési kép­viselők [...] IV 1 I 36 122 SZANISZLÓ 2010 67 p 124 1871 [...]
38. 1941. május 6-8.
[...] 36 458 82 17 Nemesmártonfala Szaniszló János lp 842 10 1 [...] TJngi egyházmegye 1 Bajánháza Újlaki Sándor lp 1 805 84 1 [...]
39. 2010 / 3. szám • KÖZLEMÉNYEK • Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén (3_104. oldal)
[...] Szigeti Jenő gyűjteménye 3 Palotay Sándor az ingatlan és gépkocsi ügyletei [...] 1 2 M 40918 5 Szaniszló Pál 251 2543 p 1967 [...]