363 találat (0,263 másodperc)

Találatok

1. 18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon (1476. június 14.) (57. oldal)
18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] oldalon 1476 június 14 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Amb­rus mások [...]
2. 23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon(1476. június 14.) (77. oldal)
23 Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] 1476 június 14 1 Báthori István a felséges fejedelem Mátyás úr [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Ambrus mások [...]
3. 25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására (1483. augusztus 28.) (75. oldal)
25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...] nyomozására 1483 augusztus 28 Báthory István a fenséges fejedelem Mátyás Isten [...]
4. 23. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz, hogy iktassák vissza a budaszentlőrinci pálosoknak Ecsegnek azt a részét, amelyet a ványaiak és a kérszigetiek elfoglaltak (1481. május 30.) (69. oldal)
23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] elfoglaltak 1481 május 30 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Dékány dekán Jánossal Cseh cheh Istvánnal Németh Németh Benedekkel Tóth thoth [...] a hasonlóképpen Tóth Ferenccel Torma Istvánnal A Kérsziget nevezetű falubirtokban in [...]
5. 87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására (1514. március 21.) (167. oldal)
87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] a néhai Bajoni de Bajon István néhai fia Miklós nemzetes fiai [...]
6. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
8. 4. Nagymartoni Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz, hogy a határok felújításával iktassa be Szentandrást a jogos tulajdonosnak attól függően, hogy Fehéregyháza határain belül van vagy azon kívül (1329. november 20) (18. oldal)
4 Nagymartom Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz hogy a [...] Marcell és Szécsényi de Zechen István a korábbi levél tartalma szerint [...] maguknak Kristóffiai MarceUnek és Szécsényi Istvánnak juttatta és ugyanazt a király [...]
9. KÖNYVEK, KIÁLLÍTÁSOK • Károlyi Zsigmond: Magyar technika- és ipartörténeti bibliográfia, 1961 (274. oldal)
Kerese Jánosné A magyar bauxit és [...] 15 92 Heltai 61111 Bogdán István Papírgyár alapítási kísérletek Pesten a [...] 930 85 4 61114 Barta István Adatok a gácsi posztógyár reformkori [...]
10. (282. oldal)
[...] 25 öö 3 QGQ Ft kerese tet biztosított nekik az állami gazdaság sőt pl Fodor István Kecsmár Irén tiszaroffi fiatalok 1963 [...]
11. Az otthon és a család • A család (66. oldal)
[...] megha­tározott feladata tevékenysége írja Balogh István A család tehát nemcsak élet [...] nem akarva viseltek idézzük Szabó István történészt Láttuk hogy a göcseji [...] Dömötör Doszpoth Gyenese Geráth Győrfi Kerese Salamon Takó stb nevek viselőiben [...]
12. Földrajzinév-mutató (106. oldal)
[...] 15 Guti Országh Mihály nádor kérése az egri káptalanhoz hogy Nana [...] május 30 54 18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] június 8 67 23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] május 12 73 25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...]
13. MÁSODIK RÉSZ • Zala vármegye községeinek történeti ismertetése (1_203. oldal)
[...] családok birtokai tartoztak Barabás Barabásszeg Kerese Kereseszeg Gerót Gerótszeg Vörös Vörösszeg [...] létezik A község vezetője Varga István körjegyző és Orbán János községbíró [...] van A helyi közigazgatást Pánger István kóz­eégbíró intézi Egyházi és iskolai [...]
14. CSELÉDSORSOK, CSELÉDUTAK • Cselédsorsok, cselédutak • A harmadik nemzedék • Az apa nélkül maradt család (107. oldal)
[...] Itt Bükön ment férjhez Bokor István szijgyártóhoz A férjhezmenetele után rövidesen [...] a nagycsalád gondjait háztartását a kerese
15. A szegek (20. oldal)
[...] azoknak a vasallyai gombásoknak Gombás István szakadott ti Vas megyéből került oda Kerese Szeghben annak fia házasodott Milejben [...] falvakká váltak szét írja Szabó István Formai változatukban sincs különbség hiszen [...]
16. VIII. Név- és helymutató (502. oldal)
[...] 325 Kaposvár 145 160 Kaprinai István 328 Kapuvár 107 141 142 [...] János 349 Kerényi János 458 Kerese György 164 166 Kereszes Gergely [...] 167 Kerner Tivadar 325 Kerpacsics István 199 200 Keserű István 124 127 Keserű István 91 Késmárk 95 145 Kesző [...]
17. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
18. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
19. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
20. A szegek (16. oldal)
[...] hoztak létre állapítja meg Szabó István A dombokat elválasztó vízmosások árkok [...] gerincén fekszik Kereseszeg Lakói a Kerese család tagjai lehettek akiket már [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 9Arrabona 1959-2007 2Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 7A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 1-7 1Budapest Régiségei 1-41 3Cumania 1972-2010 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 11Documentatio Borsodiensis 1-7 5Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 18Dunántúli Dolgozatok 1965-1975 1Folia Archaeologica 1Folia Historica 4Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 1Fradi műsorfüzet 1978-1989 5Fradi Újság 1990-2000 3Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 2Győri Szemle 1930-1944 2A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 1A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 5Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 2Ház és ember 1-25 5A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 10A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 4A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 4Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 7Kiskunhalasi helyi lapok 75Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 1Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 2Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1Magyar Színpad 1903-1907 6A Makói Múzeum Füzetei 1-112 2Manufaktúrák Magyarországon 1Miskolc város történetének dokumentumai I-II 4A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1A MOIM Közleményei 1Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 8Muzeális könyvek 2Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1979-2007 1Múzeumi Mozaik (Hermann Ottó Múzeum) 1-9 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 4Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 4Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 4A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Officina Musei 1-20 1Orvosi Tár 1831–1847 2Orvostörténeti Közlemények 5Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 2Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 3A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 2Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 34Studia Agriensia 3Studia Comitatensia 1-30 7A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 7Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Székesfehérvári Szemle 1931-1939 1Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 3Színháztudományi Szemle 1978-2009 3Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 1Technikatörténeti szemle 1Tisicum 1973-2011 4A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Történeti Muzeológiai Szemle 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 8A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 4Veszprémi Történelmi Tár 1989-1990 1Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zalai Kismonográfiák 1-9 5