397 találat (0,281 másodperc)

Találatok

1. Solymos Ede: A Közép-Dunai Halászszövetkezetek megalakulása (181. oldal)
[...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Hasonló kérelmet [...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Szem 20 Miklós Brück István és társai bogyiszlói halászok nov [...]
2. Kürti László: Egyháztörténet és politika: Ladánybene betelepülése (245. oldal)
[...] hitélet fellendítése Ám hiába volt kérése a püspök hajthatatlannak mutatkozott mivel [...] adta fel 1941 ben Milotay István országgyű­lési képviselőhöz fordult segítségért A [...] Lajosmizsei Helytör­téneti Archívum 2 Milotay István országgyűlési képviselő levele Kovács Pálhoz [...]
3. Néprajz • Kürti László: Lakodalmak, vőfélyek és vőfélykönyvek a Felső-Kiskunságban (239. oldal)
[...] a Fel­ső Kiskunságban A Volly István által közölt észak magyarországi vőfélyversek [...] káposzta lepény kása és kásapénz kérése a Kóró féle alföldi vőfély­könyv [...]
4. A levelek (65. oldal)
[...] utalás jóval korábbra utal Móra kérése hogy tudniillik Móra menyasszonya rövid [...] közelebbit nem tudunk Pistával Móra Istvánnal 37 MF Walleshausen Ilonának Budapest [...]
5. Romsics Imre: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868–1948) (167. oldal)
[...] A német megszállást követő­en Boda István a VI ü o főnöke [...] elzárkózni a szülők ama esetleges kérése előtt hogy gyermekeik fokozottabb magyar [...]
6. Tóth Ágnes: Kényszer vagy lehetőség (187. oldal)
[...] elutasítása vagy a létszám megváltoztatásának kérése fel sem merült Az előterjesztés [...] iratai 11 28 24 Bibó István a moszkvai utasítás és a [...]
7. (40. oldal)
[...] hogy az éppen akkor Radéczy István halálával üresedésben levő turóci prépostságot [...] Austriae 337 122 Draskovich György kérése a turóci prépostságot illetően hamarosan [...]
8. (55. oldal)
[...] környező tartományokba pénz és hadisegély kérése céljából majd kijelöli az egyes [...] megnevezi mely felsorolásban Napragit Illésházy István nádor mellé rendelik a fellebbezési [...] án bevonult Kolozsvárra Visszatérését Bocskai István nagybátyja és egykori fő tanácsadója [...]
9. AZ ÚZ-VÖLGYI HAVASOK HASZNÁLATA A XX. SZÁZAD ELŐTT (64. oldal)
[...] a kárt okozó teleitetők elmarasztalásának kérése után valószí­nűleg elhangzott még egy [...] Péter Bandi József és György István minnyájan nemes lófő személyek az [...]
11. Pénovác Antal: Eklézsiakövetés és egyéb büntetések Ómorovicán a XIX. század első felében (47. oldal)
[...] vissza húzására a presbytériumnak sem kérése sem fenyegetése nem bírhatván végeztetett Minthogy Kara István nejére bár lakodalmakban disznótorokban s [...] 30 án is amikor Kovács István neje fáj­dalmasan panaszlá hogy férje [...]
12. (122. oldal)
[...] Nyírő Jánost András Lajost Péter Istvánt Ballá Jánost Fazakas Lajost Nyírő [...] akarta fogadtatni magát Lófőrészbe de kérése ellenállásba ütközött Simószege tizes irreálisan [...]
13. Pálóczi Horváth András: Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen (222. oldal)
[...] községnek minősítik Az egri püspököt kérése ellenére nem helyezték vissza földesúri [...] földjeit használták 1521 ben Báthori István nádor új határjelek kitűzésével vélte [...]
14. (45. oldal)
[...] Kozma Mihály Úrnak az a kérése vagyon a Nemes Megyéhez hogy [...] Sz Martonj Megje birájasagot Bors István uram decessioja után sallítottak Boczkor [...]
15. (258. oldal)
[...] Bándi Mihálj Mihálcz András Bándi István Bándi Joseph Cojti Simon Melynek [...] égtek minden épületyey azért szép kérése melet instalvan az említet Nemes [...]
16. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
17. (15. oldal)
[...] Polgári Demokrata Párt nevében Vörös István pécsi polgár mondott beszédet melyben [...] BUDAPESTNEK A Pécsi Nemzeti Segélybizottság kérése Az orosz parancsnokság megértése lehetővé [...] Szövetség eddigi munkájáról 3 Katkó István beszél a pécsi munkásifjúság nevé­ben [...]
18. Történettudomány • Szakály Ferenc: Schreiber Farkas pécsi bíró (1527–1542) (91. oldal)
[...] sorában volt Thaly K Istvánffy István sírverse temetése és hagyaté­kai Századok [...] uralkodótól újabb megbízást eszközöljön ki Kérése mint megannyiszor ezúttal sem talált [...]
19. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
20. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]