2. oldal, 54 találat (0,436 másodperc)

Találatok

21. 1936-11-05 [0381]
Nagybányai vitéz Horthy Mi kló an é [...] és ödön együtt 40 P Farkas Adolf Grossmann Magyar Államvasutak Takarék [...] Hazay Badő Szikszay Gerc Imre Sándorné Gerő Tibor átori Ferne dr [...] dr Dürr M Pfaff Gusztáv Far­kas és Engel Bengsr Vilmos fiai [...]
22. 1936-11-14 [0381]
[...] meghalt MTI X To L VitéZ nagybányai Horthy Miklc sné nyomorenyhitő [...] troleúmgvár rt özv dr Popovics Sándorné barő Rarvánszky Albert Hungária Jafuardszövcgyár [...] fiai dr Flittner Vilmos dr Farkas Akos 3 uss Sermann Breitfeld [...]
23. 1936-12-28 [0384]
Nagybányai vitéz Horthy Miklósné nyomorenyhito mozgalmátfa december [...] Rosta Béla Földváry Imre dr vitéz Pethő Endre Dörgey Ede Zaymus [...] Kormos Tivadar Palás thy Béla Farkas Jenő Huber Miklós Fehér István [...] P Wechselmann Vilmos özvegy hdelányi Sándorné üink Rezső 50 50 fillér [...]
24. 1937-02-05 [0387]
Farkas Eszter festőművész gyűjteményes kiállítást rendez [...] tőkat MTI o Kö L Vitéz n gybány i Horthy Miklósné [...] kara Hír 11 P Imre Sándorné 10 P Lerner irmanane N [...]
25. 1937-11-04 [0405]
[...] Dr Marok József Elek József vitéz Janky Kocsárd 25 25 P [...] Imre Dr Eperjesy Béla Imre Sándorné Gál Zsigmond 10 10 P [...] rtan Kanitzer Béla Sebestyén Pálné Farkas Árpád Dr Vilmay Géza 5 [...] Radnay Jenőne Xabosy Sándor Biró Sándorné Csuka Béla Halász Zsigmond íerényi [...]
26. 1938-12-21 [0432]
[...] és gróf Széchenyi Bálint együtt Farkas Miksa m kir Í osta [...] 50 50 P özv Vértesy Sándorné 40 P Újpesti K rzé [...] Winkler Lajos 40 40 P vitéz Bobest Mátyás 30 P Hungária [...]
27. 1939-11-07 [0453]
[...] János özv Mattern Istvánná Dr vitéz Nagy István Dr Pfann József [...] F Béláné Földváry Ferenc Kassav Farkas Béláné Koppányi Dr Ratz I [...] Danyi Mihály Dicsőfi Kálmán Ferenczi Sándorne Dr Frankó A Zénó Dr [...]
28. 1939-12-20 [0456]
0 Vi Vi Vitéz nagybányai Horthy Miklősné nyomórenyhitő moz­galmára [...] 150 P resté Lloyd gyűjtése Farkas és Ingei B ecLrit Testvérek [...] P Cserv Gyula özvegy Matits Sándorné Illek lídith Rózsa asztaltársaság Statisztikusok [...]
29. 1940-09-21 [0474]
[...] báró Bálint itt Kár olyné vitéz Bartha Karolyné Bárczy Istvánná gróf [...] Erzs ébet gróf Ester­házy Mórioné Farkas Edit Hóman Bálintné vit éz [...] Jenőné báró Karg György né vitéz Kárpáthy Kami Hóné vitéz Keres rtes Fischer Ferencné Kren [...] Györgyné gróf Pongrácz Jenóné Raffay Sándorné Radoosay Lászlóné dr Ravasz Lászlóné [...]
30. 1941-10-20 [0500]
[...] Beok Imre Hodossy Kálmán Hodossyné Farkas Ilona uhlárik Sándor Hevrille Ferenc [...] Lipthay Bélná 100 100 P vitéz Kárpáthy Kamilló Kucsera isméiméi Dr [...] és szövőgyár rt ozv Lipthay Sándorné 30 20 P Idám Ferend [...] ioró Margit Ungermann Adolf Groff Sándorné özv Jüirtl Ferencné 5 5 [...]
31. 1942-01-03 [0505]
[...] En 11 Igazságügyi kinevezések folytatása vitéz Dávid Sándorné Tóth Ernő Ángyán Gyula és [...] Stofkó András kassai királyi törvényszéki Farkas Begina magyarláposi ki­rályi járásbirósági Schág [...]
32. 1942-02-19 [0508]
[...] páholyban foglalt helyet Bárdossy Lászlóné vitéz Kereszt es Fischer Ferencné fiónam [...] vitzó Bartha Károlyné Görffy Bengyel Sándorné Varga József né Radocsay Lászlóné [...] Jenőné Hórcan Borbála és farkasfalvj Farkas Gézáné A tovább következő páholyban [...] Károlyné TJlíeim Reviczky Antalftó Eliássy Sándorné vitéz Tnuránszky Lászlóné Somogyi Gy né [...]
33. 1942-10-12 [0521]
[...] toccatát es fuga t játssza Farkas Ilonka SrkeJr Gara Mária áriáját [...] Ha álmom mély dalát énekli vitéz Hartai Ferenc az Oüeraház művésze [...] domoí özv Györffy 3 engyel Sándorné közélelmezési miniszter özvegye kéri hogy [...]
34. 1943-07-01 [0539]
[...] árokba fordi­tották Utasai közül Qrszagh Sándorné súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt [...] ünnepélyen Kánya Kálmán ny külügyminiszter vitéz kisbarnaki Farkas Fereno altábornagy a Ludovika Akadémia [...]
35. 1941-07-20
[...] Uy BSZKRT ellen Szalay BSZKRT Farkas BVSC vasutas r rközésen a [...] utan Szalay t leléptette 8 Farkast jelentette ki győztesnek Vüjnvvits BVSC [...] 58 1 pont 3 dr Sándorné Nagy l xia x ebr [...] emeltek Usitáry G Emil főispán vitéz Paksy Ernő tábornok vezetésével az [...]
36. 1929-12-30 [028]
[...] A női kereskedelmi szaktanfolyamoknál tanárokká Farkas Gábornét Hamvassy Izabellát és Széplaky [...] Schneller Editet és özv dr vitéz Diószeghy Istvánnét Au elemi iskoláknál [...] Ottót Jankovich Miklóst Varsányi Endrét vitéz Takáts Tibort Tapp Gézát Scsavhyicz [...] Nagy Ferencnét Nagy Editet Walz Sándornét Oseley Juditot Brünn Friderikát Berdin [...]
37. 1932-05-18 [065]
[...] olvas fel Szikra Gróf Teleki Sán­dorné és Szatmáry István költeményeiket mutatják [...] Jenő felolvassa F Lengyel Angéla Farkas Lili Király Gizella Rolla Margit [...] k kiadásunkban közöl tük hogy vitéz Kiss Ernő m kir alezred [...]
38. 1934-06-30 [104]
[...] Endre közig bi­rok ott volt vitéz Hiszár Aladár Budapest ny f opolg ormost ere vitéz pávai Mátyás Sándor ny olt [...] a társaságbeli hölgyek élén Raffay Sándorné Kárpáthy Kamillónó Révy Kál­mánná továbbá [...] Nomzoti Kaszinóban MOT F ELJEGYZÉS FARKAS ISTVÁN PÜSPÖK CSALÁDJÁBAN Farkas István tiszán­inneni rofdraátua püspök és [...]
39. 1934-10-22 [115]
[...] báró Babarczy István Battlay Duday Farkas Ákos Salamon Géza Újlaki Holtzspach [...] kulturális ügyosztály h vezetője és vitéz dr Horváth László továbbá Bartl [...] Nagy szoretottol fo­gadták özv Hamvay Sándornét a NÁpházat életrohozó Hamvay tanácsnok [...]
40. 1934-12-22 [121]
[...] Zlákoldi Sándor Horváth Ferenc né vitéz Tele 1 Ml lósné Endrőczi [...] Petrovics Anti Iné dr Marbergar Sándorné Jausch Má­tyf sné Hernád u [...] B dr Tiborné Szendy Kiss Sándorné dr Kovács Lajosné Hernád u [...] Mi­hály hé Rajna Áruház Losonczl Farkas Mikiósné özv VeStoi Istvánná özv [...]