63 találat (0,512 másodperc)

Találatok

1. 1948-09-09 [0093]
[...] dámőci hatholdas gazda 648 százalókban Szaniszló Sándor jókoi négy holdas gazda 484 [...]
2. 1935-11-10 [0357]
[...] h államtitkár ott volt Lepkowski Szaniszló budapesti lengve követ a követség [...] az elnöki osztály vezetője Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos Kulcsár István min [...] ezután néhány percig elbeszél­getett Lepkowski Szaniszló lengyel követtel lengyelországi benyo­másairól majd [...]
3. 1930-12-23 [053]
[...] Jenő örökös tag P Bendo Szaniszló Keresztény Ellenzék Friedrich István Egyesült [...] A Wölff Párt részéről Ernszt Sán­dor Raffay Sándor Szőke Gyula Bednárz Róbert Frühwirth Mátyás és mi­vel Emszt Sándor és Bednárz Róbert örökös tagpk [...] Párt részéről Rassay Károly és Sán­dor Pál A Wolff Párt részéről [...]
4. 1930-11-27 [050]
[...] dr Harrer Ferenc P Bende Szaniszló dr Fabinyi Tihamér dr Neményi [...] Kezdi Kovács László dr­ Bérényi Sándor almási Balogh Lóránt K n [...] Héder Lajos Girardi Tibor Holczer Sándor Szónássy Béla Hogyi József Blum [...] István Rónay Ödön dr Krisztlcs Sándor Kertész János dr Oravecz Pál [...]
5. 1930-05-08 [036]
[...] MERT NEM TUDOTT KAPUPÉNZT FIZETNI Szaniszló Jan cs napszámra ez év [...] tanácsa előtt ma azzal védekezett Szaniszló hegy nélkülözött mert sehol sem [...] majd a védők scxxx Bárdcly Sán­dor dr Földes István dr s [...]
6. 1929-05-22 [0203]
[...] Ferenc jászberé­nyi igazgató ás Szőnyi Sándor ceglédi realgimnáziumi igazgató tartot­tak melyenjáró [...] vendégül okét A vacsorán Hodbnay Sán­dor dr polgármester méltatta beszédében a [...] MTI r ek Eljegyzés Károlyi Sándor miniszteri tanácsos és neje Thiering [...] báró Kohner Ágostonná Komora Magyarosi Szaniszló norwath Kőnek Emil Koós Gábor [...]
7. 1936-04-23 [0368]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel követ ás felesége [...] Gyula miniszterelnök és felesége Sztranyavszky Sándor a képviselőház elnöke Vértesy Sándor a kabinetiroda főnöke és felesége [...]
8. 1936-04-21 [0368]
[...] lengyel miniszterelnök elé utaznak Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel követ Lipcsej Steiner [...] 14 óra 15 perckor Lepkowski Szaniszlő lengyel követ ad fa lengvel [...] tiszteletére majd 22 órakor Stranyavszky Sándor a képviselőház elnöke fogadást ren­dez [...]
9. 1936-6-21
[...] góljait Yannie 3 Papp ós Szaniszló a BSE ot Sárosi és [...] Vay László főispán dr Kölcsey Sándor polgármester a katonaság képviseletében Vincze [...] qo m sikfutás 1 Qgy Sándor 58 mp koilpt és rivuitri [...]
10. 1948-03-31 [952]
[...] börtönre szóló büntetését ellen Dr Szaniszló Lajos Vác város volt főjegyzője [...] népbiróság László Dezső tanácsa Bugyi Sándor soroksári lakatost aki az ellene [...] tárgyalta a népbi­róság Hámba oh Sándor pestszentlőrinci asztalossegéd bűnügyét Hornba oh [...]
11. 1931-06-08 [0252]
[...] Néhány európai állam erdőgazdasága Parkasfalvi Sán­dor dr Szénbányászatunk és a brennbergi [...] Bonaventura a budaiban P Bende Szaniszló mond ünnepi szentbeszédet Tizenharmadikán oélután [...] Berg Otto Beretvas Hugo Karpáthy Sándor és szombathely Mkvimühely naiadas di [...]
12. 1929-08-08 [019]
[...] z á r o s Sándor 28 éves napszámos a Tüzér [...] Dietrich féle gyárban Lökfo rsz Szaniszló 68 őves gyárimunkásnak az egyik [...] ós az ujjait levágta Lökfcrsz Szaniszlót aki Kisp esten a Liget [...]
13. 1931-06-15 [055]
[...] Zsigmond Schlachta Margit Páter Bende Szaniszló Popelka Béla Hüttl Károlyés Gál [...] ö r ö s 3 Sándor főggimnázlumi igazgató nyitotta meg majd [...] után a községi főjegyző Székely Sándor kisleánya virágcsokrot nyújtott át a [...]
14. 1940-06-10 [230]
[...] megejtették a választásokat Báró Korányi Sándor felsőházi tagot tiszteleti taggá az [...] Egyesületek Országos Szövetsége dr Szabados Sándor tisz­tiorvos Pestvármegye alispánja dr Bálint [...] éves nő és unokája Ozupor Szaniszló­ 3 éVos gyermek a házban [...]
15. 1929-03-11 [007]
[...] m á s s y Sándor főispán F e k á [...] B e n d e Szaniszló plébános az Anya és Csecsemővédő [...] Ezenkívül közreműködött még nagy­váradi Bura Sándor cigányzenekaréval MOT B
16. 1932-04-22 [064]
[...] s kevés többséggel lett Mándy Sándor hivatalos jelölttel szemben a dárdai [...] felborult Az autón ült Mieliczki Szaniszló napszámos is aki fej jel [...] szaki szakértőt majd pedig Kiss Sándor dr ügyészségi alelnök vádbcszó­dé után [...]
17. 1929-05-07 [012]
[...] elé I osztály levelezőtaguLJ Eckhardt Sándor egyetemi tanárt külsc tagul Heisenherg [...] r z e h o Szaniszló krakkói egyetemi tanárt III osztály [...]
18. 1936-04-25 [0368]
[...] Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár Lepkcwski Szaniszló budapesti lengyel követ Hory ánárás [...] földmivelésügyi minisz­tériumi osztálytanácsosok és Iváőy Sándor a földmivelésügyi minisz­ter titkára Dunaalmás [...] Hill Béla igazgató és Batta Sándor főintéző fogadta okét A ven­dégek [...]
19. 1938-07-24
[...] 2 p 49 mp 3 Sándor FTC 2 p 59 8 [...] p 27 2 mp 3 Sándor PTC 1 p 31 6 [...] Kislégi 2 ós Kánási illetve Szaniszló dobta A M k C [...]
20. 1935-03-30 [125]
[...] és konzulátus tisztvisolőkara is Lopkovszky Szaniszló kövot ozotésévol A longyol magyar [...] elnöko mondott megnyitóbe­szédet majd Pogány­ Sándor őrnagy a kör titkára méltatta [...]