29 találat (0,683 másodperc)

Találatok

1. 1948-09-09 [0093]
[...] dámőci hatholdas gazda 648 százalókban Szaniszló Sándor jókoi négy holdas gazda 484 [...]
2. 1936-04-21 [0368]
[...] lengyel miniszterelnök elé utaznak Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel követ Lipcsej Steiner [...] 14 óra 15 perckor Lepkowski Szaniszlő lengyel követ ad fa lengvel [...] tiszteletére majd 22 órakor Stranyavszky Sándor a képviselőház elnöke fogadást ren­dez [...]
3. 1935-11-10 [0357]
[...] h államtitkár ott volt Lepkowski Szaniszló budapesti lengve követ a követség [...] az elnöki osztály vezetője Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos Kulcsár István min [...] ezután néhány percig elbeszél­getett Lepkowski Szaniszló lengyel követtel lengyelországi benyo­másairól majd [...]
4. 1929-05-22 [0203]
[...] Ferenc jászberé­nyi igazgató ás Szőnyi Sándor ceglédi realgimnáziumi igazgató tartot­tak melyenjáró [...] vendégül okét A vacsorán Hodbnay Sán­dor dr polgármester méltatta beszédében a [...] MTI r ek Eljegyzés Károlyi Sándor miniszteri tanácsos és neje Thiering [...] báró Kohner Ágostonná Komora Magyarosi Szaniszló norwath Kőnek Emil Koós Gábor [...]
5. 1936-04-23 [0368]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel követ ás felesége [...] Gyula miniszterelnök és felesége Sztranyavszky Sándor a képviselőház elnöke Vértesy Sándor a kabinetiroda főnöke és felesége [...]
6. 1934-01-25 [0315]
[...] Lajos Mayer Gyula Fridii ch Sándor Stefanits János 3 3 pengő [...] Aranyi Géza Töttösi Miklós Varga Sándor Varits Károly Czinrader Lajos Mé­száros [...] fillér Takács Mihály Thaler György Szaniszlo Ferenc 50 50 fillér MTI [...] A megnyiuó beszédet dr Dobos Sándor elnök az ünnepi beszéJet dr [...]
7. 1931-06-08 [0252]
[...] Néhány európai állam erdőgazdasága Parkasfalvi Sán­dor dr Szénbányászatunk és a brennbergi [...] Bonaventura a budaiban P Bende Szaniszló mond ünnepi szentbeszédet Tizenharmadikán oélután [...] Berg Otto Beretvas Hugo Karpáthy Sándor és szombathely Mkvimühely naiadas di [...]
8. 1933-09-15 [0306]
L pkovski Szaniszlo dr lengyel követ a követség [...] Andor igazságügy­miniszter feleségével Khuen Héderváry Sándor gróf a külügyminiszter helyettese feleségével [...] Matuska Péteiyarsoi magyar követ Domanovsfcii Sándor egyetemi tanár feleségével Széchenyi Károly [...]
9. 1936-04-25 [0368]
[...] Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár Lepkcwski Szaniszló budapesti lengyel követ Hory ánárás [...] földmivelésügyi minisz­tériumi osztálytanácsosok és Iváőy Sándor a földmivelésügyi minisz­ter titkára Dunaalmás [...] Hill Béla igazgató és Batta Sándor főintéző fogadta okét A ven­dégek [...]
10. 1931-10-22 [0261]
[...] 2 ra MTl Lepkows ki Szaniszlő budapesti lengyel követ ma este [...] és felesége gróf Khuen Héderváry Sándori és felesége gróf Csekonics Iván [...]
11. 1931-08-29 [0257]
Halálozás hedri Eedry Sándor de genere Aba m fcir [...] Behidj bej török követ Laszkoyszky Szaniszlő lengyel követ gróf ü zéchényi [...]
12. 1940-06-12 [0467]
[...] Az értekezleten jelen volt Ilniczky Sándor kárpátaljai főta­nácsadó is Antal István [...] éves felesége valamint három éves Szániszló unokája bennégett a házban A [...]
13. 1935-12-06 [0359]
[...] Pőmáltóságod névnapján Varsóban megalakult Petőfi Sándor egyesül t ncQolattal köszönti pőméltósá [...] lévő Szent Jácint templomban Trzéoiok Szaniszló prelátus ünnepélyes mi­set celebráltba kormányzó [...]
14. 1928-12-22 [0193]
[...] 22 Lengyel Távirati Iroda Meysstoviéz Sándor igazságügyminiszter ma benyújtotta lemondását A lemondást elfogad­ták Az igazságügyminiszter Car Szaniszlót az eddigi igazságügyi állam­titkárt neveztek [...]
15. 1938-01-10 [0409]
[...] lemondott tisztségéről és azt Soarczynski Szaniszló tábornokra régi fegyvertársára ruházta át [...] Johan Béla belügyi államtitkárt Korányi Sándor bárí Orosz Emil Verebély Tibor [...]
16. 1928-01-11 [0170]
[...] prelátus budapesti érseki helynek Jeszenszky Sándor báró felsőházi tag Berlin január [...] g a ianuár 11 Klíma Szaniszló itteni mérnök több­től mintegy 200 [...]
17. 1930-06-13 [0228]
[...] a kőt iolöltnek delegált Krisztics Sándor dr és Pázmöjy Zoltán dr [...] 38 Zanza Jánosné nO és Szaniszló Ilona 18 évos munkasnő súlyos [...]
18. 1936-01-17 [0362]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Lepkowski Szaniszló bucapesti lengyel követ csütörtökön január [...] még Kánya Kálmán külügyminiszter Vértesy Sándor a kabinetiroda főnöke és felesége [...]
19. 1934-06-16 [0325]
[...] ma délelőtt felkereste I epkowski Szaniszlo lengyel követet és neki a [...] magyar részről elsőnek dr KnoD Sándor munkaadó delegátus veit részt aki [...]
20. 1937-11-06 [0405]
[...] varsói katolikus egyház el­sősorban Kakowski Sándor biboros tiszteletére diszebédet adott amelyen [...] József érsek Szlagowszki érsek Gall Szaniszlo érsek Potoc ki Jfer eno [...]

 

  • 1
  • 2